Beth mae'r Golygydd yn ei wneud?

Ble mae'r golygydd yn ymddangos?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am ddod o hyd i'r golygydd.

Gyda'r golygydd, gallwch ychwanegu a fformatio testun, atodi ffeiliau, plannu ffeiliau amlgyfrwng a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau.

Defnyddiwch y swyddogaethau yn y golygydd pan fyddwch yn gweithio ar aseiniadau, profion, trafodaethau, dyddlyfrau, blogiau, wikis a mwy.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch Alt + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Rhoddir y ffocws ar yr eicon cyntaf ar y chwith yn y rhes gyntaf. Defnyddiwch y bysellau saeth i'r dde a'r chwith i symud ymlaen ac yn ôl. Nid yw'r saethau ar i fyny ac i lawr yn gweithio i lywio i resi gwahanol. Defnyddiwch y bysellau saethau i symud i ddiwedd un rhes ac yna i fyny neu i lawr i'r rhes nesaf sydd ar gael.


Eiconau a dewisiadau’r teclyn golygu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am opsiynau yn y golygydd.

Caiff pob swyddogaeth y golygydd ei chynrychioli gan eicon. Mae rhai swyddogaethau'n cynnwys dewislen o opsiynau.

Dewiswch eicon Dangos Llai i ddangos y swyddogaethau testun a ddefnyddir amlaf yn unig. Mae rhai swyddogaethau'n ymddangos mewn rhesi gwahanol pan fyddwch yn ehangu neu gwympo rhesi'r golygydd.

Mae'r swyddogaethau nad sydd ar gael yn ymddangos mewn llwyd. Er enghraifft, mae'r swyddogaethau Mewnosod/Golygu Dolen a Tynnu Dolen dim ond ar gael ar ôl i chi ddewis testun neu wrthrych yn y blwch testun.

Mae sefydliadau a hyfforddwyr yn gallu analluogi'r swyddogaethau gwirydd sillafu, pori fideos YouTube™ a golygydd mathemateg.

Rhes 1

Opsiynau yn res 1
OpsiynauDisgrifiad
Gwneud y testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Gwneud y testun a ddewiswyd yn italig neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Tanlinellu'r testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Llinell drwodd: Arddangos testun gyda llinell ar draws trwy'r llythrennau.
Dewis arddull paragraff ar gyfer y testun o'r rhestr.
Dewis wyneb y ffont ar gyfer y testun o'r rhestr o'r holl ffontiau sydd ar gael.
Dewis maint y testun o restr.
Creu rhestr bwledi.
Crëwch restr wedi'i rhifo.
Dewis lliw y testun o'r blwch dewis lliwiau.
Dewis y lliw amlygu testun. Mae'r lliw yn ymddangos fel y cefndir.
Tynnu'r holl fformatio gan adael testun plaen yn unig.
Agor ffenestr rhagolwg i weld sut fydd eich cynnwys yn ymddangos pan fyddwch yn ei gyflwyno.
Agor ffenestr cymorth y golygydd.
Ehangu ffenestr y golygydd i lenwi ffenestr y porwr.
Cwympo i un rhes o'r swyddogaethau fformatio testun a ddefnyddir amlaf.
Ehangu'r opsiynau golygydd.

Rhes 2

Opsiynau yn res 2
OpsiynauDisgrifiad
Torrwch yr eitemau a ddewisir.
Copïwch yr eitemau a ddewisir.
Gludwch yr eitemau rydych wedi’u copïo neu’u torri ddiwethaf.
Chwiliwch am destun a’i amnewid.
Dadwnewch y weithred flaenorol.
Ail-wneud y weithred flaenorol - dim ond os oes gweithredi wedi cael ei dad-wneud.
Aliniwch y testun i’r ymyl chwith
Aliniwch y testun yn y canol.
Aliniwch y testun i’r dde.
Aliniwch y testun at ymylon y dde a’r chwith.
Mewnoli: Symud y testun neu wrthrych i'r dde. Dewis eto i fewnoli ymhellach.
Alloli: Symud y testun neu wrthrych i'r chwith. Dewis eto i alloli ymhellach. Ni allwch alloli testun y tu hwnt i'r ymyl chwith.
Uwchysgrif: Gwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig uwchben eich testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Isysgrif: Gwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig yn is na'ch testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Dewis testun neu wrthrych, a dewis eicon Mewnosod/Golygu Dolen i ychwanegu dolen newydd neu olygu dolen gyfredol. Gallwch nodi dolen i wefan, ffeil o'ch cyfrifiadur, neu storfa ffeiliau'r cwrs, megis y Content Collection.
Tynnwch hyperddolen o'r testun neu wrthrych a ddewisir.
Ychwanegu testun i'r dde o leoliad cyfredol pwyntydd y llygoden (diofyn).
Ychwanegu testun i'r chwith o leoliad cyfredol pwyntydd y llygoden.
Ychwanegu llinell ar draws i leoliad cyfredol pwyntydd y llygoden, sy'n rhychwantu lled cyfan ardal y testun.
Ychwanegwch linell denau yn y canol. Gallwch osod lled ac uchder mewn perthynas â lleoliad cyfredol pwyntydd y llygoden, a dewis defnyddio cysgodion.
Rhowch nod bwlch dim toriad lle mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Cychwyn y gwirydd sillafu awtomatig. Gallwch ddewis iaith wahanol o'r rhestr.

