Creu cynhwysyddion cynnwys a chynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar greu cynnwys.

Barod i ychwanegu cynnwys at eich cwrs? Rydych yn creu darnau unigol o gynnwys mewn cynhwysyddion cynnwys: ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers, a ffolderi. Mewn cynhwysydd cynnwys, rydych yn creu cynnwys o ddewislenni ar gyfer eitemau cynnwys, profion, aseiniadau a dolenni at offer.

Rhagor ynghylch y mathau o gynnwys y gallwch eu hychwanegu

Wrth i chi greu cynnwys, gallwch osod ei opsiynau, megis argaeledd. Gallwch greu cynnwys ond peidio â'i gwneud yn weladwy i fyfyrwyr tan i chi fod yn barod iddynt ei weld. Gallwch hefyd gyfyngu pa eitemau cynnwys y gall myfyrwyr eu gweld yn seiliedig ar amser, dyddiad, defnyddwyr unigol, grwpiau cwrs, a'ch perfformiad ar eitemau graddedig.

Enghraifft: Rhyddhau eitem ar ôl cymryd prawf

Gallwch gyfyngu ar fynediad at yr aseiniad nesaf tan fod pob myfyriwr wedi cwblhau prawf. Gallwch hefyd ei wneud yn ofynnol bod yr aseiniad ddim yn ymddangos tan fod myfyrwyr yn cwblhau'r prawf ac yn ennill sgôr o 70 y cant neu fwy.

Mwy ar osod opsiynau rhyddhau


ULTRA: Creu cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar greu cynnwys.

Rydych yn dechrau creu cynnwys ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Fe welwch ei bod yn hawdd darganfod nodweddion a chwblhau gweithrediadau.

Ychwanegu cynnwys. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu cynnwys. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder ac ychwanegu cynnwys. Creu cynnwys newydd, uwchlwytho rhywbeth sydd gennych eisoes, neu ychwanegu cynnwys o ffynonellau allanol neu gwrs arall.

Creu: Ychwanegu modiwlau dysgu, dogfennau, dolenni, ffolderi, trafodaethau, aseiniadau a phrofion. Bydd panel yn agor a gallwch ddewis y math o gynnwys rydych eisiau ychwanegu.

Uwchlwytho: Dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur neu lusgwch ffeiliau o'ch bwrdd gwaith i Uwchlwytho. Byddant yn ymddangos yn y rhestr gynnwys. Mae myfyrwyr yn dewis teitl ffeil i'w lawrlwytho. Hefyd gallwch ehangu neu greu ffolder a lanlwytho ffeiliau. Mae mathau o ffeiliau a gefnogiryn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau o ddelweddau.

Copïo Cynnwys Dewiswch Copïo Cynnwys i gopïo cwrs cyfan neu eitemau penodol o'r cyrsiau Ultra rydych yn eu dysgu. Eisiau copïo cwrs Gwreiddiol cyfan neu fewnforio pecyn cwrs? Dewiswch eicon Mwy o Opsiynau wrth ymyl dolen Llyfrau ac Adnoddau a dewis Mewnforio Cynnwys.

Mwy ar fewnforio ac archifo'ch cwrs

Content Market: Gallwch ddarganfod ac ychwanegu cynnwys ac offer o ffynonellau allanol. Manteisiwch ar ddeunyddiau dysgu gwerthfawr gan bartneriaid cyhoeddi Blackboard, fel Macmillan a Jones & Bartlett.

Rhagor ar gopïo a mewnforio cynnwys

Storfa Cwmwl: Gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis One Drive ® a Google Drive™, yn syth bin. Gallwch ddewis ffeiliau lluosog o storfa cwmwl i'w hychwanegu at eich tudalen Cynnwys Cwrs mewn un weithred. Copïau yw'r ffeiliau a ychwanegwch chi. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y storfa ar y cwmwl

Content Collection: Ychwanegu ffeiliau o ystorfa a rennir eich sefydliad. Gallwch storio a dod o hyd i gynnwys mewn ffolderi, cwrs a sefydliad yn y Content Collection. Os ydych chi wedi storio ffeiliau o gyrsiau eraill yn y Content Collection, byddwch yn gallu dod o hyd iddynt a'u hychwanegu'n hawdd.

Mwy ar bori ac ychwanegu ffeiliau o'r Content Collection

Rheoli beth mae myfyrwyr yn gweld. Nid yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at eich cynnwys tan i chi benderfynu ei dangos, ond rydych chi'n gallu ei gweld o hyd. Dewiswch welededd eitem er mwyn ei newid. Efallai byddwch yn dewis dangos yr wythnos gyntaf o gynnwys - a chadw'r gweddill yn gudd wrth i chi ei fireinio. Mwynhewch! Arbrofwch! Gallwch hefyd greu rheolau i ryddhau cynnwys yn seiliedig ar ddyddiad, amser, neu sut mae myfyriwr yn perfformio ar eitemau eraill yn eich cwrs. Pan fyddwch yn creu'r rheolau hyn, gallwch ddewis a yw'r eitem yn weladwy i fyfyrwyr cyn iddynt gael mynediad.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr gwelededd a phwyswch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Cadw trefn gyda ffolderi. Gallwch greu dwy lefel o ffolderi i gadw trefn ar eich cynnwys. Ni fydd myfyrwyr yn mynd ar goll yn edrych am ddeunyddiau, ac mae'n haws rheoli'ch cynnwys. Hefyd, mae myfyrwyr yn gallu llywio'n haws ar sgriniau llai pan nad oes rhaid iddynt chwilio am ddeunyddiau. Gallwch ddewis ychwanegu disgrifiadau ffolderi i helpu myfyrwyr i ddeall pan gynnwys rydych wedi'u cynnwys ynddynt. Pan mae gennych dwy lefel o ffolderi yn barod, ni allwch greu trydydd lefel neu uwchlwytho ffolder i mewn i'r ffolder ail lefel.

Cadw trefn gyda modiwlau dysgu. Gallwch ddefnyddio modiwlau dysgu yn eich cwrs fel cynhwysyddion i drefnu casgliadau o gynnwys. Mae modiwlau yn caniatáu i fyfyrwyr lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol.

Mwy ar fodiwlau dysgu

Aildrefnu cynnwys yn hawdd. Pwyntiwch at eitem er mwyn datgelu ei swyddogaethau rheoli. Pwyswch ar Symud a llusgo’r eitem i leoliad newydd ar y rhestr.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd, symud eitem i ffolder ehangedig, a symud ffolderi i ffolder ehangedig arall.

  1. Tabiwch i eicon symud eitem a phwyswch Enter i alluogi modd symud.
  2. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis lleoliad a phwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Golygu a dileu cynnwys. Yn rhes aseiniad, dewiswch y ddewislen i gyrchu'r swyddogaethau Golygu a Dileu. Gallwch wneud newidiadau neu ddileu eitem o'ch cwrs. Os byddwch yn dileu ffolder sydd â chynnwys ynddi, bydd y cynnwys hefyd yn diflannu o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Ar ôl i chi uwchlwytho ffeil yn llwyddiannus, gallwch alinio un nod neu ragor. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld yr amcanion rydych yn eu halinio â ffeil.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs