Eich sefydliad sy'n rheoli p'un a yw graddio llinol ar gael ai beidio.

Cyrchu'r dudalen Aseinio Gradd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at aseiniadau.

Gallwch ddechrau graddio ar y dudalen Angen Graddio neu yn y Ganolfan Raddau. Ar y dudalen Graddio Aseiniad, gallwch weld, rhoi sylwadau ar a graddio ffeiliau aseiniad a gyflwynir gan fyfyrwyr.

Mwy am y dudalen Angen Graddio

Mwy ar neilltuo graddau yn y Ganolfan Raddau

Mwy ar aseiniadau hwyr


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad dyledus os gwnaethoch chi bennu un.

Mwy ar anfon negeseuon atgoffa


A allaf raddio aseiniadau gan ddefnyddio'r ap?

Gallwch! Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Learn Q4 2018 neu’n ddiweddarach, gallwch raddio aseiniadau yn yr ap Blackboard Instructor.

Cychwyn graddio yn yr ap


A allaf raddio aseiniadau'n uniongyrchol yn y porwr?

Os yw'ch sefydliad yn ei ganiatáu, gallwch anodi a graddio ffeiliau aseiniadau myfyrwyr yn uniongyrchol o fewn y porwr. Mae’r dangosydd mewn llinell wedi ei bweru gan drydydd parti, technoleg cwmwl o’r enw New Box View. Cefnogir New Box View ar yr un porwyr sy'n cefnogi Blackboard Learn.

Ar dudalen Graddio Aseiniad, mae mathau ffeil a gefnogir yn agor yn awtomatig yn y porwr.

Mathau o Ffeiliau a Gefnogir

Gallwch weld ac anodi'r mathau dogfen hyn yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSM, XLSX)
 • PDF

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi llwytho ffeil i fyny nad yw wedi ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho.

Os yw myfyrwyr yn uwchlwytho lluniau fel eu cyflwyniadau, gallwch ychwanegu sylwadau yn unig.

Nid yw cyflwyniadau aseiniad y mae myfyrwyr yn eu creu gyda'r golygydd yn cyd-fynd â graddio llinol. Mae'r math hwn o gyflwyniadau'n ymddangos yn y sgrîn graddio, ond nid yw anodi ar gael.

Mae New Box View yn eich caniatáu i weld mathau eraill o ffeiliau yn y gwyliwr mewnol, megis fideos, ond ni allwch eu hanodi. Am restr lawn o ffeiliau a gefnogir, ewch i dudalen Box: Mathau Ffeil a Ffontiau a Gefnogir yn Rhagolwg Cynnwys Box.


Graddio llinol aseiniadau a New Box View

Mae cefnogaeth ar gyfer y gwyliwr mewnol ar fersiynau cyfredol Firefox, Chrome a Safari.

Caiff cyflwyniadau ffeiliau myfyrwyr eu cadw yn eich Blackboard Learn, fel sy'n digwydd bob tro. Mae copi i'r cyflwyniad gwaith yn cael ei drawsyrru i wasanaeth cwmwl New Box View i'w drawsnewid. Mae'r fersiwn wedi'i drawsnewid o'r ddogfen yn byw yn y cwmwl ar weinyddion a reolir gan New Box View.

Ar ôl cyflwyno, mae enwau defnyddiwr a rhifau adnabod defnyddwyr yn cael eu hanfon i New Box View am briodoli a gwybodaeth perchnogaeth ar y cyflwyniad. Nid oes unrhyw raddau, enw cyntaf neu olaf, neu unrhyw wybodaeth arall yn cael ei rhannu gyda Box. Dim ond y ffeiliau yn eu fformat brodorol sy'n cael eu trawsyrru i New Box View i'w trawsnewid.


ULTRA: Ble mae dechrau graddio?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu aseiniadau.

Gallwch ddewis ble rydych eisiau dechrau graddio!

Ydych chi am weld faint o aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio ymhob un o’ch cyrsiau? Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i bob un o dasgau marcio’ch cwrs ar dudalen hafan Graddau. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Byddwch yn gweld pa aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio, ynghyd â phwy sy’n hwyr yn dychwelyd gwaith.

