Cael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, mewn fformat sy'n gyfleus i chi.

A ydych erioed wedi dod ar draws cynnwys yn eich cwrs a oedd yn anodd ei ddarllen, neu roeddech yn dymuno ei fod mewn fformat arall? Nawr, os yw'ch ysgol yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch lawrlwytho fformatau amgen o gynnwys hyfforddwyr yn uniongyrchol o'ch cwrs.

student view of Download alternative formats modal

Mae llawer o ystafelloedd dosbarth heddiw, yn gorfforol a digidol, wedi’u hintegreiddio. Mae disgwyl i fyfyrwyr gydag anghenion amrywiol gwblhau union yr un darn o waith yn union yr un modd. Mae fformatau amgen yn rhoi rhagor o gyfle i bawb gyrchu’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen yn y dull mae arnynt ei angen neu ei eisiau. Â fformatau eraill gall pob myfyriwr ddiwallu'r un amcanion dysgu gan ddefnyddio adnoddau a grëir i dargedu anghenion y myfyriwr unigol. Er enghraifft, mae Blackboard Ally yn creu dewisiadau sain a braille electronig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg.

Nid yw fformatau amgen ar gyfer grŵp dethol o fyfyrwyr yn unig. Mae fformatau amgen o fudd i bawb. Er enghraifft, efallai fod gennych lawer o ddeunydd cwrs i'w ddarllen a’ch bod yn profi straen ar y llygaid, neu efallai eich bod yn ddysgwr clywedol. Gallwch wrando ar fformat sain y deunyddiau dysgu yn lle hynny.

Peidiwch â chadw at un fformat yn unig! Defnyddiwch gymaint o fformatau ag y dymunwch. Er enghraifft, os nad yw'r cynnwys yn eich iaith gyntaf, gallech ei ddilyn yn yr ePub wrth wrando ar y ffeil sain. A hyn oll o gysur eich hoff siop goffi neu gornel astudio.

Dewiswch y fformat, neu'r fformatau, sy'n gweddu orau i'ch anghenion dysgu.

Wrth lawrlwytho fformat amgen, rydych yn cytuno i'r telerau gwasanaeth. Dewiswch y ddolen i'r Telerau Defnyddio yn y panel lawrlwytho i ddysgu mwy.


Canfod Fformatau Amgen Ally yn Eich LMS

Dewch o hyd i'r fformatau amgen sydd ar gael

Mae Ally yn creu fformatau amgen o’r cynnwys gwreiddiol mae hyfforddwyr yn ei ychwanegu at eu cyrsiau. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar y cynnwys gwreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, ni alluogwyd Ally ar gyfer y cwrs hwnnw neu nid yw'r ffeil yn fath o gynnwys a gefnogir.

Dewiswch yr eicon Lawrlwytho Fformatau Amgen lle bynnag rydych yn ei weld i lawrlwytho'r cynnwys mewn fformat arall. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi!


Which format should I use?

Not sure what format to download? Let us help you decide. This table shows at-a-glance the best formats for your different needs.

You might not see every alternative format in your list of choices to download. The formats generated depend on the original content type.

Alternative format benefits
Your needs Electronic braille Audio Immersive
Reader
PDF, OCR PDF, Tagged HTML, Semantic ePub Translated Version BeeLine Reader
Adjust text, font, and background color     Yes     Yes Yes    
Adjust audio playback speed   Yes Yes            
Commuting   Yes Yes Yes Yes   Yes Yes Yes
Commuting, driving   Yes Yes            
Copy, paste, and search       Yes Yes Yes Yes Yes  
Format adapts to device, responsive           Yes Yes   Yes
Highlighting, note taking, and bookmarking       Yes Yes   Yes    
Mobile device   Yes       Yes Yes   Yes
Offline Yes Yes   Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Prefer listening   Yes Yes            
Prefer reading Yes   Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Print Yes     Yes Yes Yes Yes Yes  
Text to speech with speed adjustment     Yes Yes Yes Yes Yes    
Different language     Yes         Yes  

Immersive Reader

In a nutshell, Immersive Reader is an online alternative format that enhances the reading experience, increasing the readability of the content. Thanks to our partnership with Microsoft, Ally for LMS' Alternative Formats is now strengthened by this tool that allows learners to:

 • Change font size and text spacing
 • Change the contrast between the text and the background color
 • Learn spelling and grammar by splitting words into syllables
 • Highlight verbs, nouns, adjectives, and sub-clauses
 • View a picture dictionary
 • Increase reading speed with line focus
 • Convert text-to-speech (both male and female voices)
 • Translate content in real-time

Language availability depends on each feature. For more information visit Microsoft's Immersive Reader Language Support.


Microsoft Immersive Reader is a solution that supports learners with different needs, taking online learning to a whole new level.

The following section dives into the Immersive Reader's features.

How to use Immersive Reader

Using the Immersive Reader alternative format is simple. Follow this guide to get started:

 1. From the Download alternative formats window, select the Immersive Reader button and select Download. Keep in mind this is an online tool, therefore no file will be downloaded to your device.
  alternative formats modal
 2. Immersive Reader opens and displays the content of the selected file. Keep in mind that images and tables are not currently supported.

  On this screen, it's important to identify the following buttons:

  a.  Play/Pause
  b.  Voice settings
  c.  Text preferences
  d.  Grammar options
  e.  Reading preferences
   
  preview immersive reader

  Let's review the functionality of each button:

  a.  Play/Pause
  Starts and pauses the text-to-speech feature
  b. Voice settings
  Change the Voice Selection (male or female) as well as the Voice Speed
  c. Text Preferences
  Change Text Size, Font, Background color, and spacing
   
  text preferences IMR
  d. Grammar options
  Divide words into syllables and highlight parts of speech (nouns, verbs, adverbs, and adjectives)
   
  Grammar options IMR

  e. Reading Preferences
  Activate Line Focus reading, view Picture Dictionary for common words, and translate your file in real-time into +100 different languages. Keep in mind that the languages available for the Immersive Reader differ from the ones available for Ally translated versions.
   
  reading preferences IMR

Keep in mind...

There are several aspects to consider while using Immersive Reader. Check them out to avoid inconveniences:

 • At the time being, Microsoft's Immersive Reader does not support images and tables.
 • Language availability depends on each feature. Check out Microsoft's Language Support webpage per feature.
 • Currently only available for Ally for LMS.
 • This alternative format requires an internet connection in order to work.
 • The Immersive Reader will be enabled and available to students by default in the Download alternative formats modal.
 • The Immersive Reader is also available in the Ally Feature Flag configuration, allowing for the format to easily be enabled / disabled if necessary.

Getting started with Immersive Reader

Now that you understand how this alternative format works, it's time to give it a try. Take advantage of the multiple features it offers, leverage your reading comprehension and enhance your overall experience.


Watch a video about Ally Immersive Reader

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Ally Immersive Reader provides an overview of Ally Immersive Reader.

Ally Immersive Reader

Audio

The audio alternative reads aloud the text in the original content. This also includes alternative descriptions for images, if they are provided.

The audio format is saved as an MP3. MP3s are compressed, high-quality sound files that can be played on any computer or mobile device.

Audio formats fail, if the original document contains more than 100,000 characters.

Why use audio?

Not only does audio benefit individuals with visual impairments, research has also proven that audio can increase learning (Boyle et al., 2003).

Maybe these sound like you. If so, audio is a good option.

 • You prefer to listen than read.
 • You’re an auditory learner.
 • You want to read and listen to the content at the same time.
 • You have a lot of material to read and find your eyes get tired.
 • You read on your commute.
 • You don’t want to, or can’t, carry print materials for any length of time.
 • You have a visual impairment.
 • You want to adjust the speed of the audio.

  Most players allow you to adjust playback speed. For example, Windows Media player, VIC, Audacity, and iTunes.

Audio language

Ally detects the language of the original content and selects a matching language for the audio format file. If you want the original content in a different language, try the Translated Version format.

These are the languages available:

 • Arabic female
 • Chinese, Mandarin female
 • Danish female
 • Dutch female
 • English (US) female
 • English (UK) female
 • English (Australian) male
 • English (New Zealand) female
 • English (Indian) female
 • English (South African) female
 • English (Welsh) male
 • French female 
 • French (Canadian) female
 • German male
 • Hindi female
 • Icelandic female
 • Italian female
 • Japanese male
 • Korean female
 • Norwegian (bokmaal) female
 • Polish female
 • Portuguese (Brazilian) female
 • Portuguese (Portugal) female
 • Romanian female
 • Russian female
 • Spanish (European) male
 • Spanish (American) female
 • Spanish (Mexican) female
 • Swedish female
 • Turkish female
 • Welsh female

Electronic braille

The electronic braille alternative creates a BRF file that can be read on a refreshable Braille display (RBD), other Braille reading devices, or within a Braille software like Duxbury. 

Think of a Refreshable Braille Display (RBD) as a monitor-less computer. Most RBDs can connect to internet, create documents, access calendar, and a lot of the basic functionality a computer provides. RBDs can be a standalone device. They can also be connected to a smartphone, iPad, or laptop. Most RBDs are limited to reading one line of Braille at a time. 

Watch these videos to learn more.

Why use electronic braille?

While audio is excellent for reading comprehension, those who read braille acquire higher literacy rates on average (Benefits of braille article). With braille, users with visual impairments can know the spelling, punctuation, and format of text on a page.

Maybe these sound like you. If so, electronic braille is a good option.

 • You have a visual impairment.
 • You are familiar with braille.
 • You prefer to read.
 • You want to read and listen to the content at the same time.

ePub

The ePub alternative creates a digital publishing file that can be viewed on mobile devices. ePub files are reflowable. Reflowable means that the content displayed automatically adapts to the device it is viewed on.

Here are a few suggested apps for ePubs.

Why use ePub?

ePub is powerful. With it, readers can take notes, highlight content, adjust text and background, and in some cases use text-to-speech.

Maybe these sound like you. If so, ePub is a good option.

 • You want to adjust font size and background color.
 • You want to highlight content, take notes, and bookmark important pages.
 • You want to be able to copy, paste, and search text.
 • You want to use text-to-speech and adjust the speed of the speech.
 • You prefer to read.
 • You read on your commute.

Semantic HTML

What is Semantic HTML? Tags and elements—such as blockquote, paragraph, and headings—are added to add meaning to a page. These tag and elements aid screen reader users with good content structure.

Semantic HTML is viewed in a browser and adapts to the device you are viewing it on.

Semantic HTML is available offline on your mobile device, if you don't close your browser.

Why use Semantic HTML?

Semantic HTML is ideal when the content has complex layouts.

Maybe these sound like you. If so, Semantic HTML is a good option.

 • You want to adjust font size and background color.
 • You want to highlight content, take notes, and bookmark important pages.
 • You want to be able to copy, paste, and search text.
 • You want to use text-to-speech and adjust the speed of the speech.
 • You prefer to read.
 • You use a screen reader.

OCR PDF

OCR stands for Optical Character Recognition. The OCR PDF alternatives are created when the original content is a PDF of an image. OCR technology analyses the content and converts the image into searchable text.

The conversion is only as good as the quality of the original content. If the content is difficult to analyze, there may be mistakes.

Why use OCR PDF?

Maybe these sound like you. If so, OCR PDF is a good option.

 • You want to be able to copy, paste, and search text.
 • You want to use text-to-speech and adjust the speed of the speech.
 • You prefer to read.
 • You read on your commute.
 • You use a screen reader.

Tagged PDF

A Tagged PDF alternative uses tags and elements—such as blockquote, paragraph, and headings—to add meaning to a page. It aids screen reader users with good content structure.

Why use Tagged PDF?

Maybe these sound like you. If so, Tagged PDF is a good option.

 • You want to be able to copy, paste, and search text.
 • You want to use text-to-speech and adjust the speed of the speech.
 • You prefer to read.
 • You read on your commute.
 • You use a screen reader.

Cwesitynau Cyffredion y Fersiwn Cyfieithiedig


Fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig

Mae’r fformat amgen hwn yn darparu fersiwn sydd wedi cael ei gyfieithu gan beiriant o’r cynnwys gwreiddiol yng nghyfanswm o 50 o ieithoedd gwahanol. Cefnogir dogfennau PDF, Word, Powerpoint ac HTML.

Mae manwl gywirdeb y cyfieithiadau yn amrywio ac yn dibynnu ar y math o iaith a ddefnyddir yn y ddogfen. Er enghraifft, os oes llawer o eiriau technegol, strwythurau brawddegau cymhleth ac ymadroddion llafar lleol.

Pam defnyddio fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig?

Mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig yn wych ar gyfer cynnwys nad yw yn eich iaith gyntaf. Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig yn adnodd perffaith i gymharu dogfen â'r ddogfen wreiddiol pan fyddwch yn profi anawsterau neu’n methu deall rhywbeth.

Ym mha ieithoedd mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael?

Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig ar gael ar hyn o bryd yn yr ieithoedd dilynol:

 • Affricaneg
 • Albaneg
 • Amhareg
 • Arabeg
 • Armeneg
 • Azerbaijani
 • Bengaleg
 • Bosnieg - Lladin
 • Bwlgareg
 • Catalaneg
 • Tsieinëeg – Wedi’i symleiddio
 • Tsieinëeg - Traddodiadol
 • Croateg
 • Tsieceg
 • Daneg
 • Dari
 • Iseldireg
 • Saesneg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Ffrangeg (Canada)
 • Georgeg
 • Almaeneg
 • Groeg, Modern
 • Gwjarati
 • Haiteg
 • Hausa
 • Hebraeg
 • Hindi
 • Hwngareg
 • Islandeg
 • Indoneseg
 • Eidaleg
 • Japaneg
 • Kannada
 • Kazakh
 • Corëeg
 • Latifeg
 • Lithwaneg
 • Macedoneg
 • Maleieg
 • Malayalam
 • Malti
 • Mongoleg
 • Norwyeg Bokmål
 • Pashto
 • Perseg (Farsi)
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Serbeg - Lladin
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slofeneg
 • Somaleg
 • Sbaeneg
 • Sbaeneg (Mecsico)
 • Swahili
 • Swedeg
 • Tagalog
 • Tamileg
 • Telugu
 • Thai
 • Tyrceg
 • Wcreineg
 • Wrdw
 • Uzbek
 • Fietnameg
 • Cymraeg

Nid yw cefnogaeth ar gyfer yr ieithoedd canlynol yn fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael:

 • Bosnieg (Syrilig)
 • Serbeg (Syrilig)

Ally BeeLine Reader


BeeLine Reader

Mae BeeLine Reader yn gwneud darllen ar sgrin yn haws ac yn gyflymach. Yn hytrach na defnyddio testun du plaen, mae BeeLine Reader yn arddangos testun gan ddefnyddio graddfa lliwiau ysgafn sy’n helpu arwain eich llygad trwy eich darlleniadau. Mae’r fformat arddangos newydd hwn wedi’i anrhydeddu gan y Cenhedloedd Unedig ac mae’n cael ei ddefnyddio gan ddarllenwyr yn 120 o wledydd ar draws y byd.

Rhagor ar wefan BeeLine Reader

Pam defnyddio BeeLine Reader?

Nid yw techneg graddiant lliw BeeLine Reader ond yn cynyddu cyflymder darllen ond mae hefyd yn gwella ffocws. Mae BeeLine Reader yn boblogaidd ymhlith israddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig â beichiau darllen trwm. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni fel y gyfraith, meddygaeth, a’r dyniaethau. Mae dull BeeLine Reader hefyd o fudd i bobl sydd â dyslecsia, ADHD, golwg isel, ac unrhyw un a allai brofi anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae BeeLine Reader yn opsiwn da.

 • Rydych yn darllen llawer ar sgrin a hoffech allu darllen yn haws ac yn gyflymach.
 • Rydych yn darllen wrth gymudo ac mae darllen yn yr amgylchedd hwn yn anodd i chi.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Mae gennych lawer o ddeunydd i'w ddarllen ac mae eich llygaid yn mynd yn flinedig.
 • Rydych yn darllen yn hwyr yn y nos, pan fydd eich llygaid yn flinedig.
 • Rydych am allu darllen y cynnwys yn gyflymach.
 • Rydych yn profi dyslecsia, ADHD neu olwg isel.
 • Mae gennych anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.

Cyfeirnod llyfrgell

Os yw eich hyfforddwr yn darparu gwybodaeth am gyfeirnod llyfrgell ar gyfer eu cynnwys, gallwch ei weld wrth weld fformatau amgen.

O banel y Fformatau amgen dewiswch Cyfeirnod llyfrgell.

Os nad oes unrhyw wybodaeth am gyfeirnodau llyfrgell wedi'i ddarparu, ni welwch yr opsiwn.


Fformatau amgen wedi'u hanalluogi

Gall hyfforddwyr a gweinyddwyr ddiffodd y fformatau amgen ar gyfer eitem unigol o gynnwys o fewn cwrs. Os yw hyn wedi cael ei wneud a'ch bod yn dewis Fformatau amgen, fe welwch neges yn dweud bod fformatau amgen wedi'u hanalluogi.