Hygyrchedd yn Ally ar gyfer Gwefannau

Mae Anthology Ally yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod yr holl gynnyrch a gwasanaethau a ddarparwn yn ymarferol a hygyrch i bob defnyddiwr, beth bynnag ei oed, gallu neu sefyllfa. I gyd-fynd â'n traddodiad cryf o arweinyddiaeth ym maes hygyrchedd, mae ein cynnyrch wedi'u dylunio a'u datblygu yn unol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.2 Lefel AA yn ogystal â safonau Adran 508 yn yr Unol Daleithiau. Cynhelir archwiliadau rheolaidd o'n meddalwedd i sicrhau y bodlonir disgwyliadau ansawdd a'u cynnal.

Mae'r holl ddogfennau ar gael yn y Saesneg yn unig.

Cydymffurfiaeth hygyrchedd: Anthology Ally


Llywio Fformatau Amgen

Dewch o hyd i'r eicon lawrlwytho Fformatau Amgen a’i hagor. Efallai bydd ar dde'r dudalen neu ar y gwaelod. Pan ddewisir, bydd yr eicon hwn yn agor y deialog Lawrlwytho fformatau amgen gyda’r opsiynau canlynol:

  1. PDF Wedi’i Dagio: Mae’n lawrlwytho i ddyfais
  2. HTML: Mae’n agor mewn ffenestr pori newydd
  3. ePub: Mae’n lawrlwytho i ddyfais
  4. Braille electronig: Mae’n lawrlwytho i ddyfais
  5. Sain: Mae’n lawrlwytho i ddyfais
  6. BeeLine Reader: Mae’n agor yn y ffenestr pori
  7. Fersiwn Cyfieithiedig: Mae’n lawrlwytho i ddyfais