Ydych chi eisiau bod yn fwy manwl? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

O'r ffrwd gweithgarwch, cewch eich hysbysu pan fydd cyflwyniadau myfyriwr yn barod i’w graddio. Dewiswch y ddolen i fynd i'r llyfr graddau. Fel arall, dewiswch aseiniad ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno gwaith.

Video: Grading Assignments in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about grading assignments

Doesn't seem familiar? Watch a video about assignment inline grading in "Original."

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grading assignments explains how to grade assignments in the Ultra Course View.


ULTRA: Dechrau graddio o aseiniad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar y dudalen graddio aseiniadau.

Pan fyddwch yn cyrchu aseiniad, mae'r dudalen Cynnwys a Gosodiadau yn dangos y cyfarwyddiadau a ffeiliau rydych wedi'u darparu, a manylion fel y dyddiad dyledus. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i wneud newidiadau. Er enghraifft, gallwch newid y cynllun graddio unrhyw bryd a bydd y newid yn ymddangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddio.

Gweld y gyfeireb. Os ydych wedi cysylltu cyfeireb â'r aseiniad, gallwch ei hadolygu.

Mwy am raddio gyda chyfeirebau

Cadw i fyny gyda'r sgwrs. Os ydych wedi caniatáu sgyrsiau am yr aseiniad hwn, dewiswch eicon Agor sgwrs dosbarth. Gall myfyrwyr drafod yr aseiniad gyda chi a'u cyd-ddisgyblion. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos â'r aseiniad perthnasol yn unig.

Bydd cylch porffor yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Mwy ar sgyrsiau

Gwirio faint sydd angen cael eu graddio. Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r aseiniad.

Mireinio cwestiynau. Os ydych wedi cynnwys cwestiynau, efallai bydd angen arnoch wneud cywiriadau ar ôl i fyfyrwyr agor aseiniad neu aseiniad grŵp. Er enghraifft, efallai eich bod wedi dewis yr ateb anghywir, wedi dod o hyd i wall sillafu, neu eisiau newid pwyntiau neu opsiynau sgorio. Gallwch wneud newidiad y bydd pob myfyriwr yn ei weld a diweddaru pob gradd yn awtomatig.

Rhagor am olygu cwestiynau


ULTRA: Tudalen rhestr cyflwyniadau aseiniad

Mae'r dudalen rhestr gyflwyniadau'n dangos yr holl fyfyrwyr cofrestredig. Gallwch chwilio am fyfyriwr neu grŵp a dewis sawl eitem i'w dangos ar y dudalen. Mae'r system yn cofio eich dewis, felly os fyddwch yn gadael ac yn dychwelyd yn ddiweddarach, fe gedwir y gosodiad yn y sesiwn nesaf. Gallwch ddewis pa dudalen i'w gweld ar waelod y sgrin.

Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i ddangos y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio yn unig. Ar yr adeg hon, gallwch hidlo yn ôl Pob statws ac Angen ei Raddio. Nid yw’r ddewislen Hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau mewn grwpiau neu drafodaethau.

Cadw golwg ar yr holl gyflwyniadau ar un dudalen. Gallwch weld pa ymdrechion sy’n barod i’w graddio’n gyflym. Bydd lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos â chylch coch pan fyddant yn hwyr yn cyflwyno eu gwaith neu pan fydd y dyddiad dyledus wedi mynd heibio heb fod wedi cyflwyno unrhyw ymgais.

Cyrchu’r manylion. Adolygwch y cyfarwyddiadau a gosodiadau unrhyw bryd. Er enghraifft, dewiswch y ddolen Cynnwys a Gosodiadau i ddychwelyd i'r dudalen aseiniad.

Gweld myfyrwyr sydd â chymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr unigol a'u heithrio rhag gofynion, megis dyddiadau cyflwyno a therfynau amser asesu. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion. Yn y llyfr graddau a'r gofrestr, mae eiconau’n ymddangos wrth ochr enwau myfyrwyr â chymwysiadau.

