Mae Blackboard apps yn cynnwys Blackboard Collaborate with the Ultra Experience - dyfais we-gynadledda a-syncronaidd ar gyfer dosbarthiadau a chyfarfodydd rhithwir o safon uchel. Gallwch rannu ffeiliau a fideos tra eich bod yn rhyngweithio gyda'ch dosbarth.

Gall hyfforddwyr ddefnyddio Collaborate yn ap Blackboard Instructor.

I gael yr amrediad llawer o alluoedd cymedrolwr, dylai hyfforddwyr ddefnyddio Collaborate gyda'r profiad Ultra gyda phorwr gwe. Tra eich bod ar eich porwr gwe, gall eich dosbarth ymuno drwy'r ap.

Ni chefnogir Collaborate gyda'r profiad Gwreiddiol yn ap Blackboard ar gyfer myfyrwyr ar ap Blackboard Instructor.


Sesiwn prawf

Gallwch ymuno â sesiwn Collaborate o'ch dyfais symudol i weld beth mae eich myfyrwyr yn ei weld. Agorwch y ddolen cyfranogwr, nid y ddolen cymedrolwr, ar eich dyfais symudol. Mae ap Blackboard neu Blackboard Instructor yn agor y sesiwn drosoch os ydych wedi gosod yr ap. Ar yr un pryd, ymunwch â'r sesiwn fel cymedrolwr ar borwr gwe i roi prawf ar y swyddogaethau.

Rhagor am Collaborate yn ap Blackboard ar gyfer cyfranogwyr sesiwn


Gwahodd cyfranogwyr

Mae myfyrwyr yn gweld eich sesiynau cwrs Collaborate yn yr ap Blackboard yn union fel rydych yn gweld y rhestr yn Blackboard Instructor. Mae'n bosibl y byddwch am ddefnyddi cyhoeddiadau neu ddulliau eraill i atgoffa myfyrwyr o sesiynau ar ddod.

Gallwch wahodd cyfranogwyr i sesiynau Collaborate nad ydynt yn gysylltiedig â chyrsiau hefyd.

Mwy am ymuno â sesiwn drwy ddolen


Sesiynau mawr

Mae gan sesiynau mawr yn Collaborate dros 250 a hyd at 500 o ddefnyddwyr yn y sesiwn. I'w wneud yn haws rheoli sesiynau, mae rhai o swyddogaethau cyfranogwyr wedi'u diffodd.

Mwy am sesiynau Collaborate mawr

Os ydych yn disgwyl dros 250 o gyfranogwyr yn eich sesiwn, mae'n rhaid i chi gyflwyno cais sesiwn mawr i dîm cymorth Collaborate ar Behind the Blackboard CYN i'r sesiwn ddechrau. Bydd terfyn o 250 o hyd ar y nifer sy'n cymryd rhan mewn sesiynau na nodwyd eu bod yn ddigwyddiadau mawr.


Hwyluso sesiwn gwych

  • Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau torri allan ar gyfer gwaith tîm.
  • Cadwch sesiynau mawr o dan 500 o gyfranogwyr, sef yr uchafswm a gefnogir ar hyn o bryd.