Mae Blackboard Achieve ar gael i gleientiaid sydd â thrwydded Blackboard Achieve yn unig.

Mae Blackboard Achieve yn galluogi arweinwyr academaidd sefydliadau i hysbysu strategaeth a pholisïau dysgu ar-lein drwy gynnig mewnwelediadau y gallant weithredu arnynt am ymgysylltiad myfyrwyr, arferion hyfforddi a pherfformiad myfyrwyr ar lefel yr adran a lefel y sefydliad, ac yn amlygu'r ffactorau sy'n alinio â pherfformiad academaidd.

Bydd Blackboard Achieve yn eich helpu i adnabod mesurau ymgysylltiad myfyrwyr y dylech eu holrhain ac wedyn yn rhoi'r mewnwelediadau i chi yn uniongyrchol er mwyn i chi wybod beth sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio yn ôl adran, rhaglen, tymor, cwrs a myfyriwr. 

Adroddiadau Blackboard Achieve

Llywio Adroddiad

Mae adroddiadau yn dechrau gyda thabiau sy'n cynrychioli'r ystyriaethau data gwahanol yn yr adroddiad. Er enghraifft, mae tabiau yn yr adroddiad  Arferion Hyfforddi yn cynnwys Maint DosbarthMynediad at GwrsGraddio ac Asesu, ac ati. 

Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion sydd ar gael ym mhob tab i fireinio'r adroddiad. Ar ôl yr hidlyddion hyn, ceir  patrymau data ar ffurf cardiau, siartiau a/neu dablau.

Hidlyddion

Mae gan bob tab yn yr adroddiad hidlyddion i fireinio'r data i gael canlyniadau mwy penodol yn ôl nodau hierarchaeth sefydliadol, tymhorau, ystod dyddiadau, a gwybodaeth am y cwrs. Yn ddiofyn, bydd yr adroddiad yn dangos yr holl ddata am y set o ddata sefydliadol.

 • Nod Hierarchaeth Sefydliadol: Fel y'i ffurfweddwyd yn eich Hierarchaeth Sefydliadol Blackboard Learn. Dim ond nodau sydd ag o leiaf un cwrs cysylltiedig fydd yn ymddangos yn y rhestr hon. Gwahenir pob lefel y hierarchaeth â "II" rhyngddynt. 
 • Tymor y Cwrs: Fel y'i ffurfweddwyd yn eich LMS. Dim ond tymhorau sydd ag o leiaf un cwrs cysylltiedig fydd yn ymddangos yn y rhestr hon. Grwpir cyrsiau nad ydynt wedi'u cysylltu â thymor dan y dewis ‘Dim tymor’.
 • Math o Hidlo Data: Dewiswch ddyddiad dechrau cwrs neu ddyddiad creu cwrs.
 • Enw'r Cwrs: Fel y'i ffurfweddwyd yn eich LMS. Gallwch ddewis mwy nag un.
 • Rhif Adnabod y Cwrs: Fel y'i ffurfweddwyd yn eich LMS. Gallwch ddewis mwy nag un.
 • Math o Hyd Cwrs: Fel y'i ffurfweddwyd yn eich LMS. Dewiswch hyd sefydlog neu hyd parhaus. Mae hyd cyrsiau sydd â dyddiad gorffen yn sefydlog.
 • Rôl ar y Cwrs: Mae'r rolau cwrs yn seiliedig ar rolau Blackboard Learn. Ar hyn o bryd, yr unig rôl sydd ar gael yw ‘I’, sy'n cynnwys hyfforddwyr, hwyluswyr, graddwyr, a chynorthwywyr addysgu.

  Bydd yr hidlydd Rôl ar y Cwrs yn ymddangos adroddiad Arferion Hyfforddi yn unig.

Hidlydd Gradd Basio Leiaf

Defnyddiwch y bar sy'n llithro neu deipio'r radd leiaf y bydd rhaid i ddysgwyr ei chael er mwyn pasio cwrs mewn lefel adran neu sefydliad penodol. Dewiswch a symud y dot ar y bar sy'n llithro. Neu dewiswch y radd rifol i'w golygu.

