Ynglŷn â ffeiliau ac amlgyfrwng

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ychwanegu ffeiliau ac amlgyfrwng.

Gallwch ychwanegu ffeiliau, delweddau, sain a fideo pan fyddwch yn creu cynnwys yn eich cwrs. Er enghraifft, mewn trafodaethau, gallwch bori am glip cyfryngau o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Mwy am Ffeiliau Cwrs

Mwy am y Content Collection

Yn seiliedig ar y math o gynnwys, gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i blannu cynnwys yn eich testun. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pryd bynnag y mynnwch.

Mewn rhai achosion, gallwch bori am ffeiliau mewn adran atodiadau ar wahân. Efallai y bydd modd hefyd i chi lusgo a gollwng ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r ardal Atodiadau. Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

Gallwch ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o wefannau eraill i'ch cynnwys hefyd. Gelwir yr elfennau cyfryngau cymdeithasol hyn sy'n ymddangos mewn cwrs yn "gyfuniadau". Mae cyfuniad yn cyfuno elfennau o ddwy ffynhonnell neu fwy. Er enghraifft, pan rydych yn gwylio fideo YouTube™ fel rhan o gynnwys y cwrs, rydych yn gweld cyfuniad.

Mwy am mashups

Neu, defnyddiwch y ddewislen Adeiladu Cynnwys i blannu amlgyfrwng fel eitemau unigol yn y rhestr gynnwys.


Ychwanegu ffeiliau at eich cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ychwanegu ffeiliau.

Ble bynnag y gallwch ychwanegu ffeiliau yn eich cwrs, gallwch bori am ffeiliau o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Pan fyddwch yn defnyddio swyddogaeth Mewnosod Ffeil yn y golygydd, gallwch bennu'n union lle mae dolen y ffeil yn ymddangos o fewn eich cynnwys. Pan fyddwch yn defnyddio'r adran Atodiadau, mae'r ffeil rydych wedi'i huwchlwytho'n ymddangos yn syth ar ôl teitl yr eitem gynnwys.

Mwy am ddulliau o ychwanegu ffeiliau

Mae'r ffenestri Pori Cwrs a Pori Content Collection yn cynnwys tabiau a swyddogaethau fel y gallwch bori a chwilio am ffeiliau'n hwylus.

 1. Y tabiau Pori, Uwchlwytho, a Chwiliad Uwch:
  • Porwch am ffolderi mae gennych fynediad iddynt. Os oes gennych Ffeiliau Cwrs, mae gennych fynediad i'r ffeiliau dim ond ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Gyda'r Content Collection, efallai y bydd modd i chi gyrchu ffeiliau ar gyfer cyrsiau eraill a'r rhai a rennir ar draws y sefydliad.
  • Llwythwch un ffeil, ffeiliau lluosog, neu becyn a sipiwyd i fyny.
  • Gwnewch chwiliad uwch. Gallwch chwilio enwau ffeiliau a ffolderau, metadata, cynnwys ffeiliau, dyddiadau creu, a mwy.
 2. Gweld Rhestr a Gweld Mân-luniau: Edrychwch ar ffeiliau a ffolderi fel rhestr o enwau ffeil neu fel eiconau mân-lun.
 3. Briwsion bara: Llywio i ffolderau eraill. Defnyddiwch yr eicon Dewis i ddefnyddio'r lleoliad ffolder presennol i gysylltu'r ffolder sy'n ymddangos olaf yn y briwsion bara yn eich cwrs. Noder bod y ffolder yn ymddangos yn yr ardal Dewiswch Eitemau.
 4. Chwilio Cynnwys: Gwnewch chwiliad sylfaenol ar gyfer enwau ffeil a ffolder.
 5. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis ffeiliau a ffolderi i'w cynnwys yn eich eitem gynnwys. Gallwch ddewis y blwch ticio ar y pennyn i ddewis yr holl eitemau gweladwy. Pan fyddwch yn cysylltu â ffolder, byddwch yn ofalus gan fod myfyrwyr yn derbyn y caniatâd darllen yn ddiofyn ar holl gynnwys y ffolder. Mae caniatâd darllen yn caniatáu i fyfyrwyr weld yr holl ffeiliau ac is-ffolderau yn y ffolder dewisedig.
 6. Dewis Eitemau: Mae'r ffeiliau a'r ffolderi rydych yn eu dewis yn ymddangos yn y maes hwn. Dewiswch yr eicon Dangos Rhestr i weld eich detholiadau. I ddileu eitem, dewiswch X.

