Beth yw storfa cwmwl?

Gallwch uwchlwytho ffeiliau at apiau gwe sy’n rhedeg yn y “cwmwl” ac nad ydynt wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Storir eich ffeiliau ar weinyddion ar-lein sydd yn eu hamddiffyn rhag damweiniau a firysau. Os bydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrifiadur neu ffôn, ni fydd yn rhaid i chi ofni colli’r ffeiliau sydd wedi eu cadw arnyn nhw. Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau a storir ar y cwmwl ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd.

Yn eich cyrsiau, gallwch chi a'ch myfyrwyr gysylltu â sawl ap gwe lle storir eich ffeiliau yn syth bin. Mae Blackboard Learn yn defnyddio gwasanaeth integreiddio’r cwmwl sy’n sicrhau mynediad rhwydd at sawl ap gwe mewn un man.


Cysylltu â storfa cwmwl am y tro cyntaf

Pan fyddwch yn cael mynediad at eich storfa ar y cwmwl am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i chi ddewis yr ap gwe rydych am gysylltu ag ef:

 • OneDrive
 • Blwch
 • OneDrive for Business
 • Dropbox
 • Google Drive™

Nesaf, mewngofnodwch i’r ap a chaniatewch i’r gwasanaeth integreiddio’r cwmwl cysylltu â’ch ap gwe.

Yn ffenest naid eich storfa cwmwl, byddwch yn gweld eich ffeiliau sydd wedi eu cadw yn yr ap gwe a ddewiswyd gennych. Yn y ddewislen, dewiswch Cyfrifon i alluogi rhagor o apiau gwe neu newid i un rydych wedi’i alluogi.

Cliciwch ar X i dynnu’ch cyfrif.


Cael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth “Ultra” am gael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs.

Gallwch gyrchu'ch ffeiliau mewn storfa cwmwl yn y meysydd cwrs hyn:

 • Atodiadau ac yn y golygydd ar gyfer aseiniadau
 • Atodiadau ac yn y golygydd ar gyfer eitemau cynnwys

Os na allwch gael mynediad at gynnwys y cwmwl yn eich cwrs, cysylltwch â'ch gweinyddwr. Mae'n bosibl na fydd storfa'r cwmwl ar gael yn eich fersiwn o Blackboard Learn.

Gall myfyrwyr gyrchu eu ffeiliau storfa cwmwl wrth gyflwyno aseiniadau.

Cyrchu storfa cwmwl mewn aseiniad

Mewn aseiniad, yn yr adran Atodi Ffeiliau, dewiswch Pori Storfa Cwmwl.

Gallwch hefyd gael mynediad at storfa cwmwl o'r eicon Ychwanegu Cynnwys yn y golygydd.


Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl yn eich cwrs.

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd golygu ffeil y tu fewn i’ch cwrs yn newid y ffeil a gedwir yn eich storfa cwmwl.

 1. O'r ddewislen Atodi Ffeiliau, dewiswch Pori Storfa Cwmwl.
 2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, dewiswch deitl ffolder i weld ei gynnwys ac i ddewis ffeiliau. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys.
 3. Cliciwch Dewis i ychwanegu'r ffeiliau at y dudalen.

Gallwch ond ychwanegu un ffeil o storfa cwmwl ar y tro pan fyddwch yn creu dogfen.

Storfa cwmwl a chyfrifiaduron a rennir.

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.


ULTRA: Cael mynediad at y storfa cwmwl yn ystod eich cwrs.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am gael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs.

Gallwch gyrchu'ch ffeiliau mewn storfa cwmwl yn y meysydd cwrs hyn:

 • Tudalen Cynnwys y Cwrs
 • Tudalennau creu dogfennau, profion ac aseiniadau
 • Trafodaethau, dyddlyfrau, negeseuon a sgyrsiau
 • Panel Manylion a Gweithrediadau, os alluogwyd ac ar ôl cysylltu eich cyfrif.

Gall myfyrwyr gyrchu storfa cwmwl ar gyfer eu haseiniadau, profion, trafodaethau, dyddlyfrau, negeseuon a sgyrsiau.

Cyrchu storfa cwmwl mewn dogfen

Ar dudalen dogfen newydd, dewiswch Uwchlwytho o Storfa Cwmwl.

Os ydych wedi ychwanegu cynnwys, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Dewiswch Storfa Cwmwl.

Gallwch hefyd gyrchu storfa cwmwl o'r ddewislen Mewnosod cynnwys yn y golygydd.

Rhagor am gael mynediad at storfa cwmwl ar y dudalen Cynnwys y Cwrs

Rhagor am gael mynediad at storfa cwmwl o aseiniad


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am ychwanegu ffeil o storfa cwmwl yn eich cwrs.

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd golygu ffeil y tu fewn i’ch cwrs yn newid y ffeil a gedwir yn eich storfa cwmwl.

 1. Cael mynediad at y golygydd. O’r ddewislen Mewnosod cynnwys , dewiswch Mewnosod o Storfa’r Cwmwl.
 2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, cliciwch ar deitl ffolder i weld ei gynnwys a’i ddewis. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys.
 3. Cliciwch Dewis i ychwanegu'r ffeiliau at y dudalen

Gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer y ffeiliau ychwanegoch chi. Dewiswch ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Dangos a Testun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Hefyd gallwch ddewis p'un ai i fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu i fewnosod y ffeil yn uniongyrchol fel ei bod yn ymddangos yn unol â chynnwys arall r ydych wedi'i ychwanegu.

Rhagor am ychwanegu a golygu ffeiliau

Storfa cwmwl a chyfrifiaduron a rennir

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.