Creu cynhwysyddion cynnwys a chynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu cynnwys.

Barod i ychwanegu cynnwys at eich cwrs? Rydych yn creu darnau unigol o gynnwys mewn cynhwysyddion cynnwys: ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers, a ffolderi. Mewn cynhwysydd cynnwys, rydych yn creu cynnwys o ddewislenni ar gyfer eitemau cynnwys, profion, aseiniadau a dolenni at offer.

Rhagor ynghylch y mathau o gynnwys y gallwch eu hychwanegu

Wrth i chi greu cynnwys, gallwch osod ei opsiynau, megis argaeledd. Gallwch greu cynnwys ond peidio â'i gwneud yn weladwy i fyfyrwyr tan i chi fod yn barod iddynt ei weld. Gallwch hefyd gyfyngu pa eitemau cynnwys y gall myfyrwyr eu gweld yn seiliedig ar amser, dyddiad, defnyddwyr unigol, grwpiau cwrs, a'ch perfformiad ar eitemau graddedig.

Enghraifft: Rhyddhau eitem ar ôl cymryd prawf

Gallwch gyfyngu ar fynediad at yr aseiniad nesaf tan fod pob myfyriwr wedi cwblhau prawf. Gallwch hefyd ei wneud yn ofynnol bod yr aseiniad ddim yn ymddangos tan fod myfyrwyr yn cwblhau'r prawf ac yn ennill sgôr o 70 y cant neu fwy.

Mwy ar osod opsiynau rhyddhau


ULTRA: Creu cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cynnwys.

Creu Cynnwys

Rydych yn dechrau creu'ch cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Fe welwch ei bod yn hawdd darganfod nodweddion a chwblhau gweithrediadau.

Ychwanegu cynnwys. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu cynnwys. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu cynnwys. Creu cynnwys newydd, uwchlwytho rhywbeth sydd gennych eisoes, neu ychwanegu cynnwys o ffynonellau allanol neu gwrs arall.

Creu: Ychwanegu modiwlau dysgu, dogfennau, dolenni, ffolderi, aseiniadau, profion, trafodaethau a dyddlyfrau. Bydd panel yn agor a gallwch ddewis y math o gynnwys rydych eisiau ychwanegu.

Copïo Cynnwys: Copïo cwrs cyfan neu eitemau penodol o'r cyrsiau Ultra rydych yn eu dysgu. Eisiau copïo cwrs Gwreiddiol cyfan neu fewngludo pecyn cwrs? Agorwch y ddewislen ar y dde uwchben y rhestr cynnwys a dewis yr opsiwn Mewngludo Cynnwys.

Rhagor am fewngludo ac archifo'ch cwrs

Uwchlwytho: Porwch am ffeil ar eich cyfrifiadur. Byddant yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Mae myfyrwyr yn dewis teitl ffeil i'w lawrlwytho. Mae mathau o ffeil a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau ffeil delwedd.

Content Market: Darganfod ac ychwanegu cynnwys ac offer o ffynonellau allanol. Cael deunyddiau dysgu gwerthfawr gan bartneriaid cyhoeddi Blackboard, fel Macmillan a Jones & Bartlett.

Rhagor am gopïo a mewngludo cynnwys

Storfa Cwmwl: Gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis OneDrive® a Google Drive™, yn syth bin. Gallwch ddewis ffeiliau lluosog o storfa cwmwl i’w hychwanegu at eich tudalen Cynnwys y Cwrs mewn un weithred. Copïau yw'r ffeiliau a ychwanegwch chi. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y storfa ar y cwmwl

Content Collection: Ychwanegu ffeiliau o ystorfa a rennir eich sefydliad. Gallwch storio a dod o hyd i gynnwys mewn ffolderi, cwrs a sefydliad yn y Content Collection. Os ydych chi wedi storio ffeiliau o gyrsiau eraill yn y Content Collection, byddwch yn gallu dod o hyd iddynt a'u hychwanegu'n hawdd.

Mwy ar bori ac ychwanegu ffeiliau o'r Content Collection

Rheoli beth mae myfyrwyr yn gweld. Nid yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at eich cynnwys tan i chi benderfynu ei dangos, ond rydych chi'n gallu ei gweld o hyd. Dewiswch welededd eitem er mwyn ei newid. Efallai byddwch yn dewis dangos yr wythnos gyntaf o gynnwys - a chadw'r gweddill yn gudd wrth i chi ei fireinio. Mwynhewch! Arbrofwch! Gallwch hefyd greu rheolau i ryddhau cynnwys yn seiliedig ar ddyddiad, amser, neu sut mae myfyriwr yn perfformio ar eitemau eraill yn eich cwrs. Pan fyddwch yn creu'r rheolau hyn, gallwch ddewis a yw'r eitem yn weladwy i fyfyrwyr cyn iddynt gael mynediad.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr gwelededd a phwyswch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Cadw trefn gyda ffolderi. Gallwch greu dwy lefel o ffolderi i gadw trefn ar eich cynnwys. Gall myfyrwyr lywio'n haws pan nad oes rhaid iddynt chwilio am ddeunyddiau. Fel arall, ychwanegwch ddisgrifiadau ffolder i helpu’r myfyrwyr i ddeall pa gynnwys rydych wedi’u cynnwys ynddo. Pan mae gennych dwy lefel o ffolderi yn barod, ni allwch greu trydydd lefel neu uwchlwytho ffolder i mewn i'r ffolder ail lefel.

Cadw trefn gyda modiwlau dysgu. Gallwch ddefnyddio modiwlau dysgu yn eich cwrs fel cynhwysyddion i drefnu casgliadau o gynnwys. Mae modiwlau yn caniatáu i fyfyrwyr lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol.

Mwy ar fodiwlau dysgu

Aildrefnu cynnwys yn hawdd. Pwyntiwch at eitem er mwyn datgelu ei swyddogaethau rheoli. Pwyswch ar Symud a llusgo’r eitem i leoliad newydd ar y rhestr.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd, symud eitem i ffolder wedi'i ehangu, a symud ffolder i ffolder wedi'i ehangu arall.

  1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
  2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
  3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
  4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Golygu a dileu cynnwys. Yn rhes aseiniad, agorwch y ddewislen i gyrchu'r swyddogaethau Golygu a Dileu. Gallwch wneud newidiadau neu ddileu eitem o'ch cwrs. Os byddwch yn dileu ffolder neu modiwl dysgu â chynnwys, caiff y cynnwys ei ddileu hefyd o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Ar ôl i chi uwchlwytho ffeil yn llwyddiannus, gallwch alinio un nod neu ragor. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld yr amcanion rydych yn eu halinio â ffeil.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Video: Add Content to the Course Content Page


ULTRA: Watch a video about adding content

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add content to the course content page explains how to add content to your course by creating new content, copying content from other courses, uploading content, or adding content from your Content Collection.