Cael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, mewn fformat sy'n gyfleus i chi.

Ydych chi erioed wedi cael ffeil yn eich cwrs a oedd yn anodd ei darllen, neu yr oeddech yn dymuno ei bod mewn fformat gwahanol? Nawr, os yw'ch ysgol yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch lawrlwytho fformatau eraill yn uniongyrchol o'ch cwrs.

Mae llawer o ystafelloedd dosbarth heddiw, yn gorfforol a digidol, wedi’u hintegreiddio. Mae disgwyl i fyfyrwyr gydag anghenion amrywiol gwblhau union yr un darn o waith yn union yr un modd. Mae fformatau eraill yn rhoi mwy o gyfle i bawb gyrchu’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen yn y dull mae arnynt ei angen neu ei eisiau. Â fformatau eraill gall pob myfyriwr ddiwallu'r un amcanion dysgu gan ddefnyddio adnoddau a grëir i dargedu anghenion y myfyriwr unigol. Er enghraifft, mae Blackboard Ally yn creu dewisiadau sain a braille electronig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg.

Nid yw fformatau amgen ar gyfer grŵp dethol o fyfyrwyr yn unig. Mae fformatau eraill o fudd i bawb. Er enghraifft, efallai fod gennych lawer o ddeunydd cwrs i'w ddarllen a’ch bod yn profi straen ar y llygaid, neu efallai eich bod yn ddysgwr clywedol. Gwrandewch ar fformat sain y ffeil mae eich hyfforddwr wedi'i lanlwytho yn lle hynny.

Peidiwch â chadw at un fformat yn unig! Defnyddiwch gymaint o fformatau ag y dymunwch. Er enghraifft, os nad yw'r cynnwys yn eich iaith gyntaf, gallech chi ei ddilyn yn yr ePub wrth i chi wrando ar y ffeil sain. A hyn oll o gysur eich hoff siop goffi neu gornel astudio.

Dewiswch y fformat, neu'r fformatau, sy'n gweddu orau i'ch anghenion dysgu.

Wrth lawrlwytho fformat amgen, rydych yn cytuno i'r telerau gwasanaeth. Dewiswch y ddolen i'r Telerau Defnyddio yn y panel lawrlwytho i ddysgu mwy.


Canfod Fformatau Amgen Ally yn Eich LMS

Canfod y fformatau amgen sydd ar gael

Ar ôl atodi ffeil at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r ffeil yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r ffeil wreiddiol, bydd Ally yn creu fformat sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar fath y ffeil wreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Dod o hyd i ffeil sydd wedi'i hatodi at eich cwrs. Dewiswch y ddewislen wrth ei ymyl a dewis Fformatau Amgen Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi!

Gallwch ddod o hyd i fformatau amgen unrhyw le lle mae yna ffeil yn y cwrs.

Canllawiau Fformatau Amgen

Pa fformat ddylwn i ei ddefnyddio?

Ddim yn siŵr pa fformat i'w lawrlwytho? Gadewch i ni eich helpu i benderfynu. Mae'r tabl hwn yn dangos ar gipolwg y fformatau gorau ar gyfer eich anghenion astudio gwahanol.

Efallai na fyddwch yn gweld pob fformat amgen yn eich rhestr o ddewisiadau i'w lawrlwytho. Mae'r fformatau a gynhyrchir yn dibynnu ar y ffeil wreiddiol oedd wedi'i lanlwytho.

Buddion fformat amgen
Eich anghenion astudioBraille ElectronigSainPDF, OCRPDF, Wedi’i ThagioHTML, SemanticePubFersiwn Cyfieithiedig (Treial yn unig)
Addasu testun, ffont a lliw cefndir    
Yes
Yes
 
Addasu cyflymder chwarae sain 
Yes
     
Cymudo 
Yes
Yes
Yes
 
Yes
Yes
Cymudo, gyrru 
Yes
     
Copïo, pastio a chwilio  
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Fformat yn addasu i ddyfais, ymatebol    
Yes
Yes
 
Amlygu, cymryd nodiadau, a llyfrnodi  
Yes
Yes
 
Yes
 
Dangosyddion dyfeisiadau symudol 
Yes
    
All-lein
Ffafrio gwrando       
Ffafrio darllen  
Printio  
Testun i leferydd ag addasu cyflymder    
Iaith wahanol      

Sain

Mae'r dewis sain yn darllen y testun yn y ffeil wreiddiol yn uchel. Mae hyn hefyd yn cynnwys disgrifiadau amgen ar gyfer delweddau, os ydynt yn cael eu darparu.

Mae'r fformat sain yn cael ei gadw fel MP3. Mae MP3s yn ffeiliau sain o ansawdd uchel wedi'u cywasgu, y gellir eu chwarae ar unrhyw gyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Bydd fformatau sain yn methu os yw'r ddogfen wreiddiol yn cynnwys dros 100,000 o nodau.

