Open Instructor Feedback Panel

Open instructor feedback

Ally provides you detailed feedback and support to help you become an accessibility pro. Learn about accessibility issues, why they matter, and how to fix them. Green is the goal!

After you upload files in your course, Ally produces an accessibility score for each file. In lessons with multiple files, the accessibility score is shown for each file. In areas where you access files, the accessibility icon is located to the right or left of the file.

Select the Accessibility score to open the instructor feedback.

Ally’s instructor feedback shows you a preview of the document’s content as well as detailed feedback and support to help you fix your accessibility issues.

Ally Preview Content Issues


Preview the document

The instructor feedback, in-browser, preview shows the content for PDFs, Word documents and PowerPoint documents.

Highlights

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Panel Adborth Hyfforddwr Ally

Ar gyfer ffeiliau hygyrch, mae Ally yn dweud wrthych beth wnaethoch yn gywir. Ar gyfer ffeiliau â sgorau Isel i Uchel , mae Ally yn dangos y problemau i chi ac yn rhoi cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i'w hatgyweirio.

 1. Sgôr hygyrchedd: Gweld y sgôr gyffredinol ar gyfer y ffeil gyfan.
 2. Pob problem: Dewiswch Pob broblem i weld pob problem yn y ffeil. Mae'r olwg hon yn dangos ichi faint y gall y sgôr wella trwy atgyweirio pob problem. Canfyddwch y broblem rydych am ddechrau ei atgyweirio a dewiswch Atod.
 3. Disgrifiad o'r broblem a chymorth cam wrth gam: Gweld y disgrifiad ar gyfer problem â'r ffeil. Mae Ally yn trefnu'r adborth hwn mewn coeden benderfyniadau, felly'r cyfan bod rhaid ichi ei wneud yw darllen y cyfarwyddiadau ac ymateb i'r awgrymiadau. Dysgwch beth yw'r broblem, pam mae'n bwysig, a sut i'w chywiro'n briodol.
  • Dewis Beth mae hyn yn ei olygu i ddysgu rhagor am y broblem.
  • Dewiswch Sut i a dilynwch y camau i wella hygyrchedd y ffeil. 

   Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn newid yn dibynnu ar y ffeil a'r problemau hygyrchedd a ganfuwyd. Er enghraifft, â PDF, gallech weld cyfarwyddiadau ar sut i drefnu bod y PDF wedi’i thagio. Dewiswch Sut i Drefnu bod PDF Wedi’i Thagio.

 4. Lanlwytho: Uwchlwytho ffeiliau wedi'u diweddaru i gymryd lle'r un presennol.