Gallwch lawrlwytho aseiniadau a gyflwynwyd i'w hadolygu heb gysylltu. Dewiswch lawrlwytho'r cyfan neu gyflwyniadau penodol yn unig fel ffeil ZIP unigol. Dad-sipiwch neu gwnewch y ffeil yn fwy i edrych ar y cynnwys. Cedwir pob cyflwyniad fel ffeil unigol.

Mae gan gyfrifiaduron Windows a Mac alluoedd wedi eu mewnosod i edrych ar a thynnu pecynnau ffeil ZIP cywasgedig. I ddysgu mwy, edrychwch ar y cymorth sydd ar gael o system gweithredu'ch cyfrifiadur.

Lawrlwytho Aseiniadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am lawrlwytho aseiniadau.

 1. Yn y Ganolfan Raddau, cyrchwch ddewislen y golofn aseiniad a dewiswch Lawrlwytho Ffeil yr Aseiniad.
 2. Ar y tudalen Lawrlwytho Aseiniad, dewiswch gyflwyniadau'r myfyriwr i'w lawrlwytho -NEU- dewiswch y blwch ticio yn y bar pennawd i ddewis pob cyflwyniad sydd ar gael.
 3. Dewiswch Cyflwyno.
 4. Yn y dudalen Lawrlwytho’r Aseiniad, dewiswch y ddolen Lawrlwytho aseiniadau nawr. Mae ffenestr naid yn arddangos cyfarwyddiadau ar gyfer beth i'w wneud â'r ffeil.
 5. Yn y ffenestr naid, dewiswch Cadw Ffeil a dewiswch Iawn.
 6. Porwch i’r lleoliad ble’r ydych chi’n dymuno lawrlwytho’r ffeil a dewiswch Cadw.
 7. I ddychwelyd i’r Ganolfan Graddau, dewiswch Iawn yn y dudalen Lawrlwytho Aseiniad.

Pan fyddwch yn defnyddio'r swyddogaeth lawrlwytho, cynhwysir enwau defnyddwyr yn enwau'r ffeil yn awtomatig i'w hadnabod heb broblem Ond, ni fydd y ddeiliau byddwch chi’n eu lawrlwytho fesul un o’r dudalen Graddio Aseiniad yn cynnwys enwau defnyddwyr I osgoi dryswch, dylech ddynodi bod myfyrwyr yn defnyddio enw ffeil manwl sy'n cynnwys eu henwau olaf neu eu henwau defnyddiwr pan fyddant yn cyflwyno aseiniadau.

Os yw myfyriwr wedi ychwanegu atodiad, gall y ffeil ZIP gynnwys dwy ffeil ar gyfer pob myfyriwr: y ffeil sydd wedi’i atodi a ddeil TXT a gynhyrchir gan y Ganolfan Graddau. Mae’r ffeil TXT yn cynnwys gwybodaeth am y cyflwyniad a sylwadau’r myfyriwr. Mae'r ddwy ffeil yn cynnwys enw defnyddiwr y myfyriwr yn enw'r ffeil er mwyn eu canfod yn hawdd.

Mae'r swyddogaeth Glanhau Ffeil Aseiniad yn caniatáu i chi ddewis myfyrwyr a dileu ffeiliau sy'n gysylltiedig â'u cyflwyniadau. Mae'r swyddogaeth ar gael o ddewislen gyd-destunol yr aseiniad yn y Ganolfan Raddau.


Graddio Aseiniadau Grŵp

Ar ôl adolygu cyflwyniadau all-lein a neilltuo graddau, gallwch ddyfarnu graddau a sylwadau yn y Ganolfan Raddau. Cyrchwch ddewislen cell yr aseiniad a dewiswch Gweld Manylion Graddau. Yn y dudalen Manylion Graddau, dewiswch Golygu Graddau. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth Mewnosod Ffeil yn y golygydd cynnwys i ychwanegu ffeiliau. Neu, dewiswch Gweld Ymgeisiau i weld gwaith y myfyrwyr yn yr adrannau Cyflwyniadau a Sylwadau wrth i chi ychwanegu gradd, sylwadau, a ffeiliau.

Fel arall, gallwch deipio graddau'n uniongyrchol i mewn i gelloedd y Ganolfan Raddau. Os byddwch yn teipio gradd ar gyfer yr ymgais cyntaf ar gyfer aseiniad rydych wedi caniatáu dau ymgais iddo, gelwir hyn yn radd gwrthwneud. Os byddwch yn mynd ymlaen i raddio'r ail ymgais o'r tudalen Graddio Aseiniad, mae'r radd gwrthwneud yn dal i ddisodli gradd yr ail ymgais rydych yn ei neilltuo. Felly, ystyriwch y goblygiadau cyn i chi bennu graddau yn uniongyrchol yng nghelloedd y Ganolfan Graddau ar gyfer aseiniadau.

Mwy ar raddau gwrthwneud

Video: Download Assessment Submissions


ULTRA: Watch a video about downloading assessment submissions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Download assessment submissions explains how to download assessment submissions and what you can and cannot download in the Ultra course view.