Pam defnyddio sain?

Nid yn unig mae sain o fudd i unigolion sy'n dioddef o nam ar y golwg, mae ymchwil hefyd wedi profi y gall sain gynyddu dysgu (Boyle et al., 2003).

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi Os felly, mae sain yn opsiwn da.

 • Mae'n well gennych chi wrando na darllen.
 • Rydych chi'n ddysgwr clywedol.
 • Rydych chi eisiau darllen a gwrando ar y cynnwys ar yr un pryd.
 • Mae gennych lawer o ddeunydd i'w astudio ac yn canfod bod eich llygaid yn mynd yn flinedig.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.
 • Nid ydych chi eisiau, neu ni allwch, gario deunyddiau print am unrhyw gyfnod o amser.
 • Mae gennych nam ar y golwg.
 • Rydych chi eisiau addasu cyflymder y sain.

  Mae'r rhan fwyaf o chwaraewyr yn caniatáu ichi addasu cyflymder chwarae. Er enghraifft, chwaraewr Windows Media, VIC, Audacity, a iTunes.


Braille electronig

Mae'r ffeil amgen braille electronig yn creu ffeil BRF y gellir ei darllen ar ddangosydd Braille y gellir ei adnewyddu (RBD), ddyfeisiau eraill sy'n darllen Braille, neu o fewn meddalwedd Braille megis Duxbury. 

Meddyliwch am Ddangosydd Braille y gellir ei Adnewyddu (RBD) fel cyfrifiadur heb fonitor. Mae mwyafrif y dyfeisiau hyn yn gallu cysylltu â'r we, creu dogfennau, cyrchu calendrau, a llawer o'r swyddogaethau sylfaenol a ddarperir gan gyfrifiadur. Mae'r RBD yn ddyfais annibynnol. Gellir hefyd ei gysylltu â ffôn clyfar, iPad neu liniadur. Mae mwyafrif y dyfeisiau RBD yn gallu darllen un llinell o Braille ar y tro yn unig. 

Gwyliwch y fideos hyn i ddysgu rhagor.

Pam defnyddio braille electronig?

Er bod sain yn wych ar gyfer deall wrth ddarllen, mae'r rhai hynny sy'n darllen braille yn ennill cyfraddau llythrennedd uwch ar gyfartaledd (Erthygl manteision braille). Â braille, gall defnyddwyr â nam ar eu golwg wybod sillafu, atalnodi a fformat y testun ar dudalen.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae braille electronig yn opsiwn da.

 • Mae gennych nam ar y golwg.
 • Rydych chi'n gyfarwydd â braille.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi eisiau darllen a gwrando ar y cynnwys ar yr un pryd.

ePub

Mae'r dewis ePub yn creu ffeil gyhoeddi ddigidol y gellir ei gweld ar ein dyfeisiau symudol. Gellir addasu ffeiliau ePub. Mae hyn yn golygu bod y cynnwys a ddangosir yn addasu'n awtomatig i'r ddyfais mae'n cael ei weld arno.

Dyma rai apiau awgrymedig ar gyfer dogfennau ePub.

Pam defnyddio ePub?

Mae ePubyn nerthol. Gydag e, gall darllenwyr gymryd nodiadau, amlygu cynnwys, addasu testun a chefndir, ac mewn rhai achosion, defnyddio negeseuon testun-i-lais.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae ePub yn opsiwn da.

 • Rydych chi eisiau addasu maint ffont a lliw cefndir.
 • Rydych chi am amlygu cynnwys, cymryd nodiadau, a llyfrnodi tudalennau pwysig.
 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.

Semantic HTML

Beth yw HTML Semantig? Caiff tagiau ac elfennau - megis blockquote, paragraffau a phenawdau - eu hychwanegu i ychwanegu ystyr at dudalen. Mae'n cynorthwyo defnyddwyr darllen sgrîn â strwythur cynnwys da.

Gwelir Semantic HTML mewn porwr ac mae'n addasu i'r ddyfais rydych chi'n ei weld arni.

Mae Semantic HTML ar gael all-lein ar eich dyfais symudol, os nad ydych chi'n cau eich porwr.

Pam defnyddio Semantic HTML?

Mae Semantic HTML yn ddelfrydol pan fydd gan y cynnwys gynlluniau cymhleth.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae Semantic HTML yn opsiwn da.

 • Rydych chi eisiau addasu maint ffont a lliw cefndir.
 • Rydych chi am amlygu cynnwys, cymryd nodiadau, a llyfrnodi tudalennau pwysig.
 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n defnyddio darllenydd sgrîn.

PDF OCR

Mae OCR yn golygu Cydnabod Nod Optegol. Crëir opsiynau PDF OCR os yw'r ffeil wreiddiol yn PDF o ddelwedd. Mae technoleg OCR yn dadansoddi'r ddogfen ac yn trosi'r ddelwedd yn destun chwiliadwy.

Dim ond cystal ag ansawdd y ffeil wreiddiol yw'r trawsnewid. Os yw'r ffeil yn anodd ei dadansoddi, efallai y bydd camgymeriadau.

Pam defnyddio PDF OCR?

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae PDF OCR yn opsiwn da.

 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.
 • Rydych chi'n defnyddio darllenydd sgrîn.

PDF Wedi’i Thagio

Mae dewis amgen PDF â thag yn defnyddio tagiau ac elfennau -megis dyfyniad bloc, paragraff, a phennawdau - i ychwanegu ystyr at dudalen. Mae'n cynorthwyo defnyddwyr darllen sgrîn â strwythur cynnwys da.

Pam defnyddio PDF â thag?

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae PDF â thag yn opsiwn da.

 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych chi ddarllen.
 • Rydych chi'n astudio ar eich taith gymudo ac eisiau mynd â‘ch deunyddiau astudio gyda chi.
 • Rydych yn defnyddio darllenydd sgrîn.

Cwesitynau Cyffredion y Fersiwn Cyfieithiedig


Fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedg

Mae'r fformat amgen yn darparu fersiwn o ddogfen wreiddiol yr hyfforddwr a gyfieithwyd gan beiriant i mewn i 50 o ieithoedd gwahanol ac yn cefnogi dogfennau PDF, Word, Powerpoint a HTML. 

Ym mha ieithoedd mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael?

Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig ar gael ar hyn o bryd yn yr ieithoedd dilynol:

 • Affricaneg
 • Arabeg
 • Bosnieg - Syrilig
 • Bosnieg - Lladin
 • Bwlgareg
 • Cantoneg - Traddodiadol
 • Catalaneg
 • Tsieinëeg – Wedi’i symleiddio
 • Tsieinëeg - Traddodiadol
 • Croateg
 • Tsieceg
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Groeg, Cyfoes
 • Haiteg
 • Hebraeg
 • Hindi
 • Hwngareg
 • Indoneseg
 • Eidaleg
 • Japaneg
 • Corëeg
 • Latifeg
 • Lithwaneg
 • Maleieg
 • Malti
 • Norwyeg Bokmål
 • Perseg (Farsi)
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Serbeg - Syrilig
 • Serbeg - Lladin
 • Slovaceg
 • Slofeneg
 • Sbaeneg
 • Swahili
 • Swedeg
 • Thai
 • Tyrceg
 • Wcreineg
 • Wrdw
 • Fietnameg
 • Cymraeg

Ally BeeLine Reader


BeeLine Reader

BeeLine Reader makes reading on screen easier and faster. Instead of using plain black text, BeeLine Reader displays text using a subtle color gradient that helps pull your eye through your readings. This new display format has been honored by the United Nations and is used by readers in 120 countries around the world.

More on the BeeLine Reader website

Why use BeeLine Reader?

BeeLine Reader's color gradient technique not only increases reading speed but also enhances focus. BeeLine Reader is popular among undergraduate and graduate students with heavy reading loads. This includes programs like law, medicine, and the humanities. BeeLine Reader's approach also benefits students with dyslexia, ADHD, low vision, and anybody who may have difficulty with visual tracking or focus.

Maybe these sound like you. If so, BeeLine Reader is a good option.

 • You read a lot on screen and wish you could read more easily and quickly.
 • You study on your commute and find reading in this environment difficult.
 • You prefer to read.
 • You have a lot of material to study and find your eyes get tired.
 • You study late at night, when your eyes are tired.
 • You want to be able to read your course material faster.
 • You experience dyslexia, ADHD, or low vision.
 • You have difficulty with visual tracking or focus.

Cyfeirnod llyfrgell

Os yw eich hyfforddwr yn darparu gwybodaeth gyfeirio llyfrgell ar gyfer eu ffeiliau, gallwch ei weld wrth weld fformatau eraill.

Canfod ffeil a dewis y ddewislen ar ei chyfer. Dewis Fformatau Amgen a Chyfeirnod Llyfrgell.

Os nad oes unrhyw wybodaeth gyfeirio llyfrgell wedi'i ddarparu, ni welwch yr opsiwn.


Fformatau amgen wedi'u hanalluogi

Gall hyfforddwyr a gweinyddwyr ddiffodd y fformatau amgen ar gyfer eitem unigol o gynnwys o fewn cwrs. Os yw hyn wedi cael ei wneud a'ch bod yn dewis Fformatau amgen, fe welwch neges yn dweud bod fformatau amgen wedi'u hanalluogi.