Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae aseiniadau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Pan fyddwch yn creu aseiniad grŵp, crëir colofn graddau'n awtomatig.

Cyrchu aseiniad grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am raddio aseiniadau grŵp.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch ddechrau graddio aseiniadau grŵp o’r dudalen Angen Graddio neu’r Ganolfan Raddau.

Tudalen Angen Graddio

Panel Rheoli > ehangwch yr adran Canolfan Raddau > Angen Graddio

  1. Ar y dudalen Angen Graddio, defnyddiwch y rhestrau Hidlo i leihau’r rhestr o eitemau i’w graddio yn ôl Categori, Eitem, Defnyddiwr, a Dyddiad Cyflwyno. Er enghraifft, hidlwch y rhestr yn ôl Categori ac arddangos aseiniadau yn unig ac yn ôl Defnyddiwr i ddewis grŵp penodol.
  2. Dewiswch Go. Mae’r eitemau wedi'u hidlo yn ymddangos ar y dudalen Angen Graddio. Dewiswch bennawd colofn i sortio'r eitemau.
  3. Cyrchwch ddewislen eitem a dewis Graddio’r Holl Ddefnyddwyr. Neu, dewiswch enw grŵp yn y golofn Ymgais Defnyddiwr.
  4. Mae’r dudalen Aseinio Gradd yn ymddangos.

Mwy am y dudalen Angen Graddio

O’r Ganolfan Raddau

Yn y Ganolfan Raddau, nodir aseiniadau grŵp a gyflwynwyd, ond na raddiwyd, gydag eicon Angen Graddio.

Mae celloedd holl aelodau’r grŵp yn arddangos yr eicon Angen Graddio, waeth pwy gyflwynodd aseiniad y grŵp.

Os gwnaethoch ganiatáu un cyflwyniad yn unig ar gyfer aseiniad a bod grŵp yn cyflwyno’r ffeil anghywir, mae'n rhaid i chi glirio'r ymgais hwnnw fel y gall y grŵp ailgyflwyno.

  1. Yn y Ganolfan Raddau, cyrchwch ddewislen y golofn aseiniad grŵp a dewiswch Ymdrechion Gradd. Neu, gallwch leoli cell unrhyw aelod o'r grŵp ar gyfer yr aseiniad grŵp sy'n cynnwys yr eicon Angen Graddio. Cyrchwch ddewislen y gell a dewis yr Ymgais Grŵp.
  2. Mae’r dudalen Aseinio Gradd yn ymddangos.

Mwy ar neilltuo graddau yn y Ganolfan Raddau


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad dyledus os gwnaethoch chi bennu un.

Mwy ar anfon negeseuon atgoffa


Graddio mewnol Bb Annotate

Gallwch ddefnyddio Bb Annotate i raddio’n fewnol yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol a’r Wedd Cwrs Ultra. Mae Bb Annotate yn cynnig cyfres o nodweddion sy’n fwy cadarn i roi adborth y gellir ei addasu i fyfyrwyr. Mae nodweddion yn cynnwys gwedd crynodeb bar ochr, offer lluniadu llawrydd, gwahanol liwiau a llawer mwy.

Nid yw cyflwyniadau aseiniadau a grëir gan grwpiau â'r golygydd cynnwys yn gydnaws â graddio mewn llinell. Mae'r math hwn o gyflwyniadau'n ymddangos yn y sgrîn graddio, ond nid yw anodi ar gael.

Mwy ar raddio mewn llinell a’r mathau o ffeiliau a gefnogir


Graddio dienw

Os galluogoch y graddio dienw ar gyfer aseiniad grŵp, cuddir gwybodaeth adnabod grŵp yn y ffyrdd canlynol:

O’r Ganolfan Raddau Ar ôl i ddyddiad dyledus aseiniad grŵp fynd heibio neu y cyflwynwyd pob ymgais, cyrchwch golofn yr aseiniad grŵp a chliciwch Graddio Ymgeisiau. Ar gyfer colofnau lle galluogoch raddio dienw, mae pob cell mewn print llwyd fel nad ydych yn gwybod pa grwpiau a gyflwynodd.

