Peidiwch â cholli dim byd!

Nid yw'n hawdd jyglo cyfrifoldebau cystadleuol. Mae'r calendr yn arddangos gwedd gyfun o holl ddigwyddiadau calendr eich sefydliad, cwrs, cyfundrefn, a phersonol. Gallwch edrych ar ddigwyddiadau yn ôl diwrnod, wythnos, neu fis. Gallwch edrych ar a threfnu digwyddiadau sydd i ddod a'r rhai yn y gorffennol i mewn i gategorïau.

Gallwch ddefnyddio'r calendr cwrs i roi dyddiadau i fyfyrwyr ar gyfer digwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r cwrs. Mae digwyddiadau calendr cwrs yn ymddangos i bob aelod o’r cwrs. Mae cofnodion cyffredin yn cynnwys profion sydd ar ddod, dyddiadau cyflwyno ar gyfer aseiniadau, neu ddarlithoedd arbennig. Mae eitemau cwrs sydd â dyddiadau dyledus yn ymddangos yn awtomatig yng nghalendr y cwrs. Hyfforddwyr yn unig all greu digwyddiadau calendr cwrs.

Nid yw eitemau nad ydynt yn cael eu graddio sydd â dyddiadau dyledus, fel tasgau, yn ymddangos yn y calendr yn awtomatig. Bydd yn rhaid ichi ychwanegu'r digwyddiadau hyn yn uniongyrchol i galendr y cwrs er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn eu gweld.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i fideo calendr "Ultra".


Chwilio a llywio'r calendr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar ddod o hyd i'r calendr.

Gallwch fynd i'r calendr o'ch cwrs, o'r panel Offer ar dab Fy Sefydliad, neu o ddewislen Fy Blackboard.

 1. Edrychwch ar ddigwyddiadau yn ôl diwrnod, wythnos, neu fis.
 2. Defnyddiwch y saethau i lywio i fis arall.
 3. Dewiswch y plws (+) i greu digwyddiad newydd. Gallwch hefyd ddewis dyddiad i greu digwyddiad. Pennwch y digwyddiad i'r calendr priodol, dewiswch y dyddiad ac amser, ac ychwanegwch ddisgrifiad.

  Gall myfyrwyr greu digwyddiad ar galendr cwrs a chalendr y sefydliad.

 4. Dewiswch ddigwyddiad i'w reoli. Gallwch hefyd ddewis a llusgo digwyddiad i newid y dyddiad.
 5. Dangoswch y calendrau rydych am eu dangos, fel sefydliad, personol, neu gwrs. Yn ôl rhagosodiad, mae'r holl galendrau'n weladwy. Gallwch newid lliw pob calendr i weddu i'ch dewis ac i benderfynu'n hawdd pa ddigwyddiadau sy'n cyfateb i bob calendr.

  Mae pob digwyddiad sefydliad yn ymddangos yng nghalendr y sefydliad. Mae pob digwyddiad cwrs, fel aseiniadau sydd i'w cyflwyno, yn ymddangos yng nghalendr y cwrs. Bydd cyrsiau rydych yn eu cuddio ym modiwl Fy Nghyrsiau ar y dudalen Fy Sefydliad hefyd yn cael eu cuddio yn y rhestr Calendrau.

 6. Cael URL iCal i fewngludo eich calendr Blackboard Learn i mewn i raglen galendr allanol, fel Google Calendar. Ar ôl i URL iCal Learn gael ei gosod mewn calendr allanol, fe'i diweddarir yn ddeinamig gyda digwyddiadau calendr Learn newydd.

  Nid oes modd mewngludo calendrau allanol i galendr Blackboard Learn.


Dewis eich gwedd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i help "Ultra" ar gyfer gweddau calendrau.

Gallwch ddewis diwrnod cyntaf eich wythnos yn eich gosodiadau personol yn Fy Blackboard. Gallwch hefyd ddewis o bedwar dull arddangos calendr:

 • Gregoraidd yn unig
 • Ar fformat Gregoraidd gyda throsiad dyddiad Hijri mewn cromfachau
 • Hijri yn unig
 • Ar fformat Hijri gyda throsiad dyddiad Gregoraidd mewn cromfachau

Creu digwyddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar greu digwyddiad calendr.

 1. Dewiswch y botwm plws (+) neu dewiswch ddyddiad penodol i greu digwyddiad.
 2. Teipiwch Enw'r Digwyddiad Newydd.
 3. Dewiswch galendr i gysylltu'r digwyddiad ag ef, megis eich calendr personol.

  Hyfforddwyr a gweinyddwyr yn unig all ychwanegu digwyddiadau at galendrau'r cwrs a sefydliad.

 4. Dewiswch yr amserau Dechrau a Gorffen.
 5. Teipiwch y Disgrifiad Digwyddiad. Mae gennych derfyn nodau 4,000 ar gyfer disgrifiadau digwyddiadau.
 6. Dewiswch Cadw.

Gwneud digwyddiad sy'n ailadrodd

Ticiwch y blwch Ailadrodd er mwyn creu digwyddiad sy'n ailadrodd. Mae'r opsiynau hyn yn disgrifio pryd mae'r digwyddiad yn ailadrodd.

Digwyddiadau sy'n ailadrodd a gefnogir
Ailadrodd OpsiynauDisgrifiad
DyddiolDigwyddiad sy'n gorffen ar ôl nifer penodol o droeon -NEU- ar ddyddiad penodol.
Ailadrodd WythnosolMae'n ailadrodd digwyddiad ar ddiwrnod yr wythnos. Mae digwyddiad yn gorffen ar ôl X gwaith -NEU- ar ddyddiad penodol.
Ailadrodd MisolMae'n ailadrodd digwyddiad ar ddyddiad o'r mis (1-31) neu ddydd o'r wythnos (Sul gyntaf, ail Lun, ac ati) a gefnogir. Mae digwyddiad yn gorffen ar ôl X gwaith-NEU- ar ddyddiad penodol.
Ychwanegu mewn Swmp (Cyfres)Crëwch gyfres gyda'r opsiynau ailadrodd.
Dileu mewn Swmp (Cyfres)Dilëwch y gyfres gyfan a grëwyd gan ddefnyddio'r opsiynau ailadrodd.
Golygu EnghraifftGolygwch enghraifft o'r gyfres. Os ydych chi'n newid dyddiad/amser yr achlysur, mae gan yr enghraifft benodol honno eicon "wedi torri" i ddangos nad yw'n cydymffurfio â rheolau'r gyfres wreiddiol bellach.

Nid yw newid enw neu ddisgrifiad achlysur yn torri'r achlysur o'r gyfres.

Golygu Cyfres (Cyfyngiad Hysbys)Ar adeg hwn, ni allwch olygu'r gyfres. Ar ôl i chi greu cyfres, gallwch swmp-ddileu neu wneud newidiadau i achlysur unigol.

Golygu neu ddileu digwyddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar olygu digwyddiad.

Eisiau newid neu ddileu digwyddiad?

 1. Dewch o hyd i'r digwyddiad yn y brif wedd calendr.
 2. Dewiswch y digwyddiad i'w olygu neu i'w ddileu.
 3. Dewiswch a llusgo digwyddiad i ddyddiad arall yn y brif wedd er mwyn newid dyddiad y digwyddiad. Mae amser y digwyddiad a'r calendr y mae'n gysylltiedig ag ef yn aros yr un peth.
 4. Gallwch hefyd ddewis a llusgo digwyddiad o'r brif wedd i ddyddiad arall ar y wedd fisol lai er mwyn newid y dyddiad.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo ar y calendr "Gwreiddiol".


ULTRA: Dod o hyd i'r calendr a'i lywio.

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Myfyrwyr, gweld gwybodaeth calendr sy'n benodol i fyfyrwyr.
Weinyddwyr, gweld gwybodaeth calendr sy'n benodol i weinyddwyr.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ddod o hyd i'r calendr.

O'r calendr hollgynhwysol yn y rhestr lle mae eich enw'n ymddangos, gallwch weld eich holl ddyddiadau dyledus a chyfarfodydd sydd ar y gweill ar draws eich cyrsiau — y cyfan yn yr un lle.

Yn eich calendr, dewch o hyd i wybodaeth am y digwyddiad hwn:

 • Oriau swyddfa: Bydd y apwyntiadau hyn yn ymddangos yn awtomatig ar y calendr pan fyddwch yn eu hychwanegu at gwrs.
 • Dyddiadau dyledus: Pan fyddwch yn creu cynnwys gyda dyddiad dyledus, mae'n ymddangos yn awtomatig yn y calendr.

Edrychwch yng nghalendr eich cwrs.

Pan fyddwch yn defnyddio'r calendr o'r tu mewn i gwrs, mae'n dangos digwyddiadau ar gyfer y cwrs hwnnw yn unig. Dewiswch eicon Calendr o far llywio'r cwrs.

Mae gwedd y cwrs ar y calendr yn dangos dyddiadau dyledus, amserlen y cwrs, oriau swyddfa, a chyfarfodydd a digwyddiadau penodol i'r cwrs. Pan fyddwch yn creu cynnwys gyda dyddiad dyledus, mae'n ymddangos yn awtomatig yn y calendr.

Mae pob digwyddiad yr ydych yn ei yn ei greu o fewn cwrs penodol yn mynd i'r calendr hollgynhwysol. Gallwch newid i'r darlun mawr drwy fynd at eich calendr hollgynhwysol o'r rhestr lle mae eich enw'n ymddangos.


ULTRA: Dewiswch eich gwedd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran "Gwreiddiol" am fanylion ar ddewis gwedd eich calendr.

 • Dewiswch Diwrnod neu Mis i chwyddo i mewn i dasg un diwrnod neu gynllunio am yr wythnosau i ddod.
 • Dewiswch Dyddiadau Dyledus i ganolbwyntio ar eich dyddiadau cau sydd ar ddod.
 • Dewiswch yr eicon gêr yn y gornel uchaf ar y dde i ddewis y calendrau rydych am eu gweld.

ULTRA: Creu a golygu digwyddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r help "Gwreiddiol" am greu digwyddiad calendr.

I ychwanegu digwyddiadau i'ch calendr personol, dewiswch Calendr o'r rhestr ar y chwith lle mae eich enw yn ymddangos. Dewiswch y symbol plws ac ychwanegu teitl digwyddiad, dyddiad, amser a lleoliad.

Dewiswch deitl digwyddiad a wnaethoch ei ychwanegu i newid ei fanylion.

Gallwch symud a dileu digwyddiadau yn eich calendr. Llusgwch a gollwng digwyddiadau personol i newid amserau neu ddileu digwyddiadau personol nad oes mo'u hangen arnoch bellach. Ni all myfyrwyr ddileu neu symud digwyddiadau a ychwanegwyd gennych.