Mae'r nodwedd archifo cwrs yn creu ciplun wedi ei rhewi neu gofnod parhaol o'ch cwrs. Mae archif yn cynnwys yr holl gynnwys, ystadegau cwrs, defnyddwyr, a rhyngweithiadau cwrs, fel postiadau blog, trafodaethau, data presenoldeb, a graddau.

Mae'r nodwedd allgludo cwrs yn creu ffeil ZIP o gynnwys eich cwrs y gallwch ei mewngludo i greu cwrs newydd. Yn annhebyg i'r nodwedd archifo cwrs, nid yw’r nodwedd allgludo cwrs yn cynnwys unrhyw ddefnyddwyr neu ryngweithiadau defnyddiwr â'r cwrs.

Allfudo cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am allforio eich cwrs.

Mae'r nodwedd allforio cwrs yn creu ffeil ZIP o gynnwys eich cwrs y gallwch ei mewngludo i greu cwrs newydd—heb unrhyw ddefnyddwyr na rhyngweithiadau defnyddwyr gyda’r cwrs. Mae’r allforyn ond yn cynnwys yr hyn rydych yn ei ddewis o’r rhestr. Noder na chynhwysir presenoldeb yn y rhestr.

Rhagor am bresenoldeb ac allforio

Ni chynhwysir ffeiliau o fewn Ffeiliau Cwrs nad ydynt yn cael eu defnyddio yn y cwrs neu eu cysylltu yn y cwrs wrth allfudo.

Lawrlwythir pecynnau allgludo fel ffeiliau ZIP cywasgedig ac fe'u mewngludir yn yr un fformat. Peidiwch â dadsipio pecyn allgludo neu ddileu ffeiliau o'r pecyn, gan na fydd y cynnwys yn mewngludo’n gywir wedyn.

Panel Rheolil > Pecynnau a Chyfleusterau > Allfudo/Archifo Cwrs

 1. Ar y dudalen Allfudo/Archifo Cwrs, dewiswch Allforio Pecyn.
 2. Ar y tudalen Allgludo Cwrs, cynhwyswch y dolenni'n unig i ffeiliau cwrs neu cynhwyswch y dolenni a chopïau o gynnwys ffeiliau'r cwrs.
  • Ar gyfer Copïo dolenni a chynnwys copïau o’r cynnwys, dewiswch Mesur Maint i sicrhau nad yw maint y pecyn yn fwy na’r Maint Pecyn a Ganiateir sydd wedi’i arddango.
  • I gael gwared ar ffeiliau a ffolderi o becyn, dewiswch Rheoli Cynnwys Pecyn.
 3. Yn yr adran Dewis Deunyddiau Cwrs, dewiswch y blychau ticio ar gyfer pob maes cwrs ac offeryn i'w hallgludo.
  • Os byddwch yn dewis Bwrdd Trafod, penderfynwch p'un ai cynnwys postiadau a gychwynnwyd ar gyfer pob llinyn ymhob fforwm (yn ddienw) neu gynnwys fforymau'n unig heb bostiadau cychwyn.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Mae’r adran Atodiadau Ffeil ar gael os oes gan eich sefydliad fynediad nodweddion rheoli cynnwys.


Fformat Cetrisen Gyffredin

Mae Cetrisen Gyffredin yn fenter dan arweiniad IMS Global Learning Consortium. Mae’r fenter yn cefnogi pecynnau cwrs y gallwch eu defnyddio ardraws systemau rheoli dysgu (LMS) fel Blackboard Learn.

Gallwch allgludo pecynnau cwrs o getrisen gyffredin Blackboard Learn fformatau 1.0, 1.1, ac 1.2. Er mwyn galluogi ail-ddefnyddio mewn nifer eang o LMSs, cyfyngir y pecyn i nodweddion sydd ar gael i bawb. Ni chynhwysir mathau o gynnwys na gefnogir gan getrisen gyffredin pan allgludir a mewngludir cwrs mewn fformat cetrisen gyffredin.

