Rydym yn bwrw'r waliau i lawr.

Yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, mae Systemau Rheoli Dysgu (LMS) wedi trawsnewid addysg gan eich galluogi i greu deunyddiau dysgu rhyngweithiol cyfoethog, asesiadau ar-lein effeithiol a thrafodaethau rhyngweithiol. Ond gall y Systemau Rheoli Dysgu (LMS) greu rhwystrau rhyngoch chi a'ch cyfoedion, gan ei gwneud yn anodd rhannu cynnwys rydych yn ei greu neu ddefnyddio cynnwys y mae eraill wedi ei rannu.

Mae Blackboard Open Content (xpLor yn flaenorol) yn dileu'r cyfyngiadau hyn trwy alluogi i chi ddefnyddio'r un deunyddiau dysgu mewn amgylcheddau LMS amrywiol gyda hwylustod digynsail. Mae Blackboard Open Content yn trosoli cryfderau eich LMS ac yn symud y cynnwys i'r Cloud.

Mae Blackboard Open Content yn gartref i gynnwys y gellir ei rannu a'i ailddefnyddio sy'n hygyrch i gyrsiau o fewn nifer o lwyfannau LMS. Gallwch:

 • Creu neu uwchlwytho cynnwys. I ddysgu mwy, gweler Awduro.
 • Diogelu'ch cynnwys. I ddysgu mwy, gweler Hawlfraint.
 • Rhannu eich cynnwys gyda defnyddwyr a sefydliadau eraill fel y pennir gan baramedrau penodol a hidlyddion rhannu. I ddysgu mwy, gweler Rhannu.
 • Chwilio am gynnwys yn ôl lefel gradd, testun pwnc, safonau a meini prawf eraill. I ddysgu mwy, gweler Darganfod.
 • Cyflwyno'ch cynnwys yn syml ar draws amryw gyrsiau a systemau ar yr un pryd. I ddysgu mwy, gweler Cyflwyno.

Datrysiad cynnwys dysgu cyflawn

Gyda'i gilydd, mae Blackboard Open Content a'r Content Collection yn creu datrysiad cynnwys dysgu cyflawn sy'n darparu galluoedd rheoli cwrs, sefydliadol a byd-eang personol ar gyfer eich holl gynnwys dysgu.

 • Content Collection: System rheoli ffeil ar gyfer rheoli, rhannu ac ailddefnyddio dogfennau personol, cwrs a sefydliadol.
 • Blackboard Open Content: ystorfa o wrthrychau dysgu cyffredinol ar y cwmwl ar gyfer awduro, hawlfraint, rhannu a chyflwyno deunyddiau addysgol cyfoethog ac adnoddau addysgol agored.

Mae'r tabl hwn yn amlinellu arferion gorau o ran pryd i ddefnyddio'r Content Collection a phryd i ddefnyddio Blackboard Open Content.

Content Collection vs. xpLor
Pryd rydych yn rhoi cynnwys i mewn i'r Casgliad Cynnwys?Pryd ydych chi'n rhoi cynnwys i mewn i Blackboard Open Content?
Pan hoffech...
 • Ailddefnyddio ffeil ar draws cyrsiau lluosog rydych yn eu haddysgu.
 • Gwneud ar gael i fyfyrwyr ar gyfer awdurdodi, golygu, cydweithio a rhannu
 • Rhannu a/neu gydweithio ar ffeil gyda chydweithwyr yn eich sefydliad
 • Rhannu a/neu gydweithio ar ffeil gydag eraill sydd y tu allan i'ch sefydliad, gan ddefnyddio cyfrinair
 • Rheoli ffeil neu ffolder yn syth o'm bwrdd gwaith gan ddefnyddio Blackboard Drive
 • Darparu caniatâd gronynnog (darllen, ysgrifennu, rheoli, tynnu)
 • Rhannu ffeil gydag eraill yn seiliedig ar Rolau Sefydliad Blackboard Learn
 • Rheoli ffeil gan ddefnyddio eReserves
 • Creu sgemâu metadata wedu eu haddasu
 • Creu gweithlifoedd
Pan hoffech...
 • Ailddefnyddio gwrthrych dysgu
 • Rhannu gwrthrych dysgu gydag eraill sydd y tu allan i'ch sefydliad
 • Rhannu gwrthrych dysgu ar draws Systemau Rheoli Dysgu (LMS) lluosog
 • Cydweithio gydag eraill ar wrthrych dysgu
 • Rhoi trwydded Creative Commons ar wrthrych dysgu
 • Creu Adnodd Addysgol Agored (OER)
 • Ychwanegu gwrthrych dysgu at Gasgliad Blackboard Open Content presennol
 • Cyhoeddi gwrthrych dysgu i Sianel Blackboard Open Content

Sut i droi Blackboard Open Content ymlaen a'i ddiffodd

Gallwch droi Blackboard Open Content ymlaen a'i ddiffodd gan ddefnyddio'r adran Personoli ym Mhanel Rheoli'ch cwrs.