A fydd cynnwys fy nghwrs yn arddangos yn yr ap Blackboard?

Canfyddwch a yw eich cynnwys cwrs Blackboard Learn yn cael ei gefnogi yn yr ap Blackboard i fyfyrwyr. Gallwch greu eich cynnwys â symudol mewn cof fel bod myfyrwyr yn cael y profiad symudol gorau.

Mae'r wybodaeth hon hefyd yn berthnasol i gefnogaeth cynnwys cwrs yn yr ap Blackboard Instructor. Mae'r rhan fwyaf o'r nodweddion a restrir wedi'u cynnwys yn Blackboard Instructor, ac eithrio hysbysiadau gwthio a phrif nodweddion dewislen megis dyddiadau dyledus a ffrwd gweithgarwch.

Mathau o gynnwys

Mae mathau cynnwys sy'n cael eu cefnogi'n frodorol yn dangos o fewn yr ap Blackboard yn hytrach na lansio mewn tudalen we. Mae nodweddion a gefnogir yn frodorol yn rhoi'r profiad gorau i fyfyrwyr yn yr ap Blackboard.

Bydd mathau o gynnwys nad ydynt yn cael eu cefnogi'n frodorol yn cael eu lansio ym mhorwr mewn-ap Blackboard yn hytrach nag ym mhorwr y ddyfais. Mae hyn yn gwneud llywio yn ôl yn yr ap yn haws i fyfyrwyr. Er enghraifft, mae prawf nad yw'n gydnaws â symudol yn agor mewn golwg porwr o fewn yr ap yn hytrach na mewn ap TM neu Safari ® Chrome ar wahân <424>

Mathau Cynnwys a Gefnogir mewn apiau Blackboard
Math o GynnwysCefnogaeth
Ffrwd GweithgarwchCefnogaeth frodorol. Mae'r ffrwd gweithgarwch yn ymddangos yn yr ap ar gyfer systemau Blackboard ar y profiadau Gwreiddiol ac Ultra.

Rhagor am y ffrwd gweithgarwch yn yr ap Blackboard

CyhoeddiadauCefnogaeth frodorol.

Cyhoeddiadau yn ap Blackboard

 
AseiniadauCefnogaeth frodorol.

Aseiniadau yn ap Blackboard

 
SainCefnogaeth frodorol. Mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn dibynnu ar system weithredu’r ddyfais. 
Tudalen WagDim cefnogaeth frodorol. Mae tudalennau gwag yn lansio mewn tudalen we. 
BlogiauDim cefnogaeth frodorol. Mae'r offer hyn yn lansio mewn tudalen we. 
Calendr Cefnogaeth rannol. Nid oes gan ap Blackboard dudalen calendr, ond gall myfyrwyr gyrchu Dyddiadau Dyledusa'r Ffrwd Gweithgarwch yn y llywio sylfaenol i weld gwybodaeth wedi'i chyfuno ar draws eu holl gyrsiau.

Dyddiadau Dyledus yn ap Blackboard

 
Ffolder CynnwysCefnogaeth frodorol. Nid yw disgrifiadau yn cael eu harddangos. 
SgyrsiauDim cefnogaeth frodorol. Nid yw sgyrsiau dosbarth ar brofion, aseiniadau a dogfennau cwrs Ultra yn cael eu cefnogi yn yr ap. 
Dolenni CwrsCefnogaeth frodorol. Nid yw disgrifiadau yn cael eu harddangos. Bydd mathau o gynnwys a gefnogir yn frodorol hefyd yn lansio’n frodorol pan fyddant yn cael eu cyrchu o ddolen cwrs. 
Negeseuon CwrsDim cefnogaeth frodorol. Nid yw negeseuon cwrs yn ymddangos yn yr hysbysiadau app neu app. <642> Nodweddion golygydd cynnwys Mae'r app Blackboard yn cefnogi amrywiol nodweddion HTML a CSS oddi wrth y golygydd cynnwys Blackboard Learn ar draws llwyfannau iOS, Android a Windows. <648> Rhestr fanwl o tagiau HTML a lleoliadau app a gefnogir I fod yn siŵr nad yw eich fformatio yn newid wrth edrych ar yr app Blackboard, defnyddiwch atodiad fel PPT, DOC, neu PDF. 
Tudalen Offer CwrsDim cymorth brodorol. Mae’r dudalen offer cwrs yn cynnwys dolenni i bob math o offer sydd ar gael mewn cwrs. Nid yw dolenni dewislen cwrs i’r dudalen offer cwrs yn ymddangos yn yr ap. Bydd unrhyw lywio dolen gwrs i’r dudalen offer cwrs yn lansio yn y porwr mewn-ap. 
TrafodaethauCefnogaeth frodorol.

