Mathau o gynhwysyddion

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar y mathau o gynhwysyddion ar gyfer cynnwys.

Gallwch greu pedwar math o gynhwysyddion i gyflwyno cynnwys mewn modd trefnus sy'n ennyn diddordeb.

  1. Ardaloedd cynnwys yw'r cynhwysyddion lefel uchaf sy'n darparu strwythur eich cwrs. Yn nodweddiadol, mae cyrsiau'n cynnwys meysydd cynnwys lluosog.
  2. Gall ffolderi gynnwys eitemau cynnwys a chynhwysyddion eraill, megis cynllun gwers neu ffolderi eraill.
  3. Gall modiwlau dysgu gynnwys eitemau cynnwys a chynhwysyddion eraill. Gallwch ychwanegu tabl o gynnwys a'i gwneud yn ofynnol bod y person yn edrych ar y cynnwys mewn trefn.
  4. Gall gynllun gwers gynnwys proffiliau gwersi, nodau dysgu, a'r eitemau cynnwys sydd eu hangen ar fyfyrwyr i gwblhau gwers.

Gallwch greu ffolderi, modiwlau dysgu a chynlluniau gwers o fewn ardal gynnwys gyfredol neu mewn cynhwysydd arall.

O fewn y cynhwysyddion, ychwanegwch ddeunyddiau a dolenni at offer gyda dewislenni Adeiladu Cynnwys, Asesiadau, ac Offer.


Cynllunio'ch ardal gynnwys

Mae'r ardaloedd cynnwys grëwch chi'n ymddangos ar ddewislen y cwrs ac yn darparu strwythur cyffredinol eich cwrs.

Mwy ar ddewislen y cwrs

Cynlluniwch sut fyddwch yn trefnu'ch cwrs cyfan a rhagweld sut fydd dewislen eich cwrs yn edrych ac yn gweithredu. Tair ymagwedd gyffredin at drefnu yw cronolegol, yn ôl y math o gynnwys, ac yn ôl y maes pwnc.

Cronolegol: Mae pob ardal gynnwys yn cynnwys gwerth wythnos o ddarlleniadau, aseiniadau, nodiadau darlithoedd a thrafodaethau.

Yn ôl math o gynnwys: Mae pob ardal gynnwys yn cynnwys mathau tebyg o gynnwys, megis yr holl ddarlithoedd ar gyfer y cwrs cyfan.

Yn ôl maes pwnc: Mae pob ardal gynnwys yn cynnwys deunyddiau darlithoedd a darlleniadau ar bwnc penodol, ynghyd ag aseiniadau, trafodaethau a phrofion.


Creu ardal gynnwys

Mae ardaloedd cynnwys yn ymddangos ar ddewislen y cwrs lle rydych yn eu creu, eu cysylltu a'u rheoli. Mewn ardal gynnwys, gallwch ychwanegu eitemau cynnwys, atodiadau ffeil, dolenni i wefannau, profion, aseiniadau ac eitemau amlgyfrwng. Gallwch hefyd ychwanegu cynhwysyddion eraill i drefnu'ch cynnwys.

Sicrhewch fod y Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau hyfforddwr.

Dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem Ddewislen uwchben dewislen y cwrs i agor y ddewislen. Dewiswch Ardal Gynnwys a theipiwch enw.

Dewis y blwch ticio Ar Gael i Ddefnyddwyr os ydych yn barod i fyfyrwyr ei weld. Gallwch greu ardaloedd cynnwys ymlaen llaw a pheidio â'u gwneud ar gael i fyfyrwyr. Yna, gwnewch nhw ar gael ar yr adeg briodol.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i'r ardal gynnwys newydd yn ymddangos ar ddewislen y cwrs. Mae maes cynnwys newydd ei greu yn gynhwysydd gwag. Dewiswch y ddolen i'r ardal gynnwys i ychwanegu cynnwys.

Mae cyrsiau newydd yn cynnwys nifer o ardaloedd cynnwys diofyn, megis "Gwybodaeth" neu "Cynnwys". Mae'r ardaloedd cynnwys diofyn hyn yn wag, a gallwch ddewis ychwanegu cynnwys atynt, eu hailenwi neu eu dileu. Dilëwch ddolenni nad ydych am eu defnyddio er mwyn i fyfyrwyr weld dewislen cwrs drefnus a thaclus.

Rhagor ynghylch ychwanegu cynnwys

Rhagor ynghylch y mathau o gynnwys y gallwch eu hychwanegu

Ar gyfer eitemau dewislen y cwrs sy'n galluogi mynediad gwestai neu arsylwr, mae'n rhaid i chi agor dewislen yr eitem a chaniatáu eu mynediad.


Creu ffolder cynnwys

Math o gynnwys yw ffolderi y gallwch eu defnyddio i drefnu cynnwys. Gallwch greu ffolderi mewn ardaloedd cynnwys cyfredol, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers neu ffolderi eraill. Ar ôl i chi greu ffolder, gallwch ychwanegu cynnwys ac is-ffolderi ychwanegol ati. Er enghraifft, mewn ardal gynnwys, gallwch greu ffolderi ar gyfer pob wythnos o'ch cwrs. Yna, gallwch ychwanegu eitemau cynnwys, aseiniadau, atodiadau ffeil, dolenni i wefannau, profion, aseiniadau, eitemau amlgyfrwng a ffolderi ychwanegol. Gall myfyrwyr ddewis unrhyw un o'r eitemau a nid oes rhaid iddyn ddilyn trefn benodol.

