Creu dolen gwe

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu dolen i wefan.

Gallwch blannu dolen gwe fel ei bod yn ymddangos fel darn unigol o gynnwys wrth ochr deunyddiau eraill. Er enghraifft, gallwch ychwanegu dolen i wefan sydd â'r deunydd darllen gofynnol yr ydych yn ei restru yn y maes llafur.

Sicrhewch fod y Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau hyfforddwr.

 1. Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewiswch Dolen Gwe.
 2. Teipiwch enw a gludwch neu teipiwch yr URL. Defnyddiwch y protocol http:// , fel http://www.myinstitution.edu/.
 3. Teipiwch ddisgrifiad dewisol. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i blannu cynnwys yn eich testun. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch ei eisiau.
 4. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae'r ffeil wedi'i chadw yn y ffolder lefel uchaf yng nghronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi ffeil o'r gronfa ffeiliau.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Efallai bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'r ddolen gwe ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 5. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd dolen gwe, dim ond pan fydd yn ymddangos.
 6. Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y ddolen gwe'n ymddangos yn y rhestr gynnwys. Gallwch newid y cynnwys unrhyw bryd. Agorwch ddewislen y ddolen gwe a dewiswch Golygu.

Gallwch newid ble mae'r eitem yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrch.

Dolen i ddarparwr offer

Dewiswch y blwch ticio Darparwr Offer os yw'r ddolen gwe'n offeryn trydydd parti sy'n gweithredu'r protocol Gallu Offer Dysgu i Ryngweithredu (LTI). Mae LTI yn fenter a reolir gan Gonsortiwm Dysgu Byd-eang IMS i integreiddio offer dysgu a gynhelir yn allanol ar y we i gyrsiau yn ddidrafferth.

Er enghraifft, os byddwch yn defnyddio adnoddau allanol y mae angen mewngofnodi iddynt ar gyfer gweithgareddau, fel arbrofion rhith-wyddoniaeth, crëwch ddolen gwe darparwr offer. Yn seiliedig ar y ffurfweddu, gall y ddolen hon drosglwyddo gwybodaeth i'r darparwr offer er mwyn creu profiad di-dor ar gyfer myfyrwyr.

Os yw'ch sefydliad eisoes wedi gosod y darparwr offer, gludwch neu teipiwch y cyfeiriad gwe yn y blwch URL. Os nad yw eich sefydliad wedi perfformio'r gosodiad, ac rydych wedi derbyn allwedd a chyfrinach gan y darparwr offer, ychwanegwch nhw yn y blychau. Darparwch unrhyw baramedrau penodol y mae eu hangen ar y darparwr offer. Gallwch alluogi graddio hefyd.

Mwy am ddarparwyr offer


ULTRA: Creu dolen i wefan

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu dolen i wefan.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch ychwanegu dolen i wefan yr ydych eisiau i fyfyrwyr ei chyrchu ochr yn ochr â deunyddiau eraill. Er enghraifft, gallwch ychwanegu dolen i wefan sydd â'r deunydd darllen gofynnol yr ydych yn ei restru yn y maes llafur.

Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych am ychwanegu'r wybodaeth wefan. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem. Dewiswch Dolen. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu’r ddolen.

Yn y panel Dolen Newydd, teipiwch enw a disgrifiad dewisol. Os nad ydych yn ychwanegu enw ar gyfer y ddolen, bydd Dolen Newydd a'r dyddiad yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs. Gludwch neu teipiwch yr URL a dewiswch yr eicon sffêr i weld rhagolwg o'r wefan. Mae'r ddolen wedi'i chuddio rhag myfyrwyr hyd nes i chi benderfynu ei dangos. Dewiswch y gweladwyedd i'w newid. Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen.

Gallwch alinio dolen gwe ag un amcan neu amcanion lluosog. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Mae angen i chi gadw'r ddolen cyn i chi allu alinio nodau.

Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â dolen gwe.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, agorwch ddewislen y ddolen. Dewiswch Golygu, wedyn dewiswch Alinio â noda i chwilio am y nodau sydd ar gael i'w halinio â'r eitem hon.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Gallwch ddychwelyd a golygu'r cynnwys unrhyw bryd. Pwyntiwch i'r ddolen i ddatgelu ei swyddogaethau rheoli. Dewiswch yr eicon Symud a llusgwch y ddolen i leoliad newydd yn y rhestr cynnwys. Agorwch ddewislen y ddolen i ddileu neu olygu'r ddolen. Er enghraifft, gallwch newid enw'r ddolen.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud y ddolen i leoliad newydd a symud y ddolen i mewn i ffolder.

 1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.