Beth yw cyfuniad?

Ble bynnag gallwch ychwanegu a fformatio testun yn eich cwrs, gallwch ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o wefannau eraill at eich cynnwys. Gelwir yr elfennau cyfryngau cymdeithasol hyn sy'n ymddangos mewn cwrs yn "gyfuniadau". Mae cyfuniad yn cyfuno elfennau o ddwy ffynhonnell neu fwy. Er enghraifft, pan rydych yn gwylio fideo YouTube™ fel rhan o gynnwys y cwrs, rydych yn cael profiad o gyfuniad.

Gallwch ychwanegu mashups at gwestiynau prawf, trafodaethau, aseiniadau, neu fel darn unigol o gynnwys. Gallwch ychwanegu clip o ffilm neu lun mewn siwrnal, blog neu wici.

Mathau o mashups

Rydych chi a'ch sefydliad yn rheoli pa fathau o mashup sydd ar gael yn y golygydd. Yn gyffredinol, mae'r ddewislen yn cynnwys y mathau hyn:

 • Flickr®: Rhannu delweddau ffotograffig.
 • SlideShare: Rhannu cyflwyniadau slediau, dogfennau neu bortffolios PDF Adobe.
 • YouTube: Rhannu fideos ar-lein.
 • Dropbox: Rhannu ffeiliau o'ch cyfrif Dropbox.

Ychwanegu cyfuniadau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i ychwanegu cyfuniadau yn y golygydd.

Lle bynnag y byddwch eisiau ychwanegu elfen cyfryngau cymdeithasol, cyrchwch y golygydd. Dewiswch eicon Mewnosod Cyfuniad a dewiswch y math rydych eisiau chwilio ynddo, megis Fideo YouTube.

Ar y dudalen chwilio, teipiwch eich allweddeiriau a dewiswch Ewch. Byddwch yn derbyn rhestr eitemau y gallwch eu didoli. Gallwch weld hefyd faint o eitemau a thudalennau a ddychwelir ar gyfer eich chwiliad.

Pan mae Rhagolwg ar gael, gallwch weld yr eitemau yn eu ffenestri eu hunain. Gallwch hefyd gael rhagflas o fideos gyda'r URL a restrir yn y disgrifiadau.

Ar ôl i chi edrych trwy ganlyniadau'r chwilio, dewiswch eitem. Gallwch newid teitl yr eitem os nad ydych yn hoffi'r un a ddarperir.


Ychwanegu mashups o'r ddewislen Adeiladu Cynnwys

Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, gallwch ychwanegu elfen cyfryngau cymdeithasol o'r ddewislen Adeiladu Cynnwys hefyd. Pan fyddwch yn ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o'r ddewislen, bydd yr elfen yn ymddangos fel darn unigol o gynnwys.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y mashup yn ymddangos yn y rhestr gynnwys. Gallwch newid cynnwys y mashup unrhyw bryd. Cyrchwch ddewislen y mashup a dewiswch Golygu.


Gosod opsiynau mashup

Gallwch ddewis sut bydd cyfuniad yn ymddangos ar y sgrin:

 • Plannu: Mae'r cyfuniad yn ymddangos yn uniongyrchol ar y sgrin.
 • Cryno-lun: Mae darlun bach o'r cyfuniad yn ymddangos gydag opsiwn Gwylio .
 • Dolen Testun gyda Chwaraewr: Mae dolen i'r cyfuniad yn ymddangos. Nid yw'r opsiwn hwn yn ymddangos ar gyfer lluniau. Fodd bynnag, gallwch osod maint y llun.

Dewiswch Ie ar gyfer Dangos URL i greu dolen i'r wefan. Ar gyfer fideos YouTube, dewiswch Na os nad ydych eisiau dangos y fideos awgrymedig ar ddiwedd y cyfnod chwarae.

Dewiswch Ie ar gyfer Dangos gwybodaeth i ddangos hyd y cyfuniad, enw'r crëwr, a'r dyddiad yr ychwanegwyd y cyfuniad.

Cyn i chi gyflwyno, dewiswch Rhagolwg i weld sut fydd y cyfuniad yn ymddangos yn eich cynnwys. Caewch ffenestr y rhagolwg i wneud newidiadau.

Gall y wefan wreiddiol newid URL cyfuniad neu ei ddileu, a fydd yn achosi gwall yn eich cwrs.


Pori Fy fideos YouTube

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Rydych chi a'ch sefydliad yn rheoli p'un a yw'r opsiwn hwn ar gael yn y golygydd ai beidio.

Ble bynnag y gallwch ychwanegu a fformatio testun yn eich cwrs, gallwch ychwanegu un o'ch fideos YouTube eich hun yn y golygydd. Er enghraifft, gallwch rannu fideo mewn trywydd trafodaeth.

Pan ofynnir ichi, mewngofnodwch i YouTube gyda'ch cyfrif Google. Bydd ffenestr newydd yn agor. Os nad ydych yn gweld yn ffenestr hon, gwiriwch ddewisiadau ffenestri naid eich porwr. Dewiswch Derbyn i ganiatáu i weinydd Blackboard gael mynediad at eich fideos YouTube.

Os nad yw'ch cyfrif Google wedi'i alluogi ar gyfer mynediad at YouTube, byddwch yn derbyn proc i agor tab porwr newydd a mewngofnodi i YouTube. Ar ôl i chi fewngofnodi, crëwch eich sianel YouTube i uwchlwytho a storio'ch fideos. Dewiswch Caniatáu Mynediad.

Dewiswch Pori i chwilio am y fideo rydych chi eisiau ei ychwanegu. Dewiswch Mewnosod i ychwanegu'r fideo i'r golygydd. Mae gennych dau opsiwn o ran sut mae'ch fideo yn ymddangos:

 • Chwarae yn y fan a'r lle: Bydd y fideo yn chwarae yn y lleoliad cyfredol. Gall y gwylwyr ailfeintio'r fideo. Bydd dalfan yn ymddangos yn y golygydd lle bydd eich fideo yn chwarae ar gyfer y gwylwyr.
 • Mân-lun: Bydd delwedd fach o'r fideo yn ymddangos.

Gwneud eich fideo'n hygyrch

Ar ôl i chi lwytho'ch fideo i YouTube, gallwch ychwanegu capsiynau caeedig a thrawsgrifiad. Mae capsiynau a thrawsgrifiadau'n helpu pobl sy'n fyddar neu sydd â nam ar eu clyw i ddeall trac sain eich fideo. Mae capsiynau hefyd yn helpu pobl sy'n siarad gwahanol ieithoedd neu sydd ag anableddau dysgu i ddeall yr hyn sy'n digwydd yn eich fideo.

Ar ôl i chi lanlwytho eich fideo, bydd yn cymryd rhwng awr a diwrnod i offeryn trawsgrifio YouTube gadw capsiynau o drac sain eich fideo yn awtomatig. Ar far offer YouTube, mae dolen Capsiynau yn ymddangos pan mae capsiynau ar gael. Ar ôl i'r trawsgrifiad orffen, mae angen i chi olygu'r capsiynau i sicrhau eu bod yn gywir.

 1. Ar far offer YouTube, dewiswch Capsiynau.
 2. Ar gyfer Saesneg, dewiswch capsiynau awtomatig yn y panel ar y dde.
 3. Mae'r golygydd testun mewn llinell yn agor. Gallwch olygu'n uniongyrchol ym mlwch testun pob ffrâm. Hefyd, gallwch lawrlwytho'r ffeil testun, ei golygu ar eich cyfrifiadur gyda golygydd testun, ac uwchlwytho'r ffeil yn ôl i YouTube.
 4. Dewiswch Wedi Gorffen.

Edrychwch ar "gapsiynau" help a chwilio YouTube i gael y cyfarwyddiadau mwyaf cyfredol a manwl.


Gosodiadau preifatrwydd

Nid yw fideo heb ei restru'n ymddangos wrth chwilio YouTube, a'r unig ddefnyddwyr sy'n gallu cael mynediad at y fideo yw'r sawl sy'n gwybod y ddolen. Fodd bynnag, nid yw preifatrwydd llwyr wedi'i warantu. Mae'r gosodiad heb ei restru'n caniatáu i awduron gyhoeddi a rhannu fideos yn hawdd heb fod angen dewis yn benodol pwy all wylio'r fideo. Os oes gan ddefnyddwyr fynediad i le y cyhoeddir y fideo, gallant ei wylio. Gallant ddewis y logo YouTube ar y fideo hefyd sy'n caniatáu iddynt weld y fideo heb ei restru ar youtube.com hefyd.

Gallwch newid y gosodiad preifatrwydd i Preifat. O'r llyfrgell fideo, golygwch y fideo i'w wneud yn breifat yng ngosodiadau golygu clip YouTube.com. Os ydych yn gwneud fideo'n breifat, y defnyddwyr yn unig rydych yn eu cynnwys yn benodol, ac sydd â chyfrif Google all ei wylio. Mae fideos preifat yn ymddangos yn y llyfrgell gyda chlo nesaf atynt. Yr awdur a gwylwyr penodedig yw'r unig rai a all wylio fideos preifat.


ULTRA: Mewnosod cynnwys o’r we yn y teclyn golygu.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar sut i ychwanegu cyfuniadau yn y golygydd.

YouTube yw'r unig ddarparwr cynnwys gwe a gefnogir ar hyn o bryd. Byddwn yn ychwanegu eraill yn fuan!

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Cynnwys Gwe i bori ac ychwanegu cynnwys fideo yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen gyswllt! Gallwch ddewis dangos fideo fel dolen gyswllt neu ei phlannu er mwyn iddi ymddangos fel rhan o'r cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu. Gall myfyrwyr wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr, heb orfod llywio i'r wefan sy'n lletya'r fideo.

 1. Yn y teclyn golygu, cliciwch Mewnosod cynnwys o’r we .
 2. Cyflwynwch destun i ddod o hyd i fideo perthnasol.
 3. Defnyddiwch y dewisiadau hidlo i chwilota’r rhestr o ganlyniadau’r chwiliad. YouTube sy’n penderfynu trefn canlyniadau’r chwiliad.
 4. Dewiswch fideo o'r rhestr:
 5. Yn y panel Newid Gosodiadau’r Cynnwys gallwch ychwanegu testun amgen sy'n disgrifio'r fideo ar gyfer pobl sy'n defnyddio rhaglen darllen sgrin neu bobl sy'n methu â llwytho'r fideo.
 6. Gallwch ddewis arddangos y fideo fel dolen gyswllt neu'n fewnol fel rhan o‘ch cynnwys arall. Os nad yw porwr myfyriwr yn cefnogi gweld yn fewnol, bydd y fideo yn ymddangos fel dolen gyswllt.
 7. Dewiswch Mewnosod.