Uwchlwytho cynnwys o Dropbox

Os yw eich sefydliad wedi galluogi integreiddio Dropbox Education, gallwch chi a'ch myfyrwyr gysylltu'n uniongyrchol â'ch cynnwys Dropbox gyda'r offeryn mashup Blackboard Learn sydd ar gael yn y mwyafrif o ardaloedd cynnwys. Gall myfyrwyr uwchlwytho ffeiliau'n uniongyrchol o'u Dropbox pan fyddant yn cyflwyno aseiniadau.

Pan fyddwch yn cyrchu Dropbox Education am y tro cyntaf o Blackboard Learn, byddwch yn cael eich ysgogi i naill ai greu cyfrif neu ddilysu i'ch cyfrif cyfredol. Ar ôl i chi fewngofnodi, porwch Dropbox a dewiswch y cynnwys priodol.


Ychwanegu ffeiliau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ychwanegu delweddau yn y golygydd.

Pan fyddwch yn creu cynnwys, gallwch bennu ble mae delweddau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Dewiswch yr eicon Mewnosod/Golygu Delwedd i blannu delwedd yn yr ardal testun neu olygu delwedd bresennol sydd wedi'i dewis. Fel arall, gallwch blannu neu olygu delwedd gyda'r ddewislen de-glicio. Gallwch hefyd ailfeintio delwedd rydych eisoes wedi'i hychwanegu at ardal y testun. Gwasgu a llusgo corneli neu ochrau delwedd.

Gallwch bori am ffeiliau delwedd o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Gallwch ychwanegu'r mathau cyffredin o ddelweddau, megis GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG, a TIF.

Os nad ydych eisiau i'r ddelwedd ymddangos wedi'i phlannu yn eich testun, dewiswch eicon Mewnosod Ffeil. Porwch am y ffeil ddelwedd a chrëwch ddolen y mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y ddelwedd mewn ffenestr neu dab arall.

Gosodiadau delwedd

Ar y tab Cyffredinol, gallwch uwchlwytho ffeil delwedd neu greu dolen i ffeil y tu allan i'r system. I greu'r ddolen, teipiwch neu ludwch URL yn y blwch URL Delwedd. Rhaid i chi ddefnyddio protocol http://.

Gallwch ychwanegu testun amgen sy'n disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenyddion sgrîn neu ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd. Gallwch ychwanegu teitl sy'n ymddangos pan fydd myfyriwr yn pwyntio i ddelwedd hefyd.

Ar y tab Ymddangosiad, gallwch reoli lleoliad ac ymddangosiad y ddelwedd. Bydd esiampl o fân-lun yn dangos sut fydd eich dewisiadau'n ymddangos. Defnyddir picseli ar gyfer dimensiynau, gofod a'r border. Os byddwch yn ticio'r blwch ar gyfer Cyfyngu Cyfrannau ac yn newid y dimensiynau, caiff y ddelwedd ei hailfeintio heb afluniad ar draws neu ar i lawr.

Os ydych eisiau i'ch delwedd ymddangos i'r dde neu'r chwith o floc o destun, teipiwch eich testun yn y golygydd yn gyntaf. Yna, symudwch eich cyrchwr i gychwyn y testun a mewnosodwch eich delwedd yno. Wedi i chi ychwanegu'ch delwedd yn y tab Cyffredinol, symudwch i dab Golwg i ddewis eich aliniad, y dimensiynau a'r gofod o amgylch y ddelwedd.

