Rydym yn datblygu o hyd i wella eich profiad dysgu ac addysgu.

Dilynwch y dudalen hon i gael diweddariadau ar e-bost pan fyddwn yn cyhoeddi beth sy'n newydd


Arbrawf BeeLine Reader

5 Medi 2019

Rydym yn lansio arbrawf ar gyfer fformat amgen newydd, fformat amgen BeeLine Reader. Mae BeeLine Reader yn offeryn y daethom ar ei draws yn ystod cynhadledd Accessing Higher Ground y llynedd, a’i nod yw gwneud darllen ar-y-sgrîn yn gyflymach ac yn haws. I gyflawni hyn, mae’n defnyddio graddiant lliwiau sy’n arwain llygaid i helpu symud llygaid darllenwr o un llinell i'r nesaf, ac mae'r buddion dealledig yn cynnwys cynyddu cyflymder darllen a gwella ffocws. Gall yr offeryn fod o fudd i fyfyrwyr â dyslecsia, ADHD, golwg isel, yn ogystal â darparu profiad darllen gwell ar gyfer pob myfyriwr. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am BeeLine Reader ar wefan BeeLine Reader.