Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Cychwyn arni!

Rydym wedi rhestru ychydig o bethau i chi roi cynnig arnynt yn y CourseSites newydd. Chwaraewch gyda'r rhain a rhowch wybod i ni beth yw eich barn.

1. Mynnwch fod yn fwy nag enw defnyddiwr a datblygwch eich proffil ar-lein.


2. Profwch ein nodwedd hysbysiad SMS i dderbyn hysbysiadau neges destun i ffwrdd o'ch cyfrifiadur! Gallwch ddewis troi'r nodwedd hon ymlaen yn eich proffil o dan Gosodiadau Hysbysiadau Cyffredinol.


3. Defnyddiwch y ffrwd gweithgarwch i gyrchu'r wybodaeth bwysicaf wedi'i chyfuno o bob un o'ch cyrsiau yn sydyn.


4. Bwriwch olwg ar dudalen y Sefydliad, yr union le i gyrchu dolenni, adnoddau a chynnwys gwerthfawr arall i'ch helpu i ddechrau arni yn CourseSites.


5. Cadwch at y dasg ac ychwanegwch ddigwyddiad at y calendr.


6. Gwelwch bob un o'ch negeseuon ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar un dudalen a chrëwch neges eich hun.


7. Datblygwch gwrs Ultra diddorol trwy uwchlwytho cynnwys (neu ddim ond llusgo a gollwng), copïo cynnwys o gwrs Ultra blaenorol neu bresennol, creu cynnwys newydd sbon, a mwy.


8. Plannwch fideo sydd eisoes yn bodoli'n uniongyrchol yn y golygydd cynnwys wrth ochr eich cynnwys arall. Gludwch y ddolen fideo, ychwanegwch destun amgen, a phwyswch cadw.


9. Ar gyfer cyfarfodydd dosbarth, rhowch gynnig ar yr offeryn Presenoldeb i nodi a yw myfyriwr yn bresennol, yn hwyr, yn absennol neu wedi'i esgusodi. Gallwch ddefnyddio presenoldeb fel rhan o gyfrifo graddau yn yr un modd yn union ag aseiniad.


10. Gallwch weld pa mor hawdd yw rheoli a chreu trafodaethau trwy glicio eicon y swigen is-bennawd yn y gornel dde ar dop prif dudalen y cwrs.


11. Crëwch asesiad yn y Gwedd Cwrs Ultra. Dewiswch yr awydd plws a dewiswch Creu i ychwanegu aseiniad neu brawf at eich cwrs. Hefyd, bwrwch olwg ar y nifer fawr o osodiadau sydd ar gael gan gynnwys ymgeisiau lluosog, aseiniadau grŵp, profion/aseiniadau wedi'u hamseru, a mwy.


12. Gwerthuswch brawf, aseiniad neu drafodaeth trwy greu cyfeireb i asesu a graddio gwaith myfyrwyr yn seiliedig ar y maen prawf rydych wedi'i ddewis.


13. Gwiriwch wreiddioldeb cyflwyniad myfyriwr mewn aseiniadau, trafodaethau a chwestiynau prawf traethodau gyda SafeAssign - offeryn a ddefnyddir i hybu gwreiddioldeb.


14. Dechreuwch oriau swyddfa neu rith ddosbarth trwy neidio i'ch ystafell gwrsBlackboard Collaborate. Hefyd, mae'r dangosydd porffor yn eich rhybuddio chi a'ch myfyrwyr pan fydd rhywun arall yn yr ystafell.


15. Ewch yn symudol gyda'ch dysgu ac addysgu gyda'r ap Blackboard Instructor a'r ap Blackboard i Fyfyrwyr.