O’r Dudalen Angen Graddio: Hidlwch yr eitemau sydd angen eu graddio i ddangos yr aseiniad grŵp rydych am ei raddio'n unig. Yn y golofn Ymgais Defnyddiwr, mae’r holl wybodaeth adnabod yn cael ei disodli gan "Grŵp Dienw” ac ID ymgais. O ddewislen aseiniad grŵp, dewiswch Graddio’r Holl Ddefnyddwyr i ddechrau graddio.

Mae'r ddau opsiwn yn mynd â chi i'r dudalen Aseinio Gradd lle gallwch chi edrych ar y cyflwyniadau a graddio mewn llinell fel yr ydych chi’n arfer ei wneud. Wrth i chi lywio o grŵp i grŵp, mae enwau grwpiau’n cael eu disodli gyda Grŵp Dienw. Gallwch hefyd weld sawl eitem grŵp raddedig sydd yn y ciw.

Rhagor ynghylch graddio dienw


Dirprwyo graddio

Pan fyddwch yn graddio aseiniadau grŵp, gallwch ddefnyddio graddau ac adborth gan fwy nag un graddiwr i hyrwyddo dibynadwyedd a chael gwared ar ragfarn. Gallwch hefyd rannu cyfrifoldebau graddio ar gyfer dosbarthiadau mawr.

Mae graddwyr dirprwyedig yn dilyn yr un camau graddio â chi, ond, mae nifer yr ymgeisiau aseiniad grŵp y maent yn edrych arnynt yn dibynnu ar yr opsiynau rydych yn eu dewis. Er enghraifft, efallai y byddwch yn gofyn i bob graddiwr raddio is-set o'r aseiniadau grŵp ar hap neu bod pob graddiwr yn graddio pob cyflwyniad grŵp. Yna, gallwch gymharu'r graddau a neilltuo'r graddau grŵp terfynol.

Mwy ar ddirprwyo graddio


Newid gradd aelod unigol o grŵp

Pan fyddwch yn ychwanegu gradd ar gyfer aseiniad grŵp, rhoddir y radd yn awtomatig i bob aelod o'r grŵp. Ond, gallwch aseinio gradd i aelod unigol o’r grŵp sy’n wahanol i radd y grŵp. Os byddwch yn newid gradd aelod o'r grŵp ac yn neilltuo gradd grŵp newydd, ni fydd y radd grŵp newydd yn affeithio gradd newydd yr unigolyn. Mae aelodau unigol yn gweld eu graddau eu hunain, nid yr hyn a enillodd pob aelod.

Yn y bar ochr graddio, dewiswch yr eicon Gwrthwneud/newid yn ôl i newid gradd ar gyfer aelod o’r grŵp. Teipiwch radd newydd a dewiswch yr eicon Arbed i’w arbed. Mae'r radd hon yn dod yn radd gwrthwneud.

Mae gradd y grŵp a gradd a olygwyd yr aelod grŵp unigol hefyd yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau. Mae celloedd mewn print llwyd yn ymddangos yn y golofn aseiniad grŵp ar gyfer aelodau cwrs nad ydynt yn rhan o'r grŵp.

Newid gradd wedi’i haddasu ar gyfer aelod yn ôl

Gallwch droi gradd aelod a olygwyd yn ôl i'r radd grŵp gwreiddiol, roedd pob aelod o'r grŵp wedi ei derbyn.

Yn y bar ochr graddio, dewiswch yr eicon Gwrthwneud/newid yn ôl ar gyfer y defnyddiwr â'r radd olygedig. Dewiswch y saeth sy'n pwyntio i'r chwith i newid y radd i'r radd grŵp wreiddiol. Tynnir yr eicon gwrthwneud. Mae'r newid hefyd yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau.


Ychwanegu a dileu aelodau'r grŵp

Os fyddwch yn ychwanegu aelod at grŵp ar ôl i chi aseinio gradd am aseiniad grŵp, nid yw'r aelod newydd yn derbyn gradd, gan nad oeddent yn rhan o'r broses. Hyd yn oed os fyddwch yn diweddaru gradd y grŵp, ni fydd yr aelod newydd yn derbyn gradd. Gallwch aseinio gradd ar gyfer yr aelod newydd o'r dudalen Manylion Gradd, ond nid oes cyflwyniad ar gael i edrych arno wrth raddio.

Os byddwch yn tynnu aelod o grŵp ar ôl i chi aseinio gradd ar gyfer aseiniad grŵp, defnyddir unrhyw ddiweddariadau graddio gyda chell yr aelod grŵp hwnnw. I ddileu’r sgôr ar gyfer aelod sydd wedi’i dynnu o'r grŵp, dewiswch Dileu Ymgais Defnyddiwr ar dudalen Manylion Gradd yr aelod. Gofynnir i chi a ydych yn siŵr eich bod am ddileu'r ymgais. Dilëir gradd yr aseiniad grŵp o gell yr aelod yn y Ganolfan Raddau.


ULTRA: Barod i raddio grwpiau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am raddio aseiniadau grŵp.

Ar ôl i grwpiau gyflwyno eu haseiniadau, gallwch gael mynediad at eu gwaith o'r llyfr graddau neu o fewn y cwrs. Aseinio'r un radd i’r grŵp cyfan neu raddio cyfraniad pob aelod o’r tîm ar wahân os na wnaeth pawb gyfrannu’n gyfartal. Ni allwch newid gosodiadau graddau neu aelodaeth grwpiau ar ôl i chi ddechrau graddio.

Ni allwch alluogi graddio cyfochrog neu raddio dienw ar aseiniadau grŵp.

O’r dudalen Cyflwyniadau, dewiswch enw grŵp i ddechrau graddio.

O gyflwyniad grŵp, gallwch lywio i grwpiau eraill gyda’r saethau blaenorol a nesaf. I weld aelodau'r grŵp, dewiswch y saeth i lawr nesaf at yr eicon adborth i gyrchu'r rhestr. Gallwch hefyd weld pa aelod a gyflwynodd ar ran y grŵp.

Dewiswch yr eicon adborth i agor y panel adborth, sy’n parhau ar ochr y sgrin. Gallwch sgrolio trwy'r aseiniad a darparu gradd. Ychwanegu adborth cyffredinol ar gyfer y grŵp yn y tab Grŵp. Dewiswch y tab Unigol a ychwanegwch adborth ar gyfer pob myfyriwr yn y grŵp. Gallwch lywio rhwng myfyrwyr gyda’r saethau blaenorol a nesaf.

Gallwch hefyd blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio cyflwyniadau grŵp.

Gweld a golygu adborth

Ehangwch y rhestr aelodau i weld adborth ar gyfer aelodau unigol. Agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu Adborth i ddileu neu wneud newidiadau i adborth ar gyfer y grŵp neu aelodau unigol. Os ydych yn gwneud newidiadau ar ôl postio graddau, ni fydd myfyrwyr yn derbyn hysbysiad am yr adborth a ddiweddarwyd neu a ddilëwyd.

Gwedd myfyriwr

Yn y ffrwd gweithgarwch, caiff myfyrwyr eu hysbysu pan gyhoeddir y radd grŵp. Os ydych yn darparu adborth grŵp, bydd yn ymddangos gyda’r radd. Gall myfyrwyr ddewis teitl yr aseiniad grŵp i agor eu tudalennau Graddau Cyrsiau i gael mynediad at bob un o'u graddau.

