Gallwch greu cynnwys sy'n cyfuno amrywiaeth o ddeunyddiau i'w gweld gyda'i gilydd, megis testun, eitemau amlgyfrwng ac atodiadau.

Gallwch greu eitem i gyflwyno cyfuniad o gynnwys sy'n gwasanaethau fel taflen neu ddogfen gydag agweddau gweledol. Gallwch greu eitemau cynnwys sydd mor syml ag un llinell o destun neu rai sy'n cynnwys nifer o elfennau.

Er enghraifft, mewn un eitem o gynnwys, gallwch gynnwys testun cyflwyniadol ar gyfer gwers, delwedd, tabl o ddata a dolenni at adnoddau ar y we. Caiff y deunyddiau eu cyflwyno gyda'i gilydd yn y rhestr o gynnwys. Yr hiraf eich eitem o gynnwys, y mwyaf bydd rhaid i'ch myfyrwyr sgrolio i weld yr holl ddeunyddiau eraill yn yr ardal gynnwys.

Os nad ydych chi eisiau i eitemau hirach o gynnwys ymddangos yn y rhestr o gynnwys, gallwch greu tudalennau gwag yn lle. Rydych yn creu tudalen wag yn yr un modd ag yr ydych yn creu eitem o gynnwys. Fodd bynnag, mae myfyrwyr yn dewis y ddolen i'r dudalen wag yn yr ardal gynnwys i weld y deunyddiau. Mae tudalennau gwag yn arbed lle ar y sgrîn ac yn lleihau sgrolio.

Creu eitem o gynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu dogfennau.

 1. Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gael mynediad at y ddewislen a dewiswch Eitem.

  Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

 2. Teipiwch enw a disgrifiad neu gyfarwyddiadau dewisol. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, gwreiddio amlgyfryngau, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch ei eisiau.

  Mwy ar blannu eitemau amlgyfrwng

 3. Yn yr adran Atodiadau, dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae'r ffeil wedi'i chadw yn y ffolder lefel uchaf yng nghronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi ffeil o'r gronfa ffeiliau.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch eitem ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 4. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau dangos yn effeithio ar argaeledd yr eitem, dim ond pryd mae'n ymddangos.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd yr eitem newydd o gynnwys yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys.

Gallwch e-bostio dolen i ffeil rydych yn ei ychwanegu at eitem o gynnwys. Yn y Content Collection neu Ffeiliau'r Cwrs, ewch i ddewislen y ffeil a dewiswch Gwedd 360°. Copïwch gyfeiriad parhaol yr URL a'i ludo mewn e-bost.


Dewis lleoliad lawrlwytho’r ffeil

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


Golygu a symud eitemau o gynnwys

Gallwch newid cynnwys yr eitem ar unrhyw adeg. Agorwch ddewislen yr eitem a dewiswch Golygu.

Gallwch newid ble mae'r eitem yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrch.

Beth sy'n digwydd i eitemau cynnwys os ydw i'n cael rhagolwg o'r Wedd Cwrs Ultra?

Daw eich eitemau cynnwys yn ddogfennau yng Ngwedd Cwrs Ultra. Efallai bydd rhai o'r fformatio i destun a ffeiliau yr ychwanegoch chi yn y golygydd yn cael ei golli. Dysgwch fwy am ddogfennau Ultra yn yr adrannau nesaf.

Mwy ar gael rhagolwg yng Ngwedd Cwrs Ultra


ULTRA: Creu dogfen

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu eitemau o gynnwys.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch greu dogfen neu dudalen i gynrychioli cyfuniad o gynnwys. Gallwch gynnwys testun cyflwyniadol ar gyfer gwers, ffeil sain o ddarlith, a delwedd. Pan fydd myfyrwyr yn dewis teitl y ddogfen, bydd y deunyddiau ychwanegoch chi oll yn cael eu cyflwyno ar un dudalen. Bydd myfyrwyr yn gweld y cynnwys yn union fel rydych chi'n ei weld, heb yr opsiynau golygu.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu'ch dogfen. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Dogfen. Bydd y dudalen Dogfen Newydd yn agor.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu dogfen.

Tudalen Dogfen Newydd

Ar dudalen Dogfen Newydd, defnyddiwch yr opsiynau i ychwanegu cynnwys. Gallwch ychwanegu cymaint o flociau testun a ffeiliau ag y dymunwch.

