Defnyddiwch fodiwlau dysgu i integreiddio cynnwys a gweithgareddau cysylltiedig.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fodiwlau dysgu.

Mae modiwl dysgu yn gynhwysydd ar gyfer cynnwys sy’n cadw casgliad trefnedig o ddeunydd sydd wedi’i gyflwyno gan ddefnyddio tabl cynnwys. Mae myfyrwyr yn nodweddiadol yn cyrchu modiwlau dysgu mewn meysydd cynnwys. Byddwch yn ychwanegu ac yn rheoli cynnwys mewn modiwl dysgu yn union fel y gwnewch chi mewn ardal gynnwys. Gallwch ychwanegu eitemau cynnwys, atodiadau ffeil, dolenni i wefannau, profion, aseiniadau, a chynnwys amlgyfrwng.

Rhagor am ardaloedd cynnwys

Defnyddiwch fodiwl dysgu i ategu amcan cwrs, cysyniad neu thema. Er enghraifft, gallwch greu modiwl dysgu sy'n cyflwyno'r cysyniad o feysydd magnetig cyn disgrifio sut mae seinyddion a microffonau'n gweithio. Mae'n ofynnol deall y cysyniad cyntaf ar gyfer deall yr ail gysyniad.

Fel arall, gallwch ganiatáu i fyfyrwyr archwilio cynnwys modiwl dysgu mewn unrhyw drefn a phan fydd hynny’n gyfleus iddynt. Er enghraifft, defnyddiwch fodiwl dysgu i gyflwyno cyfres o ddelweddau a disgrifiadau o anifeiliaid amrywiol sy’n rhan o genws. Gall myfyrwyr weld y delweddau a’r disgrifiadau mewn unrhyw drefn, oherwydd nid oes angen unrhyw drefn er mwyn deall y cyfanrwydd.


Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am fodiwlau dysgu.

Creu modiwl dysgu ac ychwanegu cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar greu modiwlau dysgu.

Sicrhewch fod y Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau hyfforddwr.

Yn gyffredinol, byddwch yn creu modiwl dysgu mewn maes cynnwys > Adeiladu Cynnwys > Modiwl Dysgu. Teipiwch enw, disgrifiad yn ddewisol, a dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Ni wnaiff dangos dyddiadau effeithio ar argaeledd modiwl, dim ond pan fydd yn ymddangos.

Byddwch yn dewis a fydd myfyrwyr yn gweld cynnwys y modiwl dysgu yn ddilyniannol. Os byddwch yn gorfodi gweld cynnwys yn ddilyniannol, bydd yn rhaid i fyfyrwyr edrych ar y cynnwys yn y drefn a ragnodir. Byddwch hefyd yn pennu a fydd myfyrwyr yn gweld tabl cynnwys. Gallwch ddewis pa labeli i’w defnyddio ar gyfer eitemau yn y tabl cynnwys: rhifau, llythrennau, rhifolion Rhufeinig, neu gymysg. Os byddwch yn dewis Dim, ni labelir yr eitemau.

Mae tudalen modiwl cwrs a grëir o'r newydd yn gynhwysydd gwag. Dewiswch y modiwl dysgu yn y maes cynnwys i’w gyrchu ac i greu cynnwys. Gallwch newid trefn yr aseiniadau gan ddefnyddio'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu offeryn aildrefnu hygyrch y bysellfwrdd.

Yn ogystal ag ychwanegu eitemau cynnwys, ffeiliau a phrofion, gallwch ychwanegu gweithgareddau ac offerynnau sy’n annog dysgu rhyngweithiol a chydweithio.

Er enghraifft, gallwch ychwanegu aseiniadau neu brosiectau ar gyfer grwpiau i roi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio’r hyn maent wedi’i astudio mewn modiwl dysgu. Neu, gallwch chi ychwanegu offerynnau cydweithio, megis sesiynau sgwrsio a fforymau byrddau trafod ble gall myfyrwyr danio syniadau a rhannu eu syniadau ynghylch y pynciau a gyflwynir.

Rhagor ynghylch ychwanegu cynnwys

Rhagor ynghylch y mathau o gynnwys y gallwch eu hychwanegu


Dysgu sut i lywio o amgylch y modiwl

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am lywio modiwlau dysgu.

 1. Defnyddiwch y saethau i fynd drwy dudalennau’r cynnwys yn ddilyniannol.
 2. Mae'r tabl cynnwys yn arddangos yr eitemau a ychwanegoch at y modiwl dysgu. Defnyddiwch yr eiconau i symud y tabl cynnwys i’r gwaelod, ei ehangu, ei gwympo, neu ei symud o’r golwg.
 3. Defnyddiwch y briwsion bara i lywio i’r rhannau o’r cwrs y gwnaethoch chi ymweld â hwy yn flaenorol.
 4. Amlygir y tudalen cynnwys presennol rydych yn edrych arno yn y ffrâm gynnwys yn y tabl cynnwys ac mae'r tudalennau sydd ar gael yn ddolenni.

Ychwanegu ffolderi i fodiwlau dysgu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffolderi at fodiwlau dysgu.

Gallwch ychwanegu ffolderi i fodiwl dysgu i drefnu cynnwys yn y tabl cynnwys.

Mae pob ffolder ei hun yn dudalen yn y modiwl dysgu. Gallwch chi ddarparu disgrifiad o ffolder fel na fydd y dudalen yn ymddangos yn wag i fyfyrwyr sy’n llywio trwy’r modiwl dysgu.

Gallwch roi ffolderi o fewn ffolderi i ddarparu ffordd i arddangos sawl lefel o gynnwys. Cofiwch fod yn rhaid i fyfyrwyr lywio trwy’r cynnwys yn ei drefn os byddwch chi’n pennu y dylid gweld y cynnwys yn ddilyniannol. Bydd rhaid i fyfyrwyr lywio trwy bob ffolder, pob ffolder nythol, a’r cynnwys sydd ynddynt cyn gallant gyrchu’r eitem nesaf.

Pan fyddwch yn cuddio eitemau mewn tabl cynnwys, cuddir pob ffolder o fewn ffolder hefyd. Er enghraifft, os byddwch yn cuddio ffolder, yna nid oes dim o'i chynnwys yn weledol chwaith.


ULTRA: Ynghylch modiwlau dysgu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fodiwlau dysgu.

Gallwch ddefnyddio modiwlau dysgu yn eich cwrs fel cynhwysyddion i drefnu casgliadau o gynnwys. Mae modiwlau yn caniatáu i fyfyrwyr lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol. Mae modiwl dysgu yn helpu i drochi myfyrwyr yn y wers neu gysyniad rydych yn ei dysgu. Os ydych yn defnyddio gwerslyfr neu ddeunyddiau eraill fel sylfaen cwricwlwm eich cwrs, mae modiwlau'n fodd effeithiol a threfnus o grwpio cynnwys i gyd-fynd â'r deunyddiau hyn.

Defnyddiwch fodiwl dysgu i ategu amcan cwrs, cysyniad neu thema. Er enghraifft, gallwch greu modiwl dysgu sy'n cyflwyno'r cysyniad o feysydd magnetig cyn disgrifio sut mae seinyddion a microffonau'n gweithio. Mae'n ofynnol deall y cysyniad cyntaf ar gyfer deall yr ail gysyniad.

Gallwch hefyd orfodi trefn y cynnwys er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod pa gynnwys i'w defnyddio ac ym mha drefn.

Fel arall, gallwch ganiatáu i fyfyrwyr archwilio cynnwys modiwl dysgu mewn unrhyw drefn a phan fydd hynny’n gyfleus iddynt. Er enghraifft, defnyddiwch fodiwl dysgu i gyflwyno cyfres o ddelweddau a disgrifiadau o anifeiliaid amrywiol sy’n rhan o genws. Gall myfyrwyr weld y delweddau a’r disgrifiadau mewn unrhyw drefn, oherwydd nid oes angen unrhyw drefn er mwyn deall y cyfanrwydd.

Video: Create Learning Modules in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about learning modules

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about learning modules.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create learning modules explains how to create a learning module and set its visibility in the Ultra Course view.


ULTRA: Creu modiwl dysgu ac ychwanegu cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu modiwlau dysgu.

Ychwanegu modiwlau dysgu yn uniongyrchol ar y dudalen Cynnwys y Cwrs. Llusgwch gynnwys cyfredol i mewn i fodiwlau neu defnyddiwch yr eicon plws i ychwanegu cynnwys newydd yn uniongyrchol.

Gallwch ychwanegu’r eitemau hyn at fodiwl dysgu:

 • Dogfennau
 • Ffeiliau
 • Profion ac aseiniadau
 • Ffolderi
 • Amlgyfryngau
 • Dolenni i wefannau, trafodaethau, a dyddlyfrau

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu modiwl dysgu. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem. Dewiswch Modiwl dysgu.

Bydd modiwlau dysgu'n ymddangos yng nghyrsiau newydd. Os nad ydych yn gweld opsiwn i ychwanegu modiwl dysgu, fe grëwyd eich cwrs cyn bod y nodwedd hon ar gael.

Teipiwch enw, disgrifiad dewisol, a dewiswch weladwyedd y modiwl.

I ddewis a fydd myfyrwyr yn gweld cynnwys y modiwl dysgu mewn trefn, dewiswch Argaeledd amodol yn newislen gweladwyedd y modiwl.

Rhagor am ryddhau cynnwys modiwl mewn dilyniant

Yn ychwanegol at eitemau o gynnwys, ffeiliau ac asesiadau, gallwch ychwanegu gweithgareddau ac offer sy’n annog dysgu rhyngweithiol a chydweithio.

Er enghraifft, gallwch ychwanegu aseiniadau neu brosiectau ar gyfer grwpiau i roi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio’r hyn maent wedi’i astudio mewn modiwl dysgu. Gallwch hefyd ychwanegu offer cydweithio megis trafodaethau lle gall y myfyrwyr daflu a rhannu syniadau am y pynciau a gyflwynir.

Rhagor ynghylch ychwanegu cynnwys

Rhagor ynghylch y mathau o gynnwys y gallwch eu hychwanegu


ULTRA: Llywio modiwl dysgu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am lywio modiwlau dysgu.

 • Golygu teitl a disgrifiad y modiwl. Hofrwch dros y teitl neu ddisgrifiad a'i dewis i'w olygu. Ychwanegwch ddisgrifiad sy'n ennyn diddordeb er mwyn i fyfyrwyr wybod beth fyddant yn ei dysgu yn y modiwl hwn.
 • Newid gweladwyedd modiwl. Gallwch ddangos neu guddio'r modiwl i fyfyrwyr. Gallwch hefyd ddewis argaeledd amodol. Gallwch osod argaeledd y modiwl i fod ar gael ar ddyddiad penodol, wrth i fyfyrwyr gyflawni gradd benodol neu mewn dilyniant cynnwys.
 • Ychwanegu a chreu cynnwys modiwlau. Llusgwch gynnwys o dudalen Cynnwys y Cwrs i mewn i'r modiwl neu grëwch gynnwys yn uniongyrchol o fewn y modiwl.
 • Gweld a threfnu cynnwys. Dewiswch y saeth i ehangu'r modiwl a gweld yr holl gynnwys. Aildrefnu cynnwys yn y drefn rydych eisiau i fyfyrwyr ei gyrchu. Eisiau gorfodi'r drefn? Gallwch orfodi dilyniant cynnwys.
 • Newid gweladwyedd cynnwys neu ychwanegu cynnwys. Gallwch chi ddewis gweladwyedd ar gyfer eitemau unigol yn y modiwl dysgu. Gallwch hefyd ychwanegu amodau a fydd yn pennu pryd daw'r cynnwys ar gael.

Os byddwch yn dileu modiwl dysgu â chynnwys, caiff y cynnwys ei ddileu hefyd o'r dudalen Cynnwys y Cwrs.


ULTRA: Ychwanegu ffolderi i fodiwlau dysgu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffolderi at fodiwlau dysgu.

Gallwch ychwanegu ffolderi at fodiwl dysgu i roi trefn ar y cynnwys. Gall ffolderi mewn modiwlau dysgu gynnwys eitemau o gynnwys yn unig, nid ffolderi eraill.

Mae myfyrwyr yn llywio trwy gynnwys yn y ffolderi yn yr un modd ag unrhyw gynnwys arall yn y modiwl. Fodd bynnag, gallwch orfodi dilyniant cynnwys. Bydd angen i fyfyrwyr gyrchu a chwblhau'r cynnwys yn y ffolder cyn symud ymlaen i'r eitem nesaf o gynnwys yn y modiwl.


ULTRA: Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Pan mae modiwl yn weladwy, mae myfyrwyr hefyd yn gallu gweld yr holl gynnwys gweladwy o fewn y modiwl, gan gynnwys dyddiadau dyledus. Mae myfyrwyr yn gallu agor a chyrchu'r cynnwys mewn unrhyw drefn.

Os ydych yn gorfodi dilyniant cynnwys, bydd neges yn ymddangos. Rhoddir gwybod i'r myfyriwr bod angen agor a chwblhau'r cynnwys mewn trefn, ynghyd ag unrhyw amodau eraill a osodoch.

Ar ôl i fyfyrwyr agor eitem o gynnwys, gallant lywio drwy'r modiwl gan ddefnyddio'r saethau ar frig ffenestr y porwr. Pan fydd angen i fyfyrwyr gyrchu'r cynnwys mewn trefn, bydd clo'n ymddangos nesaf at y saeth.

Gall myfyrwyr adael y modiwl cyn iddynt ei gwblhau. Pan fydd myfyrwyr yn dychwelyd, bydd eiconau yn ymddangos nesaf at gynnwys y modiwl os gorfodir y dilyniant. Mae'r eiconau'n dangos pa gynnwys sy'n gyflawn, ar waith a heb ei gychwyn, er mwyn i'r myfyrwyr allu ailgychwyn lle orffennon nhw.

Mae cylch gwyrdd gyda marc ticio yn golygu bod y cynnwys yn gyflawn. Mae cylch gwyrdd rhannol lawn yn golygu bod y cynnwys ar waith. Mae eicon clo yn golygu bod y cynnwys heb gael ei gychwyn.