Ynghylch argaeledd cyrsiau

Mae'n rhaid i gwrs gael ei roi ar gael cyn y gall myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y cwrs weld neu gyrchu'r cwrs a'i gynnwys. Fodd bynnag, efallai y byddwch eisiau gosod bod cwrs ddim ar gael yn ystod y broses adeiladu neu ar ôl i gwrs am gyfnod penodol ddod i ben.

Os nad yw cwrs ar gael, y rôl cwrs sy'n pennu'r mynediad. Gall gweinyddwyr, hyfforddwyr, adeiladwyr cwrs, cynorthwywyr addysgu a graddwyr Blackboard weld a chyrchu cyrsiau sydd heb fod ar gael yn y tab Fy Nghyrsiau a'r rhestr gyrsiau, ond maent wedi'u marcio heb fod ar gael. Ni all myfyrwyr gael mynediad at gyrsiau nad ydynt ar gael beth bynnag yw hyd y cwrs. Nid yw cyrsiau nad ydynt ar gael yn ymddangos yng nghatalog y cyrsiau.


Gosodwch argaeledd y cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am osod argaeledd cyrsiau.

Gallwch osod argaeledd eich cwrs yn y Panel Rheoli.

Panel Rheoli > Personoli > Nodweddion > Gosod Argaeledd

 1. Yn adran Gosod Argaeledd, dewiswch Ie neu Na. Mae Defnyddio Argaeledd Termau ond yn ymddangos os ychwanegodd eich gweinyddwr eich cwrs at dymor.
 2. Os oes angen, wrth gyhoeddi cwrs, gallwch ddewis un o’r opsiynau yn adran Gosod Hyd y Cwrs:
  • Parhaus (diofyn), os ydych chi am i’r cwrs fod ar gael heb ddyddiad dechrau na dyddiad dod i ben
  • Dewis Dyddiadau i ddewis dyddiad cychwyn a/neu orffen. Caiff yr amserau dechrau a gorffen eu gosod yn awtomatig. Yr amser cychwyn yw hanner nos a'r amser gorffen yw 11:59:59.
  • Diwrnodau o'r Dyddiad Cofrestru i bennu cyfnod amser penodol i ddefnyddwyr gyrchu'r cwrs ar ôl cofrestru. Yr opsiwn hwn sydd orau ar gyfer cyrsiau lle mae defnyddwyr yn gweithio ar eu cyflymder eu hunain.
  • Mae Defnyddio Hyd Term ond yn ymddangos os ychwanegodd eich gweinyddwr eich cwrs at dymor.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch reoli pan fydd eich cwrs yn breifat—neu heb fod ar gael—i'ch myfyrwyr. Er enghraifft, efallai na fyddwch eisiau i fyfyrwyr gyrchu'ch cwrs yn ystod y broses adeiladu.

Gallwch hefyd newid argaeledd eich cwrs yn gyflym. Yn yr ardal reoli ar frig y dudalen nesaf at Dod i mewn i Ragolwg Myfyriwr, dewiswch yr eicon Trefnu nad yw Ar Gael.


ULTRA: Gosodwch argaeledd y cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am bennu argaeledd cyrsiau.

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch y ddolen Cyrsiau i gyrchu'ch rhestr o gyrsiau. Agorwch ddewislen cerdyn cwrs i newid argaeledd eich cwrs. Gallwch newid statws eich cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gallwch guddio’ch cwrs tra byddwch yn ychwanegu cynnwys neu’n arbrofi ag ef, a’i ddangos i fyfyrwyr wedyn pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.

Ni allwch wneud cwrs yn breifat yn ystod tymor gweithredol. Os bydd defnyddiwr angen mynediad i gwrs preifat, cysylltwch â’ch gweinyddwr am osodiadau cwrs.

Marcio cwrs fel cyflawn

Gallwch ddewis pennu'ch cwrs fel Cyflawn pan fydd y cwrs wedi dod i ben, ond ni allwch wneud newidiadau iddo mwyach. Gall myfyrwyr gyrchu’r cynnwys, ond ni allant gymryd rhan yn y cwrs mwyach. Er enghraifft, ni allant ymateb i drafodaethau neu gyflwyno aseiniadau. Mae'r opsiwn hwn ar gael dim ond ar gyfer y Wedd Cwrs Ultra.

Pan fydd cwrs yn gyflawn, gallwch newid y cwrs yn ôl i ar agor neu breifat. Ewch yn ôl i’ch cwrs ac ym mhanel Manylion a Gweithrediadau, dewiswch y ddolen Gall myfyrwyr weld y cynnwys, ond ni allant gymryd rhan. Gwnewch ddetholiad yn y ffenestr naid.

Os oes gan gwrs ddyddiad terfyn, ac mae'r dyddiad hwnnw wedi mynd heibio, ni all myfyrwyr gyrchu’r cwrs mwyach. Felly, os ydych yn cwblhau cwrs ac yn ei agor eto ar ôl y dyddiad gorffen, ni all myfyrwyr ei gyrchu.

Os ydych yn mynd yn ôl i’r dudalen Cyrsiau ac nid ydych yn gweld pob un o'r opsiynau mewn dewislen cwrs ar ôl y newidiad, adnewyddwch y dudalen Cyrsiau.

Os byddwch yn cwblhau cwrs, ni fyddwch yn gallu uwchlwytho ffeil i'r Llyfr Graddau bellach.