Mae pecynnau iaith yn sicrhau bod Blackboard Learn yn cydweddu ag iaith a normau cymdeithasol cynulleidfaoedd gwahanol. Gwneir dewisiadau am becynnau iaith ar lefel y system, cwrs neu sefydliad, ac ar lefel y defnyddiwr.

Tair lefel o becynnau iaith:

Lefel y system

Mae'ch sefydliad yn diffinio un pecyn iaith fel pecyn diofyn y system. Mae’r pecyn iaith hwn yn ymddangos os na ddewisir pecyn iaith arall ar lefel y cwrs neu’r defnyddiwr.

Lefel y cwrs

Yn y profiad Gwreiddiol, gallwch osod pecyn iaith sy’n wahanol i’r un diofyn, fel bod pob defnyddiwr mewn cwrs yn gweld yr un pecyn iaith. Er enghraifft, os ydych yn addysgu dosbarth Sbaeneg, efallai byddwch eisiau dewis Sbaeneg fel yr iaith a ddangosir ar lefel y cwrs. Ni all hyfforddwyr osod ieithoedd cwrs penodol yn Ultra ar hyn o bryd.

Lefel y defnyddiwr

Caiff unigolion ddewis becyn iaith, oni bai bod pecyn iaith wedi ei ddewis drostynt eisoes.

Ni chaiff enwau personoledig ar feysydd cynnwys ac adnoddau eu newid wrth osod pecyn iaith newydd. Mae'r gwerthoedd hyn yn aros yr un peth ar gyfer pob pecyn iaith. Caiff yr enwau diofyn yn y system eu cyfieithu ac maen nhw'n ymddangos yn wahanol ym mhob pecyn iaith.


Dewiswch becyn iaith

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch adranPersonoli a dewiswchPriodweddau.
 2. Ar dudalen Properties dewiswch iaith ar ddewislen Pecyn Iaith.
 3. Dewiswch Gorfodi'r Pecyn Iaith fel bod y cwrs bob tro yn ymddangos yn yr iaith honno.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Os na ddewiswch becyn iaith ar gyfer cwrs, bydd y cwrs yn ymddangos yn newis iaith y defnyddiwr. Os nad yw’r defnyddiwr wedi dewis pecyn iaith, bydd iaith ddiofyn y system yn cael ei defnyddio.


Meysydd Cwrs nad effeithir arnynt gan ddewisiadau pecyn iaith.

Fel arfer, bydd y Panel Rheoli yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer cwrs, ac nid yn yr iaith a ddewisodd y defnyddiwr. Bydd rhai rhannau o gwrs yn ymddangos yn iaith ddiofyn y system neu yn yr iaith a ddewisodd y defnyddiwr, yn hytrach nag yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer y cwrs cyfan. Fydd y tudalennau hyn ddim yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer y cwrs:

 • Panel Rheoli > Gwybodaeth Cwrs > Golygu Eitem, Copïo Eitem, Ychwanegu Eitem, Dileu Eitem
 • Panel Rheoli > Copïo Ffeiliau i'r Casgliad Cynnwys
 • Panel Rheoli > Bwrdd Trafod > Ychwanegu Fforwm
 • Panel Rheoli > Cyhoeddiadau > Derbynneb cadarnhad

Pan fyddwch yn defnyddio iaith o’r dde i'r chwith, ni newidir cyfeiriad rhifau Saesneg byth. Er enghraifft, bydd rhywbeth fel A58B265 yn aros yr un peth yn ieithoedd o'r chwith i'r dde ac o'r dde i'r chwith. Ni fydd dyddiadau, slaesau na rheolyddion cyfryngau yn newid cyfeiriau, ond bydd bariau sgrolio a chyfeiriolion yn newid cyfeiriau neu leoliad.

Pa un yw’n galendr Hijri neu Gregori, os ysgrifennir y calendr yn Saesneg gyda rhifau Saesneg, bydd y calendr yn arddangos o'r chwith i'r dde. Fodd bynnag, os yw’r calendr yn Arabeg, mae’r calendr yn newid cyfeiriad a’i arddangosir o'r dde i'r chwith.


ULTRA: Tair lefel o becynnau iaith:

Mae pecynnau iaith yn cyflwyno Blackboard Learn gan ddefnyddio iaith a normau cymdeithasol ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol. Diffinnir dewisiadau pecyn iaith ar lefel y system, lefel y cwrs neu sefydliad, ac yn olaf ar lefel y defnyddiwr.

Lefel y system

Mae'ch sefydliad yn diffinio un pecyn iaith fel pecyn diofyn y system. Dyma’r pecyn iaith sy’n ymddangos pan nad oes unrhyw becyn iaith arall yn cael ei bennu ar lefel y cwrs nac ar lefel y defnyddiwr.

Lefel y cwrs

Gall eich sefydliad osod pecyn iaith sy’n wahanol i’r un diofyn, fel bod pob defnyddiwr ar gwrs yn gweld yr un iaith. Os ydych chi’n dysgu dosbarth Sbaeneg er enghraifft, efallai y byddwch chi am ddewis Sbaeneg fel yr iaith a ddangosir ar lefel y cwrs.

Lefel y defnyddiwr

Caiff unigolion ddewis becyn iaith, oni bai bod pecyn iaith wedi ei ddewis drostynt eisoes.

Ni chaiff enwau personoledig ar feysydd cynnwys ac adnoddau eu newid wrth osod pecyn iaith newydd. Mae'r gwerthoedd hyn yn aros yr un peth ar gyfer pob pecyn iaith. Caiff yr enwau diofyn yn y system eu cyfieithu ac maen nhw'n ymddangos yn wahanol ym mhob pecyn iaith.


ULTRA: Dewiswch becyn iaith

Ddim yn gyfarwydd i chi? Newidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar newid y pecyn iaith.

Ar hyn o bryd, all hyfforddwyr ddim newid pecynnau iaith ar lefel y cwrs yn fersiwn Ultra. Gall Gweinyddwyr osod yr ieithoedd ar gyfer y cwrs, a gall defnyddwyr ddewis pa iaith hoffent ei defnyddio.

I newid yr iaith ar lefel y defnyddiwr:

 1. Dewiswch Iaith ar eich proffil.
 2. Dewiswch becyn iaith o'r ddewislen.
 3. Dewiswch Cyflwyno.