Rydym yn datblygu o hyd i wella eich profiad dysgu ac addysgu.

Dilynwch y dudalen hon i gael diweddariadau trwy e-bost pan fyddwn yn cyhoeddi beth sy'n newydd


Fersiwn Cyfieithiedig Ally ar gyfer Gwefannau

14 Ionawr 2020

Mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gyfer tudalennau gwe yn integreiddiad Ally ar gyfer Gwefannau wedi cael ei wella i gadw arddull a delweddau'r dudalen wreiddiol. Mae hyn yn darparu fersiwn cyfieithiedig sy’n llawer mwy agos i'r dudalen wreiddiol o ran sut mae’n edrych a’i chynnwys.


Arbrawf fformat amgen BeeLine Reader

5 Medi 2019

Rydym yn lansio arbrawf ar gyfer fformat amgen newydd, fformat amgen BeeLine Reader. Mae BeeLine Reader yn offeryn y daethom ar ei draws yn ystod cynhadledd Accessing Higher Ground y llynedd, a’i nod yw gwneud darllen ar-y-sgrîn yn gyflymach ac yn haws. I gyflawni hyn, mae’n defnyddio graddiant lliwiau sy’n arwain llygaid i helpu symud llygaid darllenwr o un llinell i'r nesaf, ac mae'r buddion dealledig yn cynnwys cynyddu cyflymder darllen a gwella ffocws. Gall yr offeryn fod o fudd i fyfyrwyr â dyslecsia, ADHD, golwg isel, yn ogystal â darparu profiad darllen gwell ar gyfer pob myfyriwr. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am BeeLine Reader ar wefan BeeLine Reader.

Fel rhan o'r arbrawf, rydym yn chwilio am 25 sefydliad sydd â diddordeb mewn galluogi’r fformat amgen BeeLine Reader yn eu hintegreiddiad Blackboard Ally am y 6 mis nesaf. Ni chodir tâl am yr arbrawf hwn, a chasglir adborth ar ddiwedd yr arbrawf i’n helpu i ddeall sut i integreiddio’r gallu hwn i mewn i Blackboard Ally orau wrth inni fynd ymlaen. I ymgeisio am yr arbrawf hwn, llenwch y ffurflen gais Arbrawf Fformat Amgen BeeLine Reader.


Adroddiad hygyrchedd cwrs

10 Awst 2019

Mae Blackboard Ally 1.34 yn cyflwyno'r adroddiad hygyrchedd cwrs sy’n wynebu'r hyfforddwr. Bwriadir y bydd yr adroddiad hwn yn ategu’r dangosyddion hygyrchedd presennol, ac mae’n darparu crynodeb hygyrchedd a throsolwg ar lefel y cwrs.

Mae’r adroddiad yn dangos sgôr hygyrchedd cyffredinol y cwrs, dosbarthiad cynnwys y cwrs yn ôl math o gynnwys a'r rhestr o bob problem a adnabyddir yn y cwrs. Gall yr hyfforddwr wedyn gweld yn hawdd pa eitemau o gynnwys yn eu cyrsiau wedi’u fflagio gyda phroblem, a gallant neidio’n syth i mewn i adborth i hyfforddwyr o'r adroddiad.

Mae’r adroddiad hygyrchedd cwrs hefyd yn darparu rhyw gymorth gyda blaenoriaeth, a bydd yn dangos opsiynau gwahanol megis “Cynnwys sy’n hawsaf ei drwsio” a “Cynnwys sydd â’r problemau mwyaf difrifol” yn dibynnu ar y cynnwys yn y cwrs. Gellir sbarduno adborth i hyfforddwyr ar gyfer pob eitem, a ddylai wneud adfer eitemau lluosog yn fwy cyflym.

Rhagor am yr adroddiad hygyrchedd cwrs

Yn ychwanegol, mae’r adroddiad hygyrchedd cwrs hefyd yn darparu rhestr o bob eitem o gynnwys y gellir ei chanfod yn y cwrs, gan gynnwys y gallu i drefnu yn ôl difrifoldeb, enw'r broblem, nifer o broblemau a adnabyddir a sgôr hygyrchedd.