Ar y tab Uwch, gallwch bennu delwedd amgen yn seiliedig ar weithgarwch y llygoden. Gallwch hefyd osod paramedrau adnabod, iaith, a dolen ychwanegol. Fel arfer, nid oes angen i chi osod neu newid y gosodiadau hyn.


Ychwanegu Delweddau yn y ddewislen Adeiladu Cynnwys

Gallwch ymgorffori delwedd fel ei bod yn ymddangos fel darn unigol o gynnwys yn y rhestr gynnwys.

Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewis Delwedd. Teipiwch enw, disgrifiad dewisol, a thestun amgen. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer dimensiynau, argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd delwedd, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Porwch am ffeil ddelwedd o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Os yw'r swyddogaeth Mashups ar gael, gallwch bori am ffotograff Flickr hefyd. Gallwch weld rhagolwg o'r ddelwedd cyn ei chyflwyno.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y teitl a'r ddelwedd yn ymddangos yn y rhestr gynnwys. Gallwch newid y cynnwys unrhyw bryd. Cyrchwch ddewislen y ddelwedd a dewiswch Golygu.

Gallwch newid ble mae'r eitem yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd.


Ychwanegu ffeiliau sain a chyfryngau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd.

Pan fyddwch yn creu cynnwys, gallwch bennu ble mae clipiau cyfryngau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Dewiswch yr eicon Mewnosod/Golygu Cyfryngau Wedi'u Plannu i blannu clip cyfryngau yn yr ardal testun neu olygu eitem cyfryngau presennol sydd wedi'i dewis. Gallwch ddefnyddio'r ddewislen clic de hefyd i olygu priodweddau clip cyfryngau presennol sydd wedi'i ddewis.

Os nad ydych eisiau i'r clip cyfryngau ymddangos wedi'i phlannu yn eich testun, dewiswch yr eicon Mewnosod Ffeil. Porwch am y ffeil gyfryngau a chrëwch ddolen y mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y cyfryngau mewn ffenestr neu dab arall.

Mae Blackboard Learn yn cefnogi'r mathau cyfryngau hyn:

 • Sain: AIFF, MP3, MIDI, MP, WAV, a WMA
 • Fideo: ASF, AVI, MOV, MOOV, MPG, MPEG, QT, SWA, SWF, a WMV

Gosodiadau cyfryngau

O'r ddewislen, dewiswch y math o gyfryngau rydych eisiau ei ychwanegu. Gallwch lwytho ffeil cyfryngau neu greu dolen i ffeil y tu allan i'r system. I greu'r ddolen, teipiwch neu ludwch URL yn y blwch Ffeil/URL. Rhaid i chi ddefnyddio protocol http://. Bydd rhagolwg o'r fideo yn ymddangos i chi.

Ar gyfer y dimensiynau, gallwch ychwanegu maint wedi'i arddangos mewn picseli. Os nad yw wedi'i osod, bydd y maint go iawn yn llenwi'r blwch.

Os byddwch yn dewis y blwch ar gyfer Cyfyngu Cyfrannau ac yn ychwanegu mesuriad, caiff y ffeil ei hailfeintio heb afluniad ar draws neu ar i lawr. Gallwch weld rhagflas o'r ffeil yn y ffenestr.

Ar y tab Uwch, gallwch osod uwch baramedrau arddangos. Er enghraifft, gallwch osod V-Space a H-Space - yr ymylon ar i lawr ac ar draws ar gyfer y gofod o amgylch y cyfryngau planedig.

Gallwch hefyd osod opsiynau yn benodol ar gyfer cyfryngau Flash yn unig, gan gynnwys y rhain:

 • Awto Chwarae: Yn chwarae'n awtomatig
 • Cylchu: Yn ailchwarae'n awtomatig

Ar y tab Ffynhonnell, gallwch ddarparu côd cyfrwng personol HTML. Mae’r nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol.


Ychwanegu recordiad adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau graddedig yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y swyddogaeth hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


Ychwanegwch sain a fideo yn y ddewislen Adeiladu Cynnwys

Gallwch blannu sain a fideo fel eu bod yn ymddangos fel darnau unigol o gynnwys yn y rhestr gynnwys.

Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu'r ddewislen a dewis Sain neu Fideo. Teipiwch enw, disgrifiad yn ddewisol, a dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer dimensiynau, argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd cyfryngau, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Porwch am ffeil sain neu fideo o'ch cyfrifiadur neu gronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Os yw'r swyddogaeth Mashups ar gael, gallwch bori am fideo YouTube hefyd. Gallwch weld rhagolwg o'r clip cyfryngau cyn ei chyflwyno.

Rydym yn argymell eich bod yn cynnwys trawsgrifiad fel bod myfyrwyr na allant glywed yn gallu derbyn yr un wybodaeth. Porwch eich cyfrifiadur i atodi eich ffeil trawsgrifiad eich hun. Os yw'r fideo'n ffeil MPEG, gallwch ddefnyddio'r maes Cynnwys Trawsgrifiad i ychwanegu ffeil trawsgrifiad SAMI.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y teitl, trawsgrifiad a'r clip cyfryngau'n ymddangos yn y rhestr gynnwys. Gallwch newid y cynnwys unrhyw bryd. Cyrchwch ddewislen yr eitem a dewiswch Golygu.

Gallwch newid ble mae'r clip cyfryngau'n ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd.

Os nad yw math o ffeil fideo wedi'i gefnogi ac nid yw'n ymddangos wedi'i blannu, gall myfyrwyr lawrlwytho'r ffeil i'w gwylio.


Ally in Learn Original - Instructor

View and improve file accessibility

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" help about improving file accessibility.

Your institution controls which tools are available.

Your class is full of diverse students with unique learning abilities. Providing students with more accessible content means each individual can choose formats that work best for them. If your institution uses Blackboard Ally, you can use the tool to help ensure your course content is accessible to every student.

Ally automatically scans your course content and performs steps to make files more accessible.

Get started with Ally

 1. In your course, find the file you want to improve.
 2. Next to the file name, an icon appears to quickly show the file’s accessibility score. Hover over the icon to view the score. File accessibility icons are always located next to your file, but the specific location will vary throughout different areas in your course. Throughout Blackboard Learn, most accessibility icons will be to the left of the file.
 3. To learn how to improve the file’s accessibility, select the score icon.
 4. Ally opens and shows you steps on how to edit your file for improved accessibility and optimize it for alternative formats.

How to improve accessibility in course content

Students don’t see the file’s accessibility score. Instead, students can choose from the alternative formats Ally generates for the file. You can help Ally create better alternative formats by following best practices for creating accessible files.

View alternative formats

After you attach files to a course, Ally creates alternative formats of the file based on the original. For example, if the original file is a PDF, Ally creates audio, electronic braille, and ePub formats of the same content. These formats are made available with the original file so everything is in one convenient location.

The alternative formats created depend on the original file type. If you don't see an option to download alternative formats, Ally isn’t enabled for that course or the file isn't a supported content type.

Find a file in your course. Select the menu beside it and select Alternative Formats. Choose the version that is best for your needs! Select Download to save the alternative format to your device.

More on alternative formats for course content

Watch a video about viewing file accessibility in Blackboard Learn

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: View file accessibility explains how to view file accessibility for files you upload to your course.


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau, delweddau, sain a fideo

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar ychwanegu ffeiliau ac amlgyfryngau.

Ar y dudalen Cynnwys Cwrs, gallwch bori am ffeiliau mewn storfa cwmwl neu ar eich cyfrifiadur. Mewn rhai achosion, mae myfyrwyr yn dewis enw'r ffeil i'w lawrlwytho a'i hagor. Os yw'r porwr yn caniatáu, mae rhai ffeiliau cyfryngau'n agor mewn ffenestr neu dab newydd. Hysbysir myfyrwyr yn eu ffrydiau gweithgarwch pan fyddwch yn ychwanegu cynnwys.

Mae mathau o ffeiliau a gefnogiryn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau o ddelweddau.