Trafodaethau yn ap Blackboard

 
FfeiliauCefnogaeth frodorol. Mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn dibynnu ar system weithredu’r ddyfais. 
GraddauCefnogaeth frodorol.

Gradddau mewn apiau Blackboard

 
GrwpiauDim cefnogaeth frodorol. Ni chefnogir grwpiau, gan gynnwys fforymau trafod grŵp ac aseiniadau grŵp. 
DelweddCefnogaeth frodorol. Mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn dibynnu ar system weithredu’r ddyfais. 
EitemCefnogaeth frodorol. Cefnogir atodiadau ffeil mewn eitemau, ond mae'r mathau a gefnogir yn dibynnu ar system weithredu’r ddyfais. 
SiwrnalauDim cefnogaeth frodorol. Mae'r offer hyn yn lansio mewn tudalen we.
Modiwlau Dysgu Cefnogaeth rannol. Mae gan fodiwlau dysgu ymarferoldeb rhannol yn yr apiau symudol. Ni all defnyddwyr weld tabl o gynnwys y modiwl fel y gallant ei wneud mewn porwr borwr gwe. Rhestrir y cynnwys yn debyg i ffolder cynnwys.

Modiwlau dysgu yn ap Blackboard

 
Cynlluniau GwersCefnogaeth frodorol. Rhestrir y cynnwys yn debyg i ffolder cynnwys. 
LleoleiddioCefnogaeth frodorol.

Lleoleiddio yn ap Blackboard

 
Offer LTI Cefnogaeth rannol. Mae'r ddolen yn lansio yn y porwr mewn-app ac mae seilwaith ar waith i gynnal sesiwn y defnyddiwr yn y lansiad. Fodd bynnag, efallai na fydd y porwr mewn-ap yn cefnogi'r holl dechnolegau sydd eu hangen i drin y cynnwys fel y disgwyliwyd.

Nid ydym yn gwarantu y bydd offer trydydd parti, gan gynnwys blociau adeiladu neu addasiadau Blackboard Learn, yn gweithredu fel y dymunir yn yr ap Blackboard.

 
Tudalen y ModiwlDim cefnogaeth frodorol. Mae tudalennau'r Modiwl yn lansio mewn tudalen we. 
Offer Cwmwl PartnerDim cefnogaeth frodorol. Mae offer integreiddio cwmwl partner yn lansio yn y porwr mewn-ap. Gall gofynion technegol y cynnwys trydydd parti a'r system weithredu ddyfais gyfyngu ar ymarferoldeb. 
Hysbysiadau GwthioCefnogaeth frodorol.

Hysbysiadau gwthio yn ap Blackboard

 
Cyfeirebau Cefnogaeth frodorol. Gall myfyrwyr weld cyfeirebau yn yr ap ar gyfer aseiniadau a thrafodaethau graddedig. Mae rhaid i fyfyrwyr gyrchu'r cwrs mewn porwr gwe bwrdd gwaith i weld y gyfeireb wedi'i chwblhau, os yw'r hyfforddwr yn trefnu ei bod ar gael. Nid yw cyfeirebau ar gael yn yr ap ar gyfer cwestiynau prawf neu offer nad ydynt ag offer brodorol megis blogiau, dyddlyfrau a wicis.

Rhagor am Aseiniadau yn ap Blackboard

Mwy am Drafodaethau yn yr app Blackboard

 
SCORMDim cefnogaeth frodorol. Ni chefnogir SCORM yn frodorol yn yr apiau symudol ar hyn o bryd, felly mae pecynnau SCORM yn lansio yn y porwr mewn-ap. Fodd bynnag, mae'r chwaraewr SCORM sydd wedi'i ddiweddaru yn y rhyddhad Dysgu Q4 2017 yn darparu gwelliant sylweddol yng nghefnogaeth SCORM ar gyfer yr apiau symudol.