Rhes 3

Opsiynau yn res 3
OpsiynauDisgrifiad
Ychwanegu recordiad sain / fideo am adborth gradd.

Ar gael ar gyfer hyfforddwyr yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ychwanegu fideo o'ch sianel YouTube™.
Ychwanegwch ddolen at ffeil yn y blwch testun. Bydd ffenestr Mewnosod Dolen Cynnwys yn ymddangos. Gallwch gysylltu â'r mathau canlynol o ffeiliau: DOC, DOCX, EXE, HTML, HTM, PDF, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, WPD, XLS, XLSX, a ZIP. Gallwch gysylltu dolen i ffeil o'ch cyfrifiadur, URL, neu'r Content Collection os ydynt wedi'u galluogi gan eich sefydliad.
Plannwch ddelwedd yn y blwch testun neu olygu delwedd gyfredol. Bydd ffenestr Mewnosod/Golygu Delwedd yn ymddangos. Gallwch ychwanegu'r mathau canlynol o ffeiliau: GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG, a TIF. Gallwch ychwanegu delweddu o'ch cyfrifiadur, URL, neu'r Content Collection os ydynt wedi'u galluogi gan eich sefydliad.
Plannu ffeil amlgyfrwng yn y blwch testun neu olygu gwrthrych amlgyfrwng cyfredol a ddewiswyd. Bydd ffenestr Mewnosod/Golygu Eitem Amlgyfrwng yn ymddangos. Dewiswch y math o eitem amlgyfrwng rydych chi eisiau ei ychwanegu: Flash (di-ofyn), QuickTime, Shockwave, Windows Media, Real Media, a Sain Planedig. Gallwch ychwanegu ffeiliau amlgyfrwng o'ch cyfrifiadur, URL, neu'r Content Collection os ydynt wedi'u galluogi gan eich sefydliad.
Agor tudalen golygydd gweledol hafaliadau mathemateg.
Ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o wefan allanol, mewn fideos YouTube, lluniau Flickr a chyflwyniadau SlideShare.
Dangos yr holl nodau na fydd yn argraffu. Dewiswch yr eicon eto i'w cuddio.
Fformatiwch y testun fel dyfyniad bloc.
Agor y ffenestr Dewis Nod Arbennig. Dewiswch symbol i’w fewnosod lle mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Agor y ffenestr Mewnosod Gwenoglun. Dewiswch y gwenoglun i’w fewnosod lle mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Defnyddio angorau i leoli eitemau a gwrthrychau eraill, megis delweddau. Rhowch bwyntydd y llygoden lle rydych eisiau i'r angor ymddangos ac agorwch y ffenestr Mewnosod/Golygu Angor.
Agor y ffenestr Mewnosod/Golygu Tabl. Os byddwch yn dewis yr eicon pan rydych mewn tabl, bydd tabl newydd yn cael ei greu o fewn yr un cyntaf.
Agor y ffenestr Priodweddau Rhesi Tablau.
Agor y ffenestr Priodweddau Rhesi Celloedd.
Mewnosodwch res wag yn y tabl uwchben lleoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Mewnosodwch res wag yn y tabl ar ôl lleoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Dilëwch y rhes gyfredol o’r tabl. Os byddwch yn dewis rhesi lluosog, dilëir pob un.
Mewnosodwch golofn wag yn y tabl i'r chwith o leoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Mewnosodwch golofn wag yn y tabl i'r dde o leoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Dilëwch y golofn bresennol o’r tabl. Os byddwch yn dewis colofnau lluosog, dilëir pob un.
Unwch ddwy gell dabl neu fwy a ddewisir yn un gell dabl.
Gwahanwch gelloedd tabl oedd wedi’u huno’n flaenorol. Os nad y gell neu gelloedd a gyfunoch chi y dewiswyd gennych, does dim byd yn digwydd.
Agor y ffenestr Gwedd Cod HTML i olygu'r cod yn uniongyrchol. Cynhwysir y nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol.
Golygwch y daflen dull sgwd (CSS). Cynhwysir y nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol.