Defnyddiwch ffolderi i leihau sgrolio a helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ddeunyddiau'n hawdd. Efallai y byddwch eisiau cyfyngu ar nifer y ffolderi mewn tabl er mwyn i fyfyrwyr allu cael mynediad at gynnwys gyda chyn lleied o gamau â phosib.

Gallwch ychwanegu disgrifiad yn amlinellu cynnwys y ffolder. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau a bwledi i'r disgrifiad i ddarparu amrywiaeth a chiwiau gweledol.

Sicrhewch fod y Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau hyfforddwr.

Yn eich cwrs, dewiswch Adeiladu Cynnwys i fynd i'r ddewislen a dewiswch Ffolder Cynnwys. Teipiwch enw, disgrifiad yn ddewisol, a dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau dangos yn effeithio ar argaeledd ffolder, dim ond pryd mae'n ymddangos.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i'r ffolder newydd yn ymddangos. Mae ffolder newydd ei chreu yn gynhwysydd gwag. Dewiswch y ffolder er mwyn ychwanegu cynnwys.


Cysylltu i gynhwysydd ar ddewislen y cwrs

Ni allwch greu ffolder, cynllun gwers, neu fodiwl dysgu yn uniongyrchol ar ddewislen y cwrs. Fodd bynnag, gallwch greu dolen cwrs i gynhwysydd ar ddewislen y cwrs.

Sicrhewch fod y Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau hyfforddwr.

Dewiswch yr eicon Ychwanegu Eitem Ddewislen uwchben dewislen y cwrs i agor y ddewislen. Dewiswch Dolen Cwrs a phorwch am y cynhwysydd rydych eisiau ei ychwanegu i ddewislen y cwrs.

Teipiwch deitl a dewiswch flwch ticio Ar gael i Ddefnyddwyr os ydych chi'n barod i fyfyrwyr ei weld.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd dolen i'r cynhwysydd yn ymddangos ar ddewislen y cwrs. Gallwch aildrefnu'r dolenni ac ychwanegu is-benawdau a gwahanyddion. Gallwch hefyd ddangos a chuddio dolenni o fyfyrwyr.

Mwy ar aildrefnu'r dolenni ar ddewislen y cwrs


ULTRA: Mathau o gynhwysyddion

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar y mathau o gynhwysyddion ar gyfer cynnwys.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch greu ffolderi a modiwlau dysgu i gyflwyno cynnwys mewn modd trefnus sy'n ennyn diddordeb. Gallwch ychwanegu dogfennau, atodiadau ffeil, profion, aseiniadau, ffeiliau amlgyfrwng a dolenni at wefannau, trafodaethau, a dyddlyfrau.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu cynhwysydd. Yn y ddewislen, dewiswch Creu a dewiswch y cynhwysydd rydych am ei ychwanegu.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, mae teitlau'r ffolderi a'r modiwlau dysgu'n ymddangos fel dolenni i fyfyrwyr eu dewis i weld y deunyddiau. Gallwch ychwanegu disgrifiadau os ydych chi’n dymuno gwneud hynny, i helpu’r myfyrwyr i ddeall pa gynnwys sydd ar gael.

Cadw trefn gyda ffolderi

Gallwch greu dwy lefel o ffolderi i gadw trefn ar eich cynnwys. Ni fydd myfyrwyr yn mynd ar goll yn edrych am ddeunyddiau, ac mae'n haws rheoli'ch cynnwys. Hefyd, mae myfyrwyr yn gallu llywio'n haws ar sgriniau llai pan nad oes rhaid iddynt chwilio am ddeunyddiau. Pan mae gennych dwy lefel o ffolderi yn barod, ni allwch greu trydydd lefel neu uwchlwytho ffolder i mewn i'r ffolder ail lefel.

Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd Ffolder Newydd a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Os na fyddwch yn ychwanegu cynnwys, bydd ffolder wag gyda dalfan y teitl yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Cadw trefn gyda modiwlau dysgu

Gallwch ddefnyddio modiwlau dysgu yn eich cwrs fel cynhwysyddion i drefnu casgliadau o gynnwys. Mae modiwlau yn caniatáu i fyfyrwyr lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol. Mae modiwl dysgu yn helpu i drochi myfyrwyr yn y wers neu gysyniad rydych yn ei dysgu. Os ydych yn defnyddio gwerslyfr neu ddeunyddiau eraill fel sylfaen cwricwlwm eich cwrs, mae modiwlau'n fodd effeithiol a threfnus o grwpio cynnwys i gyd-fynd â'r deunyddiau hyn.

Mwy ar fodiwlau dysgu

Rheoli eich cynhwysyddion

Gallwch aildrefnu, golygu a dileu cynhwysyddion a chynnwys a rheoli beth mae myfyrwyr yn ei weld ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Os byddwch yn dileu ffolder neu modiwl dysgu â chynnwys, caiff y cynnwys ei ddileu hefyd o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Mwy ar reoli eich cynnwys

Mwy ar reoli argaeledd cynnwys