Eich sefydliad sy'n rheoli p'un a yw graddio llinol ar gael ai beidio.

Cyrchu'r dudalen Aseinio Gradd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gael mynediad at aseiniadau.

Gallwch ddechrau graddio ar y dudalen Angen Graddio neu yn y Ganolfan Raddau. Ar y dudalen Graddio Aseiniad, gallwch weld, rhoi sylwadau ar a graddio ffeiliau aseiniad a gyflwynir gan fyfyrwyr.

Mwy am y dudalen Angen Graddio

Mwy ar neilltuo graddau yn y Ganolfan Raddau

Mwy ar aseiniadau hwyr


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch chi anfon e-byst atgoffa o golofnau’r Ganolfan Graddau at fyfyrwyr ac aelodau o grwpiau sydd â gwaith cwrs yn ddyledus. Mae myfyrwyr yn derbyn neges e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs a’r dyddiad dyledus os wnaethoch chi nodi un.

Mwy ar anfon negeseuon atgoffa


A allaf raddio aseiniadau gan ddefnyddio'r ap?

Gallwch! Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Learn Q4 2018 neu diweddarach, gallwch raddio aseiniadau gan ddefnyddio ap Blackboard Instructor.

Cychwyn graddio yn yr ap


A allaf raddio aseiniadau'n uniongyrchol yn y porwr?

Os yw'ch sefydliad yn ei ganiatáu, gallwch anodi a graddio ffeiliau aseiniadau myfyrwyr yn uniongyrchol o fewn y porwr. Mae’r dangosydd mewn llinell wedi ei bweru gan drydydd parti, technoleg cwmwl o’r enw New Box View. Cefnogir New Box View ar yr un porwyr sy'n cefnogi Blackboard Learn.

Ar dudalen Graddio Aseiniad, mae mathau ffeil a gefnogir yn agor yn awtomatig yn y porwr.

Mathau o Ffeiliau a Gefnogir

Gallwch weld ac anodi'r mathau dogfen hyn yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • PDF

Ar hyn o bryd, ni allwch gael rhagolwg neu anodi ffeiliau a gyflwynir yn fformatau ffeil cynhenid Google Drive megis Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides), ac ati.

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi llwytho ffeil i fyny nad yw wedi ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho.

Os yw myfyrwyr yn uwchlwytho lluniau fel eu cyflwyniadau, gallwch ychwanegu sylwadau yn unig.

Nid yw cyflwyniadau aseiniad y mae myfyrwyr yn eu creu gyda'r golygydd yn cyd-fynd â graddio llinol. Mae'r math hwn o gyflwyniadau'n ymddangos yn y sgrîn graddio, ond nid yw anodi ar gael.

Mae New Box View yn eich caniatáu i weld mathau eraill o ffeiliau yn y gwyliwr mewnol, megis fideos, ond ni allwch eu hanodi. Am restr lawn o ffeiliau a gefnogir, ewch i dudalen Box: Mathau Ffeil a Ffontiau a Gefnogir yn Rhagolwg Cynnwys Box.


Graddio llinol aseiniadau a New Box View

Mae cefnogaeth ar gyfer y gwyliwr mewnol ar fersiynau cyfredol Firefox, Chrome a Safari.

Caiff cyflwyniadau ffeiliau myfyrwyr eu cadw yn eich Blackboard Learn, fel sy'n digwydd bob tro. Mae copi i'r cyflwyniad gwaith yn cael ei drawsyrru i wasanaeth cwmwl New Box View i'w drawsnewid. Mae'r fersiwn wedi'i drawsnewid o'r ddogfen yn byw yn y cwmwl ar weinyddion a reolir gan New Box View.

Ar ôl cyflwyno, mae enwau defnyddiwr a rhifau adnabod defnyddwyr yn cael eu hanfon i New Box View am briodoli a gwybodaeth perchnogaeth ar y cyflwyniad. Nid oes unrhyw raddau, enw cyntaf neu olaf, neu unrhyw wybodaeth arall yn cael ei rhannu gyda Box. Dim ond y ffeiliau yn eu fformat brodorol sy'n cael eu trawsyrru i New Box View i'w trawsnewid.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Gwyliwch fideo am raddio llinol aseiniadau mewn "Ultra."


Graddio aseiniad mewn llinell

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar raddio llinol.

Os yw'ch sefydliad yn ei ganiatáu, gallwch anodi a graddio ffeiliau myfyrwyr yn uniongyrchol o fewn y porwr gyda New Box View.

Ar y dudalen Aseinio Gradd, mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn agor yn y porwr.

Daw sesiynau anodai i ben ar ôl awr. Byddwch yn derbyn neges rhybudd. Ar ôl y terfyn amser, efallai ni fydd anodiadau'n cael eu cadw. Angen mwy o amser? Dewiswch Cadw Drafft i gadw eich gwaith a pharhau wedyn. Caiff eich anodiadau, adborth a ffeiliau eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Nid oes cefnogaeth lawn ar gyfer anodiadau New Box View ar Chrome. I gael y profiad gorau, defnyddiwch Safari neu Firefox.

 1. Gweld cyfarwyddiadau. Ehangwch gyfarwyddiadau'r aseiniad.
 2. Ychwanegu sylwadau, amlygu testun a darlunio ar y ddogfen.
  • Sylwadau: Dewiswch eicon Modd anodi pwynt a phwyntiwch at le bynnag rydych chi eisiau ychwanegu sylw. Dewiswch Cyflwyno. Gallwch barhau i ychwanegu sylwadau yn olynol.
  • Amlygu testun: Ewch ati i bwyntio a llusgo eich cyrchwr i amlygu testun, yna dewiswch Amlygu testun. Dewiswch Ychwanegu sylw at y testun a amlygir i ychwanegu sylw at ardal a amlygir. I ddileu ardal a amlygir, dewiswch Amlygu testun eto.
  • Darlunio: Dewiswch eicon Modd darlunio anodiad. Yna, pwyswch i lawr a llusgwch y pwyntydd i ddarlunio ar y ddogfen. Gallwch ddewis Cadw neu Dileu eich darluniad. Gallwch barhau i ychwanegu darluniadau yn olynol a chadw neu ddileu'r holl ddarluniadau gydag un weithred. Ni allwch olygu neu ddileu darluniadau ar ôl i chi eu cadw.
 3. Dileu neu ymateb i sylwadau. Agorwch sylw eto a dewiswch eicon Dileu yn y gornel dde i'w dynnu. Gallwch hefyd ymateb ac ychwanegu gwybodaeth ychwanegol.
 4. Cyrchu gweithrediadau ychwanegol. Pwyntiwch at waelod y sgrin i gael mynediad at swyddogaethau. Gallwch hefyd nesáu a phellhau, a llywio i dudalennau eraill mewn ffeil myfyriwr.
 5. Rhowch radd ac adborth. Yn y panel ar y dde, graddiwch y cyflwyniad, rhowch adborth, atodwch ffeiliau ac ychwanegwch eich nodiadau preifat eich hun. Os ydych wedi cysylltu cyfeireb, gallwch ei chyrchu yn yr ardal hon. Dewiswch yr eicon Cliciwch i gyrchu'r golygydd cynnwys llawn i gyrchu'r golygydd. Gallwch wrthwneud neu ddadwneud gradd hefyd. Gall myfyrwyr gael mynediad at y ffeiliau wedi'u hanodi ar ôl i chi ddarparu gradd a dewis Cyflwyno.

  Mwy am raddio gyda chyfeireb

 6. Lawrlwytho ffeil y myfyriwr. Ar ôl i chi ddewis Cyflwyno, caiff ffeil PDF gyda'ch anodiadau ei chreu. Mae'r amser a gymerir i greu'r PDF yn dibynnu'n bennaf ar faint y ffeil wreiddiol.

  Ewch yn ôl i'r aseiniad ac agorwch ddewislen y ffeil. Gallwch chi lawrlwytho ffeil wreiddiol y myfyriwr neu PDF gyda'ch anodiadau. Defnyddiwch swyddogaeth argraffu eich porwr i argraffu'r ffeil a lawrlwythwyd.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda gwyliwr PDF parod Chrome yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld? Ar ôl i chi raddio aseiniadau, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalen Fy Ngraddau. Gallant ddewis yr aseiniad yn y cwrs i adolygu eu cyflwyniadau, eich adborth a'u graddau hefyd.

Crynodeb o'r sylwadau

Mae'n hawdd gweld nifer o sylwadau pan fyddwch yn lawrlwytho'r PDF wedi'i anodi. I gael y canlyniadau gorau, agorwch eich PDF wedi'i anodi mewn gwyliwr PDF parod megis Adobe Acrobat. Mae'r PDF wedi'i anodi'n dangos yr eitemau hyn:

 • Mae label â rhif ar bob sylw wedi'i grebachu yn seiliedig ar leoliad y sylw yn y ddogfen. Bydd y rhifo'n cychwyn gyda'r sylw cyntaf. Gan fod y sylwadau wedi'u crebachu, gallwch weld yr holl destun yn y ddogfen. Pwyntiwch at sylw i'w agor yn ei le.
 • Bydd adran Crynodeb o'r Sylwadau yn ymddangos ar waelod y PDF wedi'i anodi. Gallwch ddarllen yr holl sylwadau mewn rhestr. Bydd y sylwadau'n ymddangos gyda rhif y dudalen a rhif y sylw.

Ychwanegu recordiadau adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau graddedig yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


Graddio gyda SafeAssign

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar raddio gyda SafeAssign.

Wrth i chi greu aseiniad, gallwch alluogi’r gwasanaeth nodi gwreiddioldeb SafeAssign. Wrth i chi neilltuo graddau, gallwch gael mynediad at Originality Report gyda gwybodaeth berthnasol am y ffynonellau a ddefnyddiwyd.

Mwy ar raddio aseiniadau gan ddefnyddio SafeAssign


ULTRA: Ble mae dechrau graddio?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu aseiniadau.

Gallwch ddewis ble rydych eisiau dechrau graddio!

Ydych chi am weld faint o aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio ymhob un o’ch cyrsiau? Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i bob un o dasgau marcio’ch cwrs ar dudalen hafan Graddau. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Bydd y dudalen hon ond yn dangos gwybodaeth os oes angen ichi weithredu. Byddwch yn gweld pa aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio, ynghyd â phwy sy’n hwyr yn dychwelyd gwaith.

Ydych chi eisiau bod yn fwy manwl? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

O'r ffrwd gweithgarwch, cewch eich hysbysu pan fydd cyflwyniadau myfyriwr yn barod i’w graddio. Dewiswch y ddolen i fynd i'r llyfr graddau. Fel arall, dewiswch aseiniad ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno gwaith.


ULTRA: Dechrau graddio o aseiniad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar y dudalen graddio aseiniadau.

Pan fyddwch yn cyrchu aseiniad, mae'r dudalen Cynnwys a Gosodiadau yn dangos y cyfarwyddiadau a ffeiliau rydych wedi'u darparu, a manylion fel y dyddiad dyledus. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i wneud newidiadau. Er enghraifft, gallwch newid y cynllun graddio unrhyw bryd a bydd y newid yn ymddangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddio.

Gweld y gyfeireb. Os ydych wedi cysylltu cyfeireb â'r aseiniad, gallwch ei hadolygu.

Mwy am raddio gyda chyfeirebau

Cadw i fyny gyda'r sgwrs. Os ydych wedi caniatáu sgyrsiau am yr aseiniad hwn, dewiswch eicon Agor sgwrs dosbarth. Gall myfyrwyr drafod yr aseiniad gyda chi a'u cyd-ddisgyblion. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos â'r aseiniad perthnasol yn unig.

Bydd cylch porffor yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Mwy ar sgyrsiau

Gwirio faint sydd angen cael eu graddio. Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r aseiniad.


ULTRA: Tudalen rhestr cyflwyniadau aseiniad

Mae'r dudalen rhestr gyflwyniadau'n dangos yr holl fyfyrwyr cofrestredig.

Cadw golwg ar yr holl gyflwyniadau ar un dudalen. Gallwch weld pa ymdrechion sy’n barod i’w graddio’n gyflym. Bydd lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos gyda chylch coch pan fydd ganddynt gyflwyniadau hwyr neu bod y dyddiad dyledus wedi mynd heibio heb unrhyw ymgais wedi’i chyflwyno.

Cyrchu’r manylion. Adolygwch y cyfarwyddiadau a gosodiadau unrhyw bryd. Er enghraifft, dewiswch y ddolen Cynnwys a Gosodiadau i ddychwelyd i'r dudalen aseiniad.

Gweld myfyrwyr sydd â chymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr unigol a'u heithrio rhag gofynion, megis dyddiadau cyflwyno a therfynau amser asesu. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion. Yn y llyfr graddau a'r gofrestr, mae eiconau’n ymddangos wrth ochr enwau myfyrwyr â chymwysiadau.

Rhagor ar gymwysiadau

Adolygu’r sgwrs. Dewiswch yr eicon Sgwrs dosbarth agored i weld beth mae myfyrwyr yn ei ddweud.

Dechrau graddio. Dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol, a neilltuo graddau a rhoi adborth. Teipiwch werth rhifol gyda dim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Gallwch hefyd neilltuo graddau yn uniongyrchol ar y dudalen hon. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Mwy ar raddau gwrthwneud

Barod i gyhoeddi graddau? Mae Postio yn ymddangos drws nesaf i bob gradd nad ydych wedi'i rhyddhau eto. Gallwch ddewis pa raddau i'w rhyddhau a phryd. Mae graddau a gyhoeddwyd yn ymddangos gyda neges Cyhoeddwyd yn y golofn. Gallwch hefyd raddio’r holl gyflwyniadau ar gyfer eitem mewn dilyniant ac yna dewis Yr holl raddau i ryddhau’r holl raddau mewn un cam gweithredu.

Gweld stampiau amser cyflwyniadau

Pan fyddwch yn dechrau neu'n adolygu graddio, gallwch gyfeirio at stamp amser cyflwyniad i weld mwy o wybodaeth. Mae stampiau amser yn ymddangos ar dudalennau cyflwyniad myfyrwyr ac ar eu paneli ymdrechion pan fyddwch chi wedi caniatáu mwy nag un ymgais ar asesiad.

Er enghraifft, ar dudalen cyflwyniad myfyriwr, gallwch weld pryd wnaeth y myfyriwr wneud y cyflwyniad a phryd y gwnaethoch chi gyhoeddi’r radd. Mae’r stamp amser yn ymddangos mewn coch gyda label “hwyr” ar ôl i’r dyddiad dyledus basio.

Am ymdrechion lluosog, ar y dudalen rhestr Cyflwyniadau, dewiswch enw myfyriwr i agor y panel ymdrechion. Pwyntiwch i stamp amser i weld yr wybodaeth ychwanegol.

Mae'r panel adborth yn ymddangos drws nesaf i'r cyflwyniad

Mae eicon adborth yn ymddangos drws nesaf i bob ymgais. Dewiswch yr eicon i agor y panel adborth, sy'n parhau ar ochr y sgrîn. Gallwch sgrolio drwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Mewnosodwch recordiad adborth yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau graddedig yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y swyddogaeth hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


ULTRA: Graddio Aseiniad mewn Llinell a New Box View

Os yw'ch sefydliad yn ei ganiatáu, gallwch anodi a graddio ffeiliau myfyrwyr yn uniongyrchol o fewn y porwr. Mae’r dangosydd mewn llinell wedi ei bweru gan drydydd parti, technoleg cwmwl o’r enw New Box View. Cefnogir New Box View ar yr un porwyr sy'n cefnogi Blackboard Learn.

Gallwch weld ac anodi'r mathau dogfen hyn yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • PDF

Ar hyn o bryd, ni allwch gael rhagolwg neu anodi ffeiliau a gyflwynir yn fformatau ffeil cynhenid Google Drive megis Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides), ac ati.

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi llwytho ffeil i fyny nad yw wedi ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho.

Nid yw cyflwyniadau aseiniad y mae myfyrwyr yn eu creu gyda'r golygydd yn cyd-fynd â graddio llinol. Mae'r math hwn o gyflwyniadau'n ymddangos yn y sgrîn graddio, ond nid yw anodi ar gael.

Mae New Box View yn eich caniatáu i weld mathau eraill o ffeiliau yn y gwyliwr mewnol, megis fideos, ond ni allwch eu hanodi. Am restr lawn o ffeiliau a gefnogir, ewch i dudalen Box: Mathau Ffeil a Ffontiau a Gefnogir yn Rhagolwg Cynnwys Box.

Mwy ar New Box View

Ddim yn gyfarwydd i chi? Gwyliwch fideo am raddio llinol aseiniadau mewn cwrs "Gwreiddiol".


ULTRA: Llif gwaith graddio llinol aseiniadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar lifoedd gwaith graddio llinol.

Dewiswch Rhagolwg o'r Ffeil yn newislen y ffeil i agor ffeiliau a gefnogir yn y porwr.

Nid oes cefnogaeth lawn ar gyfer anodiadau New Box View ar Chrome. I gael y profiad gorau, defnyddiwch Safari neu Firefox.

Gweld cyfrif o faint rydych chi wedi’u graddio. Gallwch weld eich cynnydd yn y gornel dde ar dop y dudalen.

Ychwanegu sylwadau, amlygu testun a darlunio ar y ddogfen. Caiff anodiadau eu cadw wrth i chi weithio.

 1. Sylwadau: Dewiswch eicon Modd anodi pwynt a phwyntiwch at le bynnag rydych chi eisiau ychwanegu sylw. Dewiswch Cyflwyno. Gallwch barhau i ychwanegu sylwadau yn olynol. Agorwch sylw eto a dewiswch eicon Dileu yn y gornel dde i'w dynnu.
 2. Amlygu testun: Ewch ati i bwyntio a llusgo eich cyrchwr i amlygu testun, yna dewiswch Amlygu testun. Dewiswch Ychwanegu sylw at y testun a amlygir i ychwanegu sylw at ardal a amlygir. I ddileu ardal a amlygir, dewiswch Amlygu testun eto.
 3. Darlunio: Dewiswch eicon Modd darlunio anodiad. Yna, pwyswch i lawr a llusgwch y pwyntydd i ddarlunio ar y ddogfen. Gallwch ddewis Cadw neu Dileu eich darluniad. Gallwch barhau i ychwanegu darluniadau yn olynol a chadw neu ddileu'r holl ddarluniadau gydag un weithred. Ni allwch olygu neu ddileu darluniadau ar ôl i chi eu cadw.
 4. Gweithrediadau ychwanegol: Pwyntiwch at waelod y sgrin i gael mynediad at swyddogaethau. Gallwch hefyd nesáu a phellhau, a llywio i dudalennau eraill mewn ffeil myfyriwr.

Dewiswch opsiwn ffeil. Ar ôl i chi agor ffeil yn fewnol, anodi ac ychwanegu gradd, bydd opsiynau dewislen y ffeil yn diweddaru. Gallwch chi lawrlwytho ffeil wreiddiol y myfyriwr neu PDF gyda'ch anodiadau. Mae'r amser a gymerir i greu'r PDF yn dibynnu'n bennaf ar faint y ffeil wreiddiol.

Mwy ar sut mae sylwadau lluosog yn ymddangos yn eich PDF wedi'i anodi

Defnyddiwch swyddogaeth argraffu eich porwr i argraffu'r ffeil a lawrlwythwyd.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda gwyliwr PDF parod Chrome yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi. Ni fydd myfyrwyr yn gweld unrhyw anodiadau yn eu ffeiliau hyd nes y byddwch yn cyhoeddi graddau.

Graddio rhoi adborth, a chyhoeddi. Aseiniwch radd ar dop y panel. Dewiswch yr eicon adborth ac ychwanegwch nodyn sy'n cynnwys awgrymiadau, anogaeth ac adborth cyffredinol am y cyflwyniad. Cyrchwch y ddewislen i bostio'r radd neu ddileu’r cyflwyniad fel y gall y myfyriwr roi cynnig arall arni.

Os ydych wedi cysylltu cyfarwyddyd, mae'r bilsen gradd yn dangos eicon y cyfarwyddyd.

Mwy ar raddio gyda chyfarwyddiadau

Postio nawr neu'n nes ymlaen. Gallwch bostio graddau ac adborth i fyfyrwyr eu gweld wrth i chi raddio pob cyflwyniad. Ar dudalen y rhestr gyflwyniadau, mae Postio yn ymddangos drws nesaf i bob gradd nad ydych wedi'i rhyddhau eto. Gallwch ddewis pa raddau i'w rhyddhau a phryd.

Gallwch ychwanegu a golygu anodiadau hyd yn oed ar ôl cyhoeddi graddau.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld? Ar ôl i chi raddio aseiniadau a phostio'r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu aseiniad, eu cyflwyniadau, eich adborth, a'u graddau o'r dudalen Cynnwys y Cwrs.


ULTRA: Graddio gyda SafeAssign

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar raddio gyda SafeAssign.

Pan fyddwch yn graddio aseiniadau gyda SafeAssign wedi’i alluogi, gallwch edrych ar Originality Report i weld faint o gynnwys a gyflwynwyd gan fyfyrwyr sy’n gorgyffwrdd gyda deunyddiau eraill a gyhoeddwyd.

Mwy ar raddio aseiniadau gan ddefnyddio SafeAssign


ULTRA: Graddio aseiniad gydag ymgeisiau lluosog

Pan fyddwch yn creu aseiniad, gallwch ddewis gadael i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ymgeisiau lluosog yn newid sut mae gradd derfynol yr aseiniad yn cael ei chyfrifo'n awtomatig. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

 • Cyfartaledd yr holl geisiadau
 • Cais cyntaf â gradd
 • Cais â'r radd uchaf
 • Cais olaf â gradd
 • Ymgais â'r radd isaf

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar aseiniad grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio Ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd derfynol. Mae pob ymgais yn destun y dyddiad cyflwyno y gwnaethoch ei bennu ar gyfer yr aseiniad. Os bydd myfyriwr yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff yr ymgais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais.

Mwy am oblygiadau gwrthwneud graddau

Gweld ymgeisiau unigol

Gallwch raddio aseiniad gydag ymgeisiau lluosog o'r un lleoedd yr ydych yn graddio aseiniad cyffredin:

 • Ffrwd gweithgarwch
 • Llyfr Graddau
 • Yr aseiniad

Pan fyddwch yn dewis enw myfyriwr, bydd panel yn ymddangos sy'n dangos pob ymgais, ynghyd â'r dyddiad cyflwyno. Dewiswch ymgais i weld y cyflwyniad.

Mae’r eicon adborth yn ymddangos nesaf i bob ymgais. Dewiswch yr eicon i agor y panel adborth, sy'n parhau ar ochr y sgrîn. Gallwch sgrolio trwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Os ydych wedi defnyddio cyfeireb neu gwestiynau sy'n cael eu sgorio'n awtomatig, mae'n bosib bod y radd ar gyfer yr ymgais yn bodoli eisoes.

Graddau terfynol

Cyfrifir y radd derfynol ar gyfer aseiniad ymgeisiau lluosog yn seiliedig ar y gosodiad Ymgeisiau Gradd a ddewisoch yn y Gosodiadau Aseiniad. Yn y panel sy'n rhestru ymgeisiau myfyriwr, mae'r radd derfynol yn ymddangos pan raddir yr ymgeisiau y mae eu hangen. Er enghraifft, os cyfrifir y radd derfynol yn seiliedig ar yr ymgais sydd wedi'u graddio uchaf, mae'r radd derfynol yn ymddangos yn syth ar ôl i un ymgais gael ei raddio. Ond, gall y radd newid wrth i chi barhau i raddio mwy o ymgeisiau.

Ar ôl i chi orffen graddio'r ymgeisiau, gallwch bostio'r radd derfynol i'r myfyriwr ei gweld.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog yn rhestru'r nifer o ymgeisiau a ganiateir, yn ogystal â sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo. Mae myfyrwyr yn gweld yr wybodaeth hon ar y dudalen Manylion & Gwybodaeth cyn iddynt ddechrau. Pan y cyhoeddir y graddau, gall myfyrwyr weld graddau ar gyfer pob un o’u hymdrechion, yn ogystal â'r radd derfynol. Os byddwch yn penderfynu gwrthwneud y radd derfynol, bydd neges yn ymddangos i roi gwybod i'r myfyriwr.

Mwy am sut mae myfyrwyr yn cyrchu aseiniadau yn Blackboard Learn—defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd yma


ULTRA: Graddio aseiniad gyda therfyn amser

Pan fyddwch yn caniatáu i fyfyrwyr weithio y tu hwnt i'r terfyn amser ar gyfer aseiniad, gallwch weld pa aseiniadau a aeth y tu hwnt i'r terfyn amser. Os ychwanegoch gwestiynau, gallwch weld hefyd faint o gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser.

Mwy ar raddio gwaith gyda therfyn amser - ceir esiamplau yn y wybodaeth ar raddio profion