 • Teipiwch deitl. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, bydd y teitl yn ymddangos fel y ddolen mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y deunyddiau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd Dogfen Newydd a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys.
 • Ychwanegu blociau testun. Dewiswch Ychwanegu Testun i agor y golygydd. Gallwch hefyd ludo testun o ddogfen Word.

  Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r golygydd i ymgorffori delweddau ac atodi ffeiliau ynghyd â’ch testin. I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

 • Ychwanegu Ffeil Dewiswch Uwchlwytho o'r Cyfrifiadur a phorwch am neu lusgo ffeiliau o'ch cyfrifiadur, megis dogfen Word neu ffeil sain. Ni allwch ychwanegu ffolder o eitemau. Byddwch yn cael eich gofyn a ydych eisiau ychwanegu'r eitemau unigol y tu mewn i'r ffolder. Eich sefydliad sy'n rheoli maint uchafswm y ffeil y gallwch uwchlwytho.

  Rhagor ar sut mae ffeiliau cyfryngau yn ymddangos

  Uwchlwytho o’r Storfa Cwmwl. Gallwch uwchlwytho ffeiliau o'r storfa cwmwl, megis OneDrive® a Google Drive™. Pan fyddwch yn ychwanegu ffeil o storfa cwmwl, bydd y system yn cadw copi ohono yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd golygu ffeil y tu fewn i’ch cwrs yn newid y ffeil a gedwir yn eich storfa cwmwl. Os yw'ch porwr yn caniatáu, bydd ffeiliau cyfryngau yn ymddangos yn fewnol.

 • Dangos neu guddio'r ddogfen. Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld dogfen tan i chi dewis ei dangos. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch hefyd osod amodau argaeledd yn seiliedig ar ddyddiad, amser, a pherfformiad ar eitemau eraill yn Llyfr Graddau'r cwrs. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd rydych wedi trefnu i'r ddogfen ymddangos.
 • Caniatáu sgyrsiau dosbarth. Beth os oes gan eich myfyrwyr gwestiynau? Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn dogfen, ac mae unrhyw yn gallu cyfrannu. Dewiswch eicon Gosodiadau i agor panel Gosodiadau'r Ddogfen a dewiswch y blwch ticio sgyrsiau. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos gyda'r ddogfen yn unig.

  Mwy ar sgyrsiau

 • Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Pan fyddwch yn creu dogfen, gallwch alinio un nod neu ragor. Yn y ddogfen, dewiswch eicon Gosodiadau. Dewiswch Alinio gyda nodau i chwilio am nodau sydd ar gael i'w alinio gyda'r ffeil. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld y nodau y byddwch yn eu halinio gyda dogfen.

  Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs

 • Ychwanegu disgrifiad dewisol. Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y ddogfen ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Mae cyfyngiad o 250 nod ar ddisgrifiadau eitemau o gynnwys.

Cyfrif geiriau yn y golygydd

Wrth i chi deipio yn y golygydd, bydd y cyfrif geiriau yn ymddangos o dan y golygydd. Ar ôl i chi gadw, nid ymddengys y cyfrif geiriau bellach.

Cynhwysir yr eitemau hyn yn y cyfrif geiriau:

 • Geiriau unigol
 • Dolenni Gwe
 • Testun yn rhestrau â bwledi neu rifau, ond ni chynhwysir y bwledi neu rifau eu hunain
 • Testun uwchysgrif ac isysgrif nid yw'n rhan o air

Nid yw'r eitemau nac elfennau ffurfweddu hyn yn effeithio ar y cyfrif geiriau:

 • Delweddau, fideos ac atodiadau ffeil
 • Fformiwlâu mathemateg
 • Bylchau a llinellau gwag
 • Testun amgen

Pan ddefnyddiwch atalnodi i atodi geiriau neu rifau, bydd effaith ar y cyfrif. Er enghraifft, cyfrifir "Aethom ni...hebddoch chi" fel tri gair. Cyfrifir y geiriau neu rifau ar bob ochr yr atalnodi fel un gair.

Ychwanegu rhagor o gynnwys

Ar ôl i chi ychwanegu'ch rhan gyntaf o gynnwys, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag yr ydych am ychwanegu rhagor o gynnwys. Gallwch ychwanegu cymaint o flociau testun a ffeiliau ag y dymunwch, ble bynnag y dymunwch.

Cadw'ch dogfen

Ar ôl i chi gadw, bydd y ddogfen yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Gallwch newid cynnwys y ddogfen ar unrhyw adeg a newid trefn yr eitemau ychwanegoch i'r ddogfen.

