Ynglŷn â ffeiliau ac amlgyfrwng

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau a chynnwys amlgyfrwng.

Gallwch ychwanegu ffeiliau, delweddau, sain a fideo pan fyddwch yn creu cynnwys yn eich cwrs. Er enghraifft, mewn trafodaethau, gallwch bori am glip cyfryngau o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Rhagor am Ffeiliau Cwrs

Rhagor am y Casgliad o Gynnwys

Yn seiliedig ar y math o gynnwys, gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i blannu cynnwys yn eich testun. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch ei eisiau.

Mewn rhai achosion, gallwch bori am ffeiliau mewn adran atodiadau ar wahân. Efallai gallwch hefyd llusgo a gollwng ffeiliau o'ch cyfrifiadur yn yr ardal Atodiadau. Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i’r “man cyflym” yn yr ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn ei ganiatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw’ch porwr yn caniatáu i chi gyflwyno ar ôl uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch â'i atodi yn rhes y ffolder i'w thynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

Y fformatau a gefnogir ar gyfer plannu delweddau yw PNG, GIF, JPG, SVG, BMP ac ICO. Ar gyfer sain, cefnogir y fformatau MP3 a WAV, ac MP4 ac MOV ar gyfer fideo.

Gallwch ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o wefannau eraill at eich cynnwys hefyd. Gelwir yr elfennau cyfryngau cymdeithasol hyn sy'n ymddangos mewn cwrs yn "gyfuniadau". Mae cyfuniad yn cyfuno elfennau o ddwy ffynhonnell neu fwy. Er enghraifft, pan rydych yn gwylio fideo YouTube™ fel rhan o gynnwys y cwrs, rydych yn gweld cyfuniad.

Rhagor am gyfuniadau

Neu, defnyddiwch y ddewislen Adeiladu Cynnwys i blannu cynnwys amlgyfrwng fel eitemau unigol yn y rhestr cynnwys.

Ychwanegu ffeiliau at eich cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau.

Ble bynnag y gallwch ychwanegu ffeiliau yn eich cwrs, gallwch bori am ffeiliau o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Pan ddefnyddiwch y swyddogaeth Ychwanegu Cynnwys yn y golygydd gallwch bennu ble yn union mae dolen y ffeil yn ymddangos yn eich cynnwys. Pan ddefnyddiwch yr adran Atodiadau, bydd y ffeil yn ymddangos yn syth ar ôl teitl yr eitem gynnwys.

Rhagor am ddulliau ychwanegu ffeiliau

Mae'r ffenestri Pori Cwrs a Pori'r Casgliad o Gynnwys yn cynnwys tabiau a swyddogaethau fel y gallwch bori a chwilio am ffeiliau'n hwylus.

 1. Tabiau Pori, Uwchlwytho, a Chwiliad Uwch:
  • Porwch am ffolderi mae gennych fynediad atynt. Os oes gennych Ffeiliau Cwrs, mae gennych fynediad at y ffeiliau ar gyfer y cwrs rydych ynddo yn unig. Gyda'r Casgliad o Gynnwys, efallai y bydd modd i chi gyrchu ffeiliau ar gyfer cyrsiau eraill a'r ffeiliau hynny a rennir ar draws y sefydliad.
  • Uwchlwytho un ffeil, ffeiliau lluosog, neu becyn a sipiwyd.
  • Gwnewch chwiliad uwch. Gallwch chwilio enwau ffeiliau a ffolderau, metadata, cynnwys ffeiliau, dyddiadau creu, a mwy.
 2. Gweld Rhestr a Gweld Mân-Luniau: Edrychwch ar ffeiliau a ffolderi fel rhestr o enwau ffeil neu fel eiconau mân-lun.
 3. Briwsion bara: Llywio i ffolderau eraill. Defnyddiwch yr eicon Dewis i ddefnyddio'r lleoliad ffolder presennol i gysylltu'r ffolder sy'n ymddangos olaf yn y briwsion bara yn eich cwrs. Noder bod y ffolder yn ymddangos yn yr ardal Dewis Eitemau.
 4. Chwilio Cynnwys: Gwnewch chwiliad sylfaenol ar gyfer enwau ffeil a ffolder.
 5. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis ffeiliau a ffolderi i'w cynnwys yn eich eitem gynnwys. Gallwch ddewis y blwch ticio ar y pennyn i ddewis yr holl eitemau gweladwy. Pan fyddwch yn cysylltu â ffolder, byddwch yn ofalus gan fod myfyrwyr yn derbyn y caniatâd darllen yn ddiofyn ar holl gynnwys y ffolder. Mae caniatâd darllen yn caniatáu i fyfyrwyr weld pob ffeil ac is-ffolder yn y ffolder a ddewiswyd.
 6. Eitemau a Ddewiswyd.

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.

Uwchlwytho cynnwys o Dropbox

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi integreiddiad Dropbox Education, gallwch chi a’ch myfyrwyr greu dolen uniongyrchol i’ch cynnwys Dropbox ym mwyafrif yr ardaloedd cynnwys â nodwedd Ychwanegu Cynnwys y golygydd cynnwys. Gall myfyrwyr uwchlwytho ffeiliau'n uniongyrchol o Dropbox wrth gyflwyno aseiniadau.

Pan fyddwch yn defnyddio Dropbox Education am y tro cyntaf o Blackboard Learn, gofynnir i chi naill ai greu cyfrif neu ddilysu'ch cyfrif cyfredol. Ar ôl mewngofnodi, porwch Dropbox a dewiswch gynnwys.


Ychwanegu delweddau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu delweddau yn y golygydd.

Gallwch bennu lle mae delweddau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Gallwch roi'r cyrchwr lle rydych eisiau rhoi’r ddelwedd a dewis yr eicon Ychwanegu Cynnwys. Yn y ffenestr newydd, dewiswch un o’r Offer Cyffredin neu'r Offer Ychwanegol sydd ar gael yn ôl y math o gynnwys rydych yn ei greu, wedyn porwch am y ffeil delwedd.

Gallwch ailfeintio delwedd. Ar ôl creu delwedd, pwyswch a llusgwch gorneli neu ochrau delwedd. Gallwch hefyd olygu delwedd â'r ddewislen de-glicio, addasu ei maint mewn picseli â llaw ac ychwanegu teitl a fydd yn ymddangos pan fydd defnyddiwr yn pwyntio ati.

Ni fydd copïo a gludo dolenni o’r bar URL i Ddelweddau, ffeiliau PDF neu Ffeiliau eraill yn y casgliad o gynnwys yn gweithio. Mae'r URLau hyn ar gael dros dro a byddant yn torri’n nes ymlaen.

Gallwch ychwanegu’r mathau canlynol o ddelweddau: PNG, GIF, JPG, SVG, BMP ac ICO.


Ychwanegu Delweddau yn y ddewislen Adeiladu Cynnwys

Gallwch blannu delwedd fel ei bod yn ymddangos fel darn unigol o gynnwys yn y rhestr gynnwys.

Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewis Delwedd. Teipiwch enw, disgrifiad dewisol, a thestun amgen. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer dimensiynau, argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd delwedd, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Bydd pob ffeil, delwedd dolen neu gyfryngau eraill a fewnosodwyd yn cael eu mewnosod mewn “llinell newydd” i sicrhau nad yw eitemau a fewnosodwyd yn olynol yn gwrthdaro. Crëir Toriadau Llinell pan fewnosodir delwedd mewn llinell testun sydd eisoes yn bodoli. I wneud i’r testun hwn lifo o amgylch y ddelwedd, dilëwch y toriadau llinell

Porwch am ffeil ddelwedd o'ch cyfrifiadur neu ystorfa ffeiliau eich cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Os yw’r swyddogaeth Ychwanegu Cynnwys ar gael, gallwch hefyd bori am lun Flickr. Gallwch weld rhagolwg o'r ddelwedd cyn ei chyflwyno.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y teitl a'r ddelwedd yn ymddangos yn y rhestr gynnwys. Gallwch newid y cynnwys unrhyw bryd. Agorwch ddewislen y ddelwedd a dewiswch Golygu.

Gallwch newid ble mae'r eitem yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrch.


Ychwanegu ffeiliau sain ac amlgyfrwng yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd.

Pan fyddwch yn creu cynnwys, gallwch bennu ble mae clipiau cyfryngau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Dewiswch yr eicon Ychwanegu Cynnwys i blannu clip cyfryngau yn yr ardal testun neu i olygu eitem cyfryngau a ddewiswyd eisoes. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddewislen de-glicio i olygu rhai priodweddau clip cyfryngau presennol sydd wedi'i ddewis.

Mae Blackboard Learn yn cefnogi'r mathau hyn o ffeiliau cyfryngau:

 • Sain: MP3 a WAV
 • Fideo: MP4 ac MOV

Gosodiadau cyfryngau

Â’r ddewislen de-glicio, gallwch olygu priodweddau clip cyfryngau presennol sydd wedi'i ddewis.

O’r ddewislen, gallwch ddewis y priodweddau Cyffredinol, Plannu neu Uwch. Y priodweddau Cyffredinol y gallwch eu golygu yw ffynhonnell a dimensiynau'r fideo (lled ac uchder) mewn picseli. Os nad yw wedi'i osod, bydd y maint go iawn yn cael ei ddefnyddio. Os ydych yn dewis yr eicon clo i Cyfyngu ar Gyfraneddau ac yn ychwanegu mesur, bydd y ddelwedd yn cael ei hailfeintio heb afluniad llorweddol neu fertigol.

Mae'r dewis priodweddau Plannu yn dangos ardal testun lle gallwch ysgrifennu neu addasu’r cod HTML plannu ar gyfer y fideo i'w ddangos. Mae’r nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol.

Mae’r priodweddau Uwch yn cynnwys ffynhonnell amgen neu URLau delweddau.


Gosodiadau delweddau

Nid yw’r gosodiadau delweddau canlynol ar gael yn y golygydd cynnwys bellach. Er mwyn dangos y gosodiadau hyn, ychwanegwch ffeil y ddelwedd o’ch cyfrifiadur, er enghraifft, gan ddefnyddio'r adran Atodiadau. Pan fydd y ffeil a ddewiswyd gennych wedi cael ei huwchlwytho ac yn weladwy, dewiswch opsiwn Arddangos Ffeil Gyfryngau ar y dudalen o’r ddewislen Gweithred Ffeil.

Gallwch ychwanegu testun amgen sy'n disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd. Gallwch hefyd ychwanegu teitl sy'n ymddangos pan fydd defnyddiwr yn pwyntio at ddelwedd.

Gallwch reoli lleoliad a golwg y ddelwedd. Defnyddir picseli ar gyfer dimensiynau, bylchau a lled y border. Gallwch hefyd ychwanegu URL targed er mwyn i'r ddelwedd ymddwyn fel dolen a phenderfynu a fydd y dudalen darged yn agor mewn ffenestr newydd.


Ychwanegu recordiad adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am sut i recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth ichi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau graddedig yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y swyddogaeth hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


Ychwanegu sain a fideo yn y ddewislen Adeiladu Cynnwys

Gallwch blannu sain a fideo fel eu bod yn ymddangos fel darnau unigol o gynnwys yn y rhestr gynnwys.

Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewiswch Sain neu Fideo. Teipiwch enw, disgrifiad yn ddewisol, a dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer dimensiynau, argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd cyfryngau, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Porwch am ffeil sain neu fideo o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Os yw’r swyddogaeth Ychwanegu Cynnwys ar gael, gallwch hefyd bori am fideo YouTube. Gallwch weld rhagolwg o'r clip cyfryngau cyn ei chyflwyno.

Rydym yn argymell eich bod yn cynnwys trawsgrifiad fel bod myfyrwyr na allant glywed yn gallu derbyn yr un wybodaeth. Porwch eich cyfrifiadur i atodi eich ffeil trawsgrifiad eich hun. Os yw’r ffeil fideo yn ffeil MPEG, gallwch ddefnyddio’r maes Cynnwys Trawsgrifiad i atodi ffeil trawsgrifiad SAMI.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y teitl, trawsgrifiad a'r clip cyfryngau'n ymddangos yn y rhestr gynnwys. Gallwch newid y cynnwys unrhyw bryd. Agorwch ddewislen yr eitem a dewiswch Golygu.

Gallwch newid ble mae'r clip cyfryngau'n ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd.

Os nad yw math o ffeil fideo wedi'i gefnogi ac nid yw'n ymddangos wedi'i blannu, gall myfyrwyr lawrlwytho'r ffeil i'w gwylio.


Ally yn Learn Gwreiddiol - Hyfforddwr

Gweld a gwella hygyrchedd ffeil

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r help "Ultra" am wella hygyrchedd ffeil.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae Ally yn sganio cynnwys eich cyrsiau'n awtomatig ac yn cwblhau camau i wneud ffeiliau'n fwy hygyrch.

Cychwyn arni gydag Ally

 1. Yn eich cwrs, dewch o hyd i'r ffeil rydych am ei gwella.
 2. Nesaf at enw'r ffeil, bydd eicon yn ymddangos i ddangos sgôr hygyrchedd y ffeil yn sydyn. Hofrwch dros yr eicon i weld y sgôr. Lleolir eiconau hygyrchedd ffeiliau yn agos at eich ffeil bob amser, ond bydd y lleoliad penodol yn amrywio ar draws gwahanol feysydd yn eich cwrs. Trwy gydol Blackboard Learn, bydd mwyafrif yr eiconau hygyrchedd i'r chwith o'r ffeil.
 3. I ddysgu sut i wella hygyrchedd y ffeil, dewiswch eicon y sgôr.
 4. Bydd Ally yn agor ac yn dangos camau ichi ar sut i olygu'ch ffeil er mwyn gwella'i hygyrchedd a'i hoptimeiddio ar gyfer fformatau amgen.

Sut mae gwella hygyrchedd yng nghynnwys cyrsiau

Nid yw myfyrwyr yn gweld sgôr hygyrchedd y ffeil. Yn hytrach, gall myfyrwyr ddewis y fformatau amgen mae Ally yn cynhyrchu ar gyfer y ffeil. Gallwch helpu Ally i greu fformatau amgen gwell trwy ddilyn arferion gorau ar gyfer creu ffeiliau hygyrch.

Gweld fformatau amgen

Ar ôl ichi atodi ffeiliau at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r ffeil yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r ffeil wreiddiol, bydd Ally yn creu fformat sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar fath y ffeil wreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Dod o hyd i ffeil yn eich cwrs. Dewiswch y ddewislen nesaf at y ffeil a dewiswch Fformatau Amgen. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! Dewiswch Lawrlwytho i gadw'r fformat amgen ar eich dyfais.

Mwy ar fformatau amgen cynnwys cyrsiau

Video: Add Content to the Course Content Page


ULTRA: Watch a video about adding content

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add content to the course content page explains how to add content to your course by creating new content, copying content from other courses, uploading content, or adding content from your Content Collection.


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau, delweddau, sain a fideo

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffeiliau a chynnwys amlgyfrwng.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch bori am ffeiliau mewn storfa cwmwl neu ar eich cyfrifiadur. Mewn rhai achosion, mae myfyrwyr yn dewis enw'r ffeil i'w lawrlwytho a'i hagor. Os yw'r porwr yn caniatáu, mae rhai ffeiliau cyfryngau'n agor mewn ffenestr neu dab newydd. Hysbysir myfyrwyr yn eu ffrydiau gweithgarwch pan fyddwch yn ychwanegu cynnwys.

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.

Mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau o ddelweddau.

Uwchlwytho ffeiliau. Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag y byddwch am uwchlwytho ffeiliau. Yn y ddewislen, dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur. Mae'r ffeiliau'n ymddangos yn y rhestr gynnwys.

Agorwch ddewislen ffeil i adolygu enw'r ffeil, alinio â nodau, disodli'r ffeil, neu ychwanegu disgrifiad. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac wedyn uwchlwytho ffeiliau.

Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i fod yn siŵr bod cynnwys eich cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr. Mae dangosyddion sgôr hygyrchedd a fformatau amgen yn ymddangos nesaf at ffeiliau. Dysgu rhagor am Ally yn nes ymlaen yn y pwnc hwn.

Ychwanegu ffeiliau o’r storfa cwmwl. Os oes gennych ffeiliau a storiwyd yn y cwmwl yn barod, megis yn OneDrive® a Google Drive™, gallwch eu hychwanegu at eich cwrs. Gallwch ddewis ffeiliau lluosog o storfa cwmwl i’w hychwanegu at eich tudalen Cynnwys y Cwrs mewn un gweithrediad. Copïau yw'r ffeiliau a ychwanegwch chi. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs.

Rhagor am storfa cwmwl

Ychwanegu ffeiliau o’r Casgliad o Gynnwys. Os oes gennych ffeiliau wedi'u storio eisoes yn y Casgliad o Gynnwys, gallwch ychwanegu atynt yn eich cwrs.

Ni fydd copïo a gludo dolenni o’r bar URL i Ddelweddau, ffeiliau PDF neu Ffeiliau eraill yn y casgliad o gynnwys yn gweithio. Mae'r URLau hyn ar gael dros dro a byddant yn torri’n nes ymlaen.

Rhagor am ychwanegu ffeiliau o'r Casgliad o Gynnwys

Rheoli beth mae myfyrwyr yn ei weld. Mae'r holl gynnwys wedi'i guddio rhag myfyrwyr hyd nes i chi benderfynu ei ddangos. Mae pob eitem yn dangos p'un a yw'n weladwy neu wedi'i guddio rhag myfyrwyr. Dewiswch y gweladwyedd i'w newid.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr weladwyedd a gwasgwch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Ar ôl i chi uwchlwytho ffeil yn llwyddiannus, gallwch alinio un nod neu ragor. Agorwch y ddewislen yn rhes y ffeil a dewiswch Golygu. Yn y panel, dewiswch Alinio â nodau i chwilio am y nodau sydd ar gael i'w halinio â'r ffeil.

Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â ffeil.

Aildrefnu, golygu, a dileu cynnwys yn hwylus. Pwyntiwch at eitem i ddadguddio’r eicon Symud a llusgwch yr eitem i leoliad newydd yn y rhestr cynnwys. Agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu neu Dileu. Er enghraifft, yn y panel, gallwch newid enw ffeil, teipio disgrifiad sy’n ymddangos gyda’r ffeil ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, neu ddisodli'r ffeil.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd, symud eitem i ffolder wedi'i ehangu, a symud ffolder i ffolder wedi'i ehangu arall.

 1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Ffeiliau zip

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch uwchlwytho pecyn o ffeiliau a gywasgwyd, a enwir hefyd yn ffeil ZIP. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys. Yn y ddewislen, dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeil ar eich cyfrifiadur.


Ally yn Learn Ultra - Hyfforddwr

ULTRA: Gweld a gwella hygyrchedd cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am wella hygyrchedd cynnwys.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae dangosyddion sgôr hygyrchedd a fformatau amgen yn ymddangos nesaf at ddogfennau a phrofion cwrs.

Dechrau arni gydag Ally

 1. Canfod y cynnwys rydych eisiau ei wella.
 2. Nesaf at y cynnwys mae eicon sy’n dangos y sgôr hygyrchedd.
 3. Dewiswch eicon y sgôr i ddysgu sut i wella’r sgôr hygyrchedd.
 4. Bydd Ally yn agor ac yn dangos camau i chi ar sut i olygu'ch cynnwys er mwyn gwella'i hygyrchedd a'i optimeiddio ar gyfer fformatau amgen.

Sut mae gwella hygyrchedd yng nghynnwys cyrsiau

Nid yw myfyrwyr yn gweld sgôr hygyrchedd y cynnwys. Yn hytrach, gall myfyrwyr ddewis y fformatau amgen mae Ally yn eu cynhyrchu ar gyfer y cynnwys. Gallwch helpu Ally i greu fformatau amgen gwell trwy ddilyn arferion gorau ar gyfer creu cynnwys hygyrch.

Gweld fformatau amgen

Ar ôl i chi ychwanegu cynnwys at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r cynnwys yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r cynnwys gwreiddiol, bydd Ally yn creu fformatau sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar y math o gynnwys gwreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Canfod cynnwys yn eich cwrs. Dewiswch y ddewislen nesaf at y ffeil a dewiswch Fformatau Amgen. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! Dewiswch Lawrlwytho i gadw'r fformat amgen ar eich dyfais.

Mwy ar fformatau amgen cynnwys cyrsiau


ULTRA: Mewnosod ffeiliau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am ychwanegu ffeiliau cyfryngau.

Gallwch uwchlwytho ffeiliau yn y golygydd mewn ardaloedd penodol o gwrs Ultra. Er enghraifft, gallwch gynnwys delwedd neu ddogfen i helpu myfyrwyr ddeall eich cyfarwyddiadau neu'ch ysgogiad cychwynnol yn well.

Mae'r golygydd ond yn cefnogi gwylio mewnol ar gyfer fideos yn y fformat MP4. Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho fideos sy'n defnyddio mathau eraill o ffeiliau, megis MOV neu MPEG. Ni allwch ychwanegu atodiadau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch Mewnosod/Golygu Ffeil Lleol. Porwch am ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae ffenestr statws yn ymddangos i ddangos y cynnydd wrth uwchlwytho'r ffeil. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, megis OneDrive.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall yr ychwanegoch chi.

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.


ULTRA: Mewnosod delweddau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu delweddau.

Mewn rhai ardaloedd o gwrs Ultra, gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau golygu i ychwanegu delweddau ynghyd â chynnwys testun. Gallwch ychwanegu delweddau sydd wedi'u lletya ar-lein neu gallwch uwchlwytho delwedd o'ch gyriant lleol.

Os ydych yn ychwanegu delwedd fawr, mae'n syniad da i gynnwys y ddelwedd fel dolen testun ar wahân. Trwy wneud hyn, gall eich myfyrwyr ddewis y ddolen i weld y ddelwedd ar wahân ac yn gliriach, a darllen eich testun ar yr un pryd..

Ar hyn o bryd, ni allwch ychwanegu delweddau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch Ychwanegu Cynnwys > Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We. Teipiwch neu gludwch URL delwedd i blannu delwedd a letyir ar-lein. Mae’n rhaid ichi ddefnyddio o protocol http://. Cynhwyswch ddisgrifiad o'r ddelwedd yn y blwch Testun amgen er mwyn i ddefnyddwyr na allant weld y ddelwedd allu deall pwysigrwydd y ddelwedd.

Ychwanegu ffeiliau Office 365. Gallwch blannu ffeiliau menter Office365 yn uniongyrchol yn eich cynnwys. Dewiswch Rhannu yn eich ffeil Office365 i greu dolen i'r ffeil. Dewiswch ba briodweddau rydych eisiau eu rhoi i'r defnyddiwr a dewiswch Copïo’r Ddolen. Bydd hyn yn copïo'r ddolen i’ch clipfwrdd. I blannu’r cynnwys, dewiswch Ychwanegu Cynnwys  > Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We o’r golygydd. Gludwch y ddolen yn URL y Cyfryngau.Dewiswch Mewnosod.

Rhagor am sut mae ffeiliau cyfryngau yn ymddangos

I olygu ffynhonnell neu destun amgen y ddelwedd, dewiswch y ddelwedd yn y golygydd ac wedyn dewiswch Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We.


ULTRA: Mewnosod cyfryngau yn y golygydd

Gallwch ddefnyddio’r opsiwn Ychwanegu Cynnwys > Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We i fewnosod ffeiliau cyfryngau a ffeiliau menter Office365 yn uniongyrchol yn y golygydd. Mae'r golygydd yn plannu'r cynnwys yn awtomatig er mwyn iddo ymddangos gyda’r cynnwys arall rydych yn ei gynnwys. Gall myfyrwyr weld y cynnwys, megis fideo, o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i'r wefan y cyfryngau.

Gallwch blannu cynnwys o'r gwefannau hyn:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • SoundCloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office365
 1. Yn y golygydd, dewiswch Ychwanegu Cynnwys > Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We.
 2. Gludwch URL y ffynhonnell o'r wefan.
 3. Ychwanegwch destun amgen sy'n disgrifio'r eitem ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n methu â llwytho'r cynnwys.
 4. Dewiswch Mewnosod. Mae'r eitem yn cael ei phlannu'n awtomatig yn y golygydd.

ULTRA: Mewnosod fideo YouTube

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Fideo YouTube i bori ac ychwanegu fideos YouTube yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen! Gallwch ddewis dangos fideo fel dolen neu ei phlannu er mwyn iddi ymddangos fel rhan o'r cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu. Gall myfyrwyr wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i YouTube.

Rhagor am fewnosod fideos YouTube


ULTRA: Mewnosodwch recordiad adborth yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am recordio adborth.

Gallwch blannu recordiadau sain a fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y swyddogaeth hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


ULTRA: Mewnosod ffeiliau Content Market

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Y Content Market yw’ch porth i ddeunyddiau dysgu gwerthfawr o ddarparwyr cynnwys dibynadwy. Gallwch chi fanteisio ar adnoddau a dolenni y mae’ch gweinyddwr wedi eu cyhoeddi ledled eich sefydliad hefyd.

Gallwch ychwanegu cynnwys o’r Content Market yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau eich cwrs. Yn y golygydd, dewiswch Ychwanegu Cynnwys > Mewnosod/Golygu Eitem LTI.

Dewiswch offeryn i’w lansio a phori am gynnwys i’w ychwanegu. Fel arall, cliciwch ar y symbol plws ar gerdyn Offer y sefydliad i ychwanegu’r adnodd cyfan yn y golygydd. Wrth ychwanegu adnodd neu ddarn o gynnwys yn y golygydd, bydd yn ymddangos fel dolen.

Rhagor am y Content Market


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau o'r Casgliad o Gynnwys

Gallwch ddefnyddio'r Casgliad o Gynnwys i drefnu, rhannu ac ailddefnyddio ffeiliau yn eich cyrsiau a'r ffeiliau hynny a rennir ar draws y sefydliad. Gallwch ychwanegu ffeiliau o'r Casgliad o Gynnwys o'r dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag y byddwch am ychwanegu ffeiliau. Yn y ddewislen, dewiswch Casgliad o Gynnwys i bori'r ffeiliau sydd ar gael i chi a'u hychwanegu at eich cwrs.

Gallwch hefyd ddod o hyd i'r Casgliad o Gynnwys yn y panel Mewngludo Cynnwys. Dewiswch Casgliad o Gynnwys i bori'r ffeiliau sydd ar gael i chi a'u hychwanegu at eich cwrs. I gyflymu'r broses, gallwch ddewis ffeiliau lluosog i'w hychwanegu ar yr un pryd.

Dewiswch Pori’r Casgliad o Gynnwys i ddechrau arni. Deuir â chi i'r system Casgliad o Gynnwys, lle gallwch ddod o hyd i ffeiliau sydd wedi'u storio yma o'ch cyrsiau eraill. Bydd gennych fynediad i ffeiliau y mae eich sefydliad wedi'u hychwanegu a'u rhannu. Defnyddiwch y swyddogaethau pori i archwilio.

Y tro cyntaf y byddwch yn agor y Casgliad o Gynnwys yn eich cwrs Ultra, gallwch ei agor yn y ffenestr bresennol neu mewn ffenestr newydd. Dewiswch yr opsiwn sy'n gweithio orau i chi. Gallwch newid y gosodiad nes ymlaen. Dewiswch yr eicon Gosodiadau'r Porwr ar frig y ffenestr.

Pan ddewch o hyd i ffeil rydych eisiau ei hychwanegu at eich cwrs, dewiswch y blwch ticio drws nesaf i enw'r ffeil. Gallwch chi barhau i bori a dewis ffeiliau. Mae'r system yn dangos faint o ffeiliau rydych chi wedi'u dewis ar waelod y ffenestr. Barod i ychwanegu? Dewiswch Cyflwyno i adolygu'ch rhestr eitemau dewisedig.

Os ydych am bori'r Casgliad o Gynnwys heb ychwanegu ffeil at eich cwrs, gallwch gyrchu'r Casgliad o Gynnwys ar y dudalen Offer. Gallwch hefyd ychwanegu dolenni i eitemau yn y Casgliad o Gynnwys.

Adolygu'r rhestr

Gallwch adolygu'r rhestr ffeiliau dewisedig cyn eu mewngludo i'ch cwrs. Adolygwch Enw'r Eitem, y Dyddiad Addasu, a'r Maint i gadarnhau mai'r rhain yw'r ffeiliau cywir. Wedi anghofio rhywbeth? Gallwch ychwanegu rhagor o eitemau at y rhestr. Dewiswch Yn ôl i'r Casgliad o Gynnwys i barhau i bori.

I dynnu neu olygu ffeil o'r rhestr, agorwch y ddewislen ar gyfer yr eitem. Dewiswch Dileu os nad ydych am gopïo'r ffeil i'ch cwrs mwyach. Dewiswch Golygu i newid enw neu ddisgrifiad y ffeil.

Dewiswch Cadw i ychwanegu'r cynnwys at eich cwrs. Mae'r ffeiliau wedi'u cuddio rhag myfyrwyr yn ddiofyn felly gallwch barhau i adeiladu cynnwys y cwrs.

Sut mae ffeiliau'r Casgliad o Gynnwys yn ymddwyn

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeil o'r Content Collection at eich cwrs Ultra, bydd y ffeil yn eich cwrs yn cadw cysylltiad â'r lleoliad gwreiddiol. Cadwch y nodweddion hyn mewn cof wrth ychwanegu ffeiliau Content Collection at eich cwrs:

 • Nid yw caniatadau ffeil yn y Casgliad o Gynnwys yn cael effaith ar allu myfyrwyr i weld ffeil yn eich cwrs. Rydych yn rheoli gosodiadau gweladwyedd y ffeiliau hyn yn yr un modd â'r holl gynnwys arall yn eich cwrs.
 • Os yw ffeil rydych yn ei hychwanegu at eich cwrs yn cael ei diweddaru neu ei disodli yn y Content Collection, bydd y ffeil yn eich cwrs yn adlewyrchu'r newid hwnnw hefyd.
 • Os yw ffeil rydych yn ei hychwanegu at eich cwrs yn cael ei dileu yn y Content Collection, ni fydd y ffeil yn hygyrch yn eich cwrs mwyach. Mae’r ffeil yn dal i ymddangos yn y dudalen Cynnwys y Cwrs, ond bydd gwall yn ymddangos pan fydd defnyddiwr yn ei hagor. Gallwch ddefnyddio'r Wedd 360° cyn dileu ffeiliau'r Casgliad o Gynnwys i ddeall yr effaith.
 • Pan fyddwch yn dileu ffeil gwrs rydych wedi'i hychwanegu o'r Content Collection, bydd y ffeil yn aros yn y Content Collection. Yr unig ffeil sy'n cael ei dileu yw'r un o fewn eich cwrs.