Mae'r pwnc cymorth hwn yn berthnasol dim ond i'r profiad Gwreiddiol pan fyddwch yn symud cynnwys y cwrs mewn cyrsiau cyn fersiwn 9.1 Blackboard Learn i ffolderau Ffeiliau Cwrs fersiwn 9.1 (ac yn ddiweddarach). Mae'n rhaid i'ch sefydliad roi'r offer ar gael i'ch rôl cwrs.

Ynghylch yr offeryn Symud Ffeiliau

Gallwch gyrchu'r offeryn Symud Ffeiliau yn y Panel Rheoli i symud ffeiliau ar sail fesul cwrs.

Mae angen i chi ddefnyddio'r offeryn Symud Ffeiliau i symud cynnwys y cwrs i Ffeiliau Cwrs os yw cyrsiau cyn fersiwn 9.1 yn cael eu copïo neu eu defnyddio mewn gosodiad 9.1 ac ni symudwyd y ffeiliau'n flaenorol gan eich sefydliad. Peidiwch â defnyddio'r offeryn Symud Ffeiliau os yw cyrsiau'n cael eu mewngludo neu eu hallgludo ar amgylchedd 9.1. Defnyddiwch Mewngludo i sicrhau bod yr holl atodiadau ffeil mewn cwrs cyn fersiwn 9.1 yn cae eu gosod mewn Ffeiliau Cwrs yn y cwrs newydd. Wedyn, gallwch reoli ffeiliau mewn lleoliad canolog.

All content moved to Course Files is stored in a sub-folder of the /courses/MyCourseID directory. Mae'r is-ffolder yn cael eu enwi gyda'r fformat hwn: Course ID_ImportedContent_DateTimeStamp. Pan symudir ffeiliau o ystorfa ffeiliau leol i Ffeiliau'r Cwrs, bydd y strwythur ffolderi dilynol yn adlewyrchu dewislen y cwrs.

Os oes ffeil â'r un enw yn y ffolder, cedwir enw'r ffeil a symudir gyda rhif wedi ei ychwanegu at yr enw. For example, Course_Assignment.doc becomes Course_Assignment(1).doc.


Mathau cynnwys perthnasol

Mae'r offeryn Symud Ffeiliau yn symud yr holl ffeiliau a atodir i ardaloedd cynnwys y cwrs i'r ffolder Ffeiliau Cwrs. Yr hyn sydd wedi'i gynnwys yw ffeiliau a uwchlwythwyd yn wreiddiol i'ch cwrs gyda'r opsiwn Atodi Ffeil, yn ogystal â ffeiliau a atodir gyda'r golygydd. Mae'r rhestrau hyn yn cynnwys y ffeiliau sydd wedi’u symud ac sydd heb gael eu symud gyda'r offeryn.

Mathau o gynnwys sydd wedi'u symud

 • Ffolderi cynnwys
 • Eitemau cynnwys
 • Dolenni cwrs
 • Cyfarwyddiadau
 • Dolenni Gwe
 • Modiwlau dysgu

Mathau o gynnwys sydd heb gael eu symud

 • Hunanasesiadau ac Asesiadau Cyfoedion
 • Negeseuon
 • Profion, arolygon, a chronfeydd cwestiwn
 • Aseiniadau
 • Eitemau sydd wedi'u huwchlwytho i'r dudalen Graddio Aseiniad gan hyfforddwr, gan gynnwys sylwadau ar gyfer defnyddiwr penodol
 • Ffeiliau myfyriwr sydd wedi'u huwchlwytho pan fyddant yn cymryd rhan mewn cwrs, fel uwchlwytho dogfen aseiniad neu atodi ffeiliau mewn cofnodion siwrnal

Symud ffeiliau i Ffeiliau Cwrs

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangach yr adran Pecynnau a Theclynnau a dewiswch Symud ffeiliau i Ffeiliau Cwrs.
 2. Ar y dudalen Symud Ffeiliau i Ffeiliau Cwrs, yn yr adran Dewis Cwrs, dewiswch y blwch ticio i symud yr holl gynnwys yn eich cwrs i Ffeiliau Cwrs. Y Rhif Cwrs Ffynhonnell sy'n ymddangos yw'r un ar gyfer y cwrs rydych ynddo.
 3. Dewiswch Cyflwyno.