Uwchlwytho ffeiliau. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch eisiau uwchlwytho ffeiliau. Gallwch ehangu neu greu ffolder ac wedyn uwchlwytho ffeiliau hefyd. Dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur neu llusgwch ffeiliau o'ch bwrdd gwaith i Uwchlwytho. Mae'r ffeiliau'n ymddangos yn y rhestr gynnwys. Cyrchwch ddewislen y ffeil i olygu enw'r ffeil, alinio â nodau, disodli'r ffeil, neu ychwanegu disgrifiad.

Ychwanegu ffeiliau o’r storfa cwmwl. Os oes gennych ffeiliau sydd eisoes wedi'u storio yn y cwmwl, megis yn OneDrive® a Google Drive™, gallwch eu hychwanegu at eich cwrs. Gallwch ddewis ffeiliau lluosog o storfa cwmwl i'w hychwanegu at eich tudalen Cynnwys Cwrs mewn un weithred. Copïau yw'r ffeiliau a ychwanegwch chi. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y storfa ar y cwmwl

Ychwanegu ffeiliau o'r Content Collection. Os oes gennych ffeiliau wedi'u storio eisoes yn y Content Collection, gallwch ychwanegu atynt yn eich cwrs.

Mwy am ychwanegu ffeiliau o'r Content Collection

Rheoli beth mae myfyrwyr yn ei weld. Mae'r holl gynnwys wedi'i guddio rhag myfyrwyr hyd nes i chi benderfynu ei ddangos. Mae pob eitem yn dangos p'un a yw'n weladwy neu wedi'i guddio rhag myfyrwyr. Dewiswch y gweladwyedd i'w newid.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr weladwyedd a gwasgwch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Ar ôl i chi uwchlwytho ffeil i'ch cwrs yn llwyddiannus, gallwch alinio un amcan neu amcanion lluosog. Dewiswch yr eicon Mwy o opsiynau yn rhes y ffeil i agor y ddewislen a dewis Golygu. Yn y panel, dewiswch Alinio ag amcanion i chwilio am yr amcanion sydd ar gael i alinio â'r ffeil hon.

Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld yr amcanion rydych yn eu halinio â ffeil.

Aildrefnu, golygu a dileu cynnwys yn hwylus. Pwyntiwch i eitem i ddatgelu'r eicon Symud a llusgwch yr eitem i leoliad newydd yn y rhestr gynnwys. Dewiswch yr eicon Mwy o opsiynau i agor y ddewislen a dewis Golygu neu Dileu. Er enghraifft, yn y panel gallwch newid enw ffeil, teipio disgrifiad sy'n ymddangos gyda'r ffeiliau ar dudalen Cynnwys y Cwrs, neu ddisodli'r ffeil

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd, symud eitem i ffolder wedi'i ehangu, a symud ffolder i ffolder wedi'i ehangu arall.

 1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Gwasgwch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Ffeiliau Zip

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch uwchlwytho pecyn cywasgedig o ffeiliau, sydd hefyd yn cael ei alw'n ffeil ZIP. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys. Dewiswch Uwchlwytho i bori am y ffeil ar eich cyfrifiadur neu llusgwch y ffeil o'ch bwrdd gwaith i Uwchlwytho.


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau o'r Content Collection

Gallwch ddefnyddio'r Content Collection i drefnu, rhannu ac ailddefnyddio cynnwys yn eich cyrsiau a sefydliad. Gallwch ychwanegu cynnwys o'r Content Collection ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch eisiau ychwanegu cynnwys. Gallwch ddod o hyd i'r Content Collection yn y ddewislen Mewngludo Cynnwys hefyd. Dewiswch Casgliad Cynnwys i bori'r ffeiliau sydd ar gael i chi a'u hychwanegu at eich cwrs. I gyflymu'r broses, gallwch ddewis ffeiliau lluosog i'w hychwanegu ar yr un pryd.

Dewiswch Pori Casgliad Cynnwys i gychwyn arni. Deuir â chi i'r system Content Collection, lle gallwch ddod o hyd i ffeiliau sydd wedi'u storio yma o'ch cyrsiau eraill. Bydd gennych fynediad i ffeiliau y mae eich sefydliad wedi'u hychwanegu a'u rhannu. Defnyddiwch y swyddogaethau pori i ymchwilio i beth sydd ar gael.

Y tro cyntaf y byddwch yn agor y Casgliad Cynnwys yn eich cwrs Ultra, gallwch ei agor yn y ffenestr bresennol neu mewn ffenestr newydd. Dewiswch yr opsiwn sy'n gweithio orau i chi. Gallwch newid y gosodiad nes ymlaen. Dewiswch yr eicon Gosodiadau Porwr ar frig y ffenestr.

Pan ddewch o hyd i ffeil rydych eisiau ei hychwanegu at eich cwrs, dewiswch y blwch ticio drws nesaf i enw'r ffeil. Gallwch chi barhau i bori a dewis ffeiliau. Mae'r system yn dangos faint o ffeiliau rydych chi wedi'u dewis ar waelod y ffenestr. Barod i ychwanegu? Dewiswch Cyflwyno i adolygu'ch rhestr eitemau dewisedig.

Os ydych eisiau pori'r Content Collection heb ychwanegu cynnwys at eich cwrs, gallwch ei gyrchu ar y dudalen Offer. Gallwch ychwanegu dolenni i eitemau yn y Content Collection hefyd.

Adolygu'r rhestr

Gallwch adolygu'r rhestr ffeiliau dewisedig cyn eu mewngludo i'ch cwrs. Adolygwch Enw'r Eitem, y Dyddiad Addasu, a'r Maint i gadarnhau mai'r rhain yw'r ffeiliau cywir. Wedi anghofio rhywbeth? Gallwch ychwanegu rhagor o eitemau at y rhestr. Dewiswch Yn ôl i'r Content Collection i barhau i bori.

I ddileu neu olygu ffeil o'r rhestr, agorwch y ddewislen Mwy o opsiynau ar gyfer yr eitem. Dewiswch Dileu os nad ydych eisiau copïo'r ffeil i'ch cwrs mwyach. Dewiswch Golygu i newid enw neu ddisgrifiad y ffeil.

Dewiswch Cadw i ychwanegu'r cynnwys at eich cwrs. Mae'r ffeiliau wedi'u cuddio rhag myfyrwyr yn ddiofyn felly gallwch barhau i adeiladu cynnwys y cwrs.

Sut mae ffeiliau Content Collection yn ymddwyn.

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeil o'r Content Collection at eich cwrs Ultra, bydd y ffeil yn eich cwrs yn cadw cysylltiad â'r lleoliad gwreiddiol. Cadwch y nodweddion hyn mewn cof wrth ychwanegu ffeiliau Content Collection at eich cwrs:

 • Nid yw caniatadau ffeil yn y Content Collection yn effeithio p'un a all myfyriwr weld ffeil yn eich cwrs ai beidio. Rydych yn rheoli gosodiadau gweladwyedd y ffeiliau hyn yn yr un modd â'r holl gynnwys arall yn eich cwrs.
 • Os yw ffeil rydych yn ei hychwanegu at eich cwrs yn cael ei diweddaru neu ei disodli yn y Content Collection, bydd y ffeil yn eich cwrs yn adlewyrchu'r newid hwnnw hefyd.
 • Os yw ffeil rydych yn ei hychwanegu at eich cwrs yn cael ei dileu yn y Content Collection, ni fydd y ffeil yn hygyrch yn eich cwrs mwyach. Mae'r ffeil yn ymddangos o hyd ar dudalen Cynnwys y Cwrs, ond ceir gwall pan fydd defnyddiwr yn ei hagor. Gallwch gyrchu'r Wedd 360° cyn i chi ddileu ffeiliau Content Collection er mwyn deall yr effaith.
 • Pan fyddwch yn dileu ffeil gwrs rydych wedi'i hychwanegu o'r Content Collection, bydd y ffeil yn aros yn y Content Collection. Yr unig ffeil sy'n cael ei dileu yw'r un o fewn eich cwrs.

Ally in Learn Ultra- Instructor

ULTRA: View and improve file accessibility

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" help about improving file accessibility.

Your institution controls which tools are available.

Your class is full of diverse students with unique learning abilities. Providing students with more accessible content means each individual can choose formats that work best for them. If your institution uses Blackboard Ally, you can use the tool to help ensure your course content is accessible to every student.

Ally automatically scans your course content and performs steps to make files more accessible.

Get started with Ally

 1. On the Course Content page, find the file you want to improve.
 2. In the More Options menu, select Edit.
 3. Next to Accessibility score, an icon appears to quickly show the file’s accessibility score. Hover over the icon to view the score.
 4. To learn how to improve the file’s accessibility, select the score icon or the View score and guidance link.
 5. Ally opens and shows you steps on how to edit your file for improved accessibility and optimize it for alternative formats.

How to improve accessibility in course content

Students don’t see the file’s accessibility score. Instead, students can choose from the alternative formats Ally generates for the file. You can help Ally create better alternative formats by following best practices for creating accessible files.

View alternative formats

After you attach files to a course, Ally creates alternative formats of the file based on the original. For example, if the original file is a PDF, Ally creates audio, electronic braille, and ePub formats of the same content. These formats are made available with the original file so everything is in one convenient location.

The alternative formats created depend on the original file type. If you don't see an option to download alternative formats, Ally isn’t enabled for that course or the file isn't a supported content type.

Find a file in your course. Select the menu beside it and select Alternative Formats. Choose the version that is best for your needs! Select Download to save the alternative format to your device.

More on alternative formats for course content


ULTRA: Mewnosod ffeiliau Content Market

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Y Content Market yw’ch porth i ddeunyddiau dysgu gwerthfawr o ddarparwyr cynnwys dibynadwy. Gallwch chi fanteisio ar adnoddau a dolenni y mae’ch gweinyddwr wedi eu cyhoeddi ledled eich sefydliad hefyd.

Gallwch chi ychwanegu cynnwys o’r Farchnad Gynnwys yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau’ch cwrs. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod Cynnwys, Mewnosod/Golygu Eitem LTI.

Dewiswch adnodd i’w lansio a phorwch am gynnwys i’w ychwanegu. Fel arall, cliciwch ar y symbol plws ar gerdyn Offer y sefydliad i ychwanegu’r adnodd cyfan yn y golygydd. Wrth ychwanegu adnodd neu ddarn o gynnwys yn y golygydd, bydd yn ymddangos fel dolen.

Rhagor am y Farchnad Gynnwys


ULTRA: Mewnosod delweddau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ychwanegu delweddau.

Mewn rhai ardaloedd o gwrs Ultra, gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau golygydd i ychwanegu delweddau ynghyd â chynnwys testun. Gallwch ychwanegu delweddau sydd wedi'u lletya ar-lein neu gallwch uwchlwytho delwedd o'ch gyriant lleol.

Os ydych yn ychwanegu delwedd fawr, mae'n syniad da i gynnwys y ddelwedd fel dolen testun ar wahân. Trwy wneud hyn, gall eich myfyrwyr ddewis y ddolen i weld y ddelwedd ar wahân ac yn gliriach, a darllen eich testun ar yr un pryd.

Ar hyn o bryd, ni allwch ychwanegu delweddau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch yr eicon Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We. Teipiwch neu ludwch URL delwedd i blannu delwedd a letyir ar-lein. Mae’n rhaid ichi ddefnyddio o protocol http://. Dylech gynnwys disgrifiad o'r ddelwedd yn y blwch Testun amgen er mwyn i ddefnyddwyr nad sy'n gallu gweld y ddelwedd allu deall pwysigrwydd y ddelwedd.

I olygu ffynhonnell neu destun amgen y ddelwedd, dewiswch y ddelwedd yn y golygydd ac yna dewiswch yr eicon Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We.