 • Allgludir ffeiliau, eitemau, fforymau trafod, dolenni gwe (URLs), ac asesiadau, ond mae'n bosibl yr eithrir rhai cydrannau. Er enghraifft, allgludir pynciau mewn fforymau trafod, ond ni allgludir graddio, nad yw'n cael ei gefnogi gan LMSs arall.
 • Ar hyn o bryd nid yw safonau Cetrisen Gyffredin IMS yn cynnal pob math neu briodoledd cwestiwn asesiad, felly ni fydd profion a chronfeydd a allgludir yn cynnwys cwestiynau anghydnaws.

Mae cetrisen gyffredin yn allgludo cwrs i mewn i ffolder unigol o gynnwys. Yna, caiff pob ardal gynnwys ei hallforio fel is-ffolder y tu mewn i brif ffolder y cwrs. Er enghraifft, rydych yn allforio pecyn cetrisen cyffredin o gwrs Blackboard Learn ac yna yn ei ail-fewngludo. Mae gan eich cwrs un ardal cynnwys sy'n cynnwys ffolder ar gyfer pob ardal cynnwys gwreiddiol ac ardal cynnwys sy'n cynnwys dolenni i'r we.

Cysylltwch â'ch sefydliad i gael gwybodaeth fanwl am fanylebau cetrisen gyffredin.

Allgludo cwrs mewn fformat cetrisen gyffredin

Panel Rheolil > Pecynnau a Chyfleusterau > EAllfudo/Archifo Cwrs > Allforio Pecyn Cetrisen Cyffredin &gtl Cyflwyno

I allforio'r pecyn ar fformat 1.1 neu 1.2 cetrisen gyffredin, dewiswch y blwch ticio priodol. Os na fyddwch yn dewis blwch ticio, bydd y cwrs yn allgludo mewn fformat cetrisen gyffredin 1.0. Mae'r fersiwn sydd yn well gennych yn dibynnu ar y system lle mewngludir y pecyn yn cefnogi fersiwn 1.1 neu 1.2.


Archifo cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am archifo eich cwrs.

Mae nodwedd y cwrs archif yn creu cofnod parhaol o gwrs gan gynnwys holl rhyngweithiad cwrs a defnyddiwr. Cedwir cyrsiau sydd wedi eu harchifo fel ffeiliau ZIP. Pan fyddwch yn archifo cwrs, nid yw’n cael ei ddileu o’r system.

Cynhwysir pob ffeil o fewn y cwrs yn yr archif, hyd yn oed os nad oedd ffeil wedi ei chysylltu yn y cwrs.

Panel Rheolil > Pecynnau a Chyfleusterau > Allfudo/Archifo Cwrs

 1. Ar y dudalen Allfudo/Archifo Cwrs, dewiswch Archifo Cwrs.
 2. Ar y dudalen Archifo Cwrs, gallwch ddewis y blwch ticio Cynnwys Hanes Graddau’r Ganolfan. Bydd maint y ffeil ac amser prosesu yn cynyddu.
 3. Yn yr adran Atodiadau Ffeil, cynhwyswch y dolenni'n unig i ffeiliau cwrs neu cynhwyswch y dolenni a chopïau o gynnwys ffeiliau'r cwrs.
  • Ar gyfer Copïo dolenni a chynnwys copïau o’r cynnwys, dewiswch Mesur Maint i sicrhau nad yw maint y pecyn yn fwy na’r Maint Pecyn a Ganiateir sydd wedi’i arddango.
  • I gael gwared ar ffeiliau a ffolderi o becyn, dewiswch Rheoli Cynnwys Pecyn.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Mae’r adran Atodiadau Ffeil ar gael os oes gan eich sefydliad fynediad i reoli cynnwys.


Lawrlwytho’r pecyn cwrs

Panel Rheolil > Pecynnau a Chyfleusterau > Allfudo/Archifo Cwrs

 1. Ar y dudalen Allfudo/Archifo Cwrs, dewiswch y ddolen ar gyfer lawrlwytho’r pecyn.
 2. Cadwch y ffeil yn y lleoliad priodol.

Gallwch edrych ar y log sylfaenol neu fanwl o ddewislen cwrs a archifwyd.

Tudalen Allfudo/Archifo

Mae'r tudalen Allgludo/Archifo Cwrs yn trefnu pob pecyn allgludo ac archifo rydych yn eu creu o gwrs.

Pan fyddwch yn allforio neu archifo cwrs, bydd dolen i'r pecyn yn ymddangos ar y dudalen hon. Gallwch lawrlwytho'r pecyn i'ch cyfrifiadur, ac yna ei ddefnyddio yn y dyfodol ar gyfer gweithredoedd mewngludo neu adfer.

Pan fyddwch yn allgludo neu archifo pecyn, nid yw'n ymddangos ar y tudalen hwn yn syth. Anfonir e-bost atoch cyn gynted ag y bydd y system wedi creu'r pecyn. Yna, agorwch y dudalen hon i ddod o hyd i'r dudalen a'i lawrlwytho.

Rydym yn argymell eich bod yn dileu pecynnau o'r tudalen hwn ar ôl i chi eu lawrlwytho. Mae pob pecyn yn cyfrif yn erbyn cwota'r cwrs.


ULTRA: Allgludo ac archifo eich cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am allforio ac archifo eich cwrs.

Gallwch allgludo cynnwys eich cwrs i’w ddefnyddio yn y dyfodol. Cynhwysir y cynnwys hwn mewn pecyn allforio/archifo:

 • Cynnwys y cwrs
 • Cyfeirebau sy'n gysylltiedig ag aseiniadau
 • Digwyddiadau calendr, gan gynnwys oriau swyddfa ac amserlen cwrs
 • Trafodaethau
 • Gosodiadau’r llyfr graddau
 • Eitemau llawlyfr Llyfr Graddau
 • Aliniadau nodau
 • Presenoldeb ar gyfer archifau yn unig
 • Cyhoeddiadau cwrs

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Allforio Pecyn y Cwrs.

Mae’r system yn gofyn a ydych am gynnwys data gweithgarwch myfyrwyr yn eich allforyn, sydd yn archif. Mae data gweithgarwch myfyrwyr yn cynnwys cyflwyniadau aseiniadau, graddau, data presenoldeb, a phostiadau trafod. Dewiswch Ie os ydych am gynnwys data cofrestru myfyrwyr a data myfyrwyr. Dewiswch Na os ydych am gopïo’r cynnwys yn unig heb y data cofrestru a’r data myfyrwyr.

Hyd yn oed os nad ydych yn dewis cynnwys data cofrestru a data myfyrwyr, nid yw’r wybodaeth honno’n cael ei hychwanegu i gwrs Ultra arall os ydych yn dewis mewngludo’r cynnwys. Gall gweinyddwyr adfer pecyn archifo a bydd yr holl data cofrestru a data myfyrwyr yn gyflawn.

Pan fydd y pecyn archif neu allforio yn barod, mae’r ffeil ZIP yn cynnwys. Dewiswch enw’r ffeil i lawrlwytho’r pecyn i’ch cyfrifiadur.

Lawrlwythir pecynnau allgludo ac archif fel ffeiliau ZIP cywasgedig ac fe'u mewngludir neu hadferir yn yr un fformat. Peidiwch â dadsipio pecyn neu ddileu ffeiliau o'r pecyn, gan na fydd y cynnwys yn mewngludo’n gywir wedyn.

Rhannu deunydd cwrs

Os ydych am rannu eich cynnwys cwrs gyda hyfforddwyr eraill, gallwch anfon y ffeil ZIP iddyn nhw. Gall hyfforddwyr fewngludo’r ffeil ZIP i un o’u cyrsiau neu gall gweinyddwr adfer pecyn archif. Mae’r holl gynnwys wedi'i guddio rhag myfyrwyr fel y gallwch chi neu hyfforddwr arall osod gweladwyedd.

Rhagor am fewngludo cynnwys y cwrs