Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae gwasanaeth Blackboard ar gyfer gweithredu graddio mewnol yn digwydd ar hyn o bryd trwy API Crocodoc, ac mae Box Inc. wedi penderfynu ei ddirwyn i ben. Daw oes API Crocodoc i ben ar 15 Ionawr, 2018.

O ganlyniad, rydym wedi diweddaru ein gallu graddio mewnol i wneud defnydd llawn o API New Box View API. Mae New Box View yn cynnig nifer o welliannau o’i gymharu â Crocodoc, yn cynnwys gwell cywirdeb wrth gyflwyno a chefnogaeth estynedig ar gyfer mathau newydd o ffeiliau. Bydd graddio mewnol yn parhau i weithio mewn cyhoeddiadau Blackborad Learn a gynhelir wedi 15 Ionawr 2018.

Efallai na wnewch chi sylwi ar unrhyw newidiadau i’ch llif gwaith marcio mewnol. Fodd bynnag, efallai bydd eich sefydliad yn dewis mudo i’r gwasanaeth newydd cyn i gyfnod graddio ddod i ben. Gallwch chi ddefnyddio’r enghreifftiau a gyflwynir yn y pwnc hwn i ddeall eich galluoedd graddio yn Crocodoc a New Box View.

Wedi’r newid, ni allwch chi newid yr anodiadau presennol a wnaed yn Crocodoc oherwydd mae’r holl anodiadau yn rhai darllen yn unig yn New Box View.. Caiff anodiadau Crocodoc eu “llosgi” mewn PDF ac ni allwch chi ddileu na newid yr anodiadau. Gallwch chi ychwanegu anodiadau newydd gan ddefnyddio offerynnau New Box View, ond ni allwch chi ryngweithio ag anodiadau a grëwyd yn Crocodoc.


Enghreifftiau Graddau a Ddirprwyir

Yn union fel Learn heddiw, bydd gwahanol ddefnyddwyr yn gweld gwahanol anodiadau ar ddogfennau yn seiliedig ar eu rolau a’u ffurfweddiadau ar gyfer graddio dienw a dirprwyedig (os ydynt wedi’u galluogi). Yn ystod y trawsnewid hwn, bydd y gwasanaeth—Crocodoc neu New Box View—yr anfonwyd dogfen ato yn cyfrif, ac efallai bydd ymddygiad anodiadau ar sail y rheolau uchod ychydig yn wahanol rhwng y ddau wasanaeth.

Efallai y dewch chi ar draws y senarios hyn os caiff ei gwasanaeth anodi ei newid tra byddwch yn graddio â graddio dirprwyedig wedi'i alluogi. Dewiswch yr enghraifft sy’n gweddu i’ch sefyllfa i ddysgu rhagor.

Cyflwynwyd i Crocodoc

 1. Caiff ffeiliau myfyrwyr eu hanodi a’u graddio yn Crocodoc, yna gwelir hwy yn New Box View
 2. Caiff ffeiliau myfyrwyr eu hanodi, ni phennir graddau yn Crocodoc, yna gwelir hwy yn New Box View
 3. Caiff ffeiliau myfyrwyr eu hanodi, ni phennir graddau yn Crocodoc, yna pennir y graddau yn New Box View

Cyflwynwyd New Box View

 1. Caiff ffeiliau myfyrwyr eu hanodi heb bennu graddau yn New Box View
 2. Caiff ffeiliau myfyrwyr eu hanodi a’u graddio yn New Box View

Cyflwynwyd i Crocodoc

1. Cânt eu hanodi a’u graddio yn Crocodoc, yna gwelir hwy yn New Box View

Anfonodd myfyrwyr ddogfennau at Crocodoc. Fe wnaeth hyfforddwyr a graddwyr anodi a phennu graddau. Yna, gwelir y dogfennau yn New Box View.

Hyfforddwyr

 • Gallant weld anodiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u llosgi mewn PDFs
 • Gallant weld holl anodiadau Crocodoc a New Box View
 • Ni ellir ychwanegu na golygu anodiadau Crocodoc, ond gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau eu hunain yn New Box View.