Awgrymiadau ar gyfer cynnwys SCORM

 
ArolygonDim cefnogaeth frodorol. Mae arolygon yn lansio mewn tudalen we, ond nid yw hwn yn ddull a gefnogir yn swyddogol ar gyfer cyflwyno. Ar gyfer arolygon sy'n cael eu lansio mewn tudalen we, rydym yn argymell eich bod yn cyrchu eich cwrs ar borwr gwe bwrdd gwaith.
Maes llafurDim cefnogaeth frodorol. Mae math cynnwys y maes llafur yn lansio mewn tudalen we. 
ProfionCefnogaeth frodorol. Gellir cwblhau a chyflwyno profion sy'n gydnaws â dyfeisiau symudol o'r ap. Mae profion sy'n cynnwys mathau o gwestiynau neu osodiadau nad ydynt yn gydnaws â dyfeisiau symudol yn dangos manylion y prawf yn unig. Ar gyfer y profion hyn, bydd y defnyddwyr yn cael eu cyfeirio i gymryd y prawf ar borwr gwe bwrdd gwaith yn hytrach nag ar ddyfais symudol.

Profion sy'n gydnaws ag ap Blackboard

 
FideoCefnogaeth frodorol. Mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn dibynnu ar system weithredu’r ddyfais. 
Dolenni GweCefnogaeth frodorol. Ni ddangosir disgrifiadau ac atodiadau ffeil. Bydd y myfyriwr yn cyrraedd y wefan yn uniongyrchol. Efallai caiff ymarferoldeb y wefan darged ei heffeithio gan system weithredu'r ddyfais a chyfyngiadau'r porwr mewn-ap. 
WikisDim cefnogaeth frodorol. Mae'r offer hyn yn lansio mewn tudalen we.

Content editor features

Mae ap Blackboard yn cefnogi amrywiol nodweddion HTML a CSS oddi wrth y golygydd cynnwys Blackboard Learn ar draws llwyfannau iOS, Android a Windows.

Rhestr fanwl o tagiau HTML a lleoliadau app a gefnogir

I fod yn gwbl siŵr nad yw eich fformatio yn newid wrth gael ei weld yn ap Blackboard, defnyddiwch atodiad fel PPT, DOC, neu PDF.

Fformatio mewn cyfarwyddiadau asesu

Ar hyn o bryd, rydym yn argymell y dylai hyfforddwyr ac adeiladwyr cyrsiau ddefnyddio testun plaen mewn cyfarwyddiadau profion ac aseiniadau i sicrhau'r arddangosiad gorau i fyfyrwyr yn ap Blackboard. Nid yw rhywfaint o fformatio sy'n cael ei gefnogi ar gyfer mathau eraill o gynnwys yn dangos i fyfyrwyr mewn cyfarwyddiadau asesu.


Rhyddhau addasol a statws adolygu:

Nid yw ap Blackboard yn cefnogi'r nodwedd Marcio Wedi’i Adolygu ar hyn o bryd. Mae angen i fyfyrwyr gyrchu cwrs mewn porwr gwe bwrdd gwaith i ddefnyddio'r nodwedd hon os trefnoch ei bod ar gael ar gyfer eitem cynnwys.

Mae ap Blackboard yn cefnogi Rhyddhau Addasol o gynnwys, lle gall hyfforddwyr ryddhau cynnwys dim ond i fyfyrwyr sy'n bodloni meini prawf penodol. Y meini prawf yw dyddiad, gradd, neu aelodaeth myfyriwr mewn grŵp neu restr a grëwyd gan yr hyfforddwr.

Rhagor am ryddhau cynnwys i fyfyrwyr


Cyfryngau wedi’u hymgorffori a chyfuniadau

Mae Flickr®, Slideshare, YouTube ™ ac offer cyfuniad eraill yn gweithio orau pan ychwanegir fel Cyfuniad wedi’i ymgorffori o fewn y golygydd cynnwys.

 1. O'r ddewislen Adeiladu Cynnwys, dewiswch Eitem. Peidiwch â dewis o adran Cyfuniadau y ddewislen.
 2. Defnyddiwch y nodwedd Cyfuniadau yn y golygydd cynnwys.

Ni chefnogir y cyfryngau hyn:

 • Ni chefnogir cyfryngau Kaltura ar hyn o bryd.
 • Nid yw ffeiliau cyfryngau wedi'u hymgorffori o fewn ffeiliau cysylltiedig yn gweithio. Er enghraifft, mae atodiad MP4 yn gweithio, mae atodiad HTML yn gweithio, ond nid yw ymgorffori cyfeiriad mp4 o fewn atodiad ffeil HTML yn gweithio.
 • Mae gwasanaethau fideo trydydd parti eraill yn cynhyrchu canlyniadau anghyson gan ddibynnu ar fformatio.
 • Ni chefnogir pecynnau ffeil sy'n defnyddio index.html â bwndel ffeil asedau.

Cynnwys SCORM

Defnyddiwch yr awgrymiadau hyn ar gyfer y profiad defnyddiwr gorau â chynnwys SCORM yn yr apiau.

 • Golygu dewisiadau datblygedig chwaraewr SCORM
 • Diweddarwch eich pecyn SCORM i sicrhau ei fod wedi'i gynllunio'n ymatebol ar gyfer dyfeisiau a sgriniau llai.
 • Lleihewch y defnydd o JavaScript ac ieithoedd sgriptio eraill i gael y gefnogaeth fwyaf posibl. Mae pecynnau SCORM mwy sylfaenol, â dim ond HTML a CSS, yn fwy tebygol o weithredu fel y disgwylir.
 • Profwch eich cynnwys SCORM yn yr ap cyn i chi drefnu ei fod ar gael i fyfyrwyr.

Mae'r chwaraewr SCORM sydd wedi'i ddiweddaru yn y rhyddhad Learn Q4 2017 yn darparu gwelliant sylweddol yn y gefnogaeth SCORM ar gyfer yr apiau symudol.


Profion

Cefnogir profion yn frodorol yn ap Blackboard. Rhaid i brawf gynnwys mathau o gwestiynau sy’n gydnaws â dyfeisiau symudol yn unig er mwyn agor yn frodorol yn ap Blackboard. Os yw prawf yn cynnwys cwestiynau neu osodiadau nad sy'n gydnaws â dyfeisiau symudol, mae'r ap yn ymdrin â'r sefyllfa'n wahanol gan ddibynnu ar fersiwn y bloc adeiladu a osodwyd yn Blackboard Learn.

 • Gwasanaethau Gwe Symudol B2 94.9.11 neu B2 bwndel cyfatebol ac yn uwch: Os nad yw prawf yn symudol gydnaws, mae defnyddwyr yn gweld neges bod y prawf yn cael ei rwystro rhag lansio yn yr ap a rhaid ei gyrchu o borwr gwe bwrdd gwaith. Mae'r newid hwn yn sicrhau profiad asesu cyson a gefnogir yn yr ap ac yn atal cynnwys heb ei gefnogi rhag achosi problemau annisgwyl mewn ymgais prawf symudol.

  Rhaid cwblhau profion nad ydynt yn cael eu cefnogi'n frodorol ar borwr gwe bwrdd gwaith.

 • Cyn Gwasanaethau Gwe Symudol B2 94.9.11 neu B2 bwndel cyfatebol: Os nad yw prawf yn symudol gydnaws, mae'r prawf yn agor yn y porwr ap mewnol ar y ddyfais. Fodd bynnag, mae'n well cymryd y mathau hyn o brofion ar borwr gwe bwrdd gwaith er mwyn cael y profiad gorau.

Yng nghyrsiau Blackboard Learn Gwreiddiol, mae'n bosibl bod opsiwn "Prawf Cydnawsedd Dyfeisiau Symudol" yn ardal gynnwys y ddewislen Asesiadau. Crëwyd yr opsiwn hwn i gefnogi profion yn ap Mobile Learn yn unig, sydd bellach wedi dod i ben. Nid oes angen y "Prawf Cydnawsedd Dyfeisiau Symudol" ar gyfer profion yn ap Blackboard na Blackboard Instructor. Defnyddiwch y wybodaeth a ddarperir ar y dudalen hon i greu profion sy'n gydnaws â dyfeisiau symudol yn yr apiau symudol cyfredol.

Mathau o gwestiynau a gefnogir.

Mae'r ap Blackboard yn cefnogi'r mathau hyn o gwestiynau prawf sy’n gydnaws â symudol:

 • Gwir/Gau
 • Amlddewis
 • Ateb Byr
 • Traethawd
 • Naill ai/Neu

Mae mathau ychwanegol o gwestiynau ar gael yng nghynfas golygu prawf yn Learn 9.1, ond dim ond y mathau a restrir yma sy'n cael eu cefnogi'n frodorol yn ap Blackboard.

Pan fyddwch yn cynnwys mathau o gwestiynau nas cefnogir mewn prawf, mae'r ap yn trin y prawf fel nad yw'n symudol gydnaws. Mae'r ffordd y mae'r ap yn ymdrin â'r prawf yn dibynnu ar y fersiwn Gwasanaethau Gwe Symudol B2. Cyn Gwasanaethau Gwe Symudol B2 fersiwn 94.9.11, mae'r prawf yn lansio yn y porwr ap mewnol. Ar gyfer Gwasanaethau Gwe Symudol B2 fersiwn 94.9.11+, mae'r defnyddiwr yn cael ei atal rhag cymryd y prawf. Rhaid cwblhau profion nad ydynt yn cael eu cefnogi'n frodorol ar borwr gwe bwrdd gwaith.

Rhagor ar gefnogaeth porwr

Rhagor ar Bloc adeiladu Gwasanaethau Gwe Symudol

Opsiynau profion

Mae rhai o'r opsiynau sydd ar gael wrth greu prawf ond yn gweithio'n gywir pan fydd myfyrwyr yn cymryd y prawf ar borwr gwe bwrdd gwaith.

Ddim yn gydnaws â dyfeisiau symudol, methu â chwblhau'r prawf yn yr ap

NID yw profion gyda'r gosodiadau hyn yn gydnaws â dyfeisiau symudol a ni ellir eu cwblhau yn yr ap. Yn yr ap, bydd defnyddwyr yn gallu gweld manylion y prawf yn unig. Pan fyddant yn Cychwyn Ymgais neu'n Parhau â'r Ymgais, bydd neges naid yn cyfeirio defnyddwyr i agor y prawf ar borwr bwrdd gwaith yn hytrach nag ar ddyfais symudol.

 • Cyflwyniad un cwestiwn ar y tro
 • Asesiad Wedi’i Amseru ag Awto-Gyflwyno = I FFWRDD

Cydnaws â dyfais symudol, methu â gweld yr ymgais yn yr ap

Gellir cwblhau profion gyda'r gosodiadau hyn yn yr ap a bydd y sgorau'n dangos, ond nid yw defnyddwyr yn gallu gweld yr ymgeisiau a gwblhawyd yn yr ap. Pan fydd defnyddwyr yn tapio ar ymgais a gyflwynwyd, bydd neges naid yn eu cyfeirio i edrych ar yr ymgais ar borwr bwrdd gwaith yn hytrach nag ar ddyfais symudol.

 • Adborth gan y graddiwr ar gyfer cwestiynau unigol
 • Dangos sgôr fesul cwestiwn I FFWRDD
 • Dangos cwestiynau anghywir I FFWRDD (dyma'r gosodiad diofyn)

Mae'r gosodiadau prawf diofyn dan Dangos canlyniadau ac adborth profion i fyfyrwyr yn galluogi myfyrwyr i weld sgorau eu hasesiadau yn yr ap, ond nid eu hymgeisiau. Defnyddiwch y gosodiadau prawf hyn i alluogi myfyrwyr i weld eu hymgeisiau yn yr ap:

 1. Dangos sgôr fesul cwestiwn YMLAEN (dyma'r gosodiad diofyn).
 2. Dangos cwestiynau anghywir YMLAEN (NID dyma'r gosodiad diofyn)

Dangos

 • Dangosir disgrifiadau a chyfarwyddiadau profion os ydych yn eu darparu wrth greu'r prawf. Bydd disgrifiadau prawf yn weladwy i fyfyrwyr cyn iddynt gychwyn ymgais a bydd cyfarwyddiadau prawf yn weladwy i fyfyrwyr ar ôl iddynt gychwyn ymgais. Nodwch mai disgrifiadau'n unig sydd ar gael ar brofion cyrsiau Ultra a'u bod yn weladwy i fyfyrwyr cyn iddynt gychwyn ymgais.
 • Nid yw rhywfaint o fformatio'n ymddangos i fyfyrwyr mewn cyfarwyddiadau prawf. Ar yr adeg hon, rydym yn argymell y dylai hyfforddwyr ac adeiladwyr cyrsiau ddefnyddio testun plaen mewn cyfarwyddiadau prawf er mwyn sicrhau'r arddangosiad gorau i fyfyrwyr.
 • Nid yw delweddau mewn cwestiynau prawf yn cael eu harddangos.

Opsiynau prawf eraill

 • Setiau o Gwestiynau a Blociau Ar Hap: Cefnogir y rhain yn frodorol yn ap Blackboard cyhyd â bod pob un o'r cwestiynau yn y gronfa’n cael cefnogi’n frodorol gan yr ap. Bydd un math o gwestiwn heb ei gefnogi yn y gronfa’n achosi i bob cais lansio yn y porwr mewn-ap hyd yn oed os na chyflwynir y cwestiwn hwnnw heb gefnogaeth ar gyfer pob cais.
 • Hidlo IP: Ymddengys y bydd traffig o'r ap Blackboard yn deillio o’r cgyfeiriadau IP cwmwl mBaaS. I ddysgu rhagor, gweler Firewall Whitelisting i Ganiatáu Traffig Symudol. Nid yw presenoldeb y gosodiad hwn o angenrheidrwydd yn golygu na fydd y prawf yn gydnaws â symudol, ond bydd lansio'r asesiad yn methu oni bai fod cyfeiriadau IP mBaaS wedi'u cynnwys yn y rheolau CANIATÁU.

Aseiniadau

Cefnogir aseiniadau'n frodorol yn ap Blackboard.

Dangos

 • Bydd y cyfarwyddiadau rydych yn eu teipio ar gyfer aseiniad mewn cwrs Gwreiddiol yn ymddangos yn yr ap ar ôl i fyfyrwyr gychwyn ymgais.
 • Bydd y cyfarwyddiadau rydych yn eu teipio ar gyfer aseiniad mewn cwrs Ultra yn ymddangos ym manylion yr aseiniad yn yr ap dan bennawd Disgrifiad. Mae myfyrwyr yn gallu gweld y disgrifiad cyn iddynt gychwyn aseiniad.
 • Nid yw rhywfaint o fformatio yn arddangos i fyfyrwyr mewn cyfarwyddiadau aseiniad. Ar hyn o bryd, rydym yn argymell y dylai hyfforddwyr ac adeiladwyr cyrsiau ddefnyddio testun plaen mewn cyfarwyddiadau aseiniad i sicrhau'r arddangosiad gorau i fyfyrwyr.

Cefnogir atodiadau ffeil. Mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn dibynnu ar system weithredu’r ddyfais. Mae terfyn maint ffeil o 250 MB ar gyfer cyflwyniadau i aseiniadau.

Ni chefnogir cyflwyniadau portffolio yn yr ap ac maen nhw'n ymddangos i fyfyrwyr yn yr un modd â chyflwyniadau aseiniadau arferol ar hyn o bryd.

Mae integreiddio â storio cwmwl yn caniatáu i fyfyrwyr uwchlwytho ffeiliau o'u cyfrifon storio cwmwl ar gyfer aseiniadau.

Rhagor ar storio ffeiliau cwmwl yn yr ap

Derbyniadau cyflwyno (Cyrsiau gwreiddiol)

Mae ap Blackboard yn cofnodi dyddiad ac amser ymgais pob aseiniad. Gall myfyrwyr wedi rhestr o ymgeisiau yn yr ap trwy dapio ar Gradd Gyfredol a dewiswch eitem raddedig.

Gall myfyrwyr wedi nifer y derbyniadau cyflwyno ar gyfer ymgeisiau mewn cyrsiau Gwreiddiol ar borwr gwe ar fwrdd gwaith. O Fy Ngraddau, dewiswch dab Cyflwynwyd, a dewiswch Derbyniadau Cyflwyno. Caiff y cadarnhad o'r niferoedd ei greu ar gyfer pob ymgais aseiniad a gyflwynwyd naill ai yn yr ap neu ar borwr gwe ar fwrdd gwaith. Nid yw'r cadarnhad o'r niferoedd a hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno ar gael ar yr ap.

Mwy ar dderbyniadau cyflwyno aseiniadau mewn cyrsiau Gwreiddiol


Trafodaethau

Cefnogir trafodaethau yn frodorol yn ap Blackboard. Cefnogir y gweithrediadau hyn yn ap Blackboard.

