Ynghylch argaeledd cyrsiau

Mae'n rhaid i gwrs gael ei roi ar gael cyn y gall myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y cwrs weld neu gyrchu'r cwrs a'i gynnwys. Fodd bynnag, efallai y byddwch eisiau gosod bod cwrs ddim ar gael yn ystod y broses adeiladu neu ar ôl i gwrs am gyfnod penodol ddod i ben.

Os nad yw cwrs ar gael, y rôl cwrs sy'n pennu'r mynediad. Gall gweinyddwyr, hyfforddwyr, adeiladwyr cwrs, cynorthwywyr addysgu a graddwyr Blackboard weld a chyrchu cyrsiau sydd heb fod ar gael yn y tab Fy Nghyrsiau a'r rhestr gyrsiau, ond maent wedi'u marcio heb fod ar gael. Ni all myfyrwyr gyrchu cyrsiau sydd heb fod ar gael ni waeth beth yw hyd y cwrs. Nid yw cyrsiau sydd heb fod ar gael yn ymddangos yn y catalog cyrsiau.


Gosodwch argaeledd y cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am fanylion ar bennu argaeledd cyrsiau.

Islaw dewislen y cwrs, pennwch argaeledd eich cwrs yma:

Panel Rheoli yna Personoli yna Nodweddion yna Gosod Argaeledd

  1. Yn adran Gosod Argaeledd, dewiswch Ie neu Na.
  2. Os oes angen, wrth gyhoeddi cwrs, gallwch ddewis un i’r opsiynau yn adran Gosod Hyd y Cwrs:
    • Parhaus (diofyn), os ydych chi am i’r cwrs fod ar gael heb ddyddiad dechrau na dyddiad dod i ben
    • Dewis Dyddiadau i ddewis dyddiad cychwyn a/neu orffen. Caiff yr amserau dechrau a gorffen eu gosod yn awtomatig. Yr amser cychwyn yw canol nos a'r amser gorffen yw 11:59:59.
    • Diwrnodau o'r Dyddiad Cofrestru i bennu cyfnod amser penodol i ddefnyddwyr gyrchu'r cwrs ar ôl cofrestru. Yr opsiwn hwn sydd orau ar gyfer cyrsiau lle mae defnyddwyr yn gweithio ar eu cyflymder eu hunain.
  3. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch reoli pan fydd eich cwrs yn breifat—neu heb fod ar gael—i'ch myfyrwyr. Er enghraifft, efallai na fyddwch eisiau i fyfyrwyr gyrchu'ch cwrs yn ystod y broses adeiladu.

Gallwch newid argaeledd eich cwrs yn gyflym yn y brif hafan. Yn yr ardal reoli ar dop y dudalen drws nesaf i Cyrchu Rhagolwg Myfyriwr, dewiswch yr eicon Heb fod ar gael


ULTRA: Pennu argaeledd cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar bennu argaeledd cyrsiau.

Yn y rhestr ble mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch y ddolen Cyrsiau i gyrchu'ch rhestr o gyrsiau. Pwyntiwch at gerdyn cwrs ac agorwch y ddewislen i newid argaeledd eich cwrs. Gallwch newid statws eich cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gallwch wneud eich cwrs yn breifat wrth i chi ychwanegu neu arbrofi gyda chynnwys, ac wedyn ei agor i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.

Ni allwch wneud cwrs yn breifat yn ystod tymor gweithredol. Os oes angen i ddefnyddiwr gyrchu cwrs preifat, cysylltwch â'ch gweinyddwr ynghylch gosodiadau'r cwrs.

Marcio cwrs fel cyflawn

Gallwch ddewis pennu'ch cwrs fel Cyflawn pan fydd y cwrs wedi dod i ben, ond ni allwch wneud newidiadau iddo mwyach. Gall myfyrwyr gyrchu’r cynnwys, ond ni allant gymryd rhan yn y cwrs mwyach. Er enghraifft, ni allant ymateb i drafodaethau neu gyflwyno aseiniadau. Mae'r opsiwn hwn ar gael dim ond ar gyfer y Wedd Cwrs Ultra.

Pan fydd cwrs yn gyflawn, gallwch newid y cwrs yn ôl i ar agor neu breifat.

Fodd bynnag, os oes gan gwrs ddyddiad gorffen ac mae'r dyddiad gorffen yn mynd heibio, ni all myfyrwyr gyrchu'r cwrs mwyach. Felly, os byddwch yn cwblhau cwrs ac yn ei agor eto ar ôl y dyddiad gorffen, ni all myfyrwyr ei gyrchu.

Os byddwch yn cwblhau cwrs, ni fyddwch yn gallu uwchlwytho ffeil i'r llyfr graddau mwyach.