Mae Ally yn defnyddio LTI i integreiddio â'ch System Rheoli Dysgu (LMS). Mae LTI yn safon a ddatblygwyd gan IMS Global ar gyfer integreiddiadau diogel a di-dor.

Mae'r safon yn caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu Ally heb adael Blackboard Learn. Anghofiwch am fewngofnodi i nifer o safleoedd: Mae LTI yn caniatáu cyfnewid gwybodaeth yn ddiogel sy'n galluogi profiad cydlynol i'ch defnyddwyr.

Mae dau fersiwn LTI: v1.1 a v1.3. Mae gan bob fersiwn gamau ffurfweddu gwahanol. Y fersiwn presennol yw LTI v1.3. Y gwahaniaeth mwyaf o fersiynau blaenorol yw'r model diogelwch uwch sy'n seiliedig ar OAuth2, OpenID Connect a Thocynnau Gwe JSON.

Mae Ally yn symud i LTI 1.3 i fanteisio ar y model diogelwch a uwchraddiwyd.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Os ydych yn newydd i Ally, dim byd. Rydym yn gosod integreiddiad Ally gyda chi. Ond os ydych eisoes wedi integreiddio Ally â'ch LMS, bydd angen i chi ail-ffurfweddu eich integreiddiad â LTI 1.3.

Analluogi'r adroddiadau Ally LTI 1.1 sydd eisoes yn bodoli

Galluogir adroddiad sefydliadol LTI 1.1 a ffurfweddu cleient yn awtomatig gan floc adeiladu Ally. Mae rhaid analluogi hyn cyn ffurfweddu lansiad LTI 1.3 newydd

Rhagor am sut i analluogi'r offer presennol

Ffurfweddu eich integreiddiad Ally â LTI 1.3

Bydd angen i chi ffurfweddu'r integreiddiad LTI 1.3 drwy ddilyn y broses hon:

 1. Analluogwch adroddiad LTI 1.1 sydd eisoes yn bodoli, os nad ydych wedi gwneud hyn yn barod.
 2. Cofrestrwch yr offeryn LTI 1.3 yn eich amgylchedd.
 3. Anfonwch ID Defnyddio LTI at dîm Ally i'w ffurfweddu.
 4. Cadarnhewch leoliadau adroddiadau yn eich amgylchedd.

Cofrestru'r offeryn

Cofrestrwch yr offeryn LTI 1.3 yn eich LMS Blackboard Learn.

 1. Teipiwch ID y Cleient Ally ar gyfer y rhanbarth lle lletyir eich sefydliad:
  • Canolfan data yn yr UD: a08b8d26-cc3c-4be3-8506-4d422a1002bd
  • Canolfan data yng Nghanada: aa5149a4-f4d4-4d9a-845a-d5d244dc182c
  • Canolfan data yn Ewrop: 05654011-e6f9-4540-bdc5-060049ae5211
  • Canolfan data yn Singapore: a2ac36a3-8d0e-4737-911a-479e0b560408
  • Canolfan data yn Awstralia: f43327b1-9685-4d19-a7fc-91d635be22f1
   Register tool page open with an ID pasted in the Client ID field.
 2. Dewiswch yr opsiynau hyn dan Polisïau'r Sefydliad:
  • Rôl ar y Cwrs
  • Caniatáu Mynediad i Wasanaethau Aelodaeth
   The edit menu of an LTI tool is open with an arrow pointing to the page that opens when you select edit.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Anfon yr ID Defnyddio i Ally

Ewch i Behind the Blackboard a chrëwch docyn achos cymorth gydag ID Defnyddio'r offeryn, er mwyn i'r tîm Ally allu ffurfweddu'r integreiddiad o fewn system Ally.

Cynhwyswch y wybodaeth hon yn y tocyn cymorth:

 • ID Defnyddio LTI yr offeryn
 • Cais am osod offeryn LTI 1.3

Er enghraifft, ID Defnyddio fy integreiddiad Ally LTI 1.3 yw: #00000000000000000. Gosodwch fy adroddiad LTI 1.3

Cadarnhau lleoliadau adroddiadau

 1. Cadarnhewch fod yr Adroddiad Sefydliadol a Ffurfweddu Ally yn ymddangos ym mhanel Gweinyddydd Blackboard Learn dan Offer a Gwasanaethau.
  The Ally configuration and institution report LTI 1.3 tools are highlighted in the Tools and Utilities list.
 2. Ewch i gwrs yn Blackboard Learn a chadarnhewch fod yr Adroddiad Hygyrchedd Cwrs yno.
  A course books and course tools panel is open showing the Ally report in the list of available tools.
 3. Rheolwch leoliadau yr Adroddiadau Adrannol gyda'r wybodaeth hon:
  • Label: Adroddiad Adrannol Ally
  • Trinydd: ally.department
  • Argaeledd: Ie
  • Math: Offeryn Gweinyddu
 4. Copïwch a gludwch y ddolen briodol ym maes URI Dolen Targed. Disodlwch [AllyEnvironment] gyda gwybodaeth am yr amgylchedd mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo.
  • Adroddiad sefydliadol: https://institution.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Ffurfweddu Cleienthttps://config.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Adroddiad Hygyrchedd Cwrshttps://course.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
 5. Copïwch a gludwch y wybodaeth hon i'r maes Paramedrau Personol Darparwr Offeryn:
  Lansiad sy'n seiliedig ar rôl
  ally_system_roles=@[email protected]@X@ ally_secondary_institution_roles=@[email protected]_institution_role@X@ ally_primary_institution_role=@[email protected]_role@X@
  ally_department_id=:role


  Lansiad penodol, Rhowch ID yr adran yn lle _123_1.
  ally_system_roles=@[email protected]@X@ ally_secondary_institution_roles=@[email protected]_institution_role@X@ ally_primary_institution_role=@[email protected]_role@X@
  ally_department_id=_123_1
 6. Cadarnhewch fod yr Adroddiad Adrannol yn ymddangos ym mhanel Gweinyddydd Blackboard Learn dan Offer a Gwasanaethau.

Amglychedd Ally ar gyfer eich rhanbarth

Defnyddiwch y wybodaeth ar gyfer yr amgylchedd Ally mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo.

 • Canolfan data yn yr UD: prod.ally.ac
 • Canolfan data yng Nghanada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Ewrop: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Awstralia: prod-ap-southeast-2.ally.ac