Rydym yn datblygu o hyd i wella eich profiad dysgu ac addysgu.

Dilynwch y dudalen hon i gael diweddariadau trwy e-bost pan fyddwn yn cyhoeddi beth sy'n newydd


Fformatau Amgen WYSIWYG ar gyfer dogfennau Ultra

Mae fformatau amgen Ally bellach ar gael ar gyfer dogfennau Ultra i hyfforddwyr a myfyrwyr yn y Wedd Cwrs Ultra. Mae hyn yn dilyn rhyddhad fformatau amgen WYSIWYG ar gyfer Blackboard Learn Gwreiddiol ac Instructure Canvas fel rhan o ryddhad 1.48 Ally, a D2L Brightspace fel rhan o ryddhad 1.49 Ally.

Fformatau Amgen Ally ar gyfer Atodiadau yn yr Ap Blackboard

Fel rhan o ryddhad 5.8 yr Ap Blackboard, gall myfyrwyr bellach weld a lawrlwytho fformatau amgen ar gyfer atodiadau mewn eitemau cynnwys yng nghyrsiau Gwreiddiol i ehangu'n bellach ar alluoedd presennol Ally yn yr ap symudol.