Mae rolau cwrs yn rheoli mynediad i'r cynnwys a'r offer o fewn cwrs. Aseinir rôl i bob defnyddiwr ar gyfer pob cwrs y bydd yn cymryd rhan ynddo. Er enghraifft, gall defnyddiwr â rôl Cynorthwy-ydd Addysgu mewn un cwrs fod â rôl Myfyriwr mewn cwrs arall.

Byddwch yn gosod rolau cwrs pan fyddwch yn ymrestru defnyddwyr ar gyrsiau. Gallwch hefyd olygu rolau cwrs ar ôl ymrestriad.

Gall gweinyddwyr olygu'r enwau, galluoedd, a breintiau a gysylltir â rolau cwrs presennol. Gallant hefyd greu rolau cwrs newydd. Felly, efallai ni fydd rhannau o'r gwybodaeth a restrir yma'n adlewyrchu'r rolau cwrs sydd ar gael i chi yn gywir.

Rolau cwrs a sefydliad safonol
RôlDisgrifiad
Adeiladydd CwrsMae gan y rôl Course Builder fynediad at y rhan fwyaf o feysydd ar y cwrs. Mae'r rôl hon yn briodol i gynorthwyydd na ddylai fod â mynediad at raddau myfyrwyr

Os nad yw'r cwrs ar gael i fyfyrwyr, mae adeiladwr cwrs yn dal i allu cael mynediad at y cwrs. Ni all adeiladwr y cwrs ddileu hyfforddwr oddi ar gwrs.
GraddiwrMae gan rôl Graddwr fynediad cyfyngedig at y cwrs. Mae graddwyr yn gallu cynorthwyo hyfforddwr i greu, rheoli, cyflwyno a graddio asesiadau ac arolygon. Hefyd gall y graddwr gynorthwyo hyfforddwr wrth ychwanegu cofnodion â llaw

. Os na fydd cwrs ar gael i fyfyrwyr, bydd y cwrs yn ymddangos yn y rhestr cyrsiau ar gyfer defnyddiwr sydd â rôl fel Graddwr. Fodd bynnag, ni all y graddwr fynd i mewn i'r cwrs nes bod y cwrs ar gael.

Fel rhan o'r llif gwaith dirprwyo graddio, gall hyfforddwyr bennu'r gallu i gysoni graddau i raddwyr.
GwestaiMae rôl Gwestai yn caniatáu i ddarpar fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a rhieni i archwilio Blackboard Learn heb wneud unrhyw newidiadau i ddefnyddwyr, cyrsiau neu gynnwys. Mae defnyddwyr sydd â rôl Gwestai yn ddefnyddwyr heb eu dilysu.

Os yw gweinyddwr wedi galluogi mynediad gwestai, mae hyfforddwyr yn gallu gwneud ardaloedd o fewn cwrs yn hygyrch i ddefnyddwyr nas gwiriwyd.

Er y gallwch aseinio'r rôl fel gwestai i ddefnyddwyr yng ngwedd cwrs Ultra, ni all gwesteion gael mynediad at gyrsiau ar yr adeg hon.

HyfforddwrMae gan hyfforddwyr fynediad llawn at y cwrs. Neilltuir y rôl hon fel arfer i'r unigolyn sy'n datblygu, addysgu, neu'n hwyluso'r dosbarth. Os nad yw cwrs ar gael i fyfyrwyr, gall defnyddwyr gyda'r rôl Hyfforddwr ei gychu o hyd. Mae'r hyfforddwr yn gynwysedig yn nisgrifiad y cwrs yn y Catalog Cyrsiau. Gall rôl yr hyfforddwr reoli argaeledd offer.
MyfyriwrMyfyriwr yw'r rôl defnyddiwr cwrs rhagosodedig. Mae defnyddiwr sydd â rôl myfyriwr yn cyflwyno gwaith cwrs ac yn cymryd rhan mewn trafodaeth. Ni all myfyrwyr greu neu raddio eitemau cyrsiau gradd. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.
cynorthwyydd dysguMae gan ddefnyddwyr sydd â'r rôl Cynorthwyydd Addysgu fynediad at y rhan fwyaf o'r cwrs. Os nad yw'r cwrs ar gael i fyfyrwyr, caiff cynorthwywyr addysgu fynediad at y cwrs o hyd.

Nid yw'r cynorthwyydd addysgu'n gynwysedig yn nisgrifiad y cwrs yn y Catalog Cyrsiau. Ni all cynorthwywyr addysgu ddileu hyfforddwr o gwrs.