Mae’r ffurfweddiad hwn yn defnyddio’ch Allwedd, Cyfrinach ac ID Cleient presennol ar gyfer Ally. Os nad ydych yn ei wybod, gofynnwch i'ch Ymgynghorydd Technegol Blackboard amdano.

Lawrlwytho a gosod y Bloc Adeiladu

 1. Lawrlwytho'r Bloc Adeiladu o GitHub.
 2. Gosod y Bloc Adeiladu ar eich amgylchedd Learn.

Cofrestru offeryn newydd

 1. O'r panel Gweinyddu dewiswch Offer LTI Sylfaenol.
 2. Fel arall, dewiswch Gosodiadau'r System. Yn y ddewislen Argaeledd Rhagosodedig dewiswch Rhagosodiad ymlaen.
 3. Dewiswch Cofrestru Offeryn Newydd.
  • Os gwelwch eicon rhybuddio
   ar ôl ychwanegu'r wybodaeth yn y camau nesaf, gallwch ei anwybyddu.
 4. Rhowch y wybodaeth hon:
  • Enw: Adroddiad Hygyrchedd
  • Disgrifiad: Adroddiad Hygyrchedd Cwrs Blackboard Ally
 5. Defnyddiwch un o'r URLs hyn ar gyfer yr URL Lansio. Disodlwch "[ClientID]" gyda’ch ID Cleient.
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn yr UD: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yng Nghanada: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Ewrop: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Singapore: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Awstralia: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Rhowch Allwedd Defnyddiwr.
 7. Rhowch Cyfrinach wedi’i rhannu.
 8. Yn y ddewislen Dull llofnodi dewiswch HMAC-SHA1.
 9. O dan OTHER SETTINGS, yn y maes ffeil Eicon, ychwanegwch ddolen i'r eicon Ally.

  Gallwch gadw a defnyddio'r logo Ally hwn.

  Ally icon
 10. Dewiswch Cyflwyno.

Ffurfweddu offeryn LTI yr Adroddiad Hygyrchedd

 1. O'r dudalen Offer LTI Sylfaenol, agorwch y ddewislen ar gyfer yr offeryn a gofrestrwyd gennych.
 2. Dewiswch Golygu gosodiadau data.
 3. O dan CONTEXT DATA dewiswch y blwch ticio ID Cyd-destun.
 4. O dan PERSONAL DATA defnyddiwch y gosodiadau hyn:
  • Yn y ddewislen ID Defnyddiwr dewiswch A fynnir gan yr offeryn.
  • Yn y ddewislen Gwerth i'w ddefnyddio fel ID defnyddiwr dewiswch Allwedd Cronfa Ddata.
  • Dewiswch y blwch ticio Rolau Defnyddwyr.
 5. O dan COURSE ROLE MAPPINGS dewiswch y blwch ticio INSTRUCTOR ar gyfer enwau'r rolau Hyfforddwr a Cynorthwyydd Addysgu.
 6. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Agorwch y ddewislen ar gyfer yr offeryn a gofrestrwyd gennych a dewiswch Ychwanegu fel offeryn cwrs.
 8. Agorwch y ddewislen ar gyfer yr offeryn a gofrestrwyd gennych a dewiswch Galluogi.

Mae Adroddiad Hygyrchedd yn ymddangos fel opsiwn mewn cwrs yn Offer myfyriwr. Gall hyfforddwyr guddio’r ddolen fel nad yw myfyrwyr yn ei gweld. Os ydych yn profi unrhyw broblemau wrth ffurfweddu'r adroddiad, Cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard.