Fideos Blackboard Learn ar gyfer Myfyrwyr

Mae'r fideos a rhestrau chwarae hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Angen cymorth gyda Blackboard Learn? Eisiau dysgu rhywbeth newydd?

Gallwch ymgyfarwyddo â nodweddion ymhen munudau. Gwyliwch fideos byr, diddorol Cymorth Blackboard ar ein sianel YouTube.

Gallwch weld y rhestr lawn o fideos i fyfyrwyr am dewis pa rai rydych eisiau eu gwylio, neu gallwch wylio sawl fideo yn olynol am bwnc penodol gan ddefnyddio'r rhestrau chwarae canlynol.

Rhestr chwarae fideos: Gweithio yn eich Cwrs

Rhestr chwarae fideos: Gosod eich Dewisiadau ac Awyrgylch

Rhestr chwarae fideos: Cadw Trefn ar Bethau a Chyfathrebu