Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Beth yw swp-dileu?

Gallai fod yn ddefnyddiol dileu deunyddiau cwrs mewn swp ar ddiwedd cwrs. Gallwch ddewis adnoddau rydych am eu dileu a chadw'r gweddill i'w defnyddio yn y dyfodol. Er enghraifft, gallwch ddileu myfyrwyr a graddau o gwrs, ond cadw'r cynnwys.

Ni allwch adfer deunyddiau y dewiswch eu swp-dileu.

Pan fyddwch yn dileu "Defnyddwyr," mae swp-dileu'n tynnu pob defnyddiwr sydd â rôl myfyriwr o'ch cwrs. Ni fydd cynorthwywyr dysgu, graddwyr ac adeiladwyr cwrs yn cael eu dileu.

Gallwch archifo'ch cwrs yn gyntaf fel bod modd ei adfer i’w union gyflwr cyn swmpddileu.


Y broses swp-dileu

Control Panel > Packages and Utilities > Bulk Delete

  1. Yn yr adran Dewis Deunyddiau Cwrs i'w Dileu, dewiswch y blychau ticio ar gyfer Deunyddiau Cwrs yn y cwrs rydych eisiau ei ddileu. Er enghraifft, os byddwch yn dewis Gwybodaeth Staff, bydd yr holl ddata sy'n gysylltiedig â gwybodaeth staff yn cael ei ddileu.
  2. Yn yr adran Dewis Deunyddiau Eraill i'w Dileu, dewiswch y blychau ticio ar gyfer cynnwys y daethpwyd o hyd iddo mewn ardaloedd eraill o'r cwrs rydych eisiau ei ddileu. Er enghraifft, os byddwch yn dewis Blogiau, bydd yr holl flogiau yn y cwrs yn cael eu dileu.
  3. Yn yr adran Cadarnhad, teipiwch "Dileu" yn y blwch i gadarnhau'r swp-dileu.
  4. Dewiswch Cyflwyno.