The topics in this section are available in English only.

 

Blackboard Drive

Daeth cefnogaeth ar gyfer rhaglen gwe Blackboard Xythos Drive i ben ar Ragfyr 31, 2019. Ni all defnyddwyr gyrchu Blackboard Xythos Drive bellach. I ddysgu rhagor, gweler bwletin cymorth Diwedd Oes Blackboard Xythos ar Behind the Blackboard (ar gael yn Saesneg yn unig). Daeth cefnogaeth ar gyfer Blackboard Drive i ben hefyd ar Ragfyr 31, 2019. Gall cleientiaid barhau i ddefnyddio Blackboard Drive i gyrchu eu data Learn, ond ni fydd Blackboard yn diweddaru'r nodwedd yn y dyfodol.