Mae'r adroddiad Gweithgarwch Sesiwn Gydweithio yn eich helpu i ddeall ac ateb:  

 • Gweithgarwch a Hyd Sesiynau 

  • Faint o ystafelloedd oedd yn weithredol? 

  • Faint o sesiynau a lansiwyd? 

  • Beth yw hyd y sesiwn? 

  • Pa mor hir y mae sesiynau yn ôl dyddiad? 

 • Presenoldeb Sesiynau 

  • Faint o fynychwyr unigryw oedd? 

  • Beth yw presenoldeb y sesiwn? 

  • Beth yw dosbarthiad presenoldeb sesiynau? 

 • Ymgysylltiad Sesiynau 

  • Faint o sesiynau a ddefnyddiodd y bwrdd gwyn? 

  • Faint o sesiynau a ddefnyddiodd bolau? 

  • Faint o bolau biniwn a grëwyd? 

  • Faint o sesiynau codwyd dwylo ynddynt? 

  • Faint o ddwylo a godwyd? 

  • Faint o negeseuon sgwrsio a anfonwyd? 

  • Beth oedd statws y mynychwyr? 

 

Ffynhonnell Ddata: Class Collaborate 

Defnyddio Rheolyddion 

Gallwch ddefnyddio'r adran Rheolyddion i hidlo a mireinio'r data a ddangosir ym mhob tab adroddiad yn seiliedig ar eich anghenion. Mae gan bob tab set benodol o Rheolyddion neu hidlyddion y gallwch eu defnyddio. Gallwch fynd yn ôl unrhyw bryd i ailosod eich rheolyddion.  

Cael disgrifiad mwy manwl o bob rheolydd yn ein Hadran Rheolyddion Rhestr Termau Adroddiadau Anthology Illuminate


Gweithgarwch a Hyd Sesiynau 

Faint o ystafelloedd oedd yn weithredol?  

Mae'r graffiau llinell hyn yn dangos y nifer o ystafelloedd gweithredol yn Class Collaborate yn ystod y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 

 

Faint o sesiynau a lansiwyd? 

Mae'r graffiau llinell hyn yn dangos y nifer o sesiynau a lansiwyd yn Class Collaborate yn ystod y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 

Ystyriwch:  

 • Mae gennych ystafell gwrs benodol a'r gallu i drefnu cymaint o sesiynau newydd ag y dymunwch yn yr ystafell gwrs benodol honno. 

 

Beth yw hyd y sesiwn? 

Mae hyd sesiynau yn mesur hyd sesiwn yn seiliedig ar eich Prif Ystod Dyddiadau a ddewiswyd. Mae'r KPIs yn dangos hyd sesiwn ar y lleiaf, ar y mwyaf, ar gyfartaledd, y cyfanswm a'r canolrif. 

Ystyriwch:  

 • Mae cyfrifiadau ar y mwyaf, ar y lleiaf, ar gyfartaledd a'r canolrif yn cynnwys pwyntiau data sy'n wahanol yn sylweddol i arsylwadau eraill. 
 • Dangosir y data mewn munudau. 
 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran hyd sesiynau yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 

 

Pa mor hir y mae sesiynau yn ôl dyddiad? 

Mae'r graffiau llinell hyn yn dangos hyd sesiynau o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 

Ystyriwch:  

 • Dangosir y data mewn munudau. 

Presenoldeb Sesiynau 

Faint o fynychwyr unigryw oedd? 

Mae'r graffiau bar hyn yn dangos y nifer o fynychwyr unigryw yn Class Collaborate yn ôl dyddiad o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 

 

Beth yw presenoldeb y sesiwn? 

Mae'r KPIs yn dangos presenoldeb sesiynau ar y lleiaf, ar y mwyaf, ar gyfartaledd, a'r canolrif.  

Ystyriwch:  

 • Mae cyfrifiadau ar y mwyaf, ar y lleiaf, ar gyfartaledd a'r canolrif yn cynnwys pwyntiau data sy'n wahanol yn sylweddol i arsylwadau eraill. 
 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran presenoldeb sesiynau yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 

 

Beth yw dosbarthiad presenoldeb sesiynau? 

Mae'r graffiau bar hyn yn dangos dosbarthiad presenoldeb sesiynau yn ôl dyddiad o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 


Ymgysylltiad Sesiynau 

Faint o sesiynau a ddefnyddiodd y bwrdd gwyn? 

Mae'r KPIs hyn yn dangos y nifer o sesiynau a ddefnyddiodd fwrdd gwyn o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. Mae Bwrdd Gwyn yn offeryn Class Collaborate. 

Ystyriwch:  

 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran y nifer o sesiynau yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 

 

Faint o sesiynau a ddefnyddiodd bolau? 

Mae'r KPIs hyn yn dangos y nifer o sesiynau a ddefnyddiodd bolau o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. Mae Polau yn offeryn Class Collaborate.  

Ystyriwch:  

 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran hyd sesiynau yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 

 

Faint o bolau biniwn a grëwyd? 

Mae'r KPIs hyn yn dangos y nifer o bolau a grëwyd o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. Mae Polau yn offeryn Class Collaborate.  

Ystyriwch:  

 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran y nifer o bolau a grëwyd yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 

 

Faint o sesiynau codwyd dwylo ynddynt? 

Mae'r KPIs hyn yn dangos y nifer o sesiynau y codwyd dwylo ynddynt o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. Mae Dwylo a godwyd yn offeryn Class Collaborate.  

Ystyriwch:  

 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran y nifer o sesiynau y codwyd dwylo ynddynt yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 

 

Faint o ddwylo a godwyd? 

Mae'r KPIs hyn yn dangos y nifer o ddwylo a godwyd mewn sesiwn o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. Mae Dwylo a godwyd yn offeryn Class Collaborate.  

Ystyriwch:  

 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran y nifer o ddwylo a godwyd mewn sesiwn yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 
 • Gall mynychwyr godi llaw sawl gwaith yn ystod yr un sesiwn. 

 

Faint o negeseuon sgwrsio a anfonwyd? 

Mae'r KPIs hyn yn dangos y nifer o negeseuon sgwrsio a anfonwyd mewn sesiwn o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. Mae Dwylo a godwyd yn offeryn Class Collaborate.  

Ystyriwch:  

 • Rhoddir y gwahaniaeth canrannol yn ôl y gwahaniaeth o ran y nifer o negeseuon sgwrsio a anfonwyd mewn sesiwn yn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch. 
 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd. 
 • Gall mynychwyr anfon nifer o negeseuon sgwrsio yn ystod yr un sesiwn. 

 

Pa fath o negeseuon sgwrsio a anfonwyd? 

mae'r math o negeseuon sgwrsio a anfonwyd yn mesur y nifer o negeseuon sgwrsio a anfonwyd yn ôl math. 

 

Beth oedd statws y mynychwyr? 

Mae'r KPIs hyn yn dangos statws y mynychwyr o fewn y Brif Ystod Dyddiadau a'r Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewisoch.  

Ystyriwch:  

 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Dyddiadau Cymharu a ddewiswyd.