Mae'r adroddiad Gweithgarwch a Defnydd Offer Dysgu yn caniatáu i chi weld pwy sy'n defnyddio'r offer dysgu yn eich System Rheoli Dysgu (LMS) a phryd mae'r offer yn cael eu cyrchu. Darganfod sut mae defnydd yr offer yn newid dros amser. 

Cymharu ystodau o ddyddiadau

Ar frig yr adroddiad, dewiswch yr ystodau o ddyddiadau ar gyfer cymharu data. Yn ddiofyn, mae'r adroddiad yn cymharu data o'r 30 diwrnod diwethaf â'r mis blaenorol.

Ystod 1 yw eich ystod o dyddiadau bresennol neu'r ystod ddiweddaraf. Yn ddiofyn, mae Ystod 1 yn cynnwys y 30 diwrnod diwethaf. Ystod 2 yw'r ystod o ddyddiadau cyn Ystod 1. Yn ddiofyn, Ystod 2 yw'r mis cyn Ystod 1.

Wrth i chi newid yr ystodau o ddyddiadau, cofiwch fod rhaid i ddyddiadau Ystod 1 fod ar ôl dyddiadau Ystod 2. Er enghraifft, os ydych eisiau cymharu'r un mis dros y ddwy flynedd ddiwethaf, Ystod 1 yw'r flwyddyn bresennol ac Ystod 2 yw'r flwyddyn flaenorol.

Defnyddiwch ystodau o ddyddiadau o'r un hyd i gael cymariaethau manwl gywir.

Mae'r data rydych yn eu gweld trwy gydol yr adroddiad yn adlewyrchu Ystod 1. Mae saethau a llinellau toriad yn dangos sut mae'r data wedi newid ers Ystod 2.

  • Saeth i fyny: Mae'r gwerth, neu'r rhif, wedi cynyddu ers yr ystod o ddyddiadau flaenorol.
  • Saeth i lawr: Mae'r gwerth, neu'r rhif, wedi gostwng ers yr ystod o ddyddiadau flaenorol.
  • Llinell doriad: Nid oes unrhyw newidiadau rhwng yr ystodau o ddyddiadau.

Graff bar llorweddol

Mae graffiau bar llorweddol yn dangos cyfanswm y defnyddwyr neu gyrsiau sydd wedi cyrchu neu ddefnyddio offer dysgu yn Ystod 1

I weld y cyfansymiau union, pwyntiwch at y bar yn y graff.

Defnyddiwch yr hidlyddion ar frig yr adroddiad i gael gwybodaeth fwy penodol. Hidlwch yn ôl offeryn i fireinio'r data i offeryn penodol. Hidlwch yn ôl rôl i amlygu rôl benodol yn y graff.

Gallwch lawrlwytho'r data mewn ffeil CSV i'w gweld ar ffurf tabl.

Graff bar fertigol

Mae graffiau bar fertigol yn dangos y nifer o ddefnyddwyr sydd wedi cyrchu offer neu'r nifer o funudau mae offer wedi'u cyrchu amdanynt ar gyfartaledd fesul dyddiau'r wythnos yn Ystod 1. I weld y cyfartaledd a manylion amser o'r dydd, pwyntiwch at y bar yn y graff.

Defnyddiwch yr hidlyddion ar frig yr adroddiad i gael gwybodaeth fwy penodol. Hidlwch yn ôl offeryn i fireinio'r data i offeryn penodol. Hidlwch yn ôl rôl i amlygu rôl benodol yn y graff.

Gallwch lawrlwytho'r data mewn ffeil CSV i'w gweld ar ffurf tabl.

Graff llinell

Mae graffiau llinell yn dangos patrwm y data yn ôl diwrnod yn Ystod 1. I weld rhifau dyddiol, pwyntiwch at bwynt data yn y graff llinell.

Defnyddiwch yr hidlyddion ar frig yr adroddiad i gael gwybodaeth fwy penodol. Hidlwch yn ôl offeryn i fireinio'r data i offeryn penodol. Hidlwch yn ôl offeryn i fireinio'r data i rôl benodol.

Gallwch lawrlwytho'r data mewn ffeil CSV i'w gweld ar ffurf tabl.