Bydd yr hidlydd Gradd Basio Leiaf yn ymddangos yn yr adroddiad Alinio Ymgysylltiad a Pherfformiad Myfyrwyr yn unig.

Lleihau'r Hidlyddion

Ar ôl defnyddio'r hidlyddion i fireinio'r data, gallwch eu lleihau i weld mwy o ddata ar y pryd. Dewiswch y pennawd Rheolyddion i leihau ac ehangu'r rheolyddion.

Screenshot close filter section option

Ailosod, Adnewyddu, a Dangos Gwerthoedd Perthnasol

Pwyntiwch at neu ddewis hidlydd i weld dewislen â mwy o opsiynau. Agorwch y ddewislen i gael mynediad at yr opsiynau hyn: 

 • Ailosod: Dychwelyd gwerth yr hidlydd i'r opsiwn diofyn. 
 • Adnewyddu: Adnewyddu'r data yn y cardiau a phatrymau. Adnewyddir data Blackboard Achieve bob nos. Ni fydd eich data yn newid os ydych yn dewis yr opsiwn hwn.
 • Yn dangos gwerthoedd perthnasol yn unig: Dangos yr hidlyddion eraill sy'n diffinio pa opsiynau fydd yn ymddangos yn yr hidlydd presennol. Er enghraifft, os yw'r hidlydd Enw'r Cwrs yn seiliedig ar yr hidlydd Tymor Cwrs, dim ond cyrsiau'r hydref fydd yn ymddangos yn y rhestr rydych wedi'i hidlo ar gyfer tymor yr hydref.
Screenshot of the more options menu for reset, refresh and showing only relevant values

Mwyhau'r Cerdyn neu Batrwm ac Allgludo i CSV

Gallwch nesáu at ac allgludo pob cerdyn a phatrwm yn yr adroddiad. Dewiswch y cerdyn neu'r patrwm i weld y ddewislen sydd â'r opsiynau hyn: 

 • Ehangu/Cwympo: Ehangu neu gwympo'r ddewislen.
 • Mwyhau: Gwneud i'r cerdyn neu'r patrwm ffitio i'r sgrin.
 • Opsiynau dewislen: Agorwch yr opsiwn i allgludo'r cerdyn neu'r patrwm fel ffeil CSV. Defnyddiwch yr opsiwn hwn i weld patrymau ar ffurf tablaidd.
Screenshot of more options, export to CSV

Histogramau

Pwyntiwch at far yn yr histogram i gael rhagor o fanylion.

Gan ddefnyddio nodiannau cyfyngau, mae'r ddau rif cyntaf yn y manylion yn dangos ystod yr elfennau wedi'u cynrychioli ar yr echelin Y. Mae'r ystod hon yn dechrau gyda'r rhif cyntaf ac yn gorffen gyda'r ail rif, ond nid yw'n cynnwys yr ail rif. Er enghraifft, mae [30, 35)  yn golygu bod ystod y bar yn cynnwys 30, 31, 32, 33 a 34. Nid yw'r bar yn cynnwys 35. 

Y rhif Cyfrif yn y manylion yw'r cyfanswm o gofnodion wedi'u cynnwys  yn y bar. 

Gwybodaeth am Siart Toesen

Pwyntiwch at eitem ar y siart toesen i wneud y wybodaeth yn fwy clir.

Screenshot of Donut Chart with active students count in number and percentages

Plotiau Gwasgar

Mae plotiau gwasgar yn dangos y perthynas, neu'r cysylltiad, rhwng dau newidyn. Mae lleoliad y dot yn dangos lle mae'r newidynnau yn croestorri a'r cysylltiad. Gan fod y dotiau yn casglu mewn band o'r chwith isaf i'r dde uchaf, mae'r cysylltiad yn gadarnhaol. Os yw'r dotiau yn casglu mewn band o'r chwith uchaf i'r dde isaf, mae'r cysylltiad yn negyddol.

Pwyntiwch at ddot mewn plot gwasgar i weld gwerth y pwynt data unigol hwnnw.

Screenshot of scatter plot graph

Tablau

Dewiswch benawdau colofnau tabl i drefnu'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r golofn honno.