Gallwch greu dolen i faes, adnodd neu eitem yn eich cwrs sy’n bodoli eisoes. Darparwch ddolenni i ddeunydd cwrs perthnasol er mwyn creu profiad di-dor i fyfyrwyr.

Beth yw dolen cwrs?

Mae dolen cwrs yn llwybr byr i faes, offeryn neu eitem bresennol mewn cwrs.

Enghraifft: Dolen i aseiniadau

Gallwch greu pob aseiniad yn ei faes cynnwys ei hun. Wedyn, gallwch greu dolenni cwrs i aseiniadau unigol mewn rhannau eraill o’r cwrs, fel ffolder uned neu fodiwl dysgu.

Os byddwch yn creu dolen i adnodd sydd heb ei droi ymlaen, bydd y myfyrwyr yn gweld neges wrth glicio ar y ddolen yn eu hysbysu nad yw’r adnodd wedi cael ei droi ymlaen. Mae hyn hefyd yn wir am ddolen cwrs i eitem cynnwys y cymhwysoch chi reolau rhyddhau iddi. Er enghraifft, os cymhwysoch chi reol sy’n rhyddhau cynnwys ar ôl dyddiad penodol, fydd dim modd i’r myfyrwyr ddefnyddio’r cynnwys tan ar ôl y dyddiad hwnnw.

Mwy am reolau rhyddhau


Creu dolen cwrs

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Mewn maes cynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i weld y ddewislen a dewiswch Dolen Cwrs. Ar dudalen Creu Dolen Cwrs, dewiswch Pori. Yn y ffenestr fydd yn ymddangos, dewiswch yr eitem yr ydych chi am i’r ddolen gysylltu â hi.

Caiff blychau Enw a Lleoliad eu llenwi’n awtomatig. Fel arall, golygwch yr enw a theipiwch ddisgrifiad. Gallwch fformatio’r testun gan ddefnyddio opsiynau yn y golygydd.

Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Dydy dyddiadau arddangos ddim yn effeithio ar argaeledd dolen cwrs, maent ond yn effeithio ar y dyddiadau y bydd i’w gweld.

Ar ôl ichi gyflwyno, bydd y ddolen cwrs yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys Gallwch newid y cynnwys unrhyw bryd. Ewch i ddewislen dolen y cwrs a dewiswch Golygu.

Gallwch chi newid ble bydd dolen y cwrs yn ymddangos yn y rhestr gan lusgo a gollwng y ddolen neu gan ddefnyddio’r bysellfwrdd i ad-drefnu’r dolenni.


Beth yw dolen adnodd?

Gallwch chi ddarparu’r adnoddau perthnasol ar gyfer gwers wrth ymyl cynnwys perthnasol neu ar ddewislen y cwrs. Mewn maes cynnwys er enghraifft, gallwch roi dolenni i drafodaethau a dyddiaduron ynghyd â dolenni i ddeunydd amlgyfrwng, ffeiliau darlith a phrofion.

Pan fyddwch yn cynnwys dolen i adnodd mewn maes cynnwys, gallwch ddisgrifio’r adnodd, rhoi cyfarwyddiadau ac atodi’r ffeiliau perthnasol. Er enghraifft, gallwch roi dolen i flog, atodi ffeil i’w darllen, ac egluro bod rhaid i’r myfyrwyr bostio ar y blog yr wythnos wedyn.

Eich sefydliad sy’n rheoli pa opsiynau ac offer sydd ar gael ymhob cwrs Gwreiddiol. Gallwch chi reoli argaeledd offer rheoli yn eich cwrs ar y Panel Rheoli > Addasu & amp; gt; Argaeledd Offer .


Creu dolen adnodd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Ultra” am wybodaeth ynghylch creu dolen adnodd i drafodaethau.

Gallwch greu dolen i adnodd cyfan, fel prif dudalen y blogiau, neu gallwch fod yn fwy manwl a chreu dolen i flog penodol. Gallwch greu blog newydd wrth greu dolen i adnodd hefyd.

O'r ddewislen Offer, gallwch chi ddewis Ardal Offer hefyd fel bod modd i fyfyrwyr weld rhestr o’r holl offer sydd ar gael yn eich cwrs.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Mewn maes cynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers neu ffolder, dewiswchAdnoddau i weld y ddewislen a dewis adnodd i greu dolen iddo. Dewiswch Mwy o Adnoddau i ddangos neu guddio offer ychwanegol.

Mae’r camau hyn yn dangos sut i greu dolen i flog. Mae'r camau'n debyg i'r rhai ar gyfer offer eraill.

Ar y dudalen Creu Dolen: Blog:

  • Dewiswch Dolen i'r Dudalen Blogiau i greu dolen at y dudalen lle mae pob blog i’w weld.

    -NEU-

  • Dewiswch Dolen Blog a dewiswch flog penodol o’r rhestr.

    -NEU-

  • Dewiswch Creu Blog Newydd i ychwanegu dolen i flog yr ydych chi wedi ei greu ar yr adeg hon. Ar dudalen Creu Blog, teipiwch enw a dewiswch osodiadau’r blog newydd. Ar ôl ichi gyflwyno, bydd y blog sydd newydd ei greu yn ymddangos yn y rhestr o flogiau i ddewis o’u plith.

Dewiswch Nesaf. Ar dudalen Creu Blog, teipiwch enw a rhowch ddisgrifiad os ydych chi’n dymuno gwneud hynny. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, olrhain a dyddiadau dangos. Dydy dyddiadau arddangos ddim yn effeithio ar argaeledd dolen adnodd, maent ond yn effeithio ar y dyddiadau y bydd i’w gweld.

Ar ôl ichi gyflwyno, bydd dolen yr adnodd yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys Gallwch chi newid y cynnwys ar unrhyw adeg. Ewch i ddewislen dolen yr adnodd a dewiswch Golygu.

Gallwch chi newid ble bydd dolen yr adnodd yn ymddangos yn y rhestr gan lusgo a gollwng y ddolen neu gan ddefnyddio’r bysellfwrdd i ad-drefnu’r dolenni.


ULTRA: Creu trafodaethau a dolenni iddynt

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Gwreiddiol” am wybodaeth ynghylch creu dolen i adnodd.

Creu cyfleoedd i ryngweithio, yn union lle mae eu hangen! Gallwch greu trafodaethau a dolenni iddynt mewn dau leoliad yn eich cwrs.

  • Gallwch greu trafodaeth yn uniongyrchol ar dudalenCynnwys y Cwrs, fel ei bod yn ymddangos gyda gweddill eich deunyddiau.
  • Gallwch fynd i dudalen trafodaethau cwrs hefyd a chreu un yno - y cyfan sydd ei angen ei wneud yw pwyso ar yr eicon Trafodaethau ar y bar llywio. Wedyn, gallwch ddewis a ydych chi am gynnwys y drafodaeth ar dudalen Cynnwys y Cwrs ai peidio.

Ychwanegu dolen i drafodaeth ar dudalen Cynnwys y Cwrs

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, cliciwch ar y symbol plws ble bynnag rydych chi am ychwanegu trafodaeth. Dewiswch Creu yna Cyfranogiad ac Ymrwymiad yna Trafodaeth.

Teipiwch deitl ystyrlon i helpu’r myfyrwyr i ddod o hyd i’r drafodaeth iawn yn y rhestr o gynnwys.

Gadewch sylw i sbarduno’r drafodaeth. Dylech gynnwys cyfarwyddiadau a disgwyliadau er mwyn rhoi'r myfyrwyr ar y trywydd cywir. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio'ch testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Gallwch ddangos neu guddio'r drafodaeth o'ch myfyrwyr. Gallwch olygu'r opsiwn hwn ar unrhyw adeg. Caiff trafodaethau newydd eu cuddio yn ddiofyn.

Cliciwch ar eicon Golygu Gosodiadau'r Drafodaeth i agor panel Gosodiadau'r Drafodaeth. Ticiwch flwch Dangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs i gynnwys y drafodaeth gydag eitemau eraill o gynnwys ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Rheoli’ch dolenni i drafodaethau

Bydd eich dolenni i drafodaethau yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs lle creoch chi nhw. Gallwch chi ad-drefnu a dileu dolenni trafodaethau heb ddileu’r drafodaeth o’ch cwrs.

Symud trafodaethau. Yn rhes y trafodaethau, cliciwch ar yr eicon Symud, a llusgo’r drafodaeth i leoliad newydd. Os ydych chi am symud trafodaeth i ffolder, ehangwch y ffolder yn gyntaf.

Dileu’r drafodaeth o dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch deitl trafodaeth a dewiswch eiconGolygu Gosodiadau'r Drafodaeth i agor panel Gosodiadau'r Drafodaeth. Dad-diciwch y blwch ar gyfer Dangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Bydd y drafodaeth i’w gweld o hyd ar y brif dudalen drafodaethau, ond ni fydd i’w gweld ar dudalen Cynnwys y Cwrs.