Mae Blackboard wedi dod ynghyd mewn partneriaeth â Copia i ddarparu mynediad di-dor i gynnwys Copia Class yn uniongyrchol yn eich cwrs Blackboard Learn neu Blackboard Open LMS , gan wneud cyflwyno'ch cwrs yn haws ac yn fwy cyfleus, gan arbed eich amser, a'ch helpu i greu profiad cwrs sydd hyd yn oed yn well ar gyfer eich myfyrwyr.

Mae'r integreiddiad hwn yn gweithio gyda Blackboard Open LMS, Blackboard Learn 9.1, fersiwn Hydref 2014 ac yn hwyrach, yn ogystal â phob fersiwn o SaaS ar gyfer y Gweddau Cwrs Gwreiddiol ac Ultra.

Nodweddion a manteision

  • Mewngofnodi sengl: Gyda mewngofnodi sengl, mae myfyrwyr yn barod ar eu diwrnod cyntaf gyda mynediad hwylus i gyrsiau Copia Class a chynnwys llyfrgell yn uniongyrchol o'u cwrs Blackboard Learn neu Blackboard Open LMS .
  • Dolenni uniongyrchol: Dolen i gwrs Copia Class neu eLyfr Copia Class a aseiniwyd o'r tu mewn i Blackboard Learn neu Blackboard Open LMS.
  • Cydamseru graddau: Mae galluoedd cydamseru graddau hyblyg sy'n ymateb i alw yn galluogi hyfforddwyr i rannu graddau Copia Class cronnus myfyrwyr gyda'r Llyfr Graddau Blackboard Learn. Nid yw'r nodwedd hon ar gael ar gyfer Blackboard Open LMS ar hyn o bryd.
  • Llifoedd gwaith cyfarwydd: Mae mynediad i gynnwys Copia Class o fewn ardal cynnwys y cwrs yn ei wneud yn hawdd i chi ddod o hyd i gynnwys a'i addasu o fewn eich llif gwaith Blackboard Learn neu Blackboard Open LMS.
  • Preifatrwydd data myfyrwyr: Mae gwybodaeth myfyrwyr yn parhau'n ddiogel trwy gydymffurfio'n llawn â safonau preifatrwydd myfyrwyr, fel Deddf Hawliau a Preifatrwydd Addysg Teuluoedd (FERPA).

Cynnyrch Copia integredig

Copia Class: Mae Copia Class yn darparu llwyfan bwerus i'r gyfadran gyflwyno cynnwys ar y cyd y gellir ei bersonoli'n uniongyrchol o fewn Blackboard Learn a Blackboard Open LMS. Gall y gyfadran greu amgylchedd dysgu apelgar yn hwylus sy'n alinio'n llawn ag amcanion y cwrs trwy drosoli'r llyfrgell gynnwys gynhwysfawr, trafodaethau deinamig ac adborth wedi'i bersonoli. I sicrhau bod y gyfadran yn cael ei chefnogi ar bob cam o'r ffordd, mae Copia yn darparu gwasanaethau wedi'u personoli i greu profiadau hyfforddi sy'n diwallu anghenion newidiol addysg.

Cychwyn arni

Gall eich gweinyddwr lawrlwytho a gosod Bloc Adeiladu Partner Cloud sy'n cynnwys yr integreiddiad Copia Class, heb gost. Ar ôl gosod y Bloc Adeiladu Partner Cloud a ffurfweddu integreiddiad Copia Class, gallwch ychwanegu cynnwys Copia Class at eich cyrsiau Blackboard Learn neu Blackboard Open LMS. Mewn ardal gynnwys, dewiswch Content Market o'r ddewislen Cynnwys Partneriaid. Dewiswch Copia o'r ddewislen o gynnwys sydd ar gael.

Y tro cyntaf y byddwch yn ceisio ychwanegu cynnwys Copia Class, fe gewch eich ysgogi i gofrestru neu fewngofnodi i'ch cyfrif Copia Class i gysylltu'ch cwrs Copia Class â'ch cwrs Blackboard Learn neu Blackboard Open LMS. O hyn ymlaen, bydd y cysylltiad hwn yn darparu mewngofnodi sengl ar eich cyfer, ac ar gyfer eich myfyrwyr ar y cwrs, mynediad uniongyrchol i gynnwys Copia Class, a chydamseru graddau cronnol â Chanolfan Raddau Blackboard.

Dim ond ar gyfer Blackboard Learn mae cydamseru gradd ar gael ar hyn o bryd. 

Cychwyn arni gyda'r integreiddiad Copia Class

Cysylltu â chefnogaeth dechnegol Copia

Cwestiynau am eich cyfrif, cofrestru neu gefnogaeth gyfadran gyffredinol? Mae aelod o dîm cymorth Copia wrth law i helpu.

Cysylltu â chefnogaeth dechnegol Copia

Cysylltu â Copia

Angen cymorth i ddod o hyd i'r deunyddiau cwrs iawn? Mae eich cynrychiolydd Copia ar gael i helpu.

Cysylltu â'r tîm Copia