Gallwch ychwanegu ffeiliau at eich cwrs mewn sawl ffordd, gan gynnwys pan fyddwch yn creu cynnwys cwrs. Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau at eich cwrs, maent yn cael eu storio yng nghronfa ffeiliau'r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Tri dull cyffredin o ychwanegu ffeiliau at eich cwrs

Gallwch ychwanegu pob math o ffeil at eich cynnwys. Yn ein henghreifftiau, rydym yn ychwanegu dogfen mewn tair ffordd.

  1. I reoli ble mae dolen ffeil yn ymddangos yn eich testun, defnyddiwch y golygydd i atodi ffeiliau wrth i chi greu cynnwys.
  2. Pan fyddwch yn creu cynnwys, atodwch ffeil yn yr adran Atodiadau.
  3. Ychwanegwch eich ffeiliau i Ffeiliau Cwrs neu'r Casgliad o Gynnwys CYN i chi greu cynnwys.

I reoli ble mae dolen ffeil yn ymddangos, defnyddiwch y golygydd i atodi ffeiliau wrth i chi greu cynnwys

Pan fyddwch yn defnyddio'r swyddogaeth Mewnosod Ffeil yn y golygydd, gallwch ddewis ble mae dolen y ffeil yn ymddangos o fewn eich cynnwys. Gallwch ychwanegu testun amgen i ddisgrifio cydrannau gweledol ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenyddion sgrîn neu ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Gallwch gysylltu â ffeiliau sydd eisoes yn Ffeiliau Cwrs neu'r Content Collection neu bori am un ar eich cyfrifiadur. Cedwir unrhyw ffeiliau rydych yn eu llwytho i fyny o'ch cyfrifiadur yn yr ystorfa yn y ffolder lefel uchaf. Ni allwch ddewis y ffolder y mae'ch ffeiliau wedi'u lawrlwytho iddo.

Mantais: Mae gennych reolaeth greadigol am sut y mae eich cynnwys yn ymddangos. Os byddwch yn ychwanegu tair ffeil at eich casgliad cynnwys, gallwch rannu nhw ymysg y testun fel y mynnwch.

Enghraifft: Rydych yn rhoi tair astudiaeth achos i'ch myfyrwyr eu darllen. Rhaid iddynt ddewis un i ymchwilio ymhellach. Yn yr un eitem cynnwys, gallwch roi cyflwyniad a dolen ffeil ar gyfer pob astudiaeth achos. Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu ddarparu teitl dolen ar gyfer pob un.

Mae'r ffeiliau'n ymddangos: Mae'r dolenni i'r ffeiliau'n ymddangos yn union lle rydych yn dymuno. Wrth i chi fireinio'ch cynnwys neu mae angen i chi ddiweddaru deunyddiau, gallwch barhau i ychwanegu ffeiliau, delweddau ac amlgyfrwng. Mae hyblygrwydd gennych i newid y drefn a'r ymddangosiad fel y mynnwch.

Mwy am y swyddogaethau yn y golygydd


Pan fyddwch yn creu cynnwys, atodwch ffeil yn yr adran Atodiadau

Wrth i chi greu cynnwys, gallwch ychwanegu ffeil o'ch cyfrifiadur neu o gronfa ffeiliau'r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Mantais: Gallwch uwchlwytho ffeiliau wrth i chi adeiladu'ch cwrs. Nid oes rhaid i chi lwytho eich deunyddiau i fyny'n gyntaf.

Enghraifft: Mae eich myfyrwyr yn profi anhawster gyda phrosiect grŵp. Gallwch gyflwyno mwy o gyfarwyddiadau a gofyn iddynt lawrlwytho ffeil gydag esiamplau penodol. Wrth i chi greu'r eitem cynnwys newydd, gallwch atodi ffeil. Os yw'r ffeil ar eich cyfrifiadur, gallwch ddewis y ffolder yn Ffeiliau Cwrs neu'r Content Collection yr ydych eisiau uwchlwytho iddo.

Dewiswch Pori Cwrs neu Pori Content Collection i leoli'r ffeil ar eich cyfrifiadur a'i huwchlwytho. Fel arall, lleolwch y ffeil yn un o'r ffolderi yn eich ystorfa.

Mae'r ffeil yn ymddangos: Yn yr ardal gynnwys, mae'r ffeil rydych wedi'i huwchlwytho'n ymddangos yn syth ar ôl teitl yr eitem gynnwys. Ni allwch newid ble mae'r ddolen yn ymddangos. Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.


Ychwanegwch eich ffeiliau i Ffeiliau Cwrs neu'r Casgliad o Gynnwys CYN i chi greu cynnwys

Uwchlwythwch ffeiliau a ffolderau i Ffeiliau Cwrs neu'r Casgliad o Gynnwys, naill ai un ar y tro neu mewn sypiau, gan ddefnyddio'r swyddogaethau llusgo a gollwng neu bori.

Mantais: Mewn Ffeiliau Cwrs neu'r Content Collection, gallwch greu ffolderau i drefnu'ch cynnwys.

Enghraifft: Rydych yn penderfynu cyflwyno cynnwys i'ch myfyrwyr ar gyfer pob wythnos. Ar ddewislen y cwrs, rydych yn ychwanegu dolenni ar gyfer Wythnos 1, Wythnos 2, ac Wythnos 3. Mewn Ffeiliau Cwrs neu'r Content Collection, gallwch greu ffolderau gyda'r un enwau ac uwchlwytho'ch ffeiliau. Pan fyddwch yn creu cynnwys, gallwch lywio i'r ffolder priodol i leoli'r ffeil y mae ei hangen arnoch.


Cwestiynau cyffredin

Cyn i fi greu cynnwys, oes rhaid i fi lwytho fy holl ffeiliau i fyny i mewn i Ffeiliau'r Cwrs neu'r Content Collection?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am uwchlwytho ffeiliau i’ch cwrs.

Na. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch ychwanegu ffeiliau wrth i chi greu cynnwys. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth pori i uwchlwytho neu fwy o'r ffeiliau. Os byddwch yn eu llwytho i fyny i faes cwrs, nid oes angen i chi lwytho'r un ffeiliau i fyny'n uniongyrchol i'r ystorfa. Ar ôl i chi creu eich cynnwys, gallwch symud eich ffeiliau newydd i ffolderi gwahanol yn Ffeiliau'r Cwrs neu'r Content Collection fel y bo angen. Ni fydd y dolenni i’r ffeiliau yn eich cwrs yn torri.

Mwy ar ffyrdd i atodi ffeiliau


Beth sy'n digwydd os wyf am symud ffeil o un eitem cynnwys i'r llall?

Gallwch ailddefnyddio ffeiliau yn Ffeiliau'r Cwrs neu'r Content Collection. Felly, gallwch ddileu dolenni i ffeiliau yn eich cwrs, eto mae'r ffeiliau eu hun yn aros yn yr ystorfa. Yna, gallwch gysylltu â nhw eto. Hefyd, os byddwch yn addasu neu symud ffeil i ffolder arall ar ôl i chi ei chysylltu yn eich cwrs, bydd y ddolen yn parhau i fod yn gyflawn.


Mae semester newydd wedi dechrau ac mae angen i fi ddiweddaru ffeil fy maes llafur. Beth yw'r ffordd orau i wneud hyn?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ddiweddaru maes llafur eich cwrs.

Gallwch olygu a disodli ffeiliau unigol yn Ffeiliau Cwrs neu'r Content Collection tra'n cadw dolenni'r cwrs i'r ffeiliau hynny.

Enghraifft:

Rydych chi’n creu dolen i’ch ffeil maes llafur yn eich ystorfa. Yn hwyrach, bydd angen i chi wneud newidiadau i'r ffeil. Yn gyntaf, golygwch gopi o'r ffeil ar eich cyfrifiadur. Yna, ddychwelwch i’r ystorfa a chyrchu dewislen yr eitem. Llwythwch fersiwn newydd y maes llafur gyda’r swyddogaeth Ysgrifennu Dros Ffeil. Mae'r ddolen i'r ffeil yn eich cwrs yn aros yn gyfan. Pan fydd myfyrwyr yn cyrchu'r maes llafur yn eich cwrs, maent yn gweld y cynnwys a adolygwyd.

Mwy ar am ysgrifennu dros ffeiliau


Beth sy'n digwydd pan rwyf yn atodi ffeil wrth greu cynnwys mewn cyfnodolion, blogiau, a thrafodaethau?

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, pan fyddwch yn creu cynnwys yn yr offer rhyngweithiol, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth Mewnosod Ffeil yn y golygydd cynnwys i gynnwys ffeil yn eich cyfarwyddiadau. Mae'r system yn llwytho'r ffeiliau i fyny'n awtomatig i Ffeiliau'r Cwrs neu'r Content Collection yn y ffolder lefel uchaf. Yn ddiweddarach, gallwch drefnu eich ffeiliau. Gallwch symud y ffeiliau i ffolderi gwahanol yn yr ystorfa a bydd y dolenni'n aros yn gyflawn.

Mwy ar ychwanegu ffeiliau’n awtomatig i’r ystorfa


Ydw i'n gallu cysylltu â ffeil fwy nag unwaith?

Gallwch gysylltu â ffeil cynifer o droeon ag y mynnwch. Os oes angen i chi olygu ffeil, bydd y newidiadau'n ymddangos yn yr holl enghreifftiau a gysylltwyd.


Os byddaf yn cysylltu â ffeil fwy nag unwaith, ydw i’n gallu cadw golwg ar ble y mae'r dolenni yn fy nghwrs?

Ydych. Yn Ffeiliau’r Cwrs neu Content Collection, ewch i ddewislen yr eitem a dewis 360° View. Gallwch edrych ar bob gwybodaeth am yr eitem a lle y mae wedi ei chysylltu yn eich cwrs.

Ar gyfer ffolderi, gallwch edrych ar lle y cysylltir y ffeiliau a'r is-ffolderi yn y ffolder yn eich cwrs.


ULTRA: Cyn i fi greu cynnwys, oes rhaid i fi lwytho fy holl ffeiliau i fyny i mewn i Content Collection?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am uwchlwytho ffeiliau i’ch cwrs.

Na. Yn y Wedd Cwrs Ultra, gallwch ychwanegu ffeiliau’n uniongyrchol i’r dudalen Cynnwys y Cwrs. Gallwch lwytho un neu fwy o ffeiliau i’ch cwrs ac mae’r ffeiliau’n cael eu harbed yn awtomatig i’r Content Collection ar gyfer eu cyrchu’n hawdd yn y dyfodol.

Cedwir ffeiliau yn y Content Collection yn awtomatig pan fyddwch yn llwytho ar y dudalen Cynnwyr y Cwrs neu gan ddefnyddio’r golygydd.

Mwy ar ffyrdd i atodi ffeiliau


ULTRA: Mae semester newydd wedi dechrau ac mae angen i fi ddiweddaru ffeil fy maes llafur. Beth yw'r ffordd orau i wneud hyn?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am ddiweddaru maes llafur eich cwrs.

Gallwch olygu a disodli ffeiliau unigol yn y Content Collection tra'n cadw dolenni'r cwrs i'r ffeiliau hynny.

Enghraifft:

Rydych chi’n llwytho ffeil eich maes llafur i’r dudalen Cynnwys y Cwrs. Yn hwyrach, bydd angen i chi wneud newidiadau i'r ffeil. Yn gyntaf, golygwch gopi o'r ffeil ar eich cyfrifiadur. Yna, ewch yn ôl i’r Content Collection  gan ddefnyddio’r ddewislen Offer yn y bar llywio sylfaenol. Dewch o hyd i'r ffeil yn eich ffolder cwrs a chyrchu dewislen yr eitem. Llwythwch fersiwn newydd y maes llafur gyda’r swyddogaeth Ysgrifennu Dros Ffeil. Mae'r ddolen i'r ffeil yn eich cwrs yn aros yn gyfan. Pan fydd myfyrwyr yn cyrchu'r maes llafur yn eich cwrs, maent yn gweld y cynnwys a adolygwyd.

Mwy ar ychwanegu ffeiliau at y Content Collection yn Ultra


ULTRA: Ydw i’n gallu ychwanegu ffeiliau at fy nghwrs mewn mannau ar wahân i’r dudalen Cynnwys y Cwrs?

Ydych. Gallwch atodi ffeiliau i gynnwys cwrs arall, fel dogfennau, aseiniadau, a phrofion. Gallwch hefyd osod ffeiliau gyda’r golygydd fel bod myfyrwyr ac aelodau eraill y cwrs yn gweld y ffeiliau ochr yn ochr â chynnwys arall rydych chi’n ei ychwanegu. Defnyddiwch y golygydd i osod ffeiliau mewn trafodaethau neu negeseuon.


ULTRA: Sut ydw i'n gwneud cynnwys fy nghwrs yn fwy hygyrch?

Ally yn Nhrosolwg Hyfforddwyr Learn Ultra

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae dangosyddion sgôr hygyrchedd a fformatau amgen yn ymddangos nesaf at ffeiliau a atodir at ddogfennau a phrofion cwrs.

Cychwyn arni gydag Ally yn Ultra