ULTRA: Mewnosod ffeiliau cyfryngau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ychwanegu ffeiliau cyfryngau.

Gallwch uwchlwytho ffeiliau yn y golygydd mewn ardaloedd penodol o gwrs Ultra. Gall atodiadau ffeil ategu'r testun rydych yn ei ychwanegu. Mewn trafodaethau, er enghraifft, efallai y byddwch am gynnwys delwedd neu ddogfen i helpu myfyrwyr ddeall eich cyfarwyddiadau neu'ch ysgogiad cychwynnol yn well.

Mae'r golygydd yn cefnogi gwylio mewnol yn unig ar gyfer fideos yn y fformat MP4. Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho fideos sy'n defnyddio mathau eraill o ffeiliau, megis MOV neu MPEG. Ni allwch ychwanegu atodiadau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch Mewnosod Cynnwys > Mewnosod Ffeil Leol. Porwch am ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae ffenestr statws yn ymddangos i ddangos y cynnydd wrth uwchlwytho'r ffeil. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o'r storfa cwmwl, megis OneDrive.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall yr ychwanegoch chi.

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch eicon Golygu Atodiad.

Ymhlith y mathau o ffeil a gefnogir ar gyfer y rhan fwyaf o borwyr mae JPEG, GIF, PNG, MP3, FLAC, WAV, a MP4.


ULTRA: Mewnosod fideos yn y golygydd

Gallwch ddefnyddio opsiwn Mewnosod/Golygu Fideo o'r We i fewnosod fideo yn uniongyrchol i'r golygydd. Mae'r golygydd yn plannu'r fideo'n awtomatig fel ei fod yn ymddangos wrth ochr y cynnwys arall rydych yn ei gynnwys. Gall myfyrwyr wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr, heb orfod llywio i'r wefan sy'n lletya'r fideo.

Dim ond fideos YouTube neu Vimeo y gallwch eu mewnosod ar hyn o bryd.

 1. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod/Golygu Fideo o'r We.
 2. Gludwch URL ffynhonnell y fideo.
 3. Ychwanegwch destun amgen sy'n disgrifio'r fideo ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n methu â llwytho'r fideo.
 4. Dewiswch Mewnosod. Mae'r fideo'n plannu'n awtomatig yn y golygydd.

ULTRA: Mewnosodwch recordiad adborth yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am gyngor ar sut i recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau graddedig yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y swyddogaeth hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


ULTRA: Mewnosod cynnwys o’r we yn y teclyn golygu.

YouTube yw'r unig ddarparwr cynnwys gwe a gefnogir ar hyn o bryd.

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Cynnwys Gwe i bori ac ychwanegu cynnwys fideo yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen gyswllt! Gallwch ddewis dangos fideo fel dolen gyswllt neu ei phlannu er mwyn iddi ymddangos fel rhan o'r cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu. Gall myfyrwyr wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr, heb orfod llywio i'r wefan sy'n lletya'r fideo.

 1. Yn y teclyn golygu, cliciwch Mewnosod cynnwys o’r we .
 2. Cyflwynwch destun i ddod o hyd i fideo perthnasol.
 3. Defnyddiwch y dewisiadau hidlo i chwilota’r rhestr o ganlyniadau’r chwiliad. YouTube sy’n penderfynu trefn canlyniadau’r chwiliad.
 4. Dewiswch fideo o'r rhestr:
 5. Yn y panel Newid Gosodiadau’r Cynnwys gallwch ychwanegu testun amgen sy'n disgrifio'r fideo ar gyfer pobl sy'n defnyddio rhaglen darllen sgrin neu bobl sy'n methu â llwytho'r fideo.
 6. Gallwch ddewis arddangos y fideo fel dolen gyswllt neu'n fewnol fel rhan o‘ch cynnwys arall. Os nad yw porwr myfyriwr yn cefnogi gweld yn fewnol, bydd y fideo yn ymddangos fel dolen gyswllt.
 7. Dewiswch Mewnosod.