Cael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, mewn fformat sy'n gyfleus i chi.

Ydych chi erioed wedi cael ffeil yn eich cwrs a oedd yn anodd ei darllen, neu yr oeddech yn dymuno ei bod mewn fformat gwahanol? Nawr, os yw'ch ysgol yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch lawrlwytho fformatau eraill yn uniongyrchol o'ch cwrs.

Mae llawer o ystafelloedd dosbarth heddiw, yn gorfforol a digidol, wedi’u hintegreiddio. Mae disgwyl i fyfyrwyr gydag anghenion amrywiol gwblhau union yr un darn o waith yn union yr un modd. Mae fformatau eraill yn rhoi mwy o gyfle i bawb gyrchu’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen yn y dull mae arnynt ei angen neu ei eisiau. Â fformatau eraill gall pob myfyriwr ddiwallu'r un amcanion dysgu gan ddefnyddio adnoddau a grëir i dargedu anghenion y myfyriwr unigol. Er enghraifft, mae Blackboard Ally yn creu dewisiadau sain a braille electronig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg.

Nid yw fformatau amgen ar gyfer grŵp dethol o fyfyrwyr yn unig. Mae fformatau eraill o fudd i bawb. Er enghraifft, efallai fod gennych lawer o ddeunydd cwrs i'w ddarllen a’ch bod yn profi straen ar y llygaid, neu efallai eich bod yn ddysgwr clywedol. Gwrandewch ar fformat sain y ffeil mae eich hyfforddwr wedi'i lanlwytho yn lle hynny.

Peidiwch â chadw at un fformat yn unig! Defnyddiwch gymaint o fformatau ag y dymunwch. Er enghraifft, os nad yw'r cynnwys yn eich iaith gyntaf, gallech chi ei ddilyn yn yr ePub wrth i chi wrando ar y ffeil sain. A hyn oll o gysur eich hoff siop goffi neu gornel astudio.

Dewiswch y fformat, neu'r fformatau, sy'n gweddu orau i'ch anghenion dysgu.

Wrth lawrlwytho fformat amgen, rydych yn cytuno i'r telerau gwasanaeth. Dewiswch y ddolen i'r Telerau Defnyddio yn y panel lawrlwytho i ddysgu mwy.


Canfod Fformatau Amgen Ally yn Eich LMS

Canfod y fformatau amgen sydd ar gael

Ar ôl atodi ffeil at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r ffeil yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r ffeil wreiddiol, bydd Ally yn creu fformat sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar fath y ffeil wreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu nid yw'r ffeil yn fath o gynnwys a gefnogir.

Dewch o hyd i ffeil yn eich cwrs a dewiswch yr eicon lawrlwytho Fformatau Amgen wrth ei hymyl. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! 

Gallwch ddod o hyd i fformatau amgen unrhyw le lle lleolir ffeil yn y cwrs.

Canllawiau Fformatau Amgen


Pa fformat ddylwn i ei ddefnyddio?

Ddim yn siŵr pa fformat i'w lawrlwytho? Gadewch i ni eich helpu i benderfynu. Mae'r tabl hwn yn dangos ar gipolwg y fformatau gorau ar gyfer eich anghenion astudio gwahanol.

Efallai na fyddwch yn gweld pob fformat amgen yn eich rhestr o ddewisiadau i'w lawrlwytho. Mae'r fformatau a gynhyrchir yn dibynnu ar y ffeil wreiddiol oedd wedi'i lanlwytho.

Buddion fformat amgen
Eich anghenion astudioBraille ElectronigSainPDF, OCRPDF, Wedi’i ThagioHTML, SemanticePubFersiwn CyfieithiedigBeeLine Reader
Addasu testun, ffont a lliw cefndir    YesYes  
Addasu cyflymder chwarae sain Yes      
Cymudo YesYesYes YesYesYes
Cymudo, gyrru Yes      
Copïo, pastio a chwilio  YesYesYesYesYes 
Fformat yn addasu i ddyfais, ymatebol    YesYes Yes
Amlygu, cymryd nodiadau, a llyfrnodi  YesYes Yes  
Dangosyddion dyfeisiadau symudol Yes  YesYes Yes
All-leinYesYesYesYesYesYesYesYes
Ffafrio gwrando Yes      
Ffafrio darllenYes YesYesYesYesYesYes
PrintioYes YesYesYesYesYes 
Testun i leferydd ag addasu cyflymder  YesYesYesYes  
Iaith wahanol      Yes 

Sain

Mae'r dewis sain yn darllen y testun yn y ffeil wreiddiol yn uchel. Mae hyn hefyd yn cynnwys disgrifiadau amgen ar gyfer delweddau, os ydynt yn cael eu darparu.

Mae'r fformat sain yn cael ei gadw fel MP3. Mae MP3s yn ffeiliau sain o ansawdd uchel wedi'u cywasgu, y gellir eu chwarae ar unrhyw gyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Bydd fformatau sain yn methu os yw'r ddogfen wreiddiol yn cynnwys dros 100,000 o nodau.

Pam defnyddio sain?

Nid yn unig mae sain o fudd i unigolion sy'n dioddef o nam ar y golwg, mae ymchwil hefyd wedi profi y gall sain gynyddu dysgu (Boyle et al., 2003).

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi Os felly, mae sain yn opsiwn da.

 • Mae'n well gennych chi wrando na darllen.
 • Rydych chi'n ddysgwr clywedol.
 • Rydych chi eisiau darllen a gwrando ar y cynnwys ar yr un pryd.
 • Mae gennych lawer o ddeunydd i'w astudio ac yn canfod bod eich llygaid yn mynd yn flinedig.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.
 • Nid ydych chi eisiau, neu ni allwch, gario deunyddiau print am unrhyw gyfnod o amser.
 • Mae gennych nam ar y golwg.
 • Rydych chi eisiau addasu cyflymder y sain.

  Mae'r rhan fwyaf o chwaraewyr yn caniatáu ichi addasu cyflymder chwarae. Er enghraifft, chwaraewr Windows Media, VIC, Audacity, ac iTunes.

Iaith sain

Mae Ally yn adnabod iaith y cynnwys gwreiddiol ac yn dewis iaith gyfatebol ar gyfer y ffeil sain. Os ydych eisiau cael y cynnwys gwreiddiol mewn iaith wahanol, rhowch gynnig ar fformat y Fersiwn Cyfieithiedig.

Dyma’r ieithoedd sydd ar gael:

 • Dyn Arabeg
 • Dyn Catalaneg a Falensieg
 • Dyn Cymraeg
 • Benyw Daneg
 • Dyn Almaeneg
 • Dyn Saesneg Awstralia
 • Benyw Saesneg y DU
 • Benyw Saesneg yr UD
 • Dyn Sbaeneg Colombia
 • Benyw Sbaeneg
 • Benyw Sbaeneg Mecsico
 • Benyw Sbaeneg yr UD
 • Benyw Ffinneg
 • Benyw Ffrangeg
 • Benyw Eidaleg
 • Benyw Islandeg
 • Benyw Iseldireg
 • Benyw Norwyeg (bokmaal)
 • Benyw Norwyeg (nynorska)
 • Benyw Pwyleg
 • Benyw Portiwgaleg Brasil
 • Benyw Portiwgaleg
 • Benyw Swedeg
 • Dyn Tyrceg

Braille electronig

Mae'r ffeil amgen braille electronig yn creu ffeil BRF y gellir ei darllen ar ddangosydd Braille y gellir ei adnewyddu (RBD), ddyfeisiau eraill sy'n darllen Braille, neu o fewn meddalwedd Braille megis Duxbury. 

Meddyliwch am Ddangosydd Braille y gellir ei Adnewyddu (RBD) fel cyfrifiadur heb fonitor. Mae mwyafrif y dyfeisiau hyn yn gallu cysylltu â'r we, creu dogfennau, cyrchu calendrau, a gwneud llawer o'r swyddogaethau sylfaenol a ddarperir gan gyfrifiadur. Gall y dyfeisiau hyn fod yn ddyfeisiau annibynnol. Hefyd, gellir eu cysylltu â ffôn clyfar, iPad neu liniadur. Mae mwyafrif y dyfeisiau RBD yn gallu darllen un llinell o Braille ar y tro yn unig. 

Gwyliwch y fideos hyn i ddysgu rhagor.

Pam defnyddio braille electronig?

Er bod sain yn wych ar gyfer deall wrth ddarllen, mae'r rhai hynny sy'n darllen braille yn ennill cyfraddau llythrennedd uwch ar gyfartaledd (Erthygl manteision braille). Â braille, gall defnyddwyr â nam ar eu golwg wybod sillafu, atalnodi a fformat y testun ar dudalen.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae braille electronig yn opsiwn da.

 • Mae gennych nam ar y golwg.
 • Rydych chi'n gyfarwydd â braille.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi eisiau darllen a gwrando ar y cynnwys ar yr un pryd.

ePub

Mae'r dewis ePub yn creu ffeil gyhoeddi ddigidol y gellir ei gweld ar ein dyfeisiau symudol. Gellir addasu ffeiliau ePub. Mae hyn yn golygu bod y cynnwys a ddangosir yn addasu'n awtomatig i'r ddyfais mae'n cael ei weld arno.

Dyma rai apiau awgrymedig ar gyfer dogfennau ePub.

Pam defnyddio ePub?

Mae ePubyn nerthol. Gydag e, gall darllenwyr gymryd nodiadau, amlygu cynnwys, addasu testun a chefndir, ac mewn rhai achosion, defnyddio negeseuon testun-i-lais.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae ePub yn opsiwn da.

 • Rydych chi eisiau addasu maint ffont a lliw cefndir.
 • Rydych chi am amlygu cynnwys, cymryd nodiadau, a llyfrnodi tudalennau pwysig.
 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.

Semantic HTML

Beth yw HTML Semantig? Caiff tagiau ac elfennau - megis blockquote, paragraffau a phenawdau - eu hychwanegu i ychwanegu ystyr at dudalen. Mae'n cynorthwyo defnyddwyr darllen sgrîn â strwythur cynnwys da.

Gwelir Semantic HTML mewn porwr ac mae'n addasu i'r ddyfais rydych chi'n ei weld arni.

Mae Semantic HTML ar gael all-lein ar eich dyfais symudol, os nad ydych chi'n cau eich porwr.

Pam defnyddio Semantic HTML?

Mae Semantic HTML yn ddelfrydol pan fydd gan y cynnwys gynlluniau cymhleth.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae Semantic HTML yn opsiwn da.

 • Rydych chi eisiau addasu maint ffont a lliw cefndir.
 • Rydych chi am amlygu cynnwys, cymryd nodiadau, a llyfrnodi tudalennau pwysig.
 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n defnyddio darllenydd sgrîn.

PDF OCR

Mae OCR yn golygu Cydnabod Nod Optegol. Crëir opsiynau PDF OCR os yw'r ffeil wreiddiol yn PDF o ddelwedd. Mae technoleg OCR yn dadansoddi'r ddogfen ac yn trosi'r ddelwedd yn destun chwiliadwy.

Dim ond cystal ag ansawdd y ffeil wreiddiol yw'r trawsnewid. Os yw'r ffeil yn anodd ei dadansoddi, efallai y bydd camgymeriadau.

Pam defnyddio PDF OCR?

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae PDF OCR yn opsiwn da.

 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.
 • Rydych chi'n defnyddio darllenydd sgrîn.

PDF Wedi’i Thagio

Mae dewis amgen PDF â thag yn defnyddio tagiau ac elfennau -megis dyfyniad bloc, paragraff, a phennawdau - i ychwanegu ystyr at dudalen. Mae'n cynorthwyo defnyddwyr darllen sgrîn â strwythur cynnwys da.

Pam defnyddio PDF â thag?

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae PDF â thag yn opsiwn da.

 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.
 • Rydych yn defnyddio darllenydd sgrîn.

Cwesitynau Cyffredion y Fersiwn Cyfieithiedig


Fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig

Mae'r fformat amgen hwn yn darparu fersiwn o ddogfen wreiddiol yr hyfforddwr a gyfieithwyd gan beiriant i mewn i 50 o ieithoedd gwahanol ac yn cefnogi dogfennau PDF, Word, Powerpoint ac HTML.

Mae cywirdeb y cyfieithiadau yn amrywio ac yn dibynnu ar y math o iaith a ddefnyddir yn y ddogfen. Er enghraifft, os oes llawer o eiriau technegol, strwythurau brawddegau cymhleth ac ymadroddion llafar lleol.

Pam defnyddio fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig?

Mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig yn wych ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs nad yw'n cael ei addysgu yn eu hiaith gyntaf. Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig yn adnodd perffaith i gymharu dogfen â'r ddogfen wreiddiol pan fyddant yn profi anawsterau neu’n methu deall rhywbeth.

Ym mha ieithoedd mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael?

Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig ar gael ar hyn o bryd yn yr ieithoedd dilynol:

 • Affricaneg
 • Arabeg
 • Bosnieg - Syrilig
 • Bosnieg - Lladin
 • Bwlgareg
 • Catalaneg
 • Tsieinëeg – Wedi’i symleiddio
 • Tsieinëeg - Traddodiadol
 • Croateg
 • Tsieceg
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Groeg, Cyfoes
 • Haiteg
 • Hebraeg
 • Hindi
 • Hwngareg
 • Indoneseg
 • Eidaleg
 • Japaneg
 • Corëeg
 • Latifeg
 • Lithwaneg
 • Maleieg
 • Malti
 • Norwyeg Bokmål
 • Perseg (Farsi)
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Serbeg - Syrilig
 • Serbeg - Lladin
 • Slovaceg
 • Slofeneg
 • Sbaeneg
 • Swahili
 • Swedeg
 • Thai
 • Tyrceg
 • Wcreineg
 • Wrdw
 • Fietnameg
 • Cymraeg

Ally BeeLine Reader


BeeLine Reader

Mae BeeLine Reader yn gwneud darllen ar sgrin yn haws ac yn gyflymach. Yn hytrach na defnyddio testun du plaen, mae BeeLine Reader yn arddangos testun gan ddefnyddio graddfa lliwiau ysgafn sy’n helpu arwain eich llygad trwy eich darlleniadau. Mae’r fformat arddangos newydd hwn wedi’i anrhydeddu gan y Cenhedloedd Unedig ac mae’n cael ei ddefnyddio gan ddarllenwyr yn 120 o wledydd ar draws y byd.

Rhagor ar wefan BeeLine Reader

Pam defnyddio BeeLine Reader?

Nid yw techneg graddiant lliw BeeLine Reader ond yn cynyddu cyflymder darllen ond mae hefyd yn gwella ffocws. Mae BeeLine Reader yn boblogaidd ymhlith israddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig â beichiau darllen trwm. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni fel y gyfraith, meddygaeth, a’r dyniaethau. Mae dull BeeLine Reader hefyd o fudd i fyfyrwyr sydd â dyslecsia, ADHD, golwg isel, ac unrhyw un a allai brofi anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae BeeLine Reader yn opsiwn da.

 • Rydych yn darllen llawer ar sgrin a hoffech allu darllen yn haws ac yn gyflymach.
 • Rydych yn astudio wrth gymudo ac mae darllen yn yr amgylchedd hwn yn anodd i chi.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Mae gennych lawer o ddeunydd i'w astudio ac yn canfod bod eich llygaid yn mynd yn flinedig.
 • Rydych yn astudio’n hwyr yn y nos, pan fydd eich llygaid yn flinedig.
 • Rydych eisiau gallu darllen eich deunydd cwrs yn gyflymach.
 • Rydych yn profi dyslecsia, ADHD neu olwg isel.
 • Mae gennych anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.

Cyfeirnod llyfrgell

Os yw eich hyfforddwr yn darparu gwybodaeth gyfeirio llyfrgell ar gyfer eu ffeiliau, gallwch ei weld wrth weld fformatau eraill.

Canfod ffeil a dewis y ddewislen ar ei chyfer. Dewis Fformatau Amgen a Chyfeirnod Llyfrgell.

Os nad oes unrhyw wybodaeth gyfeirio llyfrgell wedi'i ddarparu, ni welwch yr opsiwn.


Fformatau amgen wedi'u hanalluogi

Gall hyfforddwyr a gweinyddwyr ddiffodd y fformatau amgen ar gyfer eitem unigol o gynnwys o fewn cwrs. Os yw hyn wedi cael ei wneud a'ch bod yn dewis Fformatau amgen, fe welwch neges yn dweud bod fformatau amgen wedi'u hanalluogi.