Gall myfyrwyr gyrchu eu hadborth grŵp ac unigol, os ydych wedi’u darparu.

Mwy o wybodaeth am farcio aseiniadau

Aseinio gradd wahanol i aelodau'r grŵp

Yn ddiofyn, bydd gradd ar gyfer aseiniad grŵp yr un fath ar gyfer pob aelod o'r grŵp. Fodd bynnag, gallwch newid graddau aelodau unigol o’r grŵp os ydych yn teimlo bod eu cyfraniadau yn haeddu gradd wahanol i’r grŵp.

Ar y tudalen Cyflwyniadau, gallwch aseinio gradd ar gyfer y grŵp cyfan. Teipiwch werth yn y golofn Gradd. Labelir y gradd fel Gwrthwneud gan nad ydych wedi aseinio'r radd o'r cyflwyniad ei hun.

I aseinio gradd wahanol i aelod unigol, ehangwch restr y grŵp a teipiwch werth yng ngholofn Gradd yr aelod hwnnw. Dangosir gradd cyffredinol y grŵp fel Ar y Gweill. Nid yw’r opsiwn Cyhoeddi yn ymddangos oherwydd nid oes gan rai myfyrwyr raddau ar gyfer yr aseiniad.

Ar ôl i chi aseinio gradd i’r grŵp cyffredinol, gallwch olygu gradd unigol aelod o'r grŵp. Ehangwch y rhestr o aelodau'r grŵp a newidiwch radd unigol yn ôl yr angen. Dangosir gradd gyffredinol y grŵp fel Lluosog. Labelir gradd aelod unigol fel Gwrthwneud.

Mwy ar raddau gwrthwneud

Hefyd gallwch aseinio gwahanol raddau yng ngolwg grid y llyfr graddau. Dewiswch gell aelod o'r grŵp ac mae pob aelod arall o'r grŵp yn cael eu hamlygu yn y grid. Golygu gradd aelod o’r grŵp yn ôl yr angen. Mae gennych yr opsiwn i gymhwyso'r radd olygedig hon i bawb yn y grŵp.

Allaf symud aelodau grŵp ar ôl i mi raddio tipyn o waith?

Gallwch symud myfyrwyr rhwng grwpiau ac ychwanegu myfyrwyr newydd a ychwanegwyd at eich cwrs. Gall unrhyw aelodau newydd o'r grŵp gael mynediad at y gwaith a gadwyd gan y grŵp hyd at yr adeg honno. Mae aelodau newydd o'r grŵp hefyd yn gallu cyflwyno gwaith ar ran y grŵp.

Pan fyddwch yn symud myfyrwyr â graddau i grwpiau gwahanol, bydd eu graddau yn symud gyda nhw, ond nid yw eu gwaith yn symud. Mae’r aelodau grŵp newydd hyn yn cadw eu graddau presennol. Ni fydd eu graddau yn effeithio ar weddill y grŵp. Fodd bynnag, os nad ydych wedi graddio’r gwaith grŵp, diweddarir graddau'r aelodau newydd.

Os yw grŵp wedi derbyn gradd ac rydych yn symud myfyrwyr i'r grŵp hwnnw, mae rhaid i chi aseinio graddau iddynt â llaw.


ULTRA: Eithriadau asesiadau grŵp

Ar gyfer asesiad grŵp penodol, gallwch roi eithriad i grŵp unigol am fynediad estynedig yn unig, hynd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o grwpiau eraill. Mae'r eithriad yn diystyru'r gosodiad argaeledd amodol ar gyfer pawb arall ar gyfer yr asesiad penodol hwnnw yn unig. Oherwydd ni chaniateir ymgeisiau lluosog ar gyfer asesiadau grŵp, ni allwch newid yr ymgeisiau a ganiateir.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp, gallwch ychwanegu eithriadau ar gyfer grwpiau fesul un. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau o dudalen cyflwyniad grŵp unigol.

Rhagor am eithriadau grŵp