Daeth cefnogaeth ar gyfer Blackboard Open Content i ben ar Ragfyr 31, 2019. Ni all defnyddwyr gyrchu Blackboard Open Content bellach. I ddysgu rhagor, gweler bwletin cymorth Diwedd Oes Blackboard Open Content ar Behind the Blackboard (ar gael yn Saesneg yn unig).