Yn eu ffrydiau gweithgarwch, caiff y myfyrwyr eu hysbysu bod dogfen newydd ar gael.


ULTRA: Golygu, aildrefnu a dileu dogfennau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am reoli eitemau cynnwys.

Gallwch wneud newidiadau i ddogfennau sydd eisoes yn bodoli a newid lle maen nhw'n ymddangos ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs. Pwyswch ar eicon Symud yn rhes dogfen a'i symud i leoliad newydd. Gallwch hefyd symud dogfen i mewn i ffolder ehangedig.

Mewn rhes dogfen, agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu, Sgyrsiau, a Dileu.

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud dogfen.

 1. Tabiwch i eicon Symud eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Dileu dogfennau

Gallwch ddileu dogfen o'ch cwrs neu ei chuddio o fyfyrwyr er mwyn cadw'r wybodaeth. Nid yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at aseiniadau cudd ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Golygu dogfennau a ffeiliau amlgyfrwng

Yn seiliedig ar elfen y ddogfen, gallwch ei symud, ei olygu, ei dileu neu ei lawrlwytho.

Agorwch ddewislen elfen er mwyn cael mynediad at yr opsiynau. Pwyswch yr eicon Symud i symud elfen i leoliad newydd ar dudalen y ddogfen.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu ffeil neu floc testun arall ar dudalen y ddogfen.

Opsiynau gweld ffeiliau amlgyfrwng

Os yw'ch porwr yn caniatáu, mae ffeiliau amlgyfrwng ychwanegwch chi i ddogfennau'n ymddangos yn fewnol yn ddiofyn. Os nad yw'ch porwr yn gallu arddangos ffeil amlgyfrwng yn fewnol, mae'n ymddangos fel atodiad.

Caiff delweddau sy’n ymddangos yn fewnol eu hymgorffori mewn bloc 768 picsel ger y torbwyntiau mwyaf. Yr agosaf yw'r delweddau i'r maint hwnnw, y lleiaf o badin sy'n ymddangos o'u hamgylch.

Gallwch hefyd ychwanegu testun amgen i ddisgrifio'r delweddau ychwanegwch chi. Caiff y testun amgen ei darllen yn uchel gan ddarllenwyr sgrin ac mae'n helpu disgrifio beth nad yw rhai defnyddwyr yn gallu gweld.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall yr ychwanegoch chi. I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.

Rhagor am ychwanegu ffeiliau, fideo, delweddau a sain

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


ULTRA: Beth sy'n digwydd yn ystod copïo a mewnforio?

Gallwch fewnforio cwrs Ultra neu gopïo'r holl gynnwys o un o'ch cyrsiau ar y system i gwrs Ultra arall. Caiff y cynnwys newydd ei ychwanegu i ddiwedd y rhestr cynnwys y cwrs rydych ynddo.

Mwy ar fewnforio cynnwys

Mwy ar gopïo cwrs

Mwy ar gopïo cynnwys o gyrsiau Ultra eraill

Pan fyddwch yn mewnforion cynnwys Gwreiddiol neu'n dewis cael rhagolwg o'ch cwrs Gwreiddiol yng Ngwedd Cwrs Ultra, caiff eitemau cynnwys eu trosi i ddogfennau Ultra. Bydd unrhyw destun, atodiadau a dolenni ychwanegoch chi yn y golygydd yn cael eu trosi a bydd ffeiliau amlgyfrwng yn agor yn fewnol yn ddiofyn. Bydd ffeiliau ychwanegoch chi fel atodiadau yn yr adran ar ôl y golygydd Gwreiddiol yn cael eu grwpio gyda'i gilydd ar ddiwedd y ddogfen Ultra. Bydd ffeiliau amlgyfrwng yn agor yn fewnol yn ddiofyn. Gallwch olygu delweddau, fideos a ffeiliau sain i newid y drefn ddiofyn a gallwch newid teitl unrhyw ffeil. Bydd angen i fyfyrwyr lawrlwytho rhai mathau o gynnwys er mwyn eu gweld.

Mwy ar eitemau cynnwys Gwreiddiol

Adolygwch y ddogfen oherwydd efallai bydd ychydig o'r fformatio wedi cael ei golli yn ystod y broses o drosi. Er enghraifft, os ychwanegoch chi deitl at un o'ch ffeiliai yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, efallai ni fydd y teitl yn ymddangos yn Ultra. Gallwch olygu'r ffeil i newid enw'r ffeil. Gallwch aildrefnu'r eitemau yn y ddogfen yn ôl yr angen.