Mae angen i Ally allu cysoni data megis cyrsiau a ffeiliau o API REST Canvas er mwyn cynhyrchu adroddiadau a darparu adborth hyfforddwyr. I wneud hyn yn ddiogel, rhaid creu tocyn mynediad.

Dim ond i weinyddwyr yn LMS Instructure Canvas mae hyn ar gael.


Cam 1: Creu rôl cyfrif newydd

Mae cael rôl cyfrif newydd yn eich caniatáu i nodi pa ganiatâd fydd gan wasanaeth Ally. Tra byddwch yn gallu gweld pa ganiatâd yn benodol o roddwyd i wasanaeth Ally yn rhyngwyneb gweinyddiaeth Canvas, ar lefel uchel, mae'r caniatadau hyn yn caniatáu i Ally lawrlwytho gwybodaeth am dymhorau, cyrsiau a ffeiliau er mwyn creu adborth ar hygyrchedd a fersiynau amgen. Mae hefyd yn caniatáu i Ally ddileu a disodli cynnwys ffeiliau sy'n weithrediadau pwysig wrth helpu hyfforddwyr i wella cynnwys eu cyrsiau.

 1. Mewngofnodwch i raglen Canvas fel gweinyddwr.
 2. Dewiswch eicon Gweinyddwr ar yr ochr chwith a dewiswch eich cyfrif yn y ffenestr a fydd yn agor.
 3. Dewiswch Caniatadau a dewiswch Rolau'r Cyfrif.
 4. Dewiswch Ychwanegu Rôl.
 5. Cadwch rôl o'r enw Ally. Unwaith i chi ei gadw, dylai colofn newydd ymddangos yn y tabl gyda'r enw Ally.
 6. Yng ngholofn Ally, galluogwch y caniatadau hyn.
  • Cyrsiau - ychwanegu / golygu / dileu
  • Cyrsiau - gweld y rhestr
  • Defnyddwyr - gweithredu fel
  • Cyhoeddiadau - gweld
  • Aseiniadau a Chwisiau - ychwanegu / golygu / dileu
  • Cynnwys Cyrsiau - ychwanegu / golygu / dileu
  • Cynnwys Cyrsiau - gweld
  • Ffeiliau Cwrs - ychwanegu / golygu / dileu
  • Trafodaethau - cymedroli
  • Trafodaethau - gweld
  • Tudalennau - ychwanegu / golygu / dileu
  • Cyrsiau Glasbrint - ychwanegu / golygu / cysylltu / dileu

Cam 2: Creu defnyddiwr newydd

Arfer gorau yw creu defnyddiwr newydd ar gyfer pob integreiddiad gyda Canvas. Os caiff defnyddwyr ar gyfer eich sefydliad eu creu'n uniongyrchol yn Canvas, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i wneud hynny. Fodd bynnag, os caiff defnyddwyr eu rheoli mewn system allanol megis SIS neu LDAP, dilynwch y broses o greu defnyddwyr i'w defnyddio yn Canvas ar gyfer eich sefydliad, yna rhowch rôl Ally i'r defnyddiwr newydd.

Os caiff defnyddwyr eu creu'n uniongyrchol yn Canvas ar gyfer eich sefydliad, cwblhewch y camau hyn.

 1. Llywiwch i dudalen Defnyddwyr o dan eich adran rheoli cyfrif.
 2. Dewiswch Defnyddiwr Newydd ac ychwanegwch ddefnyddiwr newydd o'r enw Ally.
 3. Sicrhewch fod blwch ticio E-bostio'r defnyddiwr am greu'r cyfrif hwn wedi'i dewis.
 4. Dewiswch y ddolen dderbynioch chi yn eich mewnflwch i ddilysu'r cyfrif.

Cam 3: Rhowch rôl Ally i'r defnyddiwr newydd

 1. Llywiwch i dudalen Gosodiadau o dan eich adran rheoli cyfrif.
 2. Dewiswch Gweinyddwyr.
 3. Dewiswch fotwm + Gweinyddwyr Cyfrif i ychwanegu'r defnyddiwr.
 4. Yn y ffurflen a agorodd, sicrhewch fod rôl Ally wedi'i dewis yn y ddewislen.
 5. Os caiff defnyddwyr eu creu'n uniongyrchol yn Canvas yn eich sefydliad, cewch eich annog i nodi cyfeiriad e-bost y defnyddiwr y creoch chi yn yr adran flaenorol. Os crëwyd eich defnyddiwr mewn system allanol megis SIS neu LDAP, nodwch ddynodwr y defnyddiwr yn y maes, yn unol â gofyniad Canvas.
 6. Dewiswch Parhau...
 7. Os daethpwyd o hyd i'r defnyddiwr, dewiswch Iawn..
 8. Cadarnhewch yr ychwanegwyd y defnyddiwr Ally at y rhestr.

Cam 4: Cynhyrchu tocyn mynediad

Yn y cam terfynol hwn, byddwn yn creu tocyn mynediad y gellid ei defnyddio gan wasanaeth Ally i ryngweithio'n ddiogel gydag API REST.

 1. Mewngofnodi fel defnyddiwr Ally.

  Ni fydd cogio bod yn ddefnyddiwr Ally yn gweithio ar gyfer y camau hyn gan fod Canvas yn gwahardd gweinyddwyr rhag sefydlu tocyn mynediad ar ran defnyddiwr arall.

 2. Llywiwch i osodiadau'r defnyddiwr trwy ddewis Cyfrif ar yr ochr chwith ac yna trwy ddewis dolen Gosodiadau yn y ffenestr newydd.
 3. Dewiswch Tocyn Mynediad Newydd.
 4. Rhowch Ally.ac integration fel diben y tocyn, gellir gadael y stamp amser terfyn yn wag.
 5. Dewiswch  Cynhyrchu Tocyn.
 6. Dylai ffenestr newydd ymddangos sy'n cynnwys y tocyn mynediad. Copïwch y tocyn hwn nawr, oherwydd unwaith i chi adael y dudalen hon ni fyddwch yn gallu cael mynediad ato.