Mae gwybodaeth Ffeiliau Cwrs yn berthnasol dim ond i'r profiad Gwreiddiol.

Pryd bynnag y mae atodi ffeiliau ar gael yn eich cwrs, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth Pori Cwrs i ddewis ffeil o Ffeiliau Cwrs. Os oes gan eich sefydliad fynediad i'r nodweddion rheoli cynnwys, byddwch yn pori am ffeiliau yn y Content Collection ac yn defnyddio'r swyddogaeth Pori Content Collection.

Mwy am sut i weld a yw'ch sefydliad yn defnyddio Ffeiliau Cwrs neu Content Collection

Mwy am gysylltu â ffeiliau a ffolderau yn Ffeiliau CwrsPori Ffenestr Cwrs

Mae'r ffenestr Pori Cwrs yn cynnwys tabiau a swyddogaethau fel y gallwch bori a chwilio am ffeiliau'n hwylus.

 1. Y tabiau Pori, Uwchlwytho, a Chwiliad Uwch:
  • Porwch am ffolderi mae gennych fynediad iddynt. Os oes gennych Ffeiliau Cwrs, mae gennych fynediad dim ond ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Gyda'r Content Collection, efallai y bydd modd i chi gyrchu ffeiliau ar gyfer cyrsiau eraill a'r rhai a rennir ar draws y sefydliad.
  • Llwythwch un ffeil, ffeiliau lluosog, neu becyn a sipiwyd i fyny.
  • Gwnewch chwiliad uwch. Gallwch chwilio enwau ffeiliau a ffolderau, metadata, cynnwys ffeiliau, dyddiadau creu, a mwy.
 2. Gweld Rhestr a Gweld Mân-Luniau: Edrychwch ar ffeiliau a ffolderi fel rhestr o enwau ffeil neu fel eiconau mân-lun.
 3. Briwsion bara: Llywio i ffolderau eraill. Defnyddiwch yr eicon Dewis i ddefnyddio'r ffolder presennol i gysylltu'r ffolder sy'n ymddangos olaf yn y briwsion bara yn eich cwrs. Noder bod y ffolder yn ymddangos yn yr ardal Dewis Eitemau.
 4. Chwilio Cynnwys: Gwnewch chwiliad sylfaenol ar gyfer enwau ffeil a ffolder.
 5. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis ffeiliau a ffolderi i'w cynnwys yn eich eitem gynnwys. Gallwch ddewis y blwch ticio ar y pennyn i ddewis yr holl eitemau gweladwy. Pan fyddwch yn cysylltu â ffolder, byddwch yn ofalus gan fod myfyrwyr yn derbyn y caniatâd darllen yn ddiofyn ar holl gynnwys y ffolder. Mae caniatâd darllen yn caniatáu i fyfyrwyr weld yr holl ffeiliau ac is-ffolderau yn y ffolder dewisedig.
 6. Dewiswch Eitemau: Mae'r ffeiliau a'r ffolderi rydych yn eu dewis yn ymddangos yn y maes hwn. Dewiswch yr eicon Dangos Rhestr i weld eich detholiadau. I ddileu eitem, dewiswch X.