Ynghylch yr adran Graddau

Ar y dudalen Creu Aseiniad, mae'r adran Graddau wedi'i threfnu mewn tri grŵp:

 1. Manylion Cyflwyno: Dewiswch osodiadau cyffredinol, fel ar gyfer pwy mae'r aseiniad a sawl gwaith y gall myfyrwyr ei gyflwyno.
 2. Opsiynau Graddio: Gosodwch raddio dienw a dirprwyedig.
 3. Dangos Graddau: Dewiswch osodiadau'r Ganolfan Raddau fel p'un a fyddwch yn dangos y radd i fyfyrwyr ai beidio.

1. Manylion Cyflwyno

Dewiswch opsiynau am gyflwyniadau'r myfyriwr:

Math o Aseiniad: Dewiswch unigol, grŵp, neu bortffolio. Gallwch ofyn am bortffolio fel cyflwyniad yr aseiniad.

Mwy am bortffolios aseiniedig

Nifer o Ymgeisiau: Caniatewch ymgeisiau unigol, lluosog, neu anghyfyngedig. Os byddwch yn dewis mwy nag un ymgais, gallwch hefyd benderfynu pa ymgais i'w defnyddio yn y Ganolfan Raddau.

Mwy am ymgeisiau lluosog aseiniadau

Offer Llên-ladrad: Os yw eich sefydliad wedi galluogi gwasanaeth SafeAssign, dewiswch yr opsiynau offer llên-ladrad rydych am eu defnyddio. Os nad yw SafeAssign ar gael, nid yw'r opsiynau hyn yn ymddangos.

Rhagor ynghylch SafeAssign


2. Opsiynau Graddio

Gallwch ddewis graddio aseiniadau'n ddienw ac aseinio graddwyr eraill i'ch helpu gyda'r tasgau graddio.

Galluogi Graddio Dienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar alluogi graddio dienw.

Gallwch alluogi graddio dienw i waredu tuedd raddio ar gyfer aseiniadau menter uchel. Gallwch guddio enwau myfyrwyr yn ystod y broses raddio, gan eu gwneud yn ddienw. Ni ddylanwedir yn ormodol arnoch gan berfformiad, cyfranogiad dosbarth, gwrthdaro, hil, rhyw neu ganfyddiadau o ddawn myfyrwyr. Gall yr arfer hwn hefyd gyfrannu at y berthynas myfyriwr-hyfforddwr oherwydd sicrheir myfyrwyr bod y graddio'n ddiduedd.

Ar ôl i chi ddewis y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw, dewiswch pryd rydych eisiau dileu anhysbysrwydd myfyrwyr yn awtomatig:

 • Ar ddyddiad penodol: Rhowch y dyddiad rydych am analluogi graddio dienw. Mae'r system yn dechrau tynnu anhysbysrwydd cyn diwedd y dyddiad hwnnw'n awtomatig.
 • Ar ôl i bob cyflwyniad gael ei raddio: Rhowch ddyddiad dyledus. Ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau, ar ôl y dyddiad dyledus, a phan fyddwch wedi graddio'r ymgeisiau, analluogir gallu myfyrwyr i fod yn ddienw.

I analluogi graddio dienw eich hun, cliriwch y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Galluogi Graddio Dirprwyedig

Mae graddau ac adborth gan fwy nag un graddiwr yn helpu hyrwyddo dibynadwyedd a dileu tuedd. Gallwch neilltuo defnyddwyr penodol yn eich cwrs i raddio setiau penodol o gyflwyniadau myfyrwyr. Ar gyfer dosbarthiadau mawr, gallwch rannu'r tasgau graddio ymhlith cynorthwywyr addysgu a graddwyr eraill.

Ar ôl i chi ddewis y blwch ticio i alluogi graddio dirprwyedig, gallwch weld rhestr o'r holl ddarpar raddwyr. Mae rolau sydd â breintiau graddio'n ôl rhagosodiad yn cynnwys hyfforddwr, cynorthwy-ydd addysgu, a graddiwr. Defnyddiwch y ddewislen drws nesaf i enw pob graddiwr i aseinio cyflwyniadau i'w graddio:

 • Pob Cyflwyniad
 • Set ar Hap: Graddiwch set ar hap o'r nifer o fyfyrwyr a ddewiswyd. Os neilltuir graddwyr lluosog i raddio set ar hap gennych, rhennir myfyrwyr yn gyfartal cyn y bydd unrhyw fyfyriwr yn cael ei gynnwys mewn setiau ar hap lluosog.
 • Grwpiau: Graddiwch bob myfyriwr sy'n rhan o'r grwpiau cwrs a ddewiswyd.
 • Dim

  Pan fydd yr holl raddwyr wedi aseinio graddau, bydd yr hyfforddwr yn gweld yr holl raddau ac adborth ar y dudalen Cysoni Gradd ac yn pennu'r radd derfynol ar gyfer pob myfyriwr.

Mwy ar ddirprwyo graddio


3. Dangos Graddau

Dangos sut fydd graddau'n ymddangos yn y Ganolfan Raddau ac i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau. Dim ond eich dewis Cynradd fydd yn ymddangos i fyfyrwyr.

Gallwch hefyd ddewis cynnwys sgôr yr aseiniad mewn cyfrifiadau graddio.

Yn seiliedig ar ofynion yr aseiniad, gallwch ddewis peidio â dangos y radd a gwybodaeth ystadegol i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau.


ULTRA: Galluogi graddio dienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar alluogi graddio dienw.

Gallwch alluogi graddio dienw ar gyfer aseiniadau a phrofion nad ydynt yn cynnwys y mathau o gwestiynau parod. Gallwch ychwanegu testun a ffeiliau at aseiniadau a phrofion a chaiff eu graddio'n ddienw yn unig.

Caiff enwau myfyrwyr eu cuddio wrth i chi raddio a byddant yn cael eu datgelu dim ond ar ôl i chi bostio'r holl raddau.

Ni allwch guddio neu ddangos enwau myfyrwyr ar ôl i fyfyrwyr agor aseiniad neu brawf neu gyflwyno ymgeisiau.

Pan fyddwch yn cuddio enwau, ni allwch chi ychwanegu cwestiynau, ailddefnyddio cwestiynau neu ddewis y gosodiadau hyn:

 • Caniatáu sgyrsiau dosbarth
 • Casglu cyflwyniadau heb gyswllt
 • Pennu grwpiau

Rhagor ynghylch graddio dienw