Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Lle un alwad i wirio beth sy'n digwydd yn eich cwrs

Yn ddiofyn, mae’ch cwrs Gwreiddiol yn cynnwys Hafan ar ddewislen y cwrs. Mae’r Hafan yn dudalen modiwl cwrs. Gallwch ail-enwi neu ddileu'r dudalen hon, a chreu tudalennau modiwl cwrs eraill.

Mae tudalennau modiwl cwrs yn cynnwys manylion am gynnwys newydd a dyddiadau dyledus ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Dangosir gwybodaeth mewn blychau a enwir yn fodiwlau, megis Fy Nghyhoeddiadau, Fy Nhasgau, Rhestr Tasgau, a Beth Sy’n Newydd. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl. Allwch chi ddim ychwanegu’ch cynnwys eich hun at dudalennau modiwl.

Rhagor am fodiwlau Beth Sy’n Newydd a Rhestr Tasgau

Yn aml iawn, mae’r Hafan yn fan mynediad cwrs diofyn ac mae’n dudalen gyntaf y bydd myfyrwyr yn ei gweld wrth agor eich cwrs.

Rhagor am ddewis man mynediad cwrs

Gallwch ychwanegu modiwlau sy'n cynnwys offer a dolenni, fel cyfrifiannell neu wefan i brynu gwerslyfrau.

Gallwch ychwanegu'r modiwlau Hysbysiadau a Angen Sylw ar dudalen hafan eich cwrs. Mae’r modiwlau hyn ar gyfer eich defnydd yn unig ac nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr.

Gallwch aildrefnu a dileu modiwlau, dewis modiwlau o restr, a golygu gosodiadau. I gyrchu gosodiadau'r Hafan, cyrchwch ei dewislen drws nesaf i deitl y dudalen. Er enghraifft, newidiwch y gosodiad i alluogi i ddefnyddwyr bersonoli eu hafan.

Ar gyfer rhai modiwlau, gallwch olygu’ch gosodiadau hysbysiadau.

Profiad Ultra

Os gwelwch restr lle mae'ch enw yn ymddangos, mae'ch cyrsiau Gwreiddiol yn ymddangos yn y profiad Ultra. Ni fyddwch yn gweld yr opsiwn Golygu Gosodiadau Hysbysiadau yn unrhyw modiwl. Byddwch yn dewis pa hysbysiadau rydych eu heisiau o banel Gosodiadau Hysbysiadau eich ffrwd gweithgarwch.


Ychwanegu tudalen modiwl cwrs

Gallwch ychwanegu tudalennau modiwl cwrs i drefnu modiwlau fel y mynnwch. Ychwanegu tudalennau modiwl cwrs ar ddewislen y cwrs neu mewn ardal gynnwys.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem y Ddewislen uwchben dewislen y cwrs i gyrchu’r ddewislen. Dewiswch Tudalen Modiwl a theipiwch enw. Dewis y blwch ticio Ar Gael i Ddefnyddwyr os ydych yn barod i fyfyrwyr ei weld.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i'r dudalen modiwl newydd yn ymddangos ar waelod dewislen y cwrs. Gallwch ei lusgo i leoliad newydd neu ddefnyddio'r offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd.

Neu, mewn ardal gynnwys neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gyrchu’r ddewislen a dewiswch Tudalen Modiwl. Teipiwch enw, disgrifiad yn ddewisol, a dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. I wneud newidiadau i'r enw neu osodiadau, agorwch ddewislen y dudalen modiwl nesaf at y teitl a dewiswch Golygu. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd tudalen modiwl, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr newid y thema lliw, aildrefnu modiwlau, ac ychwanegu modiwlau i'w gwedd dudalen bersonol. Mae personoli gan fyfyrwyr yn effeithio ar eu gwedd nhw'n unig.

Mae tudalen modiwl cwrs a grëir o'r newydd yn gynhwysydd gwag. Dewiswch y teitl i gyrchu'r dudalen ac ychwanegu modiwlau cwrs.

Golygu teitl a gosodiadau modiwl cwrs

I olygu teitl a gosodiadau tudalen modiwl cwrs, agorwch ddewislen teitl tudalen y modiwl a dewiswch Golygu. Os ydych yn newid y teitl, nid yw’r newidiad yn dangos ar ddewislen y cwrs. Gallwch olygu'r teitl ar ddewislen y cwrs er cysondeb hefyd. Os byddwch yn newid teitl tudalen y modiwl cwrs ar ddewislen y cwrs, mae'r teitl yn cael ei newid yn newislen y cwrs ac ar y dudalen ei hun.


Ychwanegu modiwlau cwrs

Gallwch ddewis pa fodiwlau sy'n ymddangos ar dudalennau eich modiwlau cwrs.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

Ar dudalen y modiwl cwrs, dewiswch Ychwanegu Modiwl. Ar y dudalen Ychwanegu Modiwl, gallwch chwilio yn ôl gair allweddol neu bori yn ôl categori i ddod o hyd i fodiwlau. Dewiswch Rhagor i weld sut bydd y modiwl yn ymddangos ar y dudalen.

Dewiswch Ychwanegu neu Tynnu i bennu pa fodiwlau sy’n ymddangos ar eich tudalen. Dewiswch Iawn ar ôl i chi orffen.


Rheoli modiwlau

  1. Dewiswch yr eicon Rheoli Gosodiadau i newid sut mae’r cynnwys yn ymddangos. Er enghraifft, gallwch ddewis sawl diwrnod o gyhoeddiadau sy'n ymddangos mewn modiwl. Dewiswch yr X i dynnu modiwl. Nid yw'r cynnwys a adroddir yn y modiwl yn cael ei ddileu. Nid oes gan bob modiwl osodiadau y gallwch eu newid.
  2. Defnyddiwch y swyddogaeth llusgo a gollwng i aildrefnu modiwlau cwrs.
  3. Neu, defnyddiwch yr offeryn aildrefnu bysellfwrdd hygyrchedd i aildrefnu'r modiwlau.
  4. Dewiswch y ddolen mewn modiwl i weld mwy.
  5. Dewiswch yr eicon Agor mewn Ffenestr Newydd i symud y modiwl i leoliad arall ar eich sgrîn. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth fel cyfeirnod wrth i chi lywio yn eich cwrs.

Atgoffwr: Ar gyfer eich cyrsiau Gwreiddiol yn y profiad Ultra, ni fyddwch yn gweld yr opsiwn Golygu Gosodiadau Hysbysiadau yn unrhyw modiwl. Byddwch yn dewis pa hysbysiadau rydych eu heisiau o banel Gosodiadau Hysbysiadau eich ffrwd gweithgarwch.


Ychwanegu baner tudalen modiwl cwrs

Gallwch ychwanegu delwedd baner sy'n ymddangos pan mae myfyrwyr yn agor tudalen y modiwl yn unig. Gallwch ychwanegu a fformatio tablau yn y golygydd.

Y maint a argymhellir ar gyfer baneri yw tua 480 x 80 o bicseli.

Agorwch ddewislen teitl tudalen y modiwl a dewiswch Baner y Dudalen. Yn y golygydd, gallwch bori am ddelwedd o'ch cyfrifiadur neu storfa’r cwrs. Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Ar ôl ichi gyflwyno, mae'r faner yn ymddangos uwchben teitl tudalen modiwl eich cwrs.