Rhestr wirio hygyrchedd

Pa gynnwys ydy Ally yn ei wirio?

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

  • Ffeiliau PDF
  • Ffeiliau Microsoft® Word
  • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
  • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
  • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
  • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, TIFF)
  • Fideos YouTubeTM
  • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

    Nid yw hyfforddwyr yn gweld sgoriau hygyrchedd ar gyfer cynnwys WYSIWYG yn eu cyrsiau. Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG yn ymddangos ond yn yr Adroddiad Sefydliadol.

Pa broblemau hygyrchedd ydy Ally yn edrych amdanyn nhw?

Mae rhestr wirio hygyrchedd Ally yn seiliedig ar WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol, ac mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn cyd-fynd â'r safon hon.

Yn ogystal, mae Ally hefyd yn ychwanegu nifer o wiriadau ychwanegol ar ben hynny sy'n cychwyn targedu defnyddioldeb ac ansawdd deunyddiau cwrs ychydig yn fwy.

Beth ydy Ally yn ei wneud â chynnwys nad yw’n gallu ei wirio?

Mae Ally yn nodi cynnwys nad yw’n gallu ei wirio am broblemau hygyrchedd, megis ffeiliau ZIP archif a ffeiliau XML, o dan “Arall” yn yr adroddiad sefydliadol. Ni roddir sgôr hygyrchedd i’r cynnwys hwn ac nid yw’n cael ei gynnwys fel rhan o sgôr hygyrchedd y sefydliad. Nid oes ganddo ddangosydd neu fformatau amgen a ellir eu lawrlwytho trwy’r Rhyngwyneb Defnyddiwr. .

Rhagor o wybodaeth am yr adroddiad sefydliadol ar gyfer gweinyddwyr

Beth ydy gwiriad cyferbynnedd?

Mae gwiriadau cyferbynnedd yn wiriadau sy’n canfod a oes ddigon o gyferbyniad rhwng lliw testun a lliw ei gefndir. Gall pawb weld hi’n anodd darllen cynnwys sydd â diffyg cyferbyniad rhwng lliw'r testun a lliw'r cefndir ond mae myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg megis lliwddallineb yn gweld hi’n arbennig o anodd ei ddarllen.

Mae Ally yn defnyddio'r gofynion cyferbyniad a nodir yng nghanllawiau WCAG 2.1 AA.

Defnyddiwch Colour Contrast Analyser gan The Paciello Group i wirio’ch cynnwys ar unrhyw adeg.