 • Ychwanegu atodiad yn nhrafodaethau cwrs Gwreiddiol
 • Disgrifiad Fforwm
 • Gradd a rhuddell bosib ar gyfer fforwm
 • Gweld a chreu edeifion *
 • Ateb i edeifion *
 • Ateb i atebion *
 • Gweld adborth hyfforddwyr a graddau ar gyfer fforymau
 • Gweld atodiadau ffeil i bostiadau; mae cefnogaeth ffeiliau yn dibynnu ar system weithredu’r ddyfais
 • Gweld testun cyfoethog a chynnwys amlgyfrwng ym mhostiadau; ar gael ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol yn unig ar yr adeg hon
 • Golygu postiad; os alluogwyd gan hyfforddwr yn y fforwm
 • Dileu post; os yw hyfforddwr yn ei alluogi yn y fforwm
 • Cyfrif heb eu darllen

*yn cynnwys postiadau dienw

Ni chefnogir y gweithrediadau hyn yn ap Blackboard ar hyn o bryd.

 • Ychwanegu atodiad yn nhrafodaethau cwrs Ultra
 • Golygu trywydd
 • Dileu edefyn
 • Marciwch fel y'i darllenwyd ar gyfer edefyn, post, ateb
 • Cyfrif heb eu darllen (dyfeisiau Windows yn unig)
 • Ychwanegu tagiau neu faner
 • Mae diweddariadau yn ymddangos ar y ffrwd gweithgarwch
 • Mae dyddiadau dyledus trafodaethau yn ymddangos o fewn dyddiadau cau
 • Tanysgrifio i edefyn

Hysbysiadau gwthio

Mae hysbysiadau gwthio’n popian i fyny ar ddyfeisiau myfyrwyr ar gyfer y digwyddiadau dilynol.

 • Cyhoeddiadau cwrs
 • Prawf Ar Gael
 • Amser cyflwyno prawf neu brawf yn hwyr
 • Graddau newydd
 • Eitem gynnwys newydd
 • Trefnu bod cwrs newydd ar gael

Cynhyrchir hysbysiadau gwthio ar gyfer cyhoeddiadau cwrs ond nid cyhoeddiadau system. Mae cyhoeddiadau system yn ymddangos yn ffrwd gweithgarwch yr ap. Gall cyhoeddiadau system ddangos hefyd yn Cyhoeddiadau o fewn cyrsiau os ddewisodd yr anfonwr yr opsiwn hwnnw.

Bydd y math o hysbysiadau gwthio a gynhyrchiwyd yn dibynnu ar a oes gennych y profiad Gwreiddiol Blackboard Learn neu'r profiad Ultra Blackboard Learn.

Rhagor am hysbysiadau gwthio yn yr ap Blackboard a'r profiad Ultra neu'r profiad Gwreiddiol

Mae myfyrwyr yn newid eu hysbysiadau trwy fewngofnodi i’w cyfrif gwe Blackboard ar gyfrifiadur.

O dan rai amgylchiadau, gall yr ap Blackboard ar iOS dderbyn mathau ychwanegol o hysbysiadau y tu hwnt i'r mathau o hysbysiadau sydd wedi'u rhestru. Mae Android yn arddangos y mathau o hysbysiadau sydd wedi'u rhestru yn unig.


Cyhoeddiadau

Mae cyhoeddiadau cwrs gan hyfforddwyr ar gael ar yr ap ac o fewn cyrsiau unigol.

Gall myfyrwyr weld rhybuddion o'r ysgol o fewn cyrsiau ar yr ap os dewisodd yr anfonwr opsiwn i ddangos y cyhoeddiad mewn cyrsiau a sefydliadau.

Mae'r holl gyhoeddiadau cwrs a chyhoeddiadau system wedi'u cynnwys yn Ffrwd ap Blackboard. Mae cyhoeddiadau system wedi'u labelu fel Rhybuddion

Yn y ffrwd gweithgarwch, pan fydd myfyriwr yn gwrthod cyhoeddiad cwrs, nid yw bellach yn hygyrch ar yr ap ar unrhyw ddyfais. Pan fydd myfyriwr yn gwrthod cyhoeddi system, nid yw bellach yn hygyrch ar yr ap ar y ddyfais benodol lle gwrthododd y myfyriwr gyhoeddiad y system.

Mae cyhoeddiadau yn cefnogi gweld testun cyfoethog a chynnwys amlgyfrwng yn yr ap. Fodd bynnag, gall hyfforddwyr ond greu cyhoeddiadau gyda thestun cyfoethog a chynnwys amlgyfrwng yn y profiad gwe ar yr adeg hon. Yn yr ap, gall hyfforddwyr greu cyhoeddiadau testun plaen.