Rhagor ar gymwysiadau

Adolygu’r sgwrs. Dewiswch yr eicon Sgwrs ddosbarth agored i weld beth mae myfyrwyr yn ei ddweud.

Lawrlwytho cyflwyniadau. I gyflymu'ch proses raddio, gallwch lawrlwytho cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer asesiadau a’u gweld all-lein. Gallwch lawrlwytho'r cyfan neu gyflwyniadau penodol yn unig fel ffeil ZIP unigol.

Rhagor am lawrlwytho cyflwyniadau

Dechrau graddio. Dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol, a neilltuo graddau a rhoi adborth. Teipiwch werth rhifol gyda dim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Gallwch hefyd neilltuo graddau yn uniongyrchol ar y dudalen hon. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Rhagor am bils graddau

Mwy ar raddau gwrthwneud

Barod i gyhoeddi graddau? Mae Postio yn ymddangos drws nesaf i bob gradd nad ydych wedi'i rhyddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd. Mae graddau a gyhoeddwyd yn ymddangos gyda neges Cyhoeddwyd yn y golofn. Hefyd, gallwch raddio pob cyflwyniad ar gyfer eitem yn olynol ac wedyn dewis Cyhoeddi Pob Gradd i ryddhau pob gradd mewn un weithred.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Os ydych yn dewis peidio dangos atebion cywir ar gyfer cwestiynau a farcir yn awtomatig, dychwelwch i banel gosodiadau'r asesiad a dewis y blwch ticio Dangos atebion cywir.

Rhagor am ddangos atebion cywir

O dudalen cyflwyniad myfyriwr, defnyddiwch y ddewislen nesaf i'r bilsen gradd i ychwanegu eithriad ar gyfer yr aseiniad. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r aseiniad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill.. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau ar ôl i chi bostio graddau.

Rhagor am eithriadau asesiadau

Gweld stampiau amser cyflwyniadau

Pan fyddwch yn dechrau neu'n adolygu graddio, gallwch gyfeirio at stamp amser cyflwyniad i weld mwy o wybodaeth. Mae stampiau amser yn ymddangos ar dudalennau cyflwyniad myfyrwyr ac ar eu paneli ymdrechion pan fyddwch chi wedi caniatáu mwy nag un ymgais ar asesiad.

Er enghraifft, ar dudalen cyflwyniad myfyriwr, gallwch weld pryd wnaeth y myfyriwr wneud y cyflwyniad a phryd y gwnaethoch chi gyhoeddi’r radd. Mae’r stamp amser yn ymddangos mewn coch gyda label “hwyr” ar ôl i’r dyddiad dyledus basio.

Am ymdrechion lluosog, ar y dudalen rhestr Cyflwyniadau, dewiswch enw myfyriwr i agor y panel ymdrechion. Pwyntiwch i stamp amser i weld yr wybodaeth ychwanegol.


ULTRA: Panel adborth

Agorwch ymgais. Ar y dudalen Cyflwyniad, dewiswch eicon adborth i agor y panel adborth. Mae’r panel yn parhau yn ei le wrth i chi sgrolio drwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.


ULTRA: Mewnosodwch recordiad adborth yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain neu fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


ULTRA: Graddio Aseiniad mewn Llinell a New Box View

Os yw'ch sefydliad yn ei ganiatáu, gallwch anodi a graddio ffeiliau myfyrwyr yn uniongyrchol o fewn y porwr. Mae’r dangosydd mewn llinell wedi ei bweru gan drydydd parti, technoleg cwmwl o’r enw New Box View. Cefnogir New Box View ar yr un porwyr sy'n cefnogi Blackboard Learn.

Gallwch weld ac anodi'r mathau dogfen hyn yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSM, XLSX)
 • PDF

Os ydych wedi galluogi graddio cyfochrog, ni allwch chi neu’ch myfyrwyr weld cyfeirebau ac anodiadau graddwyr yn ffeiliau myfyrwyr. Mae myfyrwyr ond yn gweld y cyfeirebau ac anodiadau mae’r graddwr terfynol—sef y cysonwr—yn eu darparu.

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi llwytho ffeil i fyny nad yw wedi ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho.