ULTRA: Ble mae'r golygydd yn ymddangos?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ddod o hyd i'r golygydd.

Mae'r golygydd yn ymddangos yn y rhan fwyaf o leoedd lle gallwch ychwanegu testun. Gallwch ddefnyddio'r golygydd i ychwanegu a fformatio testun, blannu delweddau, atodi ffeiliau, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau.

Os ydych yn edrych ar y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws i weld y ddewislen opsiynau. Er enghraifft, byddwch yn gweld yr opsiwn i atodi ffeil.

Defnyddiwch yr opsiynau yn y golygydd pan fyddwch yn gweithio ar aseiniadau, profion, trafodaethau, negeseuon, sgyrsiau, dyddlyfrau a mwy.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch Alt + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Rhoddir y ffocws ar yr eicon cyntaf ar y chwith yn y rhes gyntaf. Defnyddiwch y bysellau saeth i'r dde a'r chwith i symud ymlaen ac yn ôl. Nid yw'r saethau ar i fyny ac i lawr yn gweithio i lywio i resi gwahanol. Defnyddiwch y bysellau saethau i symud i ddiwedd un rhes ac yna i fyny neu i lawr i'r rhes nesaf sydd ar gael.


ULTRA: Eiconau a dewisiadau’r teclyn golygu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am yr eiconau yn y golygydd.

Caiff pob swyddogaeth y golygydd ei chynrychioli gan eicon. Mae rhai swyddogaethau'n cynnwys dewislen o opsiynau. Pan fyddwch yn agor y golygydd ar sgrin lai, mae'r opsiynau'n crynhoi mewn dewislenni er hwylustod.

Eiconau a dewisiadau y tu fewn i’r teclyn golygu
EiconauOpsiynauDisgrifiad
Dewislen arddull testun:
Teitl
Pennawd
Is-bennawd
Paragraff
Dewiswch arddull rhag-osodedig ar gyfer paragraffau o'r rhestr ar gyfer y testun a ddewiswyd.
TrwmGwneud y testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
ItaligGwneud y testun a ddewiswyd yn italig neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
TanlinelluTanlinellu'r testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Fformatio arddull: UwchysgrifGwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig uwchben eich testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Fformatio arddull: IsysgrifGwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig yn is na'ch testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Fformatio arddull: Tynnu llinell trwyArddangos testun gyda llinell ar draws trwy'r llythrennau.
Arddull rhestr: Rhestr wedi'i rhifoCrëwch restr wedi'i rhifo.
Arddull rhestr: Rhestr bwlediCrëwch restr â bwledi.
Mewnosod/Golygu RecordiadRecordio a mewnosod ffeil gyda chamera a microffon eich dyfais.

Ar gael ar gyfer hyfforddwyr yn unig yn ardal Adborth asesiadau. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mewnosod/Golygu Fformiwla MathemategAgor tudalen golygydd gweledol hafaliadau mathemateg neu olygu'r cwestiwn a ddewiswyd.
Mewnosod/Golygu’r DdolenYchwanegu neu olygu dolen URL i wefan, tudalen, neu ffeil.
Mewnosod/Golygu Delwedd o'r WePlannwch ddelwedd yn y blwch testun neu olygu delwedd gyfredol. Gallwch ychwanegu delweddau o URL.
Mewnosod/Golygu Fideo o'r WeYchwanegu neu olygu URL ar gyfer fideo o sianel YouTube™ neu Vimeo™, plannu ffeiliau menter Office365.
Mewnosod Ffeiliau LleolUwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur neu ddyfais i'w blannu yn y golygydd. Gallwch ei dangos fel atodiad ffeil neu yn fewnol gyda'r testun arall, os yw'r porwr yn caniatáu hynny.
Mewnosod/Golygu Eitem LTIGallwch ychwanegu ffeiliau neu offer mae'ch sefydliad yn eu caniatáu o’r Content Market.
Mewnosod o’r Storfa ar y CwmwlPori ac ychwanegu cynnwys o'ch storfa ar y cwmwl.
Mewnosod Fideo YouTubePori ac ychwanegu cynnwys sy’n cael ei weini gan y darparwr cynnwys allanol Youtube.