Creu Adroddiad Defnydd Ally

Mae’r adroddiadau Defnydd yn dangos manylion am sut mae’ch myfyrwyr a hyfforddwyr yn defnyddio Ally. Dysgu pa mor aml mae myfyrwyr yn lawrlwytho fformat amgen ac mae hyfforddwyr yn trwsio problemau hygyrchedd.

Mae’r adroddiad yn daenlen sydd wedi cael ei rhannu ym mhum taflen waith.

 1. Lansiadau Fformatau Amgen
 2. Fformatau Amgen Wythnosol
 3. Lansiadau Adborth i Hyfforddwyr
 4. Adborth i Hyfforddwyr Wythnosol
 5. Data

Mae gan bob taflen waith fanylion sy’n gysylltiedig ag ystod dyddiadau a ddewiswch.


Creu adroddiad Defnydd

 1. O Adroddiad Hygyrchedd Sefydliadol Ally dewiswch y tab Defnydd.
 2. Dewiswch ystod dyddiadau o'r adroddiad.
 3. Dewiswch y botwm Lawrlwytho’r adroddiad defnydd.

Efallai na fyddwch yn gweld data pan fyddwch yn agor yr adroddiad am y tro cyntaf. Efallai gwarchodir y ffeil wedi’i lawrlwytho. Galluogwch olygiadau i weld y data.


Lansiadau Fformatau Amgen

Mae’r daflen waith Lansiadau Fformatau Amgen yn dangos defnydd a dosbarthiad o fformatau amgen dros ystod dyddiadau penodol.

Defnydd Fformatau Amgen

Mae’r daflen waith yn dechrau gyda manylion am y nifer o weithiau mae’r panel Fformatau Amgen wedi’i agor a pha mor aml mae fformat amgen wedi’i lawrlwytho.

Mae graddfa drosi yn dangos y canran o lawrlwythiadau allan o'r cyfanswm o amserau y mae'r panel wedi’i agor.

Dosbarthiad yn ôl Fformatau Amgen

Gweld pa fformatau amgen sy’n boblogaidd, neu wedi’u lawrlwytho amlaf, gan eich myfyrwyr. Rhestrir pob fformat amgen gyda'r nifer o weithiau mae wedi cael ei lawrlwytho.

Sections with Alternative Format downloads

See the sections students downloaded alternative formats from.

Defnydd Ally Fformatau Amgen Wythnosol ac Adborth i Hyfforddwyr


Fformatau Amgen Wythnosol

Mae’r daflen waith Fformatau Amgen Wythnosol yn dangos gweithgarwch wythnosol dros ystod dyddiadau'r adroddiad. Gallwch weld y nifer o weithiau mae myfyrwyr wedi agor y panel bob wythnos. Gallwch hefyd weld y nifer o weithiau maent wedi lawrlwytho fformat amgen bob wythnos.

Mae wythnosau yn dechrau ar ddydd Llun. Ni allwch greu adroddiad ar y diwrnod presennol.


Lansiadau Adborth i Hyfforddwyr

Mae’r daflen waith Lansiadau Adborth i Hyfforddwyr yn dangos defnydd a dosbarthiad o adborth i hyfforddwyr dros ystod dyddiadau penodol.

Defnydd Adborth i Hyfforddwyr

Mae’r daflen waith yn dechrau gyda manylion am y nifer o weithiau mae’r panel Adborth i Hyfforddwyr wedi’i agor a pha mor aml mae hyfforddwyr wedi trwsio problem hygyrchedd o ganlyniad i hyn.

Mae graddfa drosi yn dangos y canran o drwsiadau allan o'r cyfanswm o amserau y mae'r panel wedi’i agor.


Instructor Feedback Launches

The Instructor Feedback Launches worksheet shows instructor feedback engagement and distribution over a certain date range.

Engagement with Instructor Feedback

The worksheet starts with details on how many times the Instructor Feedback panel was opened and how often instructors fixed an accessibility issue as a result.

A conversion rate shows the percentage of fixes out of the total number of times the panel was opened.

Sections that made improvements

See the sections instructors fixed accessibility issues in.

Defnydd Wythnosol Ally Adborth i Hyfforddwyr


Adborth i Hyfforddwyr Wythnosol

Mae’r daflen waith Adborth i Hyfforddwyr Wythnosol yn dangos gweithgarwch wythnosol dros ystod dyddiadau'r adroddiad. Gallwch weld y nifer o weithiau mae hyfforddwyr wedi agor y panel bob wythnos. Gallwch hefyd weld y nifer o weithiau maent wedi trwsio problemau hygyrchedd bob wythnos.

Mae wythnosau yn dechrau ar ddydd Llun. Ni allwch greu adroddiad ar y diwrnod presennol.


Data

The Data worksheet  shows specific details for each time a panel was opened, a format was downloaded, and an accessibility issue was fixed.

 • ID: The unique ID for the row/event.
 • Section ID: The section ID.
 • Section Code: The section code.
 • Section Name: The section name.
 • Term ID: The term ID.
 • Term Name: The term name.
 • Content ID: The content ID.
 • Event: Describes the action. For example, if someone opened the Alternative formats or Instructor Feedback panel.
 • AFLaunch: Shows if someone opened the Alternative format panel or not. 1 means the panel opened. 0 means the panel stayed closed.
 • Download: Shows if someone downloaded an alternative format. 1 means one or more formats downloaded. 0 means no format downloaded.
 • IFLaunch: Shows if someone opened the Instructor Feedback panel or not. 1 means the panel opened. 0 means the panel stayed closed.
 • Fix: Shows if someone fixed an accessibility issue from the Instructor Feedback panel. 1 means one or more issues were fixed. 0 means nothing was fixed.
 • Timestamp: Shows when the event occurred. The timestamp is in the number of seconds since January 1, 1970.
 • Client: The client ID.
 • File Type: Identifies the file type in the event. For example, image or presentation.
 • Format Type: Identifies the alternative format downloaded. Format Type is blank when Download is 0.

  Tts represents the audio format.

 • Score Before: The accessibility score for the section before improvements to the content. Score Before is blank when Fix is 0.
 • Score After: The accessibility score for the section after improvements to the content. Score After is blank when Fix is 0.
 • Improved: Shows if the accessibility score improved after the file was fixed. 1 means the score improved. 0 means the score didn't improve. Improved is blank when Fix is 0.
 • Week: Shows the first day of the week the event occurred. The week is in the number of days, to the start of the week, since December 30, 1899.
 • AF: Shows activity with the Alternative Format panel. 1 means there was activity. The panel may have opened or a format downloaded. 0 means there was no activity.
 • IF: Shows activity with the Instructor Feedback panel. 1 means there was activity. The panel may have opened or an issues fixed. 0 means there was no activity.