ULTRA: Lawrlwytho asesiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am lawrlwytho aseiniadau.

I gyflymu'ch proses raddio, gallwch lawrlwytho cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer asesiadau a’u gweld all-lein. Gallwch lawrlwytho'r cyfan neu gyflwyniadau penodol yn unig fel ffeil ZIP unigol. Dad-sipiwch neu gwnewch y ffeil yn fwy i edrych ar y cynnwys. Cedwir pob cyflwyniad fel ffeil unigol ag enw defnyddiwr pob myfyriwr.

Caniateir i'ch Cynorthwywyr Addysgu, Hwyluswyr a Graddwyr lawrlwytho cyflwyniadau ar gyfer asesiadau hefyd.

Gallwch lawrlwytho'r cynnwys a'r ffeiliau mae myfyrwyr yn eu creu a’u hatodi yn y golygydd ar gyfer eu cyflwyniadau.

Ni allwch lawrlwytho'r cynnwys na’r ffeiliau a atodir i gwestiynau asesiadau. Er enghraifft, os oes gan asesiad gwestiynau Traethawd yn unig, ni lawrlwythir atebion myfyrwyr. Ni allwch hefyd lawrlwytho trafodaethau, gwaith grŵp, neu gyflwyniadau dienw.

Dewiswch yr opsiwn lawrlwytho o’r adrannau hyn yn y llyfr graddau:

 • Gwedd rhestr: Tudalen Cyflwyniadau eitem > dewislen yn rhes y pennawd
 • Gwedd grid: Dewislen eitem

Tudalen Lawrlwytho Ffeiliau Asesiadau

Ar y dudalen Lawrlwytho Ffeiliau Asesiadau, dewiswch bennawd y golofn Enw neu Dyddiad i drefnu'r cyflwyniadau.

 1. Dewiswch y blwch ticio nesaf at y golofn Enw i ddewis pob cyflwyniad neu ddewis cyflwyniadau’n unigol. Os fyddwch yn dewis pob cyflwyniad, cynhwysir ond y cyflwyniadau â ffeiliau a thestun a roddir gan fyfyrwyr yn y golygydd yn y ffeil ZIP.

  Os ydych wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, cynhwysir ffeiliau pob ymgais ar gyfer pob myfyriwr.

 2. Dewiswch Creu Ffeil ZIP i ddechrau'r broses.
 3. Yn y ffenestr naid, dewiswch Anfon. Crëir y ffeil yn y cefndir a byddwch yn mynd yn ôl i’r dudalen rhestr neu wedd grid Cyflwyniadau yn awtomatig. Mae’r broses yn cymryd ychydig o funudau yn seiliedig ar faint y ffeil.

Byddwch yn derbyn e-bost a neges gwrs pan fydd y ffeil ZIP yn barod i'w lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. Ar dudalen Negeseuon eich cwrs neu yn eich e-bost, dewiswch y ddolen Lawrlwytho nawr.

Os fyddwch yn dileu'r e-bost neu'r neges gwrs â'r ddolen i lawrlwytho'r ffeil, bydd rhaid ichi ail-redeg y lawrlwytho. Bydd y ffeil ZIP yn parhau yn y system nes rhedir proses glanhau’r system arferol—pob 90 diwrnod neu’n hwy—neu nes i weinyddwr ddileu'r ffeil â llaw. Cysylltwch â'ch gweinyddwr am ragor o wybodaeth.


ULTRA: Gweld cynnwys y ffeil ZIP

Mae gan gyfrifiaduron Windows a Mac alluoedd wedi eu mewnosod i edrych ar ac echdynnu pecynnau ffeil ZIP cywasgedig. I ddysgu rhagor, edrychwch ar y cymorth sydd ar gael o system gweithredu'ch cyfrifiadur.

Ar ôl dad-sipio'r ffeil, bydd ffolder yn ymddangos â ffeiliau pob cyflwyniad. Cynhwysir enwau defnyddwyr yn awtomatig yn enwau'r ffeiliau er mwyn eu hadnabod yn haws.

Ffeiliau a gynhwysir yn y ffeil ZIP

Ffeiliau TXT: Os ddefnyddiodd myfyriwr y golygydd i gwblhau'r asesiad, bydd testun y cyflwyniad yn ymddangos mewn ffeil TXT. Byddwch hefyd yn gweld manylion am y cyflwyniad, megis dyddiad cyflwynwyd y gwaith. Neges Atgoffa: Ni lawrlwythir cynnwys a ffeiliau a atodwyd i gwestiynau asesiadau.

Ffeiliau'r cyflwyniad: Os yw'r myfyriwr yn uwchlwytho un neu ragor o ffeiliau fel cyflwyniad, byddant yn ymddangos yn y rhestr. Er enghraifft, efallai byd cyflwyniad myfyriwr yn cynnwys dogfen Word, ffeil delwedd, a chyflwyniad sleidiau. Neges Atgoffa: Os ydych wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, cynhwysir ffeiliau pob ymgais ar gyfer pob myfyriwr.

Cyfuniad: Gall myfyriwr ddarparu testun ac atodi ffeiliau yn y golygydd i gwblhau'r cyflwyniad.