Graddwyr

 • Gallant weld anodiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u llosgi mewn PDFs
 • Gallant weld anodiadau Crocodoc a New Box View
 • Ni allant ychwanegu na golygu anodiadau New Box View

Myfyrwyr

 • Gallant weld anodiadau ar ôl i hyfforddwyr bennu graddau yn unig
 • Ni allant weld anodiadau tra bydd graddio dienw wedi’i alluogi

2. Ni phennir graddau yn Crocodoc, yna gwelir dogfennau yn New Box View

Anfonodd myfyrwyr ddogfennau at Crocodoc. Fe wnaeth hyfforddwyr a graddwyr anodi yn Crocodoc. Yna, gwelir y dogfennau yn New Box View.

Hyfforddwyr

 • Gallant weld anodiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u llosgi mewn PDFs
 • Gallant weld holl anodiadau Crocodoc a New Box View
 • Ni ellir ychwanegu na golygu anodiadau Crocodoc, ond gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau eu hunain yn New Box View.

Graddwyr

Caniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill:

 • Gallant weld anodiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u llosgi mewn PDFs
 • Gallant weld holl anodiadau Crocodoc a New Box View
 • Ni ellir ychwanegu na golygu anodiadau Crocodoc, ond gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau eu hunain yn New Box View.

Ni chaniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill*:

 • Gallant weld dogfennau gwreiddiol
 • Ni allant weld unrhyw anodiadau Crocodoc neu New Box View
 • Ni allant ychwanegu na golygu anodiadau New Box View

Yn y senario hwn, mae graddwyr a ddylai gael caniatad i ychwanegu anodiadau New Box View a gweld eu hanodiadau eu hunain yn Crocodoc yn methu gwneud hynny.

Myfyrwyr

 • Gallant weld anodiadau ar ôl i hyfforddwyr bennu graddau yn unig
 • Ni allant weld anodiadau tra bydd graddio dienw wedi’i alluogi

3. Ni phennir graddau yn Crocodoc, yna pennir graddau yn New Box View

Anfonodd myfyrwyr ddogfennau at Crocodoc. Fe wnaeth hyfforddwyr a graddwyr anodi a graddio yn New Box View. Yna, gwelir y dogfennau yn New Box View.

Hyfforddwyr

 • Gallant weld anodiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u llosgi mewn PDFs
 • Gallant weld holl anodiadau Crocodoc a New Box View
 • Ni ellir ychwanegu na golygu anodiadau Crocodoc, ond gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau eu hunain yn New Box View.

Graddwyr

 • Gallant weld anodiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u llosgi mewn PDFs
 • Gallant weld holl anodiadau Crocodoc a New Box View
 • Ni allant ychwanegu na golygu anodiadau New Box View

Myfyrwyr

 • Gallant weld anodiadau ar ôl i hyfforddwyr bennu graddau yn unig
 • Ni allant weld anodiadau tra bydd graddio dienw wedi’i alluogi

Cyflwynwyd New Box View

4. Wedi anodi yn New Box view, ond ni phennir unrhyw raddau

Fe wnaeth myfyrwyr anfon dogfennau at New Box View. Fe wnaeth a graddwyr anodi, ond ni phennir graddau. Yna, gwelir y dogfennau yn New Box View.

Hyfforddwyr

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Graddwyr

Caniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill:

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Ni chaniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld eu hanodiadau New Box View eu hunain
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Myfyrwyr

 • Gallant weld anodiadau ar ôl i hyfforddwyr bennu graddau yn unig
 • Ni allant weld anodiadau tra bydd graddio dienw wedi’i alluogi

5. Pennwyd gradd New Box View

Fe wnaeth myfyrwyr anfon dogfennau at New Box View. Fe wnaeth hyfforddwyr a graddwyr anodi a graddio yn New Box View.

Hyfforddwyr

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Gallant ychwanegu neu olygu eu hanodiadau New Box View eu hunain

Graddwyr

Caniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill:

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld holl anodiadau New Box View
 • Ni allant ychwanegu neu olygu anodiadau New Box View

Ni chaniateir iddynt weld anodiadau graddwyr a hyfforddwyr eraill:

 • Gallant weld y ddogfen wreiddiol
 • Gallant weld eu hanodiadau New Box View eu hunain
 • Ni allant ychwanegu neu olygu anodiadau New Box View

Myfyrwyr

 • Gallant weld anodiadau ar ôl i hyfforddwyr bennu graddau yn unig
 • Ni allant weld anodiadau tra bydd graddio dienw wedi’i alluogi