Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae creu a chynnal ystorfa o ddeunyddiau yn rhan bwysig o ddatblygu cwrs ar-lein. Gyda Ffeiliau'r Cwrs, mae gennych fynediad i'ch holl ffeiliau ar gyfer cwrs penodol. Gallwch drefnu, gweld, rheoli, a chreu dolen i'r ffeiliau hynny yn ôl eich anghenion.

Mae Ffeiliau Cwrs yn darparu storfa ffeiliau ar weinydd Blackboard ar gyfer un cwrs. Gallwch greu ffolderi ac is-ffolderi yn Ffeiliau'r Cwrs i drefnu eich cynnwys mewn modd sy'n rhesymegol i chi. Mae cynnwys sydd yn yr ystorfa'n gynnwys y gallwch ei ailddefnyddio. Felly, gallwch ddileu dolenni i ffeiliau yn eich cwrs, eto mae'r ffeiliau eu hun yn aros yn Ffeiliau'r Cwrs, lle gallwch gysylltu â nhw eto. Hefyd, os byddwch yn newid neu symud ffeil i ffolder Ffeiliau Cwrs arall ar ôl i chi ei gysylltu yn eich Cwrs, ni fydd y ddolen yn torri.

Mwy am sut i ddefnyddio ffolderi gwe i drefnu'ch Ffeiliau Cwrs

Nid yw myfyrwyr yn gallu llwytho ffeiliau i fyny i Ffeiliau Cwrs Yn lle hynny, pan fyddant yn cymryd rhan mewn cwrs, yr unig beth y gallant ei wneud yw pori am ffeiliau o'u cyfrifiaduron a'u hatodi. Pan fyddwch yn cysylltu ag eitemau o Ffeiliau Cwrs mewn ardal gynnwys, rhoddir caniatadau darllen y ffeil neu'r ffolder i fyfyrwyr yn awtomatig.

Mwy am sut i reoli caniatadau yn Ffeiliau Cwrs

Defnyddio Ffeiliau Cwrs

I weld Ffeiliau Cwrs mewn cwrs, ewch i Rheoli Cwrs > Ffeiliau a dewiswch ID y cwrs yn y ddewislen. Dyma'r ffolder lefel uchaf sy'n cynnwys y ffeiliau a'r ffolderi y gwnaethoch eu lanlwytho i'ch cwrs. Dewiswch deitl i weld cynnwys ffolder neu i edrych ar ffeil.

Newid gweddau

Gallwch weld ffeiliau a ffolderi yn Ffeiliau Cwrs fel rhestr o enwau ffeiliau neu fel eiconau mân-luniau. Dewiswch y dolenni ar dop y dudalen i newid gweddau.

Edrych ar y rhestr: Y wedd ddiofyn yn Ffeiliau Cwrs yw rhestr o enwau ffeiliau gydag eiconau bach safonol yn y golofn Math o Ffeil.

Gweld Lluniau Bach: Mae eicon mwy yn cynrychioli pob ffeil a ffolder. Defnyddiwch y llithrydd ar frig y tudalen i newid maint y mân-luniau.

Gallwch wneud yr un weithred ar ffeiliau a ffolderi yn y naill wedd neu'r llall.

Mae'r system yn cofio pa wedd rydych yn ei dewis ac mae'n aros tan i chi ei newid.


Ffeiliau Cwrs o'i gymharu â Content Collection

Ffeiliau Cwrs yw'r storfa ffeiliau ar gael ar gyfer holl gyrsiau Blackboard Learn. Fodd bynnag, os oes gan eich sefydliad fynediad at nodweddion rheoli cynnwys, y Content Collection yw'r storfa ffeiliau.

Gallwch benderfynu'n hawdd pa un y mae'ch sefydliad yn ei ddefnyddio drwy edrych ar y Control Panel mewn cwrs. Os bydd yr eitem gyntaf yn dweud Ffeiliau, mae eich sefydliad yn defnyddio Ffeiliau Cwrs. Os bydd yn dweud Content Collection, mae eich sefydliad yn defnyddio Content Collection fel ei storfa.

Ffeiliau’r Cwrs

  • Cedwir cynnwys ar gyfer cwrs unigol.
  • Ni allwch rannu cynnwys ar draws cyrsiau.
  • Nid oes gan fyfyrwyr fynediad i gadw neu rannu ffeiliau.

Casgliad o Gynnwys

  • Gallwch gadw cynnwys ar gyfer cyrsiau lluosog rydych yn eu haddysgu.
  • Gallwch rannu cynnwys ar draws cyrsiau a gyda defnyddwyr eraill.
  • Mae'n bosib bod gan fyfyrwyr fynediad i storio neu rannu ffeiliau.

Mwy am ddefnyddio Content Collection