Mae New Box View yn eich caniatáu i weld mathau eraill o ffeiliau yn y gwyliwr mewnol, megis fideos, ond ni allwch eu hanodi. Am restr lawn o ffeiliau a gefnogir, ewch i dudalen Box: Mathau Ffeil a Ffontiau a Gefnogir yn Rhagolwg Cynnwys Box.

Mwy ar New Box View


ULTRA: Graddio aseiniad gydag ymgeisiau lluosog

Pan fyddwch yn creu aseiniad, gallwch ddewis gadael i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ymgeisiau lluosog yn newid sut mae gradd derfynol yr aseiniad yn cael ei chyfrifo'n awtomatig. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

 • Cyfartaledd yr holl geisiadau
 • Cais cyntaf â gradd
 • Cais â'r radd uchaf
 • Cais olaf â gradd
 • Ymgais â'r radd isaf

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar aseiniad grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd derfynol. Mae pob ymgais yn destun y dyddiad cyflwyno y gwnaethoch ei bennu ar gyfer yr aseiniad. Os bydd myfyriwr yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff yr ymgais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais.

Mwy am oblygiadau gwrthwneud graddau

Gweld ymgeisiau unigol

Gallwch raddio aseiniad gydag ymgeisiau lluosog o'r un lleoedd yr ydych yn graddio aseiniad cyffredin:

 • Ffrwd gweithgarwch
 • Llyfr Graddau
 • Yr aseiniad

Pan fyddwch yn dewis enw myfyriwr, bydd panel yn ymddangos sy'n dangos pob ymgais, ynghyd â'r dyddiad cyflwyno. Dewiswch ymgais i weld y cyflwyniad.

Mae'r eicon adborth yn ymddangos drws nesaf i bob ymgais. Dewiswch yr eicon i agor y panel adborth, sy'n parhau ar ochr y sgrîn. Gallwch sgrolio drwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Neges Atgoffa: Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Os ydych wedi defnyddio cyfarwyddyd neu gwestiynau sy'n cael eu sgorio'n awtomatig, mae'n bosib bod y radd ar gyfer yr ymgais yn bodoli eisoes.

Graddau terfynol

Cyfrifir y radd derfynol ar gyfer aseiniad ymgeisiau lluosog yn seiliedig ar y gosodiad Ymgeisiau Gradd a ddewisoch yn y Gosodiadau Aseiniad. Yn y panel sy'n rhestru ymgeisiau myfyriwr, mae'r radd derfynol yn ymddangos pan raddir yr ymgeisiau hynny. Er enghraifft, os cyfrifir y radd derfynol yn seiliedig ar yr ymgais sydd wedi'u graddio uchaf, mae'r radd derfynol yn ymddangos yn syth ar ôl i un ymgais gael ei raddio. Ond, gall y radd newid wrth i chi barhau i raddio mwy o ymgeisiau.

Ar ôl i chi orffen graddio'r ymgeisiau, gallwch bostio'r radd derfynol i'r myfyriwr ei gweld.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog yn rhestru'r nifer o ymgeisiau a ganiateir, yn ogystal â sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo. Mae myfyrwyr yn gweld yr wybodaeth hon ar y dudalen Manylion & Gwybodaeth cyn iddynt ddechrau. Pan y cyhoeddir y graddau, gall myfyrwyr weld graddau ar gyfer pob un o’u hymdrechion, yn ogystal â'r radd derfynol. Os ydych yn penderfynu gwrthwneud y radd derfynol, mae neges yn ymddangos i adael i'r myfyriwr wybod.

Rhagor am sut mae myfyrwyr yn cyrchu profion yn Blackboard Learn—defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn


ULTRA: Graddio aseiniad gyda therfyn amser

Pan fyddwch yn caniatáu i fyfyrwyr weithio y tu hwnt i'r terfyn amser ar gyfer aseiniad, gallwch weld pa aseiniadau a aeth y tu hwnt i'r terfyn amser. Os ychwanegoch gwestiynau, gallwch weld hefyd faint o gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser.

Mwy ar raddio gwaith gyda therfyn amser - ceir esiamplau yn y wybodaeth ar raddio profion