Ychwanegu Maes Llafur

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar y maes llafur.

Gallwch uwchlwytho ffeil maes llafur presennol ac mae myfyrwyr yn dewis y ddolen i'w hagor. Neu, gallwch ddefnyddio'r offeryn adeiladu maes llafur. Bydd y maes llafur yn ymddangos fel eitem ar ei ben ei hun yn y rhestr gynnwys. Eich sefydliad sy'n rheoli p'un a yw'r offeryn hwn ar gael ai beidio.

Defnyddio'r offeryn adeiladu maes llafur

Gallwch ddefnyddio'r offeryn adeiladu maes llafur i adeiladu maes llafur mewn fformat modiwlaidd. Gallwch bennu'r dyluniad ac ychwanegu gwybodaeth am wersi hefyd.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Mewn ardal gynnwys neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewis Maes Llafur. Ar y dudalen Ychwanegu Maes Llafur, teipiwch enw a dewiswch yr opsiwn Creu Maes Llafur Newydd. Ar ôl cyflwyno, mae'r dudalen Offeryn Adeiladu Maes Llafur yn ymddangos.

Blychau corff y testun diofyn

Ar y dudalen Offeryn Adeiladu Maes Llafur, mae tair adran yn ymddangos yn ddiofyn: Disgrifiad, Deilliannau Dysgu, a Deunyddiau Gofynnol. Gallwch olygu penawdau'r adrannau. Teipiwch gyfarwyddiadau neu ddisgrifiad ym mhob blwch. Gallwch fformatio’r testun gan ddefnyddio opsiynau yn y golygydd.

Dyluniad, gwersi ac opsiynau

Yn yr adran Dyluniad y Maes Llafur, dewiswch yr arddull a'r lliwiau ar gyfer eich maes llafur.

Yn yr adran Adeiladu Gwersi, dewiswch yr opsiwn Creu Nifer Benodedig o Gregyn Gwersi a theipiwch rif. Byddwch yn rhoi gwybodaeth am wers mewn camau hwyrach. Fel arall, gallwch ddewis yr opsiwn Peidiwch â Chreu Cregyn Gwersi.

Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd maes llafur, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Ar ôl cyflwyno, gallwch weld eich maes llafur a darparu'r manylion ar gyfer y gwersi. Gallwch newid cynnwys y maes llafur ar unrhyw adeg. Cyrchwch ddewislen y maes llafur a dewiswch Golygu.

Ychwanegwch wybodaeth am y wers

Cyrchwch y maes llafur a greoch. Cyrchwch ddewislen gwers a dewiswch Golygu. Ar y dudalen Golygu Gwers, teipiwch enw a disgrifiad. Yn ddewisol, dewiswch ddyddiad ac amser pan fydd y wers yn ymddangos yn y maes llafur. Dewiswch Cyflwyno a dewiswch Iawn i weld y maes llafur.

I dynnu gwers, dewiswch flwch ticio'r wers a dewiswch Dileu Gwers uwchben yr wybodaeth am y maes llafur. Gallwch ychwanegu mwy o wersi hefyd.


Uwchlwythwch ffeil maes llafur

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar uwchlwytho ffeil maes llafur.

Os nad ydych eisiau defnyddio'r maes llafur modiwlaidd sy'n cymryd lle yn y rhestr gynnwys, gallwch uwchlwytho ffeil maes llafur cyfredol.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Mewn ardal gynnwys neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewiswch Maes Llafur. Ar y dudalen Ychwanegu Maes llafur, teipiwch enw a dewiswch yr opsiwn Defnyddio Ffeil Bresennol.

Porwch am ffeil ar eich cyfrifiadur neu o gronfa ffeiliau'r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi mwy nag un ffeil. Gallwch olygu Teitl y Ddolen hefyd i ddarparu enw pwrpasol i fyfyrwyr.

Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i deipio disgrifiad, ychwanegu delweddau a fformatio'r testun. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, olrhain a dyddiadau dangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd maes llafur, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Ar ôl cyflwyno, gallwch weld eich maes llafur yn y rhestr gynnwys.

Gallwch newid cynnwys y maes llafur ar unrhyw adeg. Cyrchwch ddewislen y maes llafur a dewiswch Golygu. Gallwch newid ble mae'r maes llafur yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd.


ULTRA: Uwchlwytho ffeil maes llafur

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar uwchlwytho ffeil maes llafur.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch bori am ffeil maes llafur mewn storfa cwmwl neu ar eich cyfrifiadur.

Mae'r mathau o ffeiliau a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r mwyafrif o fathau o ddelweddau.

Uwchlwytho ffeil maes llafur. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch eisiau uwchlwytho ffeiliau. Gallwch ehangu neu greu ffolder ac wedyn uwchlwytho ffeiliau hefyd. Dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur neu llusgwch ffeiliau o'ch bwrdd gwaith i Uwchlwytho. Mae'r ffeiliau'n ymddangos yn y rhestr gynnwys. Cyrchu dewislen y ffeil i olygu enw'r ffeil, alinio â nodau, disodli'r ffeil, neu ychwanegu disgrifiad.

Ychwanegu ffeiliau maes llafur o Storfa Cwmwl: Os oes gennych ffeiliau sydd eisoes wedi'u storio yn y cwmwl, megis yn OneDrive® a Google Drive™, gallwch eu hychwanegu at eich cwrs.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y storfa ar y cwmwl

Ychwanegu maes llafur yn y Casgliad Cynnwys.. Os oes gennych ffeiliau wedi'u storio eisoes yn y Casgliad Cynnwys, gallwch eu hychwanegu at eich cwrs.

Mwy am bori ac ychwanegu ffeiliau o'r Casgliad Cynnwys

Rheoli'r hyn mae myfyrwyr yn ei weld. Mae'r holl gynnwys wedi'i guddio rhag myfyrwyr hyd nes i chi benderfynu ei ddangos. Mae pob eitem yn dangos p'un a yw'n weladwy neu wedi'i guddio rhag myfyrwyr. Dewiswch y gweladwyedd i'w newid.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr weladwyedd a gwasgwch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Aildrefnu, golygu a dileu cynnwys yn hwylus. Pwyntiwch at eitem er mwyn datgelu ei opsiynau rheoli. Dewiswch yr eicon Symud a llusgwch yr eitem i leoliad newydd yn y rhestr gynnwys. Dewiswch yr eicon Mwy o opsiynau i ddileu neu olygu'r eitem. Er enghraifft, gallwch newid enw ffeil a theipio disgrifiad sy'n ymddangos gyda'r ffeil ar y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd, symud eitem i ffolder wedi'i ehangu, a symud ffolder i ffolder wedi'i ehangu arall.

  1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
  2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
  3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
  4. Gwasgwch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.