Mae haen datblygwyr Blackboard Data yn rhan o ddull SaaS Blackboard o drin data a dadansoddiadau. Mae'n ffynhonnell unigol ar gyfer data o bob un o'ch cynhyrchion a gwasanaethau Blackboard presennol.

Cael mynediad at y data sydd eu hangen arnoch i wneud y weithred gywir ar yr amser cywir.

Am ba fath o help ydych yn ei chwilio?