Mae cyhoeddiadau yn nodwedd Gwedd Cwrs Gwreiddiol. Nid yw cyhoeddiadau ar gael ar yr ap ar gyfer y Wedd Cwrs Ultra.


Modiwlau dysgu

Mae gan fodiwlau dysgu ymarferoldeb rhannol yn yr apiau symudol ar gyfer cyrsiau Ultra a Gwreiddiol. Ni all defnyddwyr weld tabl o gynnwys y modiwl fel y gallant ei wneud mewn porwr borwr gwe. Rhestrir y cynnwys yn debyg i ffolder cynnwys.

Yng nghyrsiau Ultra, noder yr ymddygiadau hyn ym modiwlau dysgu:

 • Nid yw'r apiau yn dangos eitemau sy'n weladwy i ddefnyddwyr cyn iddynt gael mynediad. Pan ewch i'ch cwrs ar borwr gwe bwrdd gwaith, efallai bydd modiwl dysgu yn weladwy heb fod ar gael oherwydd rheolau rhyddhau addasol. Ar yr apiau symudol, ni fydd yr eitem yn dangos nes ei bod ar gael.
 • Nid yw eitemau dilyniant a orfodwyd a welwyd yn yr apiau symudol yn bodloni'r anghenion amodol. Mae rhaid ichi gael mynediad at eich cwrs ar borwr gwe bwrdd gwaith ar gyfer eitemau dilyniant a orfodwyd i fodoli'r anghenion amodol. Rydym yn cynllunio gwella'r gefnogaeth ar gyfer y wedd hon o'r modiwlau dysgu yn yr haf yn 2019*.

Dyddiadau dyledus

Mae'r dudalen Dyddiadau Dyledus yn llywio sylfaenol Blackboard yn unigryw i'r ap. Mae'n cydgasglu dyddiadau dyledus o brofion ac aseiniadau ar draws holl gyrsiau myfyriwr.

Eitemau cynnwys â dyddiadau dyledus sy'n ymddangos yn y dudalen Dyddiadau Dyledus:

 • Profion
 • Aseiniadau

Eitemau cynnwys â dyddiadau dyledus nad ydynt yn ymddangos ar y dudalen Dyddiadau Dyledus:

 • Fforymau Trafod
 • Blogiau, Dyddlyfrau, a Wikis
 • SCORM
 • Offer LTI (trydydd parti)
 • Arolygon

Mae'r nodwedd Dyddiadau Dyledus yn tynnu gwybodaeth o offeryn calendr Blackboard Learn, felly rhaid i'ch ysgol gael y bloc adeiladu Calendr wedi'i osod.


Graddau

Caiff y graddau eu cefnogi'n frodorol yn yr ap Blackboard. Gall myfyrwyr weld graddau cwrs cyffredinol a graddau eitem unigol ag adborth hyfforddwyr.

Cefnogir colofnau gradd cudd. Nid yw colofnau'r Ganolfan Raddau sydd wedi'u cuddio rhag myfyrwyr yn cael eu harddangos i fyfyrwyr mewn porwr gwe bwrdd gwaith neu yn yr ap Blackboard.

Nid yw’r wybodaeth raddau ddilynol ar gael ar hyn o bryd yn yr ap Blackboard.

 • Ffeiliau ynghlwm wrth adborth
 • Sylwadau graddio mewnol (anodiadau Golwg Blwch Newydd)
 • Nid yw adborth ar atebion unigol i gwestiynau yn weladwy yn yr ap. Adborth yw hwn yr ydych yn ei greu yn ystod creu cwestiwn neu wrth ddarparu cwestiwn traethawd mewn cyrsiau Gwreiddiol. Gallwch ddewis opsiynau i ddangos y math hwn o adborth yn awtomatig i fyfyrwyr pan fyddant yn edrych ar ymgeisiau, ond mae angen i fyfyrwyr fynd at eu cwrs ar borwr bwrdd gwaith er mwyn ei gweld.

*Mae datganiadau parthed ein mentrau datblygu cynnyrch, yn cynnwys cynnyrch newydd ac uwchraddiadau cynnyrch, diweddariadau neu welliannau yn y dyfodol yn cynrychioli ein bwriadau presennol, ond gellir eu haddasu, oedi neu adael heb rybudd blaenorol ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd cynnig, uwchraddiad, diweddariad neu swyddogaeth o’r fath ar gael oni bai a nes eu bod wedi eu darparu i’n cwsmeriaid.