Mae pecyn mewnforio cwrs yn cynnwys ffeil ZIP o gynnwys y cwrs a allforiwyd. Wrth fewnforio pecyn cwrs i mewn i gwrs sydd eisoes yn bodoli, caiff cynnwys y pecyn ei gopïo i’r cwrs hwnnw. Dydy pecynnau a fewnforiwyd ddim yn cynnwys manylion ymrestru myfyrwyr na’u data, megis manylion am eu trafodaethau neu eu graddau.

Fyddech chi ddim eisiau uwchlwytho pecyn cwrs a allforiwyd ac a olygwyd gennych ar ôl iddo gael ei greu a’i lawrlwytho. Pe baech yn agor y ffeil gywasgedig a newid unrhyw un o’r ffeiliau yn y pecyn cwrs a allforiwyd, byddai problemau’n codi wrth geisio’i fewnforio.

Mewnforio pecyn cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am fewnforio cynnwys.

Panel Rheoli > Pecynnau a Chyfleustodau > Mewnforio Pecyn/Gweld Cofnodion > Mewnforio Pecyn

Ar y dudalen ‘Mewnforio Pecyn’, chwiliwch am y pecyn cwrs ar eich cyfrifiadur. Dewiswch y deunyddiau cwrs perthnasol a phwyswch ‘cyflwyno’.

Ynghylch Meysydd Cynnwys

Caiff cynnwys o feysydd cynnwys sy’n ymddangos ar ddewislen y cyrsiau ac sydd â’r un enw yn pecyn ag yn y cwrs presennol ei ychwanegu at yr un maes cynnwys. Ni chaiff dim ei ddileu o’r cwrs a’i ddisodli â chynnwys o’r pecyn. Atodir cynnwys wedi ei fewngludo at gynnwys presennol yn yr un maes cynnwys.

Ynghylch Fforymau Trafod

Dylech chi gynnwys gostiadau dechreuol ar gyfer pob edefyn ymhob fforwm (a hynny yn ddienw), neu dylech chi gynnwys y fforymau hynny sydd heb byst dechreuol yn y copi o’r cwrs.

Ynghylch dolenni at gyrsiau

Caiff dolenni at rannau o gyrsiau sydd heb eu mewnforio eu torri pan fydd y dolenni hyn yn ymddangos yn y cwrs cyrchfan. Er enghraifft, os bydd dolen at brawf yn ymddangos mewn maes cynnwys ac rydych chi’n penderfynu peidio â chopïo profion, bydd y ddolen at y prawf yn torri.

Ynghylch graddio dirprwyedig

Pan fyddwch yn mewnforio cwrs heb ymrestriadau i mewn i gwrs sydd eisoes yn bodoli, bydd y gosodiad dirprwyo yn cael ei alluogi ar gyfer pob aseiniad y mae graddio dirprwyedig yn berthnasol iddo. Mae'r holl ddefnyddwyr sy'n gallu cysoni hefyd yn gallu graddio'r holl gyflwyniadau.

Am ddata presenoldeb

Mae allforio/mewnforio yn creu colofn presenoldeb na allwch ei dileu, ond nid ychwanegir data presenoldeb ati.

Rhagor am bresenoldeb ac allforio/mewnforio


Gweld cofnodion mewnforio

Panel Rheoli yna Pecynnau a Chyfleustodau yna Mewnforio Pecyn/Gweld Cofnodion

Yng ngholofnMewnforio Enw Cofnod , dewiswch y ddolen at y pecyn.

Mae opsiynau i e-bostio a lawrlwytho'r ffeil cofnodi ar gael. Gallwch hefyd wneud pob manylyn ffeil cofnodi'n fwy i edrych ar fwy o wybodaeth.


Pecynnau Common Cartridge

Mae Cetrisen Gyffredin yn fenter dan arweiniad IMS Global Learning Consortium. Mae’r fenter yn cefnogi pecynnau cwrs y gallwch eu defnyddio ardraws systemau rheoli dysgu (LMS) fel Blackboard Learn.

Mwy am y fformat common cartridge


ULTRA: Mewnforio cynnwys cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am fewnforio cynnwys

Gallwch fewnforio pecyn cwrs o gwrs blaenorol neu hyfforddwr arall. Wrth fewnforio cynnwys, caiff y cyfan o gynnwys y cwrs hwnnw ei fewnforio. Gallwch fewnforio cynnwys o wedd cwrs Gwreiddiol neu wedd cwrs Ultra. Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Nid oes modd Copïo/Mewnforio cyrsiau ym modd rhagolwg Ultra. Ni allwch fewnforio pecynnau Common Cartridge i mewn i Wedd Cwrs Ultra ar hyn o bryd.

Gallwch hefyd fewnforio ffeiliau ZIP o gronfeydd cwestiynau Gwedd Cwrs Gwreiddiol neu adnoddau cwestiynau eraill i'ch cwrs Ultra. Mae cronfeydd cwestiynau'r cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi.

Mae allforio/mewnforio yn creu colofn presenoldeb na allwch ei dileu, ond nid ychwanegir data presenoldeb ati.

Rhagor am bresenoldeb ac allforio/mewnforio

Mewnforio cynnwys

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Mewnforio Cynnwys > Mewnforio Cynnwys Cwrs a dewiswch y pecyn cwrs i'w uwchlwytho o’ch cyfrifiadur. Bydd yr holl gynnwys o'r pecyn yn mewnforio i’ch cwrs. Bydd y cynnwys newydd i’w weld ar waelod y rhestr gynnwys. Dydy pecynnau a fewnforiwyd ddim yn cynnwys manylion ymrestru myfyrwyr na’u data, megis manylion am eu trafodaethau neu eu graddau.

Dim ond ffeiliau cywasgedig y mae modd eu mewnforio. Cefnogir mathau o ffeil ZIP ac IMSCC.

Gallwch hefyd fewnforio ffeiliau o storfa cwmwl ac ychwanegu cynnwys o'r Casgliad Cynnwys.

Wrth i’r cynnwys gael ei fewngludo, ymddengys neges yn y rhestr cynnwys.

A ydych am gopïo darnau unigol o gynnwys? Mwy o wybodaeth ynghylch sut i gopïo cynnwys rhwng cyrsiau Ultra.

Panel Manylion Cwrs

Pan fydd y llif gwaith wedi’i gwblhau, os nad oedd modd mewngludo rhai eitemau o’r Wedd Cwrs Gwreiddiol i Wedd Cwrs Ultra, rhestrir rhif.

Cliciwch ar y rhif ar waelod y sgrin i weld y rhestr o gynnwys y mae’r system am ichi fwrw golwg drosti. Bydd panel yn agor. Dewiswch eitem am ragor o wybodaeth. Dewiswch yr X yn y bar du ar y brig i ddychwelyd i'r rhestr yn y panel.


ULTRA: Mewnforio cwrs yn CourseSites

Mae'r CourseSites newydd yn darparu addysgwyr ar draws y byd â mynediad at amgylchedd dysgu digidol cynhwysfawr Blackboard, gan gynnwys Learn, Collaborate, Ally, a'n apiau symudol. CourseSites yw eich lle i roi cynnig ar brofiad Ultra ac i ddysgu cyrsiau ar-lein, am ddim.

Gallwch arbrofi gyda'ch cyrsiau Gwreiddiol cyfredol yn CourseSites.

Mwy ar CourseSites

Mwy ar fewnforio cyrsiau Gwreiddiol yn CourseSites