Rydym yn datblygu o hyd i wella eich profiad dysgu ac addysgu.

Dilynwch y dudalen hon i gael diweddariadau trwy e-bost pan fyddwn yn cyhoeddi beth sy'n newydd


Ally yn ap symudol Blackboard

5 Mai 2020

Nawr, gall myfyrwyr gynhyrchu fformatau amgen ar gyfer dogfennau yn yr ap symudol.

Rhagor am Ally yn yr ap Blackboard


Fersiwn Cyfieithiedig Ally ar gyfer Gwefannau

14 Ionawr 2020

Mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gyfer tudalennau gwe yn integreiddiad Ally ar gyfer Gwefannau wedi cael ei wella i gadw arddull a delweddau'r dudalen wreiddiol. Mae hyn yn darparu fersiwn cyfieithiedig sy’n llawer mwy agos i'r dudalen wreiddiol o ran sut mae’n edrych a’i chynnwys.


Arbrawf BeeLine Reader

5 Medi 2019

Rydym yn lansio arbrawf ar gyfer fformat amgen newydd, fformat amgen BeeLine Reader. Mae BeeLine Reader yn offeryn y daethom ar ei draws yn ystod cynhadledd Accessing Higher Ground y llynedd, a’i nod yw gwneud darllen ar-y-sgrîn yn gyflymach ac yn haws. I gyflawni hyn, mae’n defnyddio graddiant lliwiau sy’n arwain llygaid i helpu symud llygaid darllenwr o un llinell i'r nesaf, ac mae'r buddion dealledig yn cynnwys cynyddu cyflymder darllen a gwella ffocws. Gall yr offeryn fod o fudd i fyfyrwyr â dyslecsia, ADHD, golwg isel, yn ogystal â darparu profiad darllen gwell ar gyfer pob myfyriwr. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am BeeLine Reader ar wefan BeeLine Reader.