Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Enghreifftiau Graddau a Ddirprwyir

Yn union fel Learn heddiw, bydd gwahanol ddefnyddwyr yn gweld gwahanol anodiadau ar ddogfennau yn seiliedig ar eu rolau a’u ffurfweddiadau ar gyfer graddio dienw a dirprwyedig, os ydynt wedi’u galluogi.

1. Wedi anodi yn New Box view, ond ni phennir unrhyw raddau

Fe wnaeth myfyrwyr anfon dogfennau at New Box View. Fe wnaeth a graddwyr anodi, ond ni phennir graddau. Yna, gwelir y dogfennau yn New Box View.

Hyfforddwyr

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Graddwyr

Caniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill:

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Ni chaniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld eu hanodiadau New Box View eu hunain
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Myfyrwyr

 • Gallant weld anodiadau ar ôl i hyfforddwyr bennu graddau yn unig
 • Ni allant weld anodiadau tra bydd graddio dienw wedi’i alluogi

2. Pennwyd gradd New Box View

Fe wnaeth myfyrwyr anfon dogfennau at New Box View. Fe wnaeth hyfforddwyr a graddwyr anodi a graddio yn New Box View.

Hyfforddwyr

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Graddwyr

Caniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill:

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Ni allant ychwanegu neu olygu anodiadau New Box View

Ni chaniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill:

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld eu hanodiadau New Box View eu hunain
 • Ni allant ychwanegu neu olygu anodiadau New Box View

Myfyrwyr

 • Gallant weld anodiadau ar ôl i hyfforddwyr bennu graddau yn unig
 • Ni allant weld anodiadau tra bydd